Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yang Shi"

ADD TO MY LIST
 
The structural characterization of corn stalks hemicelluloses during active oxygen cooking as a pretreatment for biomass conversion

Author(s): Jian-Bin Shi | Qiu-Lin Yang | Lu Lin | Yan Gong | Chun-Sheng Pang | Tu-Jun Xie
Manual Acupuncture and Laser Acupuncture for Autonomic Regulations in Rats: Observation on Heart Rate Variability and Gastric Motility

Author(s): Zhao-Kun Yang | Mei-Ling Wu | Juan-Juan Xin | Wei He | Yang-Shuai Su | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Gerhard Litscher
Effectiveness of Interstitial Laser Acupuncture Depends upon Dosage: Experimental Results from Electrocardiographic and Electrocorticographic Recordings

Author(s): Wei He | Gerhard Litscher | Xiang-Hong Jing | Hong Shi | Xiao-Yu Wang | Ingrid Gaischek | Yang-Shuai Su | Daniela Litscher | Zhao-Kun Yang | Juan-Juan Xin | Ling Hu
Tetrahydroxystilbene Glucoside Attenuates Neuroinflammation through the Inhibition of Microglia Activation

Author(s): Feng Zhang | Yan-Ying Wang | Jun Yang | Yuan-Fu Lu | Jie Liu | Jing-Shan Shi
A Small Ku-Band Polarization Tracking Active Phased Array for Mobile Satellite Communications

Author(s): Wei Shi | Zuping Qian | Jun Zhou | Xinbo Qu | Yang Xiang | Liu Hong
Protective Effects of HBSP on Ischemia Reperfusion and Cyclosporine A Induced Renal Injury

Author(s): Yuanyuan Wu | Junlin Zhang | Feng Liu | Cheng Yang | Yufang Zhang | Aifen Liu | Lan Shi | Yajun Wu | Tongyu Zhu | Michael L. Nicholson | Yaping Fan | Bin Yang
Analysis of the effects of 50g/L povidone iodine in conjuncfival sac before cataract surgery

Author(s): Wen Yang | Zhi-Qiang Liao | Dian-Xiong Shi | Ling Qin | Li-Li Yang
Clinical observation of the refractive regression of latanoprost eye drops the prevention of excimer laser in situ keratomileusis

Author(s): Fang-Lie Yang | Yu-Zhi Bao | Xiao-Lei Lu | Ling-Zhi Fan | Ya-Pei Yang | Ji-Guang Shi | Chi Zhang
Ultrasound-Promoted One-Pot, Four-Component Synthesis of Pyridin-2(1H)-One Derivatives

Author(s): Jinming Yang | Qiang Li | Juanjuan Zhang | Wei Lin | Juxian Wang | Yucheng Wang | Zhibin Huang | Daqing Shi
Sodium selenite-induced activation of DAPK promotes autophagy in human leukemia HL60 cells

Author(s): Qian Jiang | Feng Li | Kejian Shi | Yang Yang | Caimin Xu
The impact of PEGylation patterns on the in vivo biodistribution of mixed shell micelles

Author(s): Gao H | Liu J | Yang C | Cheng T | Chu L | Xu H | Meng A | Fan S | Shi L | Liu J
Research on Loading Test of Double-curved Arch Bridge

Author(s): Zhimeng Shi | Yonggang Gou | Fengnian He | Feng Yang | Yaofang Wan | Shengquan Liang
Efficacy and Safety of Docetaxel Plus Oxaliplatin and Capecitabine in the First Line Treatment of Advanced Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Ying Liu | Zhengbao Ye | Wenqi Xi | Tao Ma | Min Shi | Liu Yang | Zhenggang Zhu | Jun Zhang
The dual effects of Al-doping on the ferromagnetism of Zn0.98–yEr0.02AlyO thin films

Author(s): Hong-Ming Chen | Xue-Chao Liu | Shi-Yi Zhuo | Ze Xiong | Ren-Wei Zhou | Jian-Hua Yang | Er-Wei Shi
Resistance to reinfection in rats induced by irradiated metacercariae of Clonorchis sinensis

Author(s): Fu Shi Quan | Jeong Beom Lee | Jun Sang Bae | Nobu Ohwatari | Young Ki Min | Hun Mo Yang
Cloning, expression and characterization of alcohol dehydrogenases in the silkworm Bombyx mori

Author(s): Nan Wang | Haifeng Shi | Qin Yao | Yang Zhou | Lequn Kang | Huiqin Chen | Keping Chen
Analysis on Outcome of 3537 Patients with Coronary Artery Disease: Integrative Medicine for Cardiovascular Events

Author(s): Zhu-ye Gao | Yu Qiu | Yang Jiao | Qing-hua Shang | Hao Xu | Da-zhuo Shi
Using poly(lactic-co-glycolic acid) microspheres to encapsulate plasmid of bone morphogenetic protein 2/polyethylenimine nanoparticles to promote bone formation in vitro and in vivo

Author(s): Qiao C | Zhang K | Jin H | Miao L | Shi C | Liu X | Yuan A | Liu J | Li D | Zheng C | Zhang G | Li X | Yang B | Sun H
High-performance SiO/C/G Composite Anode for Lithium Ion Batteries

Author(s): SHI Chang-Chuan, YANG Xue-Lin, ZHANG Lu-Lu, ZHOU Yong-Tao, WEN Zhao-Yin
Preparation and Converse Magnetoelectric Effect of AlN/FeCoSiB Magnetoelectric Composite Films

Author(s): TONG Bei, YANG Xiao-Fei, LIN Geng-Qi, CHEN Shi, OUYANG Jun
CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF FRESHWATER MICROALGAL STRAINS TOWARD BIOFUEL PRODUCTION

Author(s): Xun Yang, | Pinghuai Liu, | Zongdi Hao, | Jie Shi, | Seng Zhang
Genetic Heterogeneity of Breast Cancer Metastasis May Be Related to miR-21 Regulation of TIMP-3 in Translation

Author(s): Jianyi Li | Yang Zhang | Wenhai Zhang | Shi Jia | Rui Tian | Ye Kang | Yan Ma | Dan Li
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
Knockdown of FABP3 Impairs Cardiac Development in Zebrafish through the Retinoic Acid Signaling Pathway

Author(s): Xuejie Wang | Lijuan Zhou | Jin Jin | Yang Yang | Guixian Song | Yahui Shen | Hailang Liu | Ming Liu | Chunmei Shi | Lingmei Qian
Combination of Chinese Herbal Medicines and Conventional Treatment versus Conventional Treatment Alone in Patients with Acute Coronary Syndrome after Percutaneous Coronary Intervention (5C Trial): An Open-Label Randomized Controlled, Multicenter Study

Author(s): Shao-Li Wang | Cheng-Long Wang | Pei-Li Wang | Hao Xu | Hong-Ying Liu | Jian-Peng Du | Da-Wu Zhang | Zhu-Ye Gao | Lei Zhang | Chang-Geng Fu | Shu-Zheng Lü | Shi-Jie You | Jun-Bo Ge | Tian-Chang Li | Xian Wang | Guan-Lin Yang | Hong-Xu Liu | Jing-Yuan Mao | Rui-Jie Li | Li-Dian Chen | Shu Lu | Da-Zhuo Shi | Ke-Ji Chen
Flexible field-effect transistor arrays with patterned solution-processed organic crystals

Author(s): Yun Li | Chuan Liu | Yu Wang | Yang Yang | Xinran Wang | Yi Shi | Kazuhito Tsukagoshi
Design of 3D Virtual Campus Roaming System

Author(s): Hongyan Yang | Zhuo Shi | Yanru Zhong
Monoester-Diterpene Aconitum Alkaloid Metabolism in Human Liver Microsomes: Predominant Role of CYP3A4 and CYP3A5

Author(s): Ling Ye | Xiao-Shan Yang | Lin-lin Lu | Wei-Ying Chen | Shan Zeng | Tong-Meng Yan | Ling-Na Dong | Xiao-Juan Peng | Jian Shi | Zhong-Qiu Liu
The Medium and Long Term Load Forecasting Combined Model Considering Weight Scale Method

Author(s): Fan Li | Zhou Buxiang | Chen Shi | Li Zuo | Yang Changyu
Regulatory effect of β-catenin on proliferation of hair follicle stem cells involves PI3K/Akt pathway

Author(s): Yi Zhang | Jin Yu | Chunying Shi | Yun Wang | Jin Yang | Tian Yang
Modified Palmer Drought Severity Index Based on Distributed Hydrological Simulation

Author(s): Denghua Yan | Xiaoliang Shi | Zhiyong Yang | Ying Li | Kai Zhao | Yong Yuan
Characterization of Deqi Sensation and Acupuncture Effect

Author(s): Xing-Yue Yang | Guang-Xia Shi | Qian-Qian Li | Zhen-Hua Zhang | Qian Xu | Cun-Zhi Liu
Electrical Conduction and Dielectric Properties of the CaCu3Ti4O12 Ceramics Synthesized by SPS

Author(s): Xuefeng Ruan | Yue Zhang | Zhi Yang | Rui Xiong | Jing Shi
Proteomic analysis of energy metabolism and signal transduction in irradiated melanoma cells

Author(s): Lu-Bin Yan | Kai Shi | Zhi-Tong Bing | Yi-Lan Sun | Yang Shen
Enhanced Antidepressant-Like Effects of Electroacupuncture Combined with Citalopram in a Rat Model of Depression

Author(s): Jian Yang | Yu Pei | Yan-Li Pan | Jun Jia | Chen Shi | Yan Yu | Jia-Hui Deng | Bo Li | Xiao-Li Gong | Xuan Wang | Xiao-Min Wang | Xin Ma
The Relation of Performance Parameters for a 150K Auto-Cascade Refrigeration System

Author(s): XueLi Nie | Yang Shi | Zhang Bei | Wang Zhimin
Mechanistic study of angiogenesis induced by shh-transfected BMMSC transplantation after myocardial infarction

Author(s): Fenglin Song | Ming Wu | Tao Tang | Xiaoming Wu | Wenwu Zhou | Jin Shi | Wei Zhang | Zhiping Tan | Jinfu Yang
Protein and lipid characterization of wheat roots plasma membrane damaged by Fe and H2O2 using ATR-FTIR method

Author(s): Xin Zhao | Xiaoju Yang | Yong Shi | Guoxiong Chen | Xinrong Li
De-adaptation change in cardiac function of laborers engaged in physical labor at high altitude after returning to lower altitude

Author(s): En-zhi FENG | Sheng-yue YANG | Zi-qiang YAN | Wei HE | Zhong-xin TIAN | He YIN | Li-fu MA | Zi-fu SHI | Qi-quan ZHOU
Diagnostic criteria of high-altitude de-adaptation for high-altitude migrants returning to the plains: a multicenter, randomized controlled trial

Author(s): Qi-quan ZHOU | Sheng-yue YANG | Zhen-cai YUAN | Yin-hu WANG | Xue-feng ZHANG | Wei GAO | Zi-fu SHI | You-li YANG | Yun-hong WU | Yong FAN | Guan-song WANG | Yu-qi GAO
Targeting chemotherapy via arterial infusion for advanced gastric cancer

Author(s): Zhi-yu CAO | Yong-dong PU | Bo YANG | You-jun WU | Bo ZHANG | Yu-qi SHI
Establishment and clinical application of a new quantitative method for rapid detection of Clostridium perfringens in wound secretion

