Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yi Wang"

ADD TO MY LIST
 
Modeling and Analysis of Online Delay of Nonperiodic CAN Message

Author(s): Dafang Wang | Bowen Yang | Yi Jin | Ji Qi | Nannan Li
Recent Advances in Astragalus membranaceus Anti-Diabetic Research: Pharmacological Effects of Its Phytochemical Constituents

Author(s): Kojo Agyemang | Lifeng Han | Erwei Liu | Yi Zhang | Tao Wang | Xiumei Gao
Bioinformatics Analysis for the Antirheumatic Effects of Huang-Lian-Jie-Du-Tang from a Network Perspective

Author(s): Haiyang Fang | Yichuan Wang | Tinghong Yang | Yang Ga | Yi Zhang | Runhui Liu | Weidong Zhang | Jing Zhao
Recent Advances in Hybrid Dynamical Systems

Author(s): Xinzhi Liu | Piyapong Niamsup | Qiru Wang | Yi Zhang
The Infrared Radiation Temperature Characteristic of Acupoints of Mammary Gland Hyperplasia Patients

Author(s): Juanjuan Zheng | Yi Zhao | Yafang Wang | Shengfang Hu | Ping Lu | Xueyong Shen
Protective Effects of Low-Frequency Magnetic Fields on Cardiomyocytes from Ischemia Reperfusion Injury via ROS and NO/ONOO−

Author(s): Sai Ma | Zhengxun Zhang | Fu Yi | Yabin Wang | Xiaotian Zhang | Xiujuan Li | Yuan Yuan | Feng Cao
Opposition-Based Animal Migration Optimization

Author(s): Yi Cao | Xiangtao Li | Jianan Wang
Research on SDG-Based Qualitative Reasoning in Conceptual Design

Author(s): Kai Li | Zhen-Zhen Yi | Wei Xu | Ke Zhao | Lin Wang
What Do Investors Care about in Strategic Alliances? An Empirical Study in the US and Japan

Author(s): Feng Jui Hsu | Jiunn Chiou Chiang | Tsai Yi Wang
Clinical analysis of the application of non-mydriatic fundus photography for diabetic retinopathy screening

Author(s): Wei Xia | Li Wang | Peng-Qiu Li | Xue-Jun Zhang | Yan Yang | Yi Yang
Route to 100 TW Ti: Sapphire laser at repetitive mode

Author(s): Teng Hao | Ma Jinglong | Wang Zhaohua | Zheng Yi | Ge Xulei | Wei Zhiyi | Li Yutong | Zhang Jie
Emphysematous pyelonephritis treated with elective nephrectomy in a 75-year-old diabetic patient

Author(s): Yayi He | Bingyin Shi | Xiaoyan Wu | Peng Hou | Yi Wang
Pregnancy after tension-free vaginal mesh (anterior Prolift) and concomitant tension-free vaginal tape-obturator procedure

Author(s): Xiao Luo | Li Xiao Wan | Hong Shen | Yin Xiu Xia | Chao Han Zhang | Yi De Luo | Yi Dai | Jia Wang
The Global Cyclicity Index of Benzenoid Chains

Author(s): Yujun Yang | Yan Wang | Yi Li
Molecular Cloning and Expression Analysis of Heat Shock Protein 90 (Hsp90) of the Mud Crab, Scylla Paramamosain

Author(s): An-Ming Huang | Yi Geng | Kai-Yu Wang | Fan Zeng | Qiang Liu | Yuan Wang | Yun Sun | Xing-Xing Liu | Yan Zhou
THE EFFECT OF LANDING SURFACE ON THE PLANTAR KINETICS OF CHINESE PARATROOPERS USING HALF-SQUAT LANDING

Author(s): Yi Li | Ji Wu | Chao Zheng | Rong Rong Huang | Yuhong Na | Fan Yang | Zengshun Wang | Di Wu
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
Endothelin-Converting Enzyme-1 Promoter Polymorphisms and Susceptibility to Sporadic Late-Onset Alzheimer's Disease in a Chinese Population

Author(s): Zhao Jin | Chi Luxiang | Zhou Huadong | Wang Yanjiang | Xu Zhiqiang | Cao Hongyuan | Huang Lihua | Yi Xu
The Use of Injectable Chitosan/Nanohydroxyapatite/Collagen Composites with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Promote Ectopic Bone Formation In Vivo

Author(s): Bo Yu | Yichen Zhang | Xiaoming Li | Qiongren Wang | Yi Ouyang | Yuanyou Xia | Bo Yu | Bomiao Lin | Songjian Li | Yubo Fan | Yan Chen
Efficacy of Acupuncture for Primary Insomnia: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Jing Guo | Lin-Peng Wang | Cun-Zhi Liu | Jie Zhang | Gui-Ling Wang | Jing-Hong Yi | Jin-Lian Cheng
Immunomodulatory Activity and Protective Effects of Polysaccharide from Eupatorium adenophorum Leaf Extract on Highly Pathogenic H5N1 Influenza Infection

Author(s): Yi Jin | Yuewei Zhang | Chunyan Wan | Hongjun Wang | Lingyu Hou | Jianyu Chang | Kai Fan | Xiangming Xie
Identification of a novel circularized transcript of the AML1 gene

Author(s): Ai-ning Xu | Xiu-hua Chen | Yan-hong Tan | Xi-ling Qi | Zhi-fang Xu | Lin-lin Zhang | Fang-gang Ren | Si-cheng Bian | Yi Chen | Hong-wei Wang
Electrophysiological and Proteomic Studies of Protobothrops mangshensis Venom Revealed Its High Bioactivities and Toxicities

Author(s): Yu Liu | Xiaojuan Wang | Zhe Wu | Ping Chen | Yang Xiang | Dongsong Nie | Jianmin Yi | Jizu Yi | Zhonghua Liu
Minimal Scheme for Optically Compensated Interferometric Fiber-optic Gyroscopes

Author(s): Zinan Wang | Dayu Zhao | Yi Yang | Chenglong Liu | Ping Lu | Meng Zhang | Chao Peng | Zhenrong Zhang | Zhengbin Li
Can Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) Be Used in China?

Author(s): Yixiao Fu | Xiao Hou | Qing Qin | Huaqing Meng | Peng Xie | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qinghua Luo | Yingcheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Haitang Qiu | Tian Qiu | Tao Li
LED Modulation Characteristics in a Visible-Light Communication System

Author(s): Yanrong Pei | Shaoxin Zhu | Hua Yang | Lixia Zhao | Xiaoyan Yi | Junxi Junxi Wang | Jinmin Li
Stem cell therapy for idiopathic pulmonary fibrosis: How far are we from the bench to the bedside?

Author(s): Zheng Wang | Xiaoju Zhang | Yi Kang | Yanli Zeng | Hongmei Liu | Xiaoqian Chen | Lijun Ma
Differentially expressed genes identified by microarray analysis following oxymatrine treatment of hepatic stