Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yanjun Shen"

ADD TO MY LIST
 
Isolation and characterization of a genotype 4 Hepatitis E virus strain from an infant in China

Author(s): Zhang Wen | Yang Shixing | Shen Quan | Liu Junfeng | Shan Tongling | Huang Fen | Ning Huibo | Kang Yanjun | Yang Zhibiao | Cui Li | Zhu Jianguo | Hua Xiuguo
A Video Specific Instruction Set Architecture for ASIP design

Author(s): Zheng Shen | Hu He | Yanjun Zhang | Yihe Sun

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program