Author(s): Lin-hai LI | Yu-ling SHI | Li-dan CHEN | Lan-lan ZENG | Lu-xia WANG | Zhao-hui SUN | Jie-jing HE | Jian-yun CHEN | Yong-quan YANG
Changes in PD-1 and effect thereof on prognosis of patient after argon-helium cryoablation for hepatitis B related-hepatocellular carcinoma

Author(s): Lin ZHOU | Zhen ZENG | Feng SHI | Min-na ZHANG | Yan CHEN | Xiu-juan CHANG | Yin-ying LU | Wen-lin BAI | Jian-hui QU | Chun-ping WANG | Hong WANG | Min LOU | Fu-sheng WANG | Ji-yun LV | Yong-ping YANG
A Novel Ultrawideband Planar Inverted-F Antenna with Capacitive Ground Plane

Author(s): Haixia Liu | Fei Wang | Yang Yang | Xiaowei Shi | Long Li
Preparation of One-dimensional Pt/SnO2 Nanofibers and NOx Gas-sensing Properties

Author(s): XU Shuang, YANG Ying, WU Hong-Yuan, JIANG Chao, JING Li-Qiang, SHI Ke-Ying
Expression of interleukin-22/STAT3 signaling pathway in ulcerative colitis and related carcinogenesis

Author(s): Lian-Zhen Yu | Hai-Yang Wang | Shu-Ping Yang | Zhi-Ping Yuan | Fang-Yuan Xu | Chao Sun | Rui-Hua Shi
Efficacy of peripheral blood stem cell transplantation versus conventional chemotherapy on anaplastic large-cell lymphoma:a retrospective study of 64 patients from a single center

Author(s): Xiao-Hui He | Bo Li | Shuang-Mei Zou | Mei Dong | Sheng-Yu Zhou | Jian-Liang Yang | Li-Yan Xue | Sheng Yang | Peng Liu | Yan Qin | Chang-Gong Zhang | Xiao-Hong Han | Yuan-Kai Shi
Thermal Modulation Behavior inside the Hysteresis Loop of W-Mo Co-doping Vanadium Dioxide Film

Author(s): ZHANG Yang, HUANG Wan-Xia, SHI Qi-Wu, SONG Lin-Wei, XU Yuan-Jie
Heavy Metal and Phosphorus Removal from Waters by Optimizing Use of Calcium Hydroxide and Risk Assessment

Author(s): Binyuan Chen | Ruijuan Qu | Jiaqi Shi | Dinglong Li | Zhongbo Wei | Xi Yang | Zunyao Wang
Research on Three-phase Voltage Type PWM Rectifier System Based on SVPWM Control

Author(s): Haoran Shi | Wei Xu | Chenghua Fu | Yao Yang
The Medium and Long Term Load Forecasting Combined Model Considering Weight Scale Method

Author(s): Fan Li | Zhou Buxiang | Chen Shi | Li Zuo | Yang Changyu
A Scalable and Privacy-Aware Location-Sensing Model for Ephemeral Social Network Service

Author(s): Yongqiang Lyu | Dezhi Hong | Ying Wang | Yinghong Hou | Zhengwen Yang | Yu Chen | Yuanchun Shi | Alvin Chin
SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Author(s): Luo Ruibang | Liu Binghang | Xie Yinlong | Li Zhenyu | Huang Weihua | Yuan Jianying | He Guangzhu | Chen Yanxiang | Pan Qi | Liu Yunjie | Tang Jingbo | Wu Gengxiong | Zhang Hao | Shi Yujian | Liu Yong | Yu Chang | Wang Bo | Lu Yao | Han Changlei | Cheung David W | Yiu Siu-Ming | Peng Shaoliang | Xiaoqian Zhu | Liu Guangming | Liao Xiangke | Li Yingrui | Yang Huanming | Wang Jian | Lam Tak-Wah | Wang Jun
Single-cell sequencing analysis characterizes common and cell-lineage-specific mutations in a muscle-invasive bladder cancer

Author(s): Li Yingrui | Xu Xun | Song Luting | Hou Yong | Li Zesong | Tsang Shirley | Li Fuqiang | Im Kate | Wu Kui | Wu Hanjie | Ye Xiaofei | Li Guibo | Wang Linlin | Zhang Bo | Liang Jie | Xie Wei | Wu Renhua | Jiang Hui | Liu Xiao | Yu Chang | Zheng Hancheng | Jian Min | Nie Liping | Wan Lei | Shi Min | Sun Xiaojuan | Tang Aifa | Guo Guangwu | Gui Yaoting | Cai Zhiming | Li Jingxiang | Wang Wen | Lu Zuhong | Zhang Xiuqing | Bolund Lars | Kristiansen Karsten | Wang Jian | Yang Huanming | Dean Michael | Wang Jun
Silencing of RhoA and RhoC expression by RNA interference suppresses human colorectal carcinoma growth in vivo

Author(s): Wang Haibo | Zhao Gang | Liu Xiangping | Sui Aihua | Yang Kun | Yao Ruyong | Wang Zongbao | Shi Qiang
Anti-tumor effect of adenovirus-mediated gene transfer of pigment epithelium-derived factor on mouse B16-F10 melanoma

Author(s): Yang Li-Ping | Cheng Ping | Peng Xing-Chen | Shi Hua-Shan | He Wei-Hong | Cui Feng-Yu | Luo Shun-Tao | Wei Yu-Quan | Yang Li
Sodium selenite alters microtubule assembly and induces apoptosis in vitro and in vivo

Author(s): Shi Kejian | Jiang Qian | Li Zhushi | Shan Lei | Li Feng | An JiaJia | Yang Yang | Xu Caimin
Clinical and laboratory characteristics of systemic anaplastic large cell lymphoma in Chinese patients

Author(s): Wang Yan-Fang | Yang Yan-Li | Gao Zi-Fen | Zhou Chun-Ju | Gregg Xylina | Shi Yun-Fei | Wang Jing | Yang Xiao-Feng | Ke Xiao-Yan
Teaching human parasitology in China

Author(s): Zhao Guanghui | He Shenyi | Chen Lin | Shi Na | Bai Yang | Zhu Xing-Quan
Characterization and genomic analysis of kraft lignin biodegradation by the beta-proteobacterium Cupriavidus basilensis B-8

Author(s): Shi Yan | Chai Liyuan | Tang Chongjian | Yang Zhihui | Zhang Huan | Chen Runhua | Chen Yuehui | Zheng Yu
Cubic phase nanoparticles for sustained release of ibuprofen formulation characterization and enhanced bioavailability study

Author(s): Dian L | Yang Z | Li F | Wang Z | Pan X | Peng X | Huang X | Guo Z | Quan G | Shi X | Chen B | Li G | Wu C
Differentiation of Induced Pluripotent Stem Cells into Male Germ Cells In Vitro through Embryoid Body Formation and Retinoic Acid or Testosterone Induction

Author(s): Peng Li | Hongliang Hu | Shi Yang | Ruhui Tian | Zhenzhen Zhang | Wei Zhang | Meng Ma | Yong Zhu | Xizhi Guo | Yiran Huang | Zuping He | Zheng Li
Gene Silencing of 4-1BB by RNA Interference Inhibits Acute Rejection in Rats with Liver Transplantation

Author(s): Yang Shi | Shuqun Hu | Qingwei Song | Shengcai Yu | Xiaojun Zhou | Jun Yin | Lei Qin | Haixin Qian
Chinese Herbal Medicine for Osteoporosis: A Systematic Review of Randomized Controlled Trails

Author(s): Zhi-qian Wang | Jin-long Li | Yue-li Sun | Min Yao | Jie Gao | Zhu Yang | Qi Shi | Xue-jun Cui | Yong-jun Wang
Intercostobrachial Nerves as a Novel Anatomic Landmark for Dividing the Axillary Space in Lymph Node Dissection

Author(s): Jianyi Li | Yang Zhang | Wenhai Zhang | Shi Jia | Xi Gu | Yan Ma | Dan Li
Improving the Efficacy of Conventional Therapy by Adding Andrographolide Sulfonate in the Treatment of Severe Hand, Foot, and Mouth Disease: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Xiuhui Li | Chi Zhang | Qingsheng Shi | Tong Yang | Qingxiong Zhu | Yimei Tian | Cheng Lu | Zhiying Zhang | Zhongsheng Jiang | Hongying Zhou | Xiaofeng Wen | Huasheng Yang | Xiaorong Ding | Lanchun Liang | Yan Liu | Yongyan Wang | Aiping Lu
Comparison of different methods of intestinal obstruction in a rat model

Author(s): Meng-Lang Yuan | Zheng Yang | Yu-Cheng Li | Lan-Lan Shi | Jia-Ling Guo | Yu-Qin Huang | Xia Kang | Jing-Jing Cheng | Yang Chen | Ting Yu | De-Qi Cao | Huan Pang | Xiao Zhang
Effects of TiO2 Interlayers on the Optical Switching of VO2 Thin Films Grown by Sol-Gel Process

Author(s): ZHANG Yu-Bo, HUANG Wan-Xia, SONG Lin-Wei, YAN Jia-Zhen, SHI Qi-Wu, ZHANG Yang
Association between HLA-B*46 Allele and Graves Disease in Asian Populations: A Meta-Analysis

Author(s): Yiping Li, Yufeng Yao, Man Yang, Li Shi, Xianli Li, Ying Yang, Ying Zhang, Chunjie Xiao
Impact of GLP-1 Receptor Agonists on Major Gastrointestinal Disorders for Type 2 Diabetes Mellitus: A Mixed Treatment Comparison Meta-Analysis

Author(s): Feng Sun | Kai Yu | Zhirong Yang | Shanshan Wu | Yuan Zhang | Luwen Shi | Linong Ji | Siyan Zhan
An outbreak of acute gastroenteritis associated with contaminated bottled water in a university – Jiangxi, China, 2012

Author(s): Ruiping Wang | Huijian Cheng | Jun Zong | Ping Yu | Weijie Fu | Fuqiang Yang | Guoqing Shi | Guang Zeng
Heavy Metal and Phosphorus Removal from Waters by Optimizing Use of Calcium Hydroxide and Risk Assessment

Author(s): Binyuan Chen | Ruijuan Qu | Jiaqi Shi | Dinglong Li | Zhongbo Wei | Xi Yang | Zunyao Wang
Image Restoration Based on the Hybrid Total-Variation-Type Model

Author(s): Baoli Shi | Zhi-Feng Pang | Yu-Fei Yang
Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer 
(2011 Version)

Author(s): Xiuyi ZHI | Yilong WU | Shenglin MA | Tianyou WANG | Changli WANG | Jie WANG | Yuankai SHI | You LU | Lunxu LIU | Deruo LIU | Donghong CHEN | Yue YANG | Xiang DU | Hong BU | Qinghua ZHOU | Gening JANG | Baohui HAN | Gang CHENG | Ying CHENG | Shunchang JIAO
[5-(Pyridin-2-yl)-1H-tetrazole-κ2N4,N5]bis(triphenylphosphane-κP)copper(I) tetrafluoridoborate

Author(s): Lei Lu | Ping Yang | Bing Li | Lin-Fang Shi | Hua-Ru Cao
Cultivable Alginate Lyase-Excreting Bacteria Associated with the Arctic Brown Alga Laminaria

Author(s): Sheng Dong | Jie Yang | Xi-Ying Zhang | Mei Shi | Xiao-Yan Song | Xiu-Lan Chen | Yu-Zhong Zhang
Hesperidin Prevents Retinal and Plasma Abnormalities in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats

Author(s): Xiupu Shi | Sha Liao | Huijuan Mi | Changrun Guo | Dongli Qi | Fei Li | Chunfeng Zhang | Zhonglin Yang
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?