Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xuejun Liu"

ADD TO MY LIST
 
ETHANOL ORGANOSOLV PRETREATMENT OF BAMBOO FOR EFFICIENT ENZYMATIC SACCHARIFICATION

Author(s): Zhiqiang Li, | Benhua Fei, | Zehui Jiang, | Xuejun Pan, | Zhiyong Cai, | Xing'e Liu, | Yan Yu
REVIEW: USE OF OPTICAL BRIGHTENING AGENTS (OBAs) IN THE PRODUCTION OF PAPER CONTAINING HIGH-YIELD PULPS

Author(s): He Shi, | Hongbin Liu, | Yonghao Ni, | Zhirun Yuan, | Xuejun Zou, | Yajun Zhou
An Aqueous Extract of Radix Astragali, Angelica sinensis, and Panax notoginseng Is Effective in Preventing Diabetic Retinopathy

Author(s): Dehong Gao | Yijuan Guo | Xuejun Li | Xiumin Li | Zhipeng Li | Mei Xue | Zhimin Ou | Ming Liu | Mingxing Yang | Suhuan Liu | Shuyu Yang
Therapeutic Potential of Umbilical Cord Mesenchymal Stromal Cells Transplantation for Cerebral Palsy: A Case Report

Author(s): Liming Wang | Haijie Ji | Jianjun Zhou | Jiang Xie | Zhanqiang Zhong | Ming Li | Wen Bai | Na Li | Zijia Zhang | Xuejun Wang | Delin Zhu | Yongjun Liu | Mingyuan Wu
Xenon preconditioning: molecular mechanisms and biological effects

Author(s): Liu Wenwu | Liu Ying | Chen Han | Liu Kan | Tao Hengyi | Sun Xuejun
Is methane a new therapeutic gas?

Author(s): Liu Wenwu | Wang Dong | Tao Hengyi | Sun XueJun
Hydrogen saline offers neuroprotection by reducing oxidative stress in a focal cerebral ischemia-reperfusion rat model

Author(s): Liu Ying | Liu Wenwu | Sun Xuejun | Li Runping | Sun Qiang | Cai Jianmei | Kang Zhimin | Lv Shijun | Zhang John H | Zhang Wei
A Sensitive HPLC-MS/MS Analysis of Dencichine in Rat Plasma and Its Application to Pharmacokinetics

Author(s): Chen Qian | Yanjuan Yuan | Xuejun He | Jing Liu | Qing Shao | Hua Wu | Hongqun Qiao
L-Topological Spaces Based on Residuated Lattices

Author(s): Zhudeng Wang | Xuejun Liu
Temperature Effect on the Microstructures and Optical Properties of ZnO Nanowires

Author(s): Yanglong Chen | Xianying Wang | Shufan Xie | Jian Liu | Hongbin Cheng | Xuejun Zheng | Fang Liu | Junhe Yang
L-Topological Spaces Based on Residuated Lattices

Author(s): Xuejun Liu | Zhudeng Wang
Diurnal and Seasonal Patterns of Methane Emissions from a Dairy Operation in North China Plain

Author(s): Zhiling Gao | Huijun Yuan | Wenqi Ma | Jianguo Li | Xuejun Liu | Raymond L. Desjardins
Surgical treatment of giant plexiform neurofibroma associated with pectus excavatum

Author(s): Ji Yi | Xu Bing | Wang Xuejun | Liu Wenying | Chen Siyuan
All-Printed Thin-Film Transistor Based on Purified Single-Walled Carbon Nanotubes with Linear Response

Author(s): Guiru Gu | Yunfeng Ling | Runyu Liu | Puminun Vasinajindakaw | Xuejun Lu | Carissa S. Jones | Wu-Sheng Shih | Vijaya Kayastha | Nick L. Downing | Xuliang Han | Harish Subbaraman | Dan Pham | Ray T. Chen | Maggie Yihong Chen | Urs Berger | Mike Renn
Assessment of psychosocial functioning and its risk factors in children with pectus excavatum

Author(s): Ji Yi | Liu Wenying | Chen Siyuan | Xu Bing | Tang Yunman | Wang Xuejun | Yang Gang | Cao Liming
Expressions of c-Cbl, Cbl-b and EGFR and Its Role of Prognosis in NSCLC

Author(s): Xin JIAO | Bo JIN | Xiujuan QU | Shunchao YAN | Kezuo HOU | Yunpeng LIU | Xuejun HU
(2R,6S)-tert-Butyl 2-(benzhydrylcarbamoyl)-6-methylmorpholine-4-carboxylate

Author(s): Haiyang Wang | Guangxin Xia | Xuejun Liu | Jingkang Shen
Neuroprotective Effects of NGF Combined With GM1 on DRG and Spinal Cord Neurons in Sciatic Nerve Injured Rats

Author(s): Fei HUANG | Qian LIU | Luping ZHANG | Xuejun ZHANG | Dongmei ZHAO | Zhenzhong LI | Xianyong BAI
Consumption of Hydrogen Water Reduces Paraquat-Induced Acute Lung Injury in Rats

Author(s): Shulin Liu | Kan Liu | Qiang Sun | Wenwu Liu | Weigang Xu | Petar Denoble | Hengyi Tao | Xuejun Sun
Association study of genetic variants in eight genes/loci with type 2 diabetes in a Han Chinese population

Author(s): Lin Ying | Li Pengqiu | Cai Li | Zhang Ben | Tang Xin | Zhang Xuejun | Li Ying | Xian Yang | Yang Yang | Wang Li | Lu Fang | Liu Xiaoqi | Rao Shaoqin | Chen Ming | Ma Shi | Shi Yi | Bao Mingjing | Wu Jichuan | Yang Yan | Yang Jiyun | Yang Zhenglin
(S)-tert-Butyl 3-(3-phenyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)piperidine-1-carboxylate

Author(s): Lin Liu | Guangxin Xia | Xuejun Liu | Jieshu Xie | Jingkang Shen
The Expression and Prognostic Significance of ERCC1 and GST-pi in Lung Cancer

Author(s): Chong’an XU | Dan FENG | Lin LI | Ping YU | Xuejun HU | Yunpeng LIU
puma: a Bioconductor package for propagating uncertainty in microarray analysis

Author(s): Pearson Richard | Liu Xuejun | Sanguinetti Guido | Milo Marta | Lawrence Neil | Rattray Magnus
siRNA inhibition of telomerase enhances the anti-cancer effect of doxorubicin in breast cancer cells

Author(s): Dong Xuejun | Liu Anding | Zer Cindy | Feng Jianguo | Zhen Zhuan | Yang Mingfeng | Zhong Li
The Expression of ERCC1, DNA-PKcs Protein and the Relation to Prognosis in non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Yanyan HAO | Xuejun HU | Yunpeng LIU | Bo JIN | Hua WEN | Kezuo HOU | Jian KANG
Including probe-level uncertainty in model-based gene expression clustering

Author(s): Liu Xuejun | Lin Kevin | Andersen Bogi | Rattray Magnus
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?