Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "YU Ren"

ADD TO MY LIST
 
Exploring the Effects of Different Walking Strategies on Bi-Directional Pedestrian Flow

Author(s): Lili Lu | Gang Ren | Wei Wang | Chen Yu | Chenzi Ding
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Estimation of the Relationship between Urban Park Characteristics and Park Cool Island Intensity by Remote Sensing Data and Field Measurement

Author(s): Zhibin Ren | Xingyuan He | Haifeng Zheng | Dan Zhang | Xingyang Yu | Guoqiang Shen | Ruichao Guo
A Disaster Response and Management Competency Mapping of Community Nurses in China

Author(s): Yu Luo | Ling Liu | Wen-Quan Huang | Ya-Na Yang | Jie Deng | Chun-Hong Yin | Hui Ren | Xian-Yuan Wang
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
The antitumor activity of a doxorubicin loaded, iRGD-modified sterically-stabilized liposome on B16-F10 melanoma cells: in vitro and in vivo evaluation

Author(s): Yu KF | Zhang WQ | Luo LM | Song P | Li D | Du R | Ren W | Huang D | Lu WL | Zhang X | Zhang Q
Real Estate Prices and Consumption in China: 1998-2011

Author(s): Guan Yu | Jiao Fang-Yi | Zhu Hong-Zhang | Ren Jia-Song
An Evolutionary Game-Based Trust Cooperative Stimulation Model for Large Scale MANETs

Author(s): Xiao Wang | Yinfeng Wu | Yongji Ren | Renjian Feng | Ning Yu | Jiangwen Wan
All-trans Retinoic Acid Induced the Differentiation of Human Glioma Cells

Author(s): Qing-xi Liu | Nan Wang | Xing-hua Liao | Guang-da Ren | Tao Qin | Ru-fa Yu | Cai-lian Cheng
Relationship between depression and the factors related to senile patients with hypertension

Author(s): Jian-mei ZHOU | En-yan YU | Ai-hua REN | Li-yue ZHU
The correlation between left ventricular structure and exercise tolerance of patients with essential hypertension

Author(s): Li LI | Jing YAN | Shi-jin GONG | Gang-min NING | Hai-yan YU | Gui-qiu YANG | Yin-zi REN | Hai-wen DAI | Jin CHEN | Guo-long CAI | Qiang-hong XU
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
Elevated serum levels of human relaxin-2 in patients with esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Peng Ren | Zhen-Tao Yu | Li Xiu | Mei Wang | Hua-Min Liu
Quantification of Maternal Serum Cell-Free Fetal DNA in Early-Onset Preeclampsia

Author(s): Hong Yu | Yanting Shen | Qinyu Ge | Youji He | Dongyan Qiao | Mulan Ren | Jianqiong Zhang
Missed diagnosis of early gastric cancer or high-grade intraepithelial neoplasia

Author(s): Wei Ren | Jin Yu | Zhi-Mei Zhang | Yuan-Kun Song | Yi-Hui Li | Lei Wang
A Laboratory Evaluation of Medicinal Herbs Used in China for the Treatment of Hand, Foot, and Mouth Disease

Author(s): Xiaoqing Chen | Chunyang Wang | Lanfang Xu | Xiaoshuang Chen | Wei Wang | Guang Yang | Ren Xiang Tan | Erguang Li | Yu Jin
Antitumor activity of dichloroacetate on C6 glioma cell: in vitro and in vivo evaluation

Author(s): Duan Y | Zhao X | Ren W | Wang X | Yu KF | Li D | Zhang X | Zhang Q
Hemicelluloses negatively affect lignocellulose crystallinity for high biomass digestibility under NaOH and H2SO4 pretreatments in Miscanthus

Author(s): Xu Ning | Zhang Wei | Ren Shuangfeng | Liu Fei | Zhao Chunqiao | Liao Haofeng | Xu Zhengdan | Huang Jiangfeng | Li Qing | Tu Yuanyuan | Yu Bin | Wang Yanting | Jiang Jianxiong | Qin Jingping | Peng Liangcai
Spatiotemporal variability analysis of diffuse radiation in China during 1981–2010

Author(s): X. L. Ren | H. L. He | L. Zhang | L. Zhou | G. R. Yu | J. W. Fan
Distributed Network Lifetime Maximization with Newton Method in Static Wireless Sensor Networks

Author(s): Tiaojuan Ren | Yourong Chen | Zhangquan Wang | Lizhe Yu
Immunogenicity of Recombinant Attenuated Salmonella Choleraesuis C500 Strain Co-Expressing M and N Protein of Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)

Author(s): Yu-Peng Ren | Xiao-Yu Wang | Qi-Gui Yan | Di-Shi Chen | Yu Cheng | Li Wan | Lei Ma | Qi Zhang | Lin Guo | Zhi-Yong Xie | Wan-Zhu Guo
Dietary L-Arginine Supplementation Improves the Immune Responses in Mouse Model Infected Porcine Circovirus Types 2

Author(s): Gang Liu | Wenkai Ren | Dingding Su | Miaomiao Wu | Yinghui Li | Wei Luo | Xinglong Yu | Tiejun Li | Jun Fang
A Nonsubsampled Contourlet Transform Based Medical Image Fusion Method

Author(s): Shen Yu | Ren Enen | Dang Jian-Wu | Wang Guo-Hua | Feng Xin
A Stochastic -Coverage Scheduling Algorithm in Wireless Sensor Networks

Author(s): Jiguo Yu | Shaohua Ren | Shengli Wan | Dongxiao Yu | Guanghui Wang
Antitumor efficacy of a novel CLA-PTX microemulsion against brain tumors: in vitro and in vivo findings

Author(s): Li D | Yang K | Li JS | Ke XY | Duan Y | Du R | Song P | Yu KF | Ren W | Huang D | Li XH | Hu X | Zhang X | Zhang Q
Molecular Adjuvant Ag85A Enhances Protection against Influenza A Virus in Mice Following DNA Vaccination

Author(s): Jun Dai | Decui Pei | Baoning Wang | Yu Kuang | Laifeng Ren | Kang Cao | Huan Wang | Bin Zuo | Jingjing Shao | Sha Li | Hong Li | Mingyuan Li
Hypothermia Induced by Adenosine

Author(s): Zhimin Miao | Shulai Lu | Na Du | Weiting Guo | Jidong Zhang | Yu Song | Xuefeng Wang | Wei Ren | Yunlong Wang | Tao Jiang
Kinetics and Cross-Reactivity of the Antibody in Sheep Inoculated with Virulent and Avirulent Brucella

Author(s): Feng Tang | Hong-Lin Ren | Yun-Ming Xu | De-Ying Zou | Nan-Nan Liu | Yan-Song Li | Yu Zhou | Jie Song | Zhao-Hui Li | Yuan-Yuan Zhang | Shi-Ying Lu | Zeng-Shan Liu
N-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2-dimethylpropanamide

Author(s): Yu Zhou | Lili Ren | Yongyu Lu | Feng Zhang | Guoguang Chen
Specific climatic signals recorded in earlywood and latewood δ18O of tree rings in southwestern China

Author(s): Wenling An | Xiaohong Liu | Steven W. Leavitt | Jiawen Ren | Weizhen Sun | Wenzhi Wang | Yu Wang | Guobao Xu | Tuo Chen | Dahe Qin
Microstructure and Mechanical Performance of Silicon Nitride Ceramics with Seeds Addition

Author(s): ZHANG Ying-Wei, YU Jian-Bo, XIA Yong-Feng, ZUO Kai-Hui, YAO Dong-Xu, ZENG Yu-Ping, REN Zhong-Ming
Quinazolin-4-one Coupled with Pyrrolidin-2-iminium Alkaloids from Marine-Derived Fungus Penicillium aurantiogriseum

Author(s): Fuhang Song | Biao Ren | Ke Yu | Caixia Chen | Hui Guo | Na Yang | Hong Gao | Xueting Liu | Mei Liu | Yaojun Tong | Huanqin Dai | Hua Bai | Jidong Wang | Lixin Zhang
Investigation on Third-Order Optical Nonlinearities of Two Organometallic Dmit2- Complexes Using Z-Scan Technique

Author(s): He-Liang Fan | Quan Ren | Xin-Qiang Wang | Ting-Bin Li | Jing Sun | Guang-Hui Zhang | Dong Xu | Gang Yu | Zhi-Hua Sun
Interleukin-8 associates with adhesion, migration, invasion and chemosensitivity of human gastric cancer cells

Author(s): Wen-Xia Kuai | Qiong Wang | Xiao-Zhong Yang | Yao Zhao | Ren Yu | Xiao-Jun Tang
Fabrication and Properties of Porous Alumina―based Ceramic Core

Author(s): WANG Bao-Quan, YU Jian-Bo, REN Zhong-Ming, ZENG Yu-Ping
Ethane-1,2-diaminium (R)-2-[4-(1-carboxylatoethoxy)phenoxy]acetate

Author(s): Chang-Yue Ren | Guang-Feng Hou | Ying-Hui Yu | Jin-Sheng Gao
Bimodal Fluorescence and Magnetic Resonance Imaging Using Water-Soluble Hexagonal NaYF4:Ce,Tb,Gd Nanocrystals

Author(s): Wen Ting Ren | Liang Bo Liang | Fei Qi | Zheng Bo Sun | Zhi Yong Yang | Xiao Qi Huang | Qi Zhu Wu | Hong Yan Zhu | Xue Feng Yu | Hong Quan | Qi Yong Gong
Cyclodextrin-erythromycin complexes as a drug delivery device for orthopedic application

Author(s): Song W | Yu X | Wang S | Blasier R | Markel DC | Mao G | Shi T | Ren W
Upregulated expression of indoleamine 2, 3-dioxygenase in CHO cells induces apoptosis of competent T cells and increases proportion of Treg cells

Author(s): Sun Jingyan | Yu Jinpu | Li Hui | Yang Lili | Wei Feng | Yu Wenwen | Liu Juntian | Ren Xiubao
Upregulated Expression of Indoleamine 2, 3-Dioxygenase in Primary Breast Cancer Correlates with Increase of Infiltrated Regulatory T Cells In Situ and Lymph Node Metastasis

Author(s): Jinpu Yu | Jingyan Sun | Shizhen Emily Wang | Hui Li | Shui Cao | Yizi Cong | Juntian Liu | Xiubao Ren
N,N′-Bis(2,5-dichlorophenyl)isophthalamide

Author(s): Ruitao Zhu | Jinlong Dong | Yu Zuo | Yuehong Ren
The Marine Safety Simulation based Electronic Chart Display and Information System

Author(s): Xin Yu Zhang | Yong Yin | Jin YiCheng | XiaoFeng Sun | Ren HongXiang
SRC-3 Has a Role in Cancer Other Than as a Nuclear Receptor Coactivator

Author(s): Gang Ma, Yu Ren, Ke Wang, Jianjun He
A baculovirus dual expression system-based vaccine confers complete protection against lethal challenge with H9N2 avian influenza virus in mice

Author(s): Lin Wenyao | Fan Huiying | Cheng Xiaoliang | Ye Yu | Chen Xiaowei | Ren Tao | Qi Wenbao | Liao Ming
Systematic quantitative characterization of cellular responses induced by multiple signals

Author(s): Al-Shyoukh Ibrahim | Yu Fuqu | Feng Jiaying | Yan Karen | Dubinett Steven | Ho Chih-Ming | Shamma Jeff | Sun Ren
Characterization of single-nucleotide variation in Indian-origin rhesus macaques (Macaca mulatta)

Author(s): Fawcett Gloria | Raveendran Muthuswamy | Deiros David | Chen David | Yu Fuli | Harris Ronald | Ren Yanru | Muzny Donna | Reid Jeffrey | Wheeler David | Worley Kimberly | Shelton Steven | Kalin Ned | Milosavljevic Aleksandar | Gibbs Richard | Rogers Jeffrey
Diaquabis[1,2-bis(pyridin-4-yl)ethene]bis[2-(4-carboxyphenyl)acetato]cobalt(II)

Author(s): Wei-Hua Yu | Jian-Lan Liu | Xiao-Ming Ren
Bis[1-(4-cyanobenzyl)pyrazinium] bis(1,2-dicyanoethene-1,2-dithiolato)nickelate(II)

Author(s): Hui Zhang | Wen-Bo Pei | Shan-Shan Yu | Xiao-Ming Ren
Effects of Al(III) and Nano-Al13 Species on Malate Dehydrogenase Activity

Author(s): Xiaodi Yang | Ling Cai | Yu Peng | Huihui Li | Rong Fu Chen | Ren Fang Shen
TP53 Arg72Pro polymorphism is associated with esophageal cancer risk: A meta-analysis

Author(s): De-Ke Jiang, Lei Yao, Wen-Zhang Wang, Bo Peng, Wei-Hua Ren, Xian-Mei Yang, Long Yu
Serotonin Receptor 2A/C Is Involved in Electroacupuncture Inhibition of Pain in an Osteoarthritis Rat Model

Author(s): Aihui Li | Yu Zhang | Lixing Lao | Jiajia Xin | Ke Ren | Brian M. Berman | Rui-Xin Zhang
Study on Drag Reduction Characteristic Around Bodies of Revolution with Bionic Non-smooth Surface

Author(s): L. M. TIAN | L.Q. REN | X. JIANG | J.N. ZHAO | S.C. ZHANG | S.W. YU
The Study of Owl's Silent Flight and Noise Reduction on Fan Vane with Bionic Structure

Author(s): Gui-qiang LIANG | Jing-chun WANG | Yu CHEN | Chang-hai ZHOU | Jie LIANG | Lu-quan REN
Biliary cystadenocarcinoma diagnosed with real-time contrast-enhanced ultrasonography: Report of a case with diagnostic features

Author(s): Xiao-Long Ren, Rui-Ling Yan, Xiao-Hui Yu, Ying Zheng, Jun-E Liu, Xiao-Bin Hou, Si-Yang Zuo, Xiao-Yan Fu, Hong Chang, Jian-Hong Lu
3,5-Dinitro-N-(4-nitrophenyl)benzamide

Author(s): Yuehong Ren | Yu Zuo | Yonggang Xiang | Ruitao Zhu
Verrucisidinol and Verrucosidinol Acetate, Two Pyrone-Type Polyketides Isolated from a Marine Derived Fungus, Penicillium aurantiogriseum

Author(s): Ke Yu | Biao Ren | Junli Wei | Caixia Chen | Jinsheng Sun | Fuhang Song | Huanqin Dai | Lixin Zhang
An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of Hand Foot and Mouth Disease in Fuyang city of China

Author(s): Zhang Yan | Zhu Zhen | Yang Weizhong | Ren Jun | Tan Xiaojuan | Wang Yu | Mao Naiying | Xu Songtao | Zhu Shuangli | Cui Aili | Zhang Yong | Yan Dongmei | Li Qun | Dong Xiaoping | Zhang Jing | Zhao Yueping | Wan Junfeng | Feng Zijian | Sun Junling | Wang Shiwen | Li Dexin | Xu Wenbo
Power Disturbance Recognition Using Probabilistic Neural Networks

Author(s): Chau Shing Wang | Wen Ren Yang | Jing Hong Chen | Guan Yu Liao
Speaker Verification Using MFCC and Support Vector Machine

