Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xu Yang"

ADD TO MY LIST
 
The GC/MS Analysis of Volatile Components Extracted by Different Methods from Exocarpium Citri Grandis

Author(s): Zhisheng Xie | Qundi Liu | Zhikun Liang | Mingqian Zhao | Xiaoxue Yu | Depo Yang | Xinjun Xu
A Hybrid Multiobjective Differential Evolution Algorithm and Its Application to the Optimization of Grinding and Classification

Author(s): Yalin Wang | Xiaofang Chen | Weihua Gui | Chunhua Yang | Lou Caccetta | Honglei Xu
Order Allocation Research of Logistics Service Supply Chain with Mass Customization Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Haitao Xu | Xinyu Sun | Yi Yang | Yuming Mo
CD59 Underlines the Antiatherosclerotic Effects of C-Phycocyanin on Mice

Author(s): Bing Li | Xian-Ming Chu | Ying-Jie Xu | Fan Yang | Cong-Yi Lv | Shu-min Nie
Optimal Joint Expected Delay Forwarding in Delay Tolerant Networks

Author(s): Jia Xu | Xin Feng | Wen Jun Yang | Ru Chuan Wang | Bing Qing Han
Cross-Layer Power-Control-Based Real-Time Routing Protocol for Wireless Sensor Networks

Author(s): Lin Feng | Yang Lu | Zhenchun Wei | Zengxi Zhu | Xu Ding
Estrogen Inhibits Colon Polyp Formation by Reducing Angiogenesis in a Carcinogen-Induced Rat Model

Author(s): Jia Yang | Li-juan Xiong | Fei Xu | Xiang Zhao | Bo Liu | Kai-Lin Cai | Guo-bin Wang
Hyperglycemia-Induced Inhibition of DJ-1 Expression Compromised the Effectiveness of Ischemic Postconditioning Cardioprotection in Rats

Author(s): Min Liu | Bin Zhou | Zhong-Yuan Xia | Bo Zhao | Shao-Qing Lei | Qing-Jun Yang | Rui Xue | Yan Leng | Jin-Jin Xu | Zhengyuan Xia
Transient Acidosis during Early Reperfusion Attenuates Myocardium Ischemia Reperfusion Injury via PI3k-Akt-eNOS Signaling Pathway

Author(s): Xin Qiao | Jinjin Xu | Qing-Jun Yang | Yun Du | Shaoqing Lei | Zhi-Hong Liu | Xinwei Liu | Huimin Liu
The Research of Acupuncture Effective Biomolecules: Retrospect and Prospect

Author(s): Yu Wang | Lei-Miao Yin | Yu-Dong Xu | Yan-Yan Lui | Jun Ran | Yong-Qing Yang
Application of Genetic Algorithm for Discovery of Core Effective Formulae in TCM Clinical Data

Author(s): Ming Yang | Josiah Poon | Shaomo Wang | Lijing Jiao | Simon Poon | Lizhi Cui | Peiqi Chen | Daniel Man-Yuen Sze | Ling Xu
Congruence Relations on Lattice Implication Algebras

Author(s): Yi Liu | Yang Xu | Ya Qin | Chengxi Liu
Towards An Analysis of Software Supply Chain Risk Management

Author(s): Shixian Du | Tianbo Lu | Lingling Zhao | Bing Xu | Xiaobo Guo | Hongyu Yang
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Effects of integrin-targeted photodynamic therapy on pancreatic carcinoma cell

Author(s): Min Zhou | Qian-Wen Ni | Shan-Ying Yang | Chun-Ying Qu | Peng-Cheng Zhao | Jian-Cheng Zhang | Lei-Ming Xu
Synthesis and Biological Evaluation of RGD-Conjugated MEK1/2 Kinase Inhibitors for Integrin-Targeted Cancer Therapy

Author(s): Xiaoxiao Li | Jianjun Hou | Chao Wang | Xinjie Liu | Hongyan He | Ping Xu | Zhenjun Yang | Zili Chen | Yun Wu | Lihe Zhang
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
Study on the Occurrence Regularity of Invasive Whitefly Bemisia Tabaci Population

Author(s): Xu Senfu | Wang Huifu | Chen Weiqiang | Wang Enguo | Hu Yang | Li JunMin | Zhao Guofu
Physico Chemical Properties and Antioxidant Activity of Roselle Seed Extracts

Author(s): Abdoulaye Idrissa Cissouma | Fatoumata Tounkara | Mehdi Nikoo | Na Yang | Xueming Xu
Sodium selenite-induced activation of DAPK promotes autophagy in human leukemia HL60 cells

Author(s): Qian Jiang | Feng Li | Kejian Shi | Yang Yang | Caimin Xu
Urban Ecosystem Health Assessment: Perspectives and Chinese Practice

Author(s): Meirong Su | Yan Zhang | Gengyuan Liu | Linyu Xu | Lixiao Zhang | Zhifeng Yang
The impact of PEGylation patterns on the in vivo biodistribution of mixed shell micelles

Author(s): Gao H | Liu J | Yang C | Cheng T | Chu L | Xu H | Meng A | Fan S | Shi L | Liu J
The accuracy of warfarin dosage based on VKORC1 and CYP2C9 phenotypes in a Chinese population

Author(s): Agustinus Wijaya | Jiang T. Bo | He Jun | Jiang W. Ping | Jiang Bin | Chen H. Jie | Yang B. Wen | Xu M. Zhu | Qiu Q. Cheng
A1180V of Cardiac Sodium Channel Gene (SCN5A): Is It a Risk Factor for Dilated Cardiomyopathy or Just a Common Variant in Han Chinese?

Author(s): Cheng Shen | Lei Xu | Zhiyin Yang | Yunzeng Zou | Kai Hu | Zheng Fan | Junbo Ge | Aijun Sun
8-Methoxy-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine

Author(s): Jing Zhu | Xiang-Xiang Yang | Long-Yu Xu | Zhi-Dong Ren | Ling-Bo Qu
Preparation and Optimization of Triptolide-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery with Reduced Gastric Irritation

Author(s): Cong Zhang | Conghui Gu | Fan Peng | Wei Liu | Jiangling Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
Differentiation of human amniotic epithelial cells into corneal epithelial-like cells in vitro

Author(s): Min Yao | Jian Chen | Xiao-Xi Yang | Xiao-Ling Zhang | Qing-Shan Ji | Qing Zhou | Jin-Tang Xu
Astragaloside IV Stimulates Angiogenesis and Increases Nitric Oxide Accumulation via JAK2/STAT3 and ERK1/2 Pathway

Author(s): Shi-Guang Wang | Yan Xu | Jian-Dong Chen | Chuan-Hua Yang | Xiao-Hu Chen
Teaching Model and Means Based on Constructivism for Collegiate Bilingual Courses

Author(s): Haiyan Liu | Gang Xu | Zongjing Liang | Shangyuan Yang
Purification and functional assessment of smooth muscle cells derived from mouse embryonic stem cells

Author(s): Xiao-Xiang Tian | Jian Kang | Cheng-Hui Yan | Kai Xu | Jie Tao | Gui-Tang Yang | Ya-Ling Han
Combined Analysis of AFP and HCCR-1 as an Useful Serological Marker for Small Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Cohort Study

Author(s): Guoxin Zhang | Seon-Ah Ha | Hyun K. Kim | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Youn S. Lee | Soo Y. Hur | Yong W. Kim | Tae E. Kim | Yong G. Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Eun Y. Song | Zuhu Huang | Peng Jirun | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jin W. Kim
Clinical Utility of Alpha Fetoprotein and HCCR-1, Alone or in Combination, in Patients with Chronic Hepatitis, Liver Cirrhosis and Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Peng Jirun | Guoxin Zhang | Hyun Kee Kim | Seon-Ah Ha | Jin Zhongtian | Qiao Shishi | Cui Zhuqingqing | Gong Lei | Jinah Yoo | Sanghee Kim | Yong Gyu Park | Jing Wang | Yang Yang | Zekuan Xu | Zuhu Huang | Yun Kyung Lee | Eun Young Song | Jin Woo Kim
Similarities and differences of aerosol optical properties between southern and northern slopes of the Himalayas

Author(s): C. Xu | Y. M. Ma | K. Yang | Z. K. Zhu | J. M. Wang | P. M. Amatya | L. Zhao
High Density Polyethylene Composites Reinforced with Hybrid Inorganic Fillers: Morphology, Mechanical and Thermal Expansion Performance

Author(s): Runzhou Huang | Xinwu Xu | Sunyoung Lee | Yang Zhang | Birm-June Kim | Qinglin Wu
Opportunistic Unicast and Multicast Routing Protocol for VANET

Author(s): Zhizhong Jie | Chuanhe Huang | Liya Xu | Bo Wang | Wenzhong Yang | Xi Chen
Molecular Cloning and Functional Analysis of the Duck TLR4 Gene

Author(s): Wenming Zhao | Zhengyang Huang | Yang Chen | Yang Zhang | Guanghui Rong | Chunyu Mu | Qi Xu | Guohong Chen
The oxidative damage of Bisphenol A on the organs of the mice

Author(s): Chenjuan Ke | Xudong Liu | Haoxiao Zuo | Jingyun Zhao | Xu Yang | Junlin Yuan
A Study on Fracture Behavior of Brazed Multicrystalline CBN Abrasive Grains During Grinding

Author(s): W. F. Ding | C. Y. Yang | J. H. Xu | Q. Miao | Z. W. Liu | J. He
Genetic relationships between Chinese, Japanese, and Brazilian soybean gene pools revealed by simple sequence repeat (SSR) markers

Author(s): Naoki Yamanaka | Hiroyuki Sato | Zhenyu Yang | Dong He Xu | Lizandra Lucy Catelli | Eliseu Binneck | Carlos Alberto Arrabal Arias | Ricardo Vilela Abdelnoor | Alexandre Lima Nepomuceno
A 3D QSAR Study of Betulinic Acid Derivatives as Anti-Tumor Agents Using Topomer CoMFA: Model Building Studies and Experimental Verification

Author(s): Weimin Ding | Miao Sun | Shaman Luo | Tao Xu | Yibo Cao | Xiufeng Yan | Yang Wang
The Global Multilateral Benefit-Sharing Mechanism: a new focus in genetic resources access and benefit-sharing negotiations

Author(s): Jing Xu | Lei Cai | AihuaWang | Dayuan Xue | Qingwen Yang | Junsheng Li | SenluYin
Characterization and Bioactivity of Polysaccharides Obtained from Pine Cones of Pinus koraiensis by Graded Ethanol Precipitation

Author(s): Pan Zou | Xin Yang | Wei-Wei Huang | Hai-Tian Zhao | Jing Wang | Ren-Bo Xu | Xing-Long Hu | Si-Yan Shen | Di Qin
A Two-Tube Multiplex Reverse Transcription PCR Assay for Simultaneous Detection of Sixteen Human Respiratory Virus Types/Subtypes

Author(s): Jin Li | Shunxiang Qi | Chen Zhang | Xiumei Hu | Hongwei Shen | Mengjie Yang | Ji Wang | Miao Wang | Wenbo Xu | Xuejun Ma
Navigating Traditional Chinese Medicine Network Pharmacology and Computational Tools

Author(s): Ming Yang | Jia-Lei Chen | Li-Wen Xu | Guang Ji
Analysis on Outcome of 3537 Patients with Coronary Artery Disease: Integrative Medicine for Cardiovascular Events

Author(s): Zhu-ye Gao | Yu Qiu | Yang Jiao | Qing-hua Shang | Hao Xu | Da-zhuo Shi
Association of a Common Variant at 10q26 and Benign Prostatic Hyperplasia Aggressiveness in Han Chinese Descent

Author(s): Xin Gu | Tao Huang | Ding Xu | Liujian Duan | Yang Jiao | Jian Kang | S. Lilly Zheng | Jianfeng Xu | Jielin Sun | Jun Qi
Simulation of Temperature Field Distribution in Melting TiAl Alloy by PAM Process

Author(s): Xia Xu, | Assoc.Prof. Hui Chang, | Assoc.Prof. Hongchao Kou, | Zhao Yang, | Prof. Jinshan Li,
Connective tissue diseases in primary biliary cirrhosis: A population-based cohort study

Author(s): Li Wang | Feng-Chun Zhang | Hua Chen | Xuan Zhang | Dong Xu | Yong-Zhe Li | Qian Wang | Li-Xia Gao | Yun-Jiao Yang | Fang Kong | Ke Wang
Prevalence of minimal hepatic encephalopathy and quality of life evaluations in hospitalized cirrhotic patients in China

Author(s): Ji-Yao Wang | Ning-Ping Zhang | Bao-Rong Chi | Yu-Qing Mi | Li-Na Meng | Ying-Di Liu | Jiang-Bin Wang | Hai-Xing Jiang | Jin-Hui Yang | Yun Xu | Xiao Li | Jian-Ming Xu | Guo Zhang | Xin-Min Zhou | Yu-Zheng Zhuge | De-An Tian | Jin Ye | Yu-Lan Liu
Predicting a novel pathogenicity island in Helicobacter pylori by genomic barcoding

Author(s): Guo-Qing Wang | Jian-Ting Xu | Guang-Yu Xu | Yang Zhang | Fan Li | Jian Suo
Delivery system for DNAzymes using arginine-modified hydroxyapatite nanoparticles for therapeutic application in a nasopharyngeal carcinoma model

Author(s): Chen Y | Yang LF | Huang SP | Li Z | Zhang L | He J | Xu ZJ | Liu LY | Cao Y | Sun LQ
A New Secure Strategy for Small-Scale IEEE 802.11 Wireless Local Area Networ

Author(s): Huiting Liu | Hua Zhang | Weilin Xu | Yigang Yang
Enzymatic Synthesis of Extremely Pure Triacylglycerols Enriched in Conjugated Linoleic Acids

Author(s): Yu Cao | Weifei Wang | Yang Xu | Bo Yang | Yonghua Wang
The Value Loss of Chinese Key Cities due to Traffic Noise

Author(s): Yang Ruiliang | He Zhifan | Zhu Caixia | Xu Zilong
DIETARY FIBER PRODUCTION FROM SWEET POTATO RESIDUE BY SOLID STATE FERMENTATION USING THE EDIBLE AND MEDICINAL FUNGUS Schizophyllum commune

Author(s): Jianguo Wu, | Hongxun Wang, | Xialu Yang, | Jilin Wan, | Ping Liu, | Qiwu Xu, | Yong Tang, | Xiaoyu Zhang
PULP PROPERTIES AND FIBER CHARACTERISTICS OF XYLANASE-TREATED ASPEN APMP

Author(s): Na Liu, Menghua Qin, | Yang Gao, | Zongquan Li, | Yingjuan Fu, | Qinghua Xu
Aetiology analysis of 35 patients firstly diagnosed with oculomotor palsy

Author(s): Yi-Min Pu | Zhi-Ke Xu | Zong-Shun Liu | Wei Lu | Jun Yang | Li Bin
Results of a randomized and controlled clinical trial evaluating the efficacy and safety of combination therapy with Endostar and S-1 combined with oxaliplatin in advanced gastric cancer

Author(s): Xu R | Ma N | Wang F | Ma L | Chen R | Chen R | Kebinu M | Ma LL | Han ZC | Ayixiamu | Mayier M | Su PC | Naman YM | Jieensi H | Yang HX | Adili A | Aili S | Liu J
An epidemiological research and risk factor analysis of functional gastroduodenal disorders in a Chinese naval force

Author(s): Bin YAN | Li-hong CUI | Li-hua PENG | Xu GUO | Gang SUN | Wei-feng WANG | Yun-sheng YANG
Epidemiological study of overlapping of involved organs in functional gastrointestinal disorders in the Chinese naval servicemen

Author(s): Zi-kai WANG | Li-hong CUI | Li-hua PENG | Xu GUO | Gang SUN | Wei-feng WANG | Yun-sheng YANG
An epidemiological research and risk factor analysis of adult rumination syndrome in a Chinese naval force

Author(s): Li-li WU | Li-hong CUI | Li-hua PENG | Xu GUO | Gang SUN | Wei-feng WANG | Yun-sheng YANG
A Model of Anisotropic Property of Seepage and Stress for Jointed Rock Mass

Author(s): Pei-tao Wang | Tian-hong Yang | Tao Xu | Qing-lei Yu | Hong-lei Liu
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
Crime Busting Model Based on Dynamic Ranking Algorithms

Author(s): Yang Cao | Xiaotian Xu | Zhijing Ye
Analysis of the Dynamic Response in Blast-Loaded CFRP-Strengthened Metallic Beams

Author(s): Zhenyu Wang | Yang Zhao | Xu Liang | Zhiguo He
Therapeutic efficacy of baclofen in refractory gastroesophageal reflux-induced chronic cough

Author(s): Xiang-Huai Xu | Zhong-Min Yang | Qiang Chen | Li Yu | Si-Wei Liang | Han-Jing Lv | Zhong-Min Qiu
Solubility and Leaching Risks of Organic Carbon in Paddy Soils as Affected by Irrigation Managements

Author(s): Junzeng Xu | Shihong Yang | Shizhang Peng | Qi Wei | Xiaoli Gao
Combination of Chinese Herbal Medicines and Conventional Treatment versus Conventional Treatment Alone in Patients with Acute Coronary Syndrome after Percutaneous Coronary Intervention (5C Trial): An Open-Label Randomized Controlled, Multicenter Study

Author(s): Shao-Li Wang | Cheng-Long Wang | Pei-Li Wang | Hao Xu | Hong-Ying Liu | Jian-Peng Du | Da-Wu Zhang | Zhu-Ye Gao | Lei Zhang | Chang-Geng Fu | Shu-Zheng Lü | Shi-Jie You | Jun-Bo Ge | Tian-Chang Li | Xian Wang | Guan-Lin Yang | Hong-Xu Liu | Jing-Yuan Mao | Rui-Jie Li | Li-Dian Chen | Shu Lu | Da-Zhuo Shi | Ke-Ji Chen
Defect Optical and Scintillation Properties of Lu2Si2O7:Ce Single Crystal Grown by Floating Zone Method

Author(s): FENG He, REN Guo-Hao, DING Dong-Zhou, LI Huan-Ying, XU Jun, YANG Qiu-Hong, XU Jia-Yue
Control of two-dimensional growth of AlN and high Al-content AlGaN-based MQWs for deep-UV LEDs

Author(s): Weihuang Yang | Jinchai Li | Wei Lin | Shuping Li | Hangyang Chen | Dayi Liu | Xu Yang | Junyong Kang
Application of Improved Three-Dimensional Kernel Approach to Prediction of Protein Structural Class

Author(s): Xu Liu | Yuchao Zhang | Hua Yang | Lisheng Wang | Shuaibing Liu
Study of Traffic Index in Toll Station Based on Queuing Area

Author(s): Zhibin Xu | Jigen Bai | Yang Zhao | Qi Wang | Jiandong Zhao | Wenhui Liu