Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xue-Zheng Liu"

ADD TO MY LIST
 
Protective effects of curcumin on retinal Müller cell in early diabetic rats

Author(s): Zhong-Fu Zuo | Qiang Zhang | Xue-Zheng Liu
Dynamic distribution and tissue tropism of classical swine fever virus in experimentally infected pigs

Author(s): Liu Jun | Fan Xue-Zheng | Wang Qin | Xu Lu | Zhao Qi-Zu | Huang Wei | Zhou Yuan-Cheng | Tang Bo | Chen Lei | Zou Xing-Qi | Sha Sha | Zhu Yuan-Yuan
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?