Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ye Hu"

ADD TO MY LIST
 
Fractal Behavior in the Clarification Process of Cane Sugar Production

Author(s): Xiaomo Yu | Junke Ye | Jing Hu | Xiaoping Liao | Jianbo Gao
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
Isolation and Structural Characterization of a Novel Antioxidant Mannoglucan from a Marine Bubble Snail, Bullacta exarata (Philippi)

Author(s): Donghong Liu | Ningbo Liao | Xingqian Ye | Yaqin Hu | Dan Wu | Xin Guo | Jianjun Zhong | Jianyong Wu | Shiguo Chen
Design of Smart Car System Based on Electromagnetic Sensors

Author(s): Changhui Hu | Mengjun Ye | Xianhe Zhang | Zuguo Tu | Huali Wu | Gaoqiang Lu | Liang Peng
A Dynamic Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets Applied to Pattern Recognition

Author(s): Zhenhua Zhang | Min Wang | Yong Hu | Jingyu Yang | Youpei Ye | Yafang Li
Cyclin D1 affects epithelial–mesenchymal transition in epithelial ovarian cancer stem cell-like cells

Author(s): Jiao J | Huang L | Ye F | Shi MF | Cheng XD | Wang XY | Hu DX | Xie X | Lu WG
Consensus on use of albumin in burn patients

Author(s): Jia-ke CHAI | Zhao-fan XIA | Da-hai HU | Bai-jiang TAO | Yi LIU | Qing-yan MENG | Jin-he CHEN | Chuan-an SHEN | Yi-zhi PENG | Hong-qi LIU | Fu-sheng SHI | Xiang-bai YE
An Adaptive Filtering Algorithm Based on Genetic Algorithm-Backpropagation Network

Author(s): Kai Hu | Aiguo Song | Min Xia | XiaoLing Ye | YanYan Dou
Endoscopic transnasal odontoidectomy to treat basilar invagination with congenital osseous malformations

Author(s): YU Yong | HU Fan | ZHANG Xiao-biao | GE Jun-qi | GU Ye | XIE Tao | WANG Xue-jian | JIANG Xiao-xing | JIANG Chun
The Role of E3 Ubiquitin Ligase Cbl Proteins in β-Elemene Reversing Multi-Drug Resistance of Human Gastric Adenocarcinoma Cells

Author(s): Ye Zhang | Xiao-Dong Mu | En-Zhe Li | Ying Luo | Na Song | Xiu-Juan Qu | Xue-Jun Hu | Yun-Peng Liu
5,7-Dihydroxyflavone Enhances the Apoptosis-Inducing Potential of TRAIL in Human Tumor Cells via Regulation of Apoptosis-Related Proteins

Author(s): Zhenzhen Zhang | Tingmei Ye | Xueting Cai | Jie Yang | Wuguang Lu | Chunping Hu | Zhigang Wang | Xiaoning Wang | Peng Cao
Expression of TRAF6 and ubiquitin mRNA in skeletal muscle of gastric cancer patients

Author(s): Sun Yuan-Shui | Ye Zai-Yuan | Qian Zhen-Yuan | Xu Xiao-Dong | Hu Jun-Feng
Research on the Mobile Electronic Delivery Platform for Iron and Steel Sales Logistics Based on 3G Netbook

Author(s): Wei-Feng Zhu | Jian-Hua Gu | Li Ye | Zhi-Xin Shi | Shu-Rong Mei | Qiao Chen | Jian-Jun Hu
Early Cenozoic Multiple Thrust in the Tibetan Plateau

Author(s): Zhenhan Wu | Peisheng Ye | Patrick J. Barosh | Daogong Hu | Lu Lu
Preparation of Quantum Dot/Drug Nanoparticle Formulations for Traceable Targeted Delivery and Therapy

Author(s): Ken-Tye Yong, Yucheng Wang, Indrajit Roy, Hu Rui, Mark T. Swihart, Wing-Cheung Law, Sang Kyu Kwak, Ling Ye, Jianwei Liu, Supriya D. Mahajan, Jessica L. Reynolds
PEGylated Phospholipid Micelle-Encapsulated Near-Infrared PbS Quantum Dots for in vitro and in vivo Bioimaging

Author(s): Rui Hu, Wing-Cheung Law, Guimiao Lin, Ling Ye, Jianwei Liu, Jing Liu, Jessica L. Reynolds, Ken-Tye Yong
(Z)-1,4-Diphenylbut-1-en-3-ynyl acetate

Author(s): Zheng-Wang Chen | Hai-Chuan Chen | Dong-Nai Ye | Qiao-Sheng Hu
Research on the Mobile Electronic Delivery Platform for Iron and Steel Sales Logistics Based on 3G Netbook

Author(s): Weifeng Zhu | Jianhua Gu | Li Ye | Zhixin Shi | Shurong Mei | Qiao Chen | Jianjun Hu
Weighted Composition Operators on the Zygmund Space

Author(s): Shanli Ye | Qingxiao Hu
Polydatin Attenuates Hypoxic Pulmonary Hypertension and Reverses Remodeling through Protein Kinase C Mechanisms

Author(s): Qing Miao | Xiao-Peng Shi | Ming-Xiang Ye | Jin Zhang | Shan Miao | Si-Wang Wang | Bo Li | Xiu-Xiu Jiang | Song Zhang | Nan Hu | Juan Li | Jian Zhang
Biodegradable Polymer-Coated, Gelatin Hydrogel/Bioceramics Ternary Composites for Antitubercular Drug Delivery and Tissue Regeneration

Author(s): Mintao Xue | Hongtao Hu | Yuanquan Jiang | Jichun Liu | Hailong He | Xiaojian Ye
Vinyl Ester Oligomer Crosslinked Porous Polymers Prepared via Surfactant-Free High Internal Phase Emulsions

Author(s): Yun Zhu | Ye Hua | Shengmiao Zhang | Jianding Chen | Chun Pu Hu
Mucin Production and Mucous Cell Metaplasia in Otitis Media

Author(s): Jizhen Lin | Per Caye-Thomasen | Tetsuya Tono | Quan-An Zhang | Yoshihisa Nakamura | Ling Feng | Jianmin Huang | Shengnan Ye | Xiaohua Hu | Joseph E. Kerschner
Image Segmentation Using Thresholding and Swarm Intelligence

Author(s): Zhiwei Ye | Zhengbing Hu | Xudong Lai | Hongwei Chen
FGF Receptor-Mediated Gene Delivery Using Ligands Coupled to PEI-β-CyD

Author(s): Yiping Hu | Guping Tang | Jun Liu | Wenxiang Cheng | Ye Yue | Jinchao Li | Peng Zhang
4-[(3-Methoxyanilino)methylidene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one

Author(s): Wan-Yun Huang | Ye Zhang | Kun Hu | Qing-Mei Lin | Xian-Xian Liu
Investigation of Range Profiles from a Simplified Ship on Rough Sea Surface and Its Multipath Imaging Mechanisms

Author(s): Siyuan He | Fan Zhang | Weidong Hu | Lei Zhuang | Xingbin Ye | Guoqiang Zhu
The Electromechanical Behavior of a Micro-Ring Driven by Traveling Electrostatic Force

Author(s): Xiuqian Ye | Yibao Chen | Da-Chih Chen | Kuo-Yi Huang | Yuh-Chung Hu
RGD peptide-mediated chitosan-based polymeric micelles targeting delivery for integrin-overexpressing tumor cells

Author(s): Cai LL | Liu P | Li X | Huang X | Ye YQ | Chen FY | Yuan H | Hu FQ | Du YZ
Intuitionistic Fuzzy Sets with Double Parameters and its Application to Pattern Recognition

Author(s): Zhenhua Zhang | Jingyu Yang | Youpei Ye | Yong Hu | Qiansheng Zhang
Determination of Mercury in an Assortment of Dietary Supplements Using an Inexpensive Combustion Atomic Absorption Spectrometry Technique

Author(s): Keith E. Levine | Michael A. Levine | Frank X. Weber | Ye Hu | Jason Perlmutter | Peter M. Grohse
Association between RUNX3 promoter methylation and gastric cancer: a meta-analysis

Author(s): Fan Xiao-yuan | Hu Xin-lei | Han Tie-mei | Wang Na-na | Zhu Yi-miao | Hu Wen | Ma Zhen-hua | Zhang Chen-jing | Xu Xiang | Ye Zai-yuan | Han Chun-mao | Pan Wen-sheng
Anisotropic in-plane spin splitting in an asymmetric (001) GaAs/AlGaAs quantum well

Author(s): Ye Huiqi | Hu Changcheng | Wang Gang | Zhao Hongming | Tian Haitao | Zhang Xiuwen | Wang Wenxin | Liu Baoli
Mucins Differently Expressed in Various Ampullary Adenocarcinomas

Author(s): Wang Tao | Liang Ye | Hu Peng | Cheng Yu
A Hybrid System Framework to Behavior Control of Nonholonomic AGV

Author(s): Jinhua Ye | Di Li | Song Li | Xiaokang Liu | Yage Hu
Towards Secure Delegation with Chinese Wall Security Policy (CWSP)

Author(s): Chunxiao Ye | Haibo Hu | Hong Xiang
An Even Grid Based Lattice Vector Quantization Algorithm for Mobile Audio Coding

Author(s): Bo Hang | Xiaochen Wang | Ruimin Hu | Ye Ma | Zhao Xie
Bandwidth Extension Method Based on Spectral Envelope Estimation

Author(s): Bo Hang | Ruimin Hu | Shi Dong | Ye Ma
Serum uric acid level and its association with metabolic syndrome and carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes

Author(s): Li Qin | Yang Zhen | Lu Bin | Wen Jie | Ye Zi | Chen Lili | He Min | Tao Xiaoming | Zhang Weiwei | Huang Ying | Zhang Zhaoyun | Qu Shen | Hu Renming
Venom of the Endoparasitoid Wasp Pteromalus puparum: An Overview

Author(s): Jia-Ying Zhu | Gong-Yin Ye | Cui Hu
Immunohistochemical localization of mu opioid receptor in the marginal division with comparison to patches in the neostriatum of the rat brain

Author(s): Wang Chuanxing | Shu Si | Guo Zhouyi | Cai Ye | Bao Xinmin | Zeng Changchun | Wu Bingyi | Hu Ziyou | Liu Xuemei
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Microwave Catalytic Conversion of SO2 and NOx over Cu/zeolite

Author(s): F. HU | G.H. ZENG | H.Q. LI | Z.S. WEI | J.L. SUN | Q.H. YE | Z.R. XIE
A Research on Sexual Difference in the Resident Space

Author(s): Yun YE | Xiao-yi HU | Jie ZHU
Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Room temperature spin diffusion in (110) GaAs/AlGaAs quantum wells

Author(s): Hu Changcheng | Ye Huiqi | Wang Gang | Tian Haitao | Wang Wenxin | Wang Wenquan | Liu Baoli | Marie Xavier
Cooperation Enforcement Among Selfish Nodes in Ad Hoc Networks under Noise

Author(s): Dongbin Wang | Mingzeng Hu | Hui Zhi | Jianwei Ye
Pleural aspergillosis complicated by recurrent pneumothorax: a case report

Author(s): Zhang Weihua | Hu Ye | Chen Liang'an | Gao Jie | Xie Lixin
iTRAQ Quantitative Analysis of Multidrug Resistance Mechanisms in Human Gastric Cancer Cells

Author(s): Huai-Dong Hu | Feng Ye | Da-Zhi Zhang | Peng Hu | Hong Ren | Sang-Lin Li
2-(2,2-Dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yloxy)acetic acid monohydrate

Author(s): Lin-Tao Yang | Jiao Ye | Xian-Fu Luo | Ai-Xi Hu
Initial Experience on Endobronchial Ultrasound-guided Transbronchial Needle Aspiration in the Diagnosis and Staging of Lung Cancer

Author(s): Hong HU | Haiquan CHEN | Xian ZHOU | Bo PING | Liqing FENG | Jianhua ZHOU | Xiaoyang LUO | Fu YANG | Ting YE | Lei SHEN
YQ36: A Novel Bisindolylmaleimide Analogue Induces KB/VCR Cell Death

Author(s): Ji Cao | Lei Zhang | Qing Ye | Xinglu Zhou | Jianshu Lou | Difeng Zhu | Yongzhou Hu | Qiaojun He | Bo Yang
Comparative genome analysis of lignin biosynthesis gene families across the plant kingdom

Author(s): Xu Zhanyou | Zhang Dandan | Hu Jun | Zhou Xin | Ye Xia | Reichel Kristen | Stewart Nathan | Syrenne Ryan | Yang Xiaohan | Gao Peng | Shi Weibing | Doeppke Crissa | Sykes Robert | Burris Jason | Bozell Joseph | Cheng (Max) Zong-Ming | Hayes Douglas | Labbe Nicole | Davis Mark | Stewart C Neal | Yuan Joshua
4-tert-Butyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)thiazol-2-amine

Author(s): An-Yun Xie | Jiao Ye | Zhi Qin | Ai-Xi Hu
8-Bromo-2-methylquinoline

Author(s): Lin-Tao Yang | Fang Shen | Jiao Ye | Tian-Quan Wu | Ai-Xi Hu
4,4-Dimethyl-1-(3-nitrophenyl)pent-1-en-3-one

Author(s): Ping Chen | Lin Xia | Ai-Xi Hu | Jiao Ye
2-Bromo-4,4-dimethyl-1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)pentan-3-one

Author(s): Lin-Lin Tang | Jiao Ye | Qi-Xing Liu | Ai-Xi Hu
1-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylpent-1-en-3-one

Author(s): Tian-Quan Wu | Lin Xia | Ai-Xi Hu | Jiao Ye
Characterization of the ompL1 gene of pathogenic Leptospira species in China and cross-immunogenicity of the OmpL1 protein

Author(s): Dong Haiyan | Hu Ye | Xue Feng | Sun Dexter | Ojcius David | Mao Yafei | Yan Jie
2-Ethyl-6-methylanilinium 4-methylbenzenesulfonate

Author(s): Tian-Quan Wu | Lin Xia | Ai-Xi Hu | Jiao Ye
Imprinting Status of IGF2 in Cord Blood Cells of Han Chinese Newborns

Author(s): Yimin Dai | Zhiqun Wang | Jie Li | Xiangfang Gu | Mingming Zheng | Jianjun Zhou | Xiaodong Ye | Jincui Yao | Isabelle Cui | Yali Hu | Hengmi Cui
Determination of Mercury in an Assortment of Dietary Supplements Using an Inexpensive Combustion Atomic Absorption Spectrometry Technique

Author(s): Keith E. Levine | Michael A. Levine | Frank X. Weber | Ye Hu | Jason Perlmutter | Peter M. Grohse
The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

Author(s): Yu Jun | Wang Jun | Lin Wei | Li Songgang | Li Heng | Zhou Jun | Ni Peixiang | Dong Wei | Hu Songnian | Zeng Changqing | Zhang Jianguo | Zhang Yong | Li Ruiqiang | Xu Zuyuan | Li Shengting | Li Xianran | Zheng Hongkun | Cong Lijuan | Lin Liang | Yin Jianning | Geng Jianing | Li Guangyuan | Shi Jianping | Liu Juan | Lv Hong | Li Jun | Wang Jing | Deng Yajun | Ran Longhua | Shi Xiaoli | Wang Xiyin | Wu Qingfa | Li Changfeng | Ren Xiaoyu | Wang Jingqiang | Wang Xiaoling | Li Dawei | Liu Dongyuan | Zhang Xiaowei | Ji Zhendong | Zhao Wenming | Sun Yongqiao | Zhang Zhenpeng | Bao Jingyue | Han Yujun | Dong Lingli | Ji Jia | Chen Peng | Wu Shuming | Liu Jinsong | Xiao Ying | Bu Dongbo | Tan Jianlong | Yang Li | Ye Chen | Zhang Jingfen | Xu Jingyi | Zhou Yan | Yu Yingpu | Zhang Bing | Zhuang Shulin | Wei Haibin | Liu Bin | Lei Meng | Yu Hong | Li Yuanzhe | Xu Hao | Wei Shulin | He Ximiao | Fang Lijun | Zhang Zengjin | Zhang Yunze | Huang Xiangang | Su Zhixi | Tong Wei | Li Jinhong | Tong Zongzhong | Li Shuangli | Ye Jia | Wang Lishun | Fang Lin | Lei Tingting | Chen Chen | Chen Huan | Xu Zhao | Li Haihong | Huang Haiyan | Zhang Feng | Xu Huayong | Li Na | Zhao Caifeng | Li Shuting | Dong Lijun | Huang Yanqing | Li Long | Xi Yan | Qi Qiuhui | Li Wenjie | Zhang Bo | Hu Wei | Zhang Yanling | Tian Xiangjun | Jiao Yongzhi | Liang Xiaohu | Jin Jiao | Gao Lei | Zheng Weimou | Hao Bailin | Liu Siqi | Wang Wen | Yuan Longping | Cao Mengliang | McDermott Jason | Samudrala Ram | Wang Jian | Wong Gane Ka-Shu | Yang Huanming

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions