Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yangyang Liu"

ADD TO MY LIST
 
Deqi Sensations of Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation on Auricular Points

Author(s): Xiaoling Wang | Jiliang Fang | Qing Zhao | Yangyang Fan | Jun Liu | Yang Hong | Honghong Wang | Yunyao Ma | Chunhua Xu | Shan Shi | Jian Kong | Peijing Rong
Near-Infrared Indocyanine Materials for Bioanalysis and Nano-TiO2 Photoanodes of Solar Cell

Author(s): Liqiu Wang | Pengjun Wang | Yang Liu | Weiwei Nie | Xiaofei Lv | Yue Wei | Yangyang Hao | Hailing Yu | Liang Tian | Lihui Zheng | Liuqing Yang
The Influence of Skin Microcirculation Blood Perfusion at Zusanli Acupoint by Stimulating with Lift-Thrust Reinforcing and Reducing Acupuncture Manipulation Methods on Healthy Adults

Author(s): Xiaomei Li | Yanqi Li | Jingzi Chen | Dan Zhou | Yangyang Liu | Yinghong Li | Jianwei Liu | Yongming Guo | Yi Guo
Correlation between carboxylesterase alleles and insecticide resistance in Culex pipiens complex from China

Author(s): Liu Yangyang | Zhang Hanying | Qiao Chuanling | Lu Xiping | Cui Feng
Whole-tree Agarwood-Inducing Technique: An Efficient Novel Technique for Producing High-Quality Agarwood in Cultivated Aquilaria sinensis Trees

Author(s): Yangyang Liu | Huaiqiong Chen | Yun Yang | Zheng Zhang | Jianhe Wei | Hui Meng | Weiping Chen | Jindong Feng | Bingchun Gan | Xuyu Chen | Zhihui Gao | Junqin Huang | Bo Chen | Hongjiang Chen
Blending Sensor Scheduling Strategy with Particle Filter to Track a Smart Target

Author(s): Bin LIU | Chunlin JI | Yangyang ZHANG | Chengpeng HAO
Bufalin Induces Lung Cancer Cell Apoptosis via the Inhibition of PI3K/Akt Pathway

Author(s): Zhitu Zhu | Hongzhi Sun | Guangyou Ma | Zhenghua Wang | Enze Li | Yangyang Liu | Yunpeng Liu
Effect of Bufalin on Proliferation and Apoptosis of Human Non-small Cell Lung Cancer A549 Cell

Author(s): Zhitu ZHU | Yunlong YU | Kai WANG | Enze LI | Yangyang LIU | Yunpeng LIU
Prioritization of disease microRNAs through a human phenome-microRNAome network

Author(s): Jiang Qinghua | Hao Yangyang | Wang Guohua | Juan Liran | Zhang Tianjiao | Teng Mingxiang | Liu Yunlong | Wang Yadong
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?