Author(s): Shi Huang Chen | Yu Ren Luo
MicroRNA-21 inhibitor sensitizes human glioblastoma cells U251 (PTEN-mutant) and LN229 (PTEN-wild type) to taxol

Author(s): Ren Yu | Zhou Xuan | Mei Mei | Yuan Xu-Bo | Han Lei | Wang Guang-Xiu | Jia Zhi-Fan | Xu Peng | Pu Pei-Yu | Kang Chun-Sheng
Quantifying the effect of land use and land cover change on green water and blue water in northern part of China

Author(s): X. Liu | L. Ren | F. Yuan | V. P. Singh | X. Fang | Z. Yu | W. Zhang
Quantifying the effect of land use and land cover changes on green water and blue water in northern part of China

Author(s): X. Liu | L. Ren | F. Yuan | V. P. Singh | X. Fang | Z. Yu | W. Zhang
Antioxidant Activities of Hydrolysates of Arca Subcrenata Prepared with Three Proteases

Author(s): Liyan Song | Tingfei Li | Rongmin Yu | Chunyan Yan | Shengfang Ren | Yu Zhao
Synthesis of RP 48497, an Impurity of Eszopiclone

Author(s): Yu Sharov | Lei Zhang | Gui-Jie Du | Jian Ren | Mao-Sheng Cheng
Purification, Characterization and in vitro Anti-Tumor Activity of Proteins from Arca subcrenata Lischke

Author(s): Liyan Song | Shengfang Ren | Rongmin Yu | Chunyan Yan | Tingfei Li | Yu Zhao
Effects of a high-gradient magnetic field on the migratory behavior of primary crystal silicon in hypereutectic Al–Si alloy

Author(s): Fangwei Jin, Zhongming Ren, Weili Ren, Kang Deng, Yunbo Zhong and Jianbo Yu
Functional imaging of interleukin 1 beta expression in inflammatory process using bioluminescence imaging in transgenic mice

Author(s): Li Limei | Fei Zhaoliang | Ren Jianke | Sun Ruilin | Liu Zhihui | Sheng Zhejin | Wang Long | Sun Xia | Yu Jun | Wang Zhugang | Fei Jian
SHARP UPPER BOUNDS FOR THE NUMBER OF SPANNING TREES OF A GRAPH

Author(s): Lingzhi Ren | Zhengtao Jiang | Guihai Yu | Lihua Feng
Evaluation of high-risk Human papillomaviruses type distribution in cervical cancer in Sichuan province of China

Author(s): Wu En-qi | Zhang Guo-nan | Yu Xiang-hui | Ren Yuan | Fan Ying | Wu Yong-ge | Kong Wei | Zha Xiao
Selenium compounds induce ROS in human high-metastatic large cell lung cancer cell line L9981

Author(s): Chengfei LIU | Jun CHEN | Zhihao WU | Ying LI | Yu ZHU | Yuanrong REN | Qinghua ZHOU
Region- or state-related differences in expression and activation of extracellular signal-regulated kinases (ERKs) in naïve and pain-experiencing rats

Author(s): Guo She-Wei | Liu Ming-Gang | Long Ya-Li | Ren Li-Ying | Lu Zhuo-Min | Yu Hou-You | Hou Jun-Feng | Li Hua | Gao Cui-Ying | Cui Xiu-Yu | An Yang-Yuan | Li Junfa | Zhao Lan-Feng | Chen Jun
A complete mitochondrial genome sequence of Asian black bear Sichuan subspecies (Ursus thibetanus mupinensis)

Author(s): Wan-ru Hou, Yu Chen, Xia Wu, Jin-chu Hu, Zheng-song Peng, Jung Yang, Zong-xiang Tang, Cai-Quan Zhou, Yu-ming Li, Shi-kui Yang, Yu-jie Du, Ling-lu Kong, Zheng-long Ren, Huai-yu Zhang, Su-rong Shuai
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona