Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yanping Li"

ADD TO MY LIST
 
Prediction of Ship Roll Based on Second Diagonal Recurrent Neural Network

Author(s): Liang Xu | Zhanying Li | Yuzhi Song | Yanping Wang
Viral Aetiology in Adults with Acute Upper Respiratory Tract Infection in Jinan, Northern China

Author(s): Yanqin Lu | Jiabei Tong | Fengyan Pei | Yanping Yang | Dong Xu | Mingyu Ji | Chunyan Xing | Pingdong Jia | Chao Xu | Yunshan Wang | Gongchao Li | Zhenbin Chai | Yan Liu | Jinxiang Han
Molecular Characterization of the Duck SCF Gene and its Expression Changes in Different Color Plumage Bulbs

Author(s): Shijun Li | Wenhua Yu | Cui Wang | Zhenhua Liang | Xiuli Peng | Yanping Feng | Yanzhang Gong
New SNPs of the Duck LPL Gene are Associated with Body Weight, Fatness and Carcass Traits

Author(s): Yongping Yang | Ping Gong | Shijun Li | Xiuli Peng | Yanping Feng | Yanzhang Gong
Busulfan Influence the Survival Rate of Chicken Embryos and the Morphology of Gonads

Author(s): Yang Yu | Gong Ping | Feng Yanping | Yang Yongping | Li Shijun | Peng Xiuli | Gong Yanzhang
N-(4-Chlorophenyl)-4-methoxy-3-(propanamido)benzamide cyclohexane hemisolvate

Author(s): Zhaojin Zhong | Zhuorong Li | Ningbo Gong | Yanping Li
Distribution of airborne fungi concentration in Hefei City, Anhui

Author(s): Qi Ling | Yanping Wang | Li Wang | Ying Shu | Yong Tao | Lining Bao
Nested analysis of passeriform bird assemblages in the Thousand Island Lake region

Author(s): Jingcheng Zhang | Yanping Wang | Pingping Jiang | Peng Li | Mingjian Yu | Ping Ding
Widespread Horizontal Gene Transfer from Circular Single-stranded DNA Viruses to Eukaryotic Genomes

Author(s): Liu Huiquan | Fu Yanping | Li Bo | Yu Xiao | Xie Jiatao | Cheng Jiasen | Ghabrial Said | Li Guoqing | Yi Xianhong | Jiang Daohong
Preventable maternal mortality: Geographic/rural-urban differences and associated factors from the population-based maternal mortality surveillance system in China

Author(s): Liang Juan | Dai Li | Zhu Jun | Li Xiaohong | Zeng Weiyue | Wang He | Li Qi | Li Mingrong | Zhou Rong | Wang Yanping
A novel COMP mutation in a pseudoachondroplasia family of Chinese origin

Author(s): Dai Li | Xie Liang | Wang Yanping | Mao Meng | Li Nana | Zhu Jun | Kim Christopher | Zhang Yawei
Characterization of the transcripts of human cytomegalovirus UL144

Author(s): He Rong | Ma Yanping | Qi Ying | Wang Ning | Li Mali | Ji Yaohua | Sun Zhengrong | Jiang Shujuan | Ruan Qiang
Variant rs9939609 in the FTO gene is associated with body mass index among Chinese children

Author(s): Fang Hongyun | Li Yanping | Du Songming | Hu Xiaoqi | Zhang Qian | Liu Ailing | Ma Guansheng
Choice for Leading Industry in Guangdong Industry

Author(s): Yanping Zhang | Mingsheng Li | Weijian Li
Study of MDA Based Semantic Web Service Composition

Author(s): Zhengdong Zhu | Yanping Chen | Ronggui Lan | Zengzhi Li
D-S Evidence Theory Based Quality Evaluation Mechanism for Network Services

Author(s): Zhu Haiping | Li Zengzhi | Wang Yunlan | Chen Yanping
The Association of Weight Status with Physical Fitness among Chinese Children

Author(s): Xianwen Shang | Ailing Liu | Yanping Li | Xiaoqi Hu | Lin Du | Jun Ma | Guifa Xu | Ying Li | Hongwei Guo | Guansheng Ma
The nutrition-based comprehensive intervention study on childhood obesity in China (NISCOC): a randomised cluster controlled trial

Author(s): Li Yanping | Hu Xiaoqi | Zhang Qian | Liu Ailing | Fang Hongyun | Hao Linan | Duan Yifan | Xu Haiquan | Shang Xianwen | Ma Jun | Xu Guifa | Du Lin | Li Ying | Guo Hongwei | Li Tingyu | Ma Guansheng
Waist circumference cut-off values for the prediction of cardiovascular risk factors clustering in Chinese school-aged children: a cross-sectional study

Author(s): Liu Ailing | Hills Andrew | Hu Xiaoqi | Li Yanping | Du Lin | Xu Ying | Byrne Nuala | Ma Guansheng
Comparative study of control selection in a national population -based case-control study: Estimating risk of smoking on cancer deaths in Chinese men

Author(s): Jingmei Jiang, Boqi Liu, Philip C. Nasca, Wei Han, Xiaonong Zou, Xianjia Zeng, Xiaobing Tian, Yanping Wu, Ping Zhao, Junyao Li
A novel virus that infecting hypovirulent strain XG36-1 of plant fungal pathogen Sclerotinia sclerotiorum

Author(s): Zhang Liyan | Fu Yanping | Xie Jiatao | Jiang Daohong | Li Guoqing | Yi Xianhong
Characterization of Zur-dependent genes and direct Zur targets in Yersinia pestis

Author(s): Li Yingli | Qiu Yefeng | Gao He | Guo Zhaobiao | Han Yanping | Song Yajun | Du Zongmin | Wang Xiaoyi | Zhou Dongsheng | Yang Ruifu
The mechanism of metastasis suppressor gene nm23-H1 involving in the Ras signaling of lung cancer

Author(s): Xueqin YANG | Yibing YAO | Wen ZHU | Li MA | Daxing ZHU | Wen XIAO | Changlin LI | Jiabao MA | Zhixuan ZHANG | Liwei GAO | Yanping WANG | Qinghua ZHOU
Bis[2-(2-aminoethyl)-1H-benzimidazole-κ2N2,N3]zinc(II) bis(perchlorate)

Author(s): Jine Zhang | Yanping Li | Fangjun Huo | Zhigang Zhang
Di-tert-butylchlorido(pyrrolidine-1-dithiocarboxylato-κ2S,S′)tin(IV)

Author(s): Fahui Li | Yantuan Li | William T. A. Harrison | Weijie Wang | Yanping Feng
Chlorido(1,10-phenanthroline)[1,1,1-trifluoro-3-(2-thenoyl)acetonato]copper(II)

Author(s): Shuangzhuan Gao | Jine Zhang | Yanping Li | Zhigang Zhang
Identification and characterization of PhoP regulon members in Yersinia pestis biovar Microtus

Author(s): Li Yingli | Gao He | Qin Long | Li Bei | Han Yanping | Guo Zhaobiao | Song Yajun | Zhai Junhui | Du Zongmin | Wang Xiaoyi | Zhou Dongsheng | Yang Ruifu
Safety and immunogenicity of an MF59™-adjuvanted subunit influenza vaccine in elderly Chinese subjects

Author(s): Li Rongcheng | Fang Hanhua | Li Yanping | Liu Youping | Pellegrini Michele | Podda Audino
Intergeneric transfer of ribosomal genes between two fungi

Author(s): Xie Jiatao | Fu Yanping | Jiang Daohong | Li Guoqing | Huang Junbin | Li Bo | Hsiang Tom | Peng Youliang
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?