Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ya-Mei Wang"

ADD TO MY LIST
 
Molecular Cloning of the Genes Encoding the PR55/Bβ/δ Regulatory Subunits for PP-2A and Analysis of Their Functions in Regulating Development of Goldfish, Carassius auratus

Author(s): Jun-Qiong Zhao | Si-Si Xie | Wen-Bin Liu | Ya-Mei Xiao | Xiao-Ming Zeng | Mi Deng | Lili Gong | Jin-Ping Liu | Pei-Chao Chen | Jie Zhou | Xiao-Hui Hu | Jia-Han Lv | Xiang-Qian Yu | Dao Wang | Chi Li | Yun-Lei Peng | Gao-Peng Liao | Yun Liu | David Wan-Cheng Li
The interaction of HAb18G/CD147 with integrin α6β1 and its implications for the invasion potential of human hepatoma cells

Author(s): Dai Jing-yao | Dou Ke-feng | Wang Cong-hua | Zhao Pu | Lau Wayne | Tao Ling | Wu Ya-mei | Tang Juan | Jiang Jian-li | Chen Zhi-nan
Tris(2-ethyl-1H-imidazole-κN3)(terephthalato-κO)zinc(II)

Author(s): Quan-An Xie | Gui-Ying Dong | Ya-Mei Yu | Yong-Gang Wang
Disparities in appendicitis rupture rate among mentally ill patients

Author(s): Tsay Jen-Huoy | Lee Cheng-Hua | Hsu Yea-Jen | Wang Pen-Jen | Bai Ya-Mei | Chou Yiing-Jenq | Huang Nicole
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions