Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yang LI"

ADD TO MY LIST
 
Characterization, pharmacokinetics, and hypoglycemic effect of berberine loaded solid lipid nanoparticles

Author(s): Xue M | Yang MX | Zhang W | Li XM | Gao DH | Ou ZM | Li ZP | Liu SH | Li XJ | Yang SY
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
Study on in-store drying technology of paddy in China

Author(s): Guo, D. | Yang, J. | Luo, H. | Fu, P. | Wang, S. | Li, Y.
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Modeling and Analysis of Online Delay of Nonperiodic CAN Message

Author(s): Dafang Wang | Bowen Yang | Yi Jin | Ji Qi | Nannan Li
Functionalization of Graphene with Nitrile Groups by Cycloaddition of Tetracyanoethylene Oxide

Author(s): Xiaojun Peng | Yang Li | Guoliang Zhang | Fengbao Zhang | Xiaobin Fan
Prediction of Drugs Target Groups Based on ChEBI Ontology

Author(s): Yu-Fei Gao | Lei Chen | Guo-Hua Huang | Tao Zhang | Kai-Yan Feng | Hai-Peng Li | Yang Jiang
MIMO Antenna Design and Channel Modeling 2013

Author(s): Wenhua Chen | Manos M. Tentzeris | Yuan Yao | Yan Zhang | Li Yang
Understanding Acupuncture Based on ZHENG Classification from System Perspective

Author(s): Junwei Fang | Ningning Zheng | Yang Wang | Huijuan Cao | Shujun Sun | Jianye Dai | Qianhua Li | Yongyu Zhang
2D Dubins Path in Environments with Obstacle

Author(s): Dongxiao Yang | Didong Li | Huafei Sun
CD59 Underlines the Antiatherosclerotic Effects of C-Phycocyanin on Mice

Author(s): Bing Li | Xian-Ming Chu | Ying-Jie Xu | Fan Yang | Cong-Yi Lv | Shu-min Nie
Effects of Wenxin Keli on the Action Potential and L-Type Calcium Current in Rats with Transverse Aortic Constriction-Induced Heart Failure

Author(s): Yu Chen | Yang Li | Lili Guo | Wen Chen | Mingjing Zhao | Yonghong Gao | Aiming Wu | Lixia Lou | Jie Wang | Xiaoqiu Liu | Yanwei Xing
Sodium Valproate Inhibits the Growth of Human Cholangiocarcinoma In Vitro and In Vivo

Author(s): Bing Wang | Rui Yang | Yue Wu | Hongbo Li | Zouxiao Hu | Yongjun Chen | Shengquan Zou
Photoreflectance Spectroscopy Characterization of Ge/Si0.16Ge0.84 Multiple Quantum Wells on Ge Virtual Substrate

Author(s): Hung-Pin Hsu | Pong-Hong Yang | Jeng-Kuang Huang | Po-Hung Wu | Ying-Sheng Huang | Cheng Li | Shi-Hao Huang | Kwong-Kau Tiong
Identifying Vulnerable Nodes of Complex Networks in Cascading Failures Induced by Node-Based Attacks

Author(s): Shudong Li | Lixiang Li | Yan Jia | Xinran Liu | Yixian Yang
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
Metformin Inhibits Expression and Secretion of PEDF in Adipocyte and Hepatocyte via Promoting AMPK Phosphorylation

Author(s): Shumin Yang | Qiong Lv | Ting Luo | Lulu Liu | Rufei Gao | Shumei Chen | Peng Ye | Qingfeng Cheng | Qifu Li
Data Dissemination in Mobile Wireless Sensor Network Using Trajectory-Based Network Coding

Author(s): Lingzhi Li | Shukui Zhang | Zhe Yang | Yanqin Zhu
From RFLP, specific primer to DNA Barcoding: preliminary study on molecular identification of common stored product psocid

Author(s): Li, Z.-H. | Kučerová, Z. | Zhao, S. | Qin, M. | Opit, G.P. | Stejskal, V. | Kalinović, I. | Yang, Q.
A Revised Checklist of Anopheles Species in China (Diptera: Culicidae)

Author(s): YAN Zhen-tian | YANG Fei-long | FU Wen-bo | LI Xu-dong | YU Guo | CHEN Bin
Recent advance on fast detection methods and techniques for organophosphorus pesticide residues

Author(s): LI Jun-Jie | HOU Chang-Jun | HUO Dan-Qun | YANG Mei | LIU Shi-Long | QIU Deng-Rong | FU Chen-Na | YANG Li-Min
Clinical analysis of the application of non-mydriatic fundus photography for diabetic retinopathy screening

Author(s): Wei Xia | Li Wang | Peng-Qiu Li | Xue-Jun Zhang | Yan Yang | Yi Yang
Ultrasound-Promoted One-Pot, Four-Component Synthesis of Pyridin-2(1H)-One Derivatives

Author(s): Jinming Yang | Qiang Li | Juanjuan Zhang | Wei Lin | Juxian Wang | Yucheng Wang | Zhibin Huang | Daqing Shi
Curative effect of endoscopic resection in non-ampullary descending duodenal tubulovillous adenoma

Author(s): Zhi-feng ZHAO | Ning ZHANG | Shu-ren MA | Zhuo YANG | Zhao-jie GONG | Ya-nan SUN | Li ZHANG
Exploring the Use of Google Earth Imagery and Object-Based Methods in Land Use/Cover Mapping

Author(s): Qiong Hu | Wenbin Wu | Tian Xia | Qiangyi Yu | Peng Yang | Zhengguo Li | Qian Song
Development of our laser fusion integration simulation

Author(s): Li Jinghong | Zhai Chuanlei | Li Shuanggui | Li Xin | Zheng Wudi | Yong Heng | Zeng Qinghong | Hang Xudeng | Qi Jin | Yang Rong | Cheng Juan | Song Peng | Gu Peijun | Zhang Aiqing | An Hengbin | Xu Xiaowen | Guo Hong | Cao Xiaolin | Mo Zeyao | Pei Wenbing | Jiang Song | Zhu Shao-ping
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Potential Degradation of Swainsonine by Intracellular Enzymes of Arthrobacter sp. HW08

Author(s): Yan Wang | Yanhong Li | Yanchun Hu | Jincheng Li | Guodong Yang | Danju Kang | Haili Li | Jianhua Wang
Synthesis and Biological Evaluation of RGD-Conjugated MEK1/2 Kinase Inhibitors for Integrin-Targeted Cancer Therapy

Author(s): Xiaoxiao Li | Jianjun Hou | Chao Wang | Xinjie Liu | Hongyan He | Ping Xu | Zhenjun Yang | Zili Chen | Yun Wu | Lihe Zhang
Performance And Interference Analysis of 802.11G Wireless Network

Author(s): Mingming Li | Haiyang Liu | Miao Yang | Haifeng Tan
The Protective Effect of Bcl-xl Overexpression against Oxidative Stress-Induced Vascular Endothelial Cell Injury and the Role of the Akt/eNOS Pathway

Author(s): Leng Ni | Tianjia Li | Bao Liu | Xitao Song | Genhuan Yang | Linfang Wang | Shiying Miao | Changwei Liu
Removal of fluoride from fluoride-bering cerium sulfate solution by hydrous zirconium oxide

Author(s): J. G. He | Y. Li | X. X. Xue | H. Q. Ru | X. W. Huang | H. Yang
Study on the Occurrence Regularity of Invasive Whitefly Bemisia Tabaci Population

Author(s): Xu Senfu | Wang Huifu | Chen Weiqiang | Wang Enguo | Hu Yang | Li JunMin | Zhao Guofu
Sodium selenite-induced activation of DAPK promotes autophagy in human leukemia HL60 cells

Author(s): Qian Jiang | Feng Li | Kejian Shi | Yang Yang | Caimin Xu
Human Intersectin 2 (ITSN2) binds to Eps8 protein and enhances its degradation

Author(s): Xiaofeng Ding | Zijian Yang | Fangliang Zhou | Xiang Hu | Chang Zhou | Chang Luo | Zhicheng He | Qian Liu | Hong Li | Feng Yan | Fangmei Wang | Shuanglin Xiang | Jian Zhang
The Global Cyclicity Index of Benzenoid Chains

Author(s): Yujun Yang | Yan Wang | Yi Li
Topology Identification of Complex Network via Chaotic Ant Swarm Algorithm

Author(s): Haipeng Peng | Lixiang Li | Jürgen Kurths | Shudong Li | Yixian Yang
A Reconfigurable Logic Cell Based on a Simple Dynamical System

Author(s): Lixiang Li | Chunyu Yang | Sili Hui | Wenwen Yu | Jürgen Kurths | Haipeng Peng | Yixian Yang
Mechanical Properties and Tensile Fatigue of Graphene Nanoplatelets Reinforced Polymer Nanocomposites

Author(s): Ming-Yuan Shen | Tung-Yu Chang | Tsung-Han Hsieh | Yi-Luen Li | Chin-Lung Chiang | Hsiharng Yang | Ming-Chuen Yip
Preparation, Characterization, and Photocatalytic Activity of TiO2/ZnO Nanocomposites

Author(s): Liqin Wang | Xiujun Fu | Yang Han | E. Chang | Haitao Wu | Haiying Wang | Kuiying Li | Xiaowen Qi
Graphene Supported Pt/Ni Nanoparticles as Magnetically Separable Nanocatalysts

Author(s): Ru Liu | Qingshan Zhao | Yang Li | Guoliang Zhang | Fengbao Zhang | Xiaobin Fan
Changes of mouse cytokines and Th1/Th2 balance in acute stress induced by millimeter-wave

Author(s): Rong SUN | Qiong MA | Li DU | Jin-ling CAI | Xiao-yun YANG | Yan GAO | Yu-fang CUI | Jian-ping MAO
Effects of angiotensin (1-7) on nephrosis of the mice with metabolic syndrome induced by high-salt and high-fat diet

Author(s): Nan ZHU | Ya-ling HAN | Chen-hui YAN | Xiao-lin ZHANG | Xin ZHAO | Yu-jie ZHANG | Yang LI
Nanoscale capacitance: A classical charge-dipole approximation

Author(s): Jun-Qiang Lu | Jonathan Gonzalez | Carlos Sierra | Yang Li
Tris[4-bromo-2-(methyliminomethyl)phenolato-κ2N,O]cobalt(III)

Author(s): Qiu-Ping Huang | Chun-Lian Zhang | Ru-Xia Zhao | Li Yang | Xi-Fu Jiang
Engineering stem cell niches in bioreactors

Author(s): Meimei Liu | Ning Liu | Ru Zang | Yan Li | Shang-Tian Yang
Physiological Effects of l-Theanine on Drosophila melanogaster

Author(s): Hui Yang | Wenzhe Li | Huiyi Yu | Ruiqi Yuan | Yang Yang | Kingston Pung | Ping Li | Lei Xue
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
Neural Network Output Partitioning Based on Correlation

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Shu Juan Guo | Lin Fan Zhao | Wei Fan Li | Hong Xia Xue
Input Partitioning Based on Correlation for Neural Network Learning

Author(s): Shu Juan Guo | Sheng-Uei Guan | Shang Yang | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao | Jing Hao Song
Low-Interference Output Partitioning for Neural Network Training

Author(s): Shang Yang | Sheng-Uei Guan | Wei Fan Li | Lin Fan Zhao
A Gold Nanoparticles Enhanced Surface Plasmon Resonance Immunosensor for Highly Sensitive Detection of Ischemia-Modified Albumin

Author(s): Guang Li | Xian Li | Meng Yang | Meng-Meng Chen | Long-Cong Chen | Xing-Liang Xiong
MicroRNA in Human Glioma

Author(s): Mengfeng Li | Jun Li | Lei Liu | Wei Li | Yi Yang | Jie Yuan
THE EFFECT OF LANDING SURFACE ON THE PLANTAR KINETICS OF CHINESE PARATROOPERS USING HALF-SQUAT LANDING

Author(s): Yi Li | Ji Wu | Chao Zheng | Rong Rong Huang | Yuhong Na | Fan Yang | Zengshun Wang | Di Wu
Peripapillary retinal nerve fiber layer thickness distribution in Chinese with myopia measured by 3D-optical coherence tomography

Author(s): Jing-Jing Zhao | Wen-Juan Zhuang | Xue-Qiu Yang | Shan-Shan Li | Wei Xiang
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Efficacy of ultrasound-stellate ganglion block in breast cancer with postoperative neuropathic pain

Author(s): LIU Cheng-jun | CAI Hai-feng | LIU Dian-chen | LIU Yan-qing | SUN Zhi-guo | LI Ning | ZHANG Juan | ZHANG Yang | DAI Hao
Characterization and Determination of 2-(2-Phenylethyl)chromones in Agarwood by GC-MS

Author(s): Wen-Li Mei | De-Lan Yang | Hao Wang | Jin-Ling Yang | Yan-Bo Zeng | Zhi-Kai Guo | Wen-Hua Dong | Wei Li | Hao-Fu Dai
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Positive ALDH1A3 and Negative GPX3 Expressions Are Biomarkers for Poor Prognosis of Gallbladder Cancer

Author(s): Zhu-lin Yang | Leping Yang | Qiong Zou | Yuan Yuan | Jinghe Li | Lufeng Liang | Guixiang Zeng | Senlin Chen
Adiposity and Fat Distribution in relation to Inflammation and Oxidative Stress in a Relatively Lean Population of Chinese Women

Author(s): Sheng-Hui Wu | Xiao-Ou Shu | Wong-Ho Chow | Yong-Bing Xiang | Xianglan Zhang | Qiuyin Cai | Hong-Lan Li | Ginger Milne | Wanqing Wen | Bu-Tian Ji | Nathaniel Rothman | Yu-Tang Gao | Wei Zheng | Gong Yang
Plasma Oxidized Low-Density Lipoprotein Is an Independent Risk Factor in Young Patients with Coronary Artery Disease

Author(s): Yuli Huang | Yunzhao Hu | Weiyi Mai | Xiaoyan Cai | Yuanbin Song | Yanxian Wu | Yugang Dong | Huiling Huang | Zhongyun He | Wensheng Li | You Yang | Shaoqi Rao
Partitioning Behavior of Papain in Ionic Liquids-Based Aqueous Two-Phase Systems

Author(s): Zhiwen Bai | Yanhong Chao | Meiling Zhang | Changri Han | Wenshuai Zhu | Yonghui Chang | Huaming Li | Yang Sun
Studies on a Foam System of Ultralow Interfacial Tension Applied in Daqing Oilfield after Polymer Flooding

Author(s): Hong-sheng Liu | Jing-qin Wang | Li Yang | Dong-yang Jiang | Chang-sen Lv | Chang-yu Cui | Si-yuan Gao
Congestion Control Based on Consensus in the Wireless Sensor Network

Author(s): Xinhao Yang | Juncheng Jia | Shukui Zhang | Ze Li
Complex Discrete Nonlinear Dynamics: Chaos and Its Applications

Author(s): Qingdu Li | Timothy J. Healey | Xiao-Song Yang | Xiaofeng Liao
Minimal Scheme for Optically Compensated Interferometric Fiber-optic Gyroscopes

Author(s): Zinan Wang | Dayu Zhao | Yi Yang | Chenglong Liu | Ping Lu | Meng Zhang | Chao Peng | Zhenrong Zhang | Zhengbin Li
Combination Clustering Analysis Method and its Application

Author(s): Yang Liu | Qin-Liang Li | Li-Yuan Dong | Bang-Chun Wen
Research and Design on Navigation Electronic Map System

Author(s): Li Wanwu | Lin Liu | Honglei Dai | Chang Qu | Xiaotong Yang
Increased Serum ox-LDL Levels Correlated with Lung Function, Inflammation, and Oxidative Stress in COPD

Author(s): Yongchun Shen | Ting Yang | Shujin Guo | Xiao'ou Li | Lei Chen | Tao Wang | Fuqiang Wen
Screening of a Protein That Interacts with the Matrix Attachment Region-Binding Protein from Dunaliella salina

Author(s): Rui Yang | Zhaoxi Li | Yan Lin | Baosheng Yang | Tianyun Wang
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
Effects of Co2O3 on Crystallization and Colorization of Lithium Aluminosilicate Glass Ceramics

Author(s): Xingzhong Guo | Hui Yang | Wenyan Li | Lingjie Zhang | Jiajie Zhao | Wenda Zhao
A Comparison of Bending Properties for Cellular Core Sandwich Panels

Author(s): Li Yang | Ola Harrysson | Harvey West | Denis Cormier
Studies for Intervention and Effect Assessment on Arsenism

Author(s): Yajuan Xia | Kegong Wu | Zhiwei Guo | Weihong Yang | Yanhong Li | Jun Liu
Dynamics of Entrepreneurship under Regime Switching

Author(s): Sha Sun | Jinqiang Yang | Minghui Li
Intravesical Treatment with Vorinostat Can Prevent Tumor Progression in MNU Induced Bladder Cancer

Author(s): Degui Wang | Siwei Ouyang | Yingxia Tian | Yan Yang | Bo Li | Xiangwen Liu | Yanfeng Song
Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma in Patients with Cirrhosis: Radiofrequency-Assisted versus Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator

Author(s): Ke-Fei Chen | Wei-Hong He | Hong-Yu Li | Yong-Gang Wei | Bin Huang | Bo Li | Han-Teng Yang
Preparation of a hierarchically porous AlPO4 monolith via an epoxide-mediated sol–gel process accompanied by phase separation

Author(s): Wenyan Li, Yang Zhu, Xingzhong Guo, Kazuki Nakanishi, Kazuyoshi Kanamori and Hui Yang
CREG Promotes the Proliferation of Human Umbilical Vein Endothelial Cells through the ERK/Cyclin E Signaling Pathway

Author(s): Jie Tao | Chenghui Yan | Xiaoxiang Tian | Shaowei Liu | Yang Li | Jian Zhang | Mingyu Sun | Xinliang Ma | Yaling Han
Synthesis and characterization of CdTe quantum dots by one-step method

Author(s): Y. Wang | R. Wang | S. Liu | K. Yang | L. Zhou | H. Li
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?