Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yang Haijun"

ADD TO MY LIST
 
Development of a Novel Fractional Order Sliding Mode Controller for a Gun

Author(s): Qiang Gao | Haijun Chen | Guolai Yang | Jilin Chen | Yuanlong Hou
Optimization of Duty Ratio of Metallic Grating Arrays for Infrared Photodetectors

Author(s): Dong Liu | Yongqi Fu | Lechen Yang | Baoshun Zhang | Haijun Li | Kai Fu | Min Xiong
Detection of LSB Matching Steganography using Neighborhood Node Degree Characteristics

Author(s): Bin Xia | Xingming Sun | Lingyun Xiang | Haijun Luo | Hengfu Yang
Promoting Effect of Layered Titanium Phosphate on the Electrochemical and Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells

Author(s): Cheng Ping | Chen Ruihao | Wang Junfei | Yu Jianong | Lan Tian | Wang Wanjun | Yang Haijun | Wu Haixia | Deng Changsheng
Reconstruct gene regulatory network using slice pattern model

Author(s): Wang Yadong | Wang Guohua | Yang Bo | Tao Haijun | Yang Jack | Deng Youping | Liu Yunlong
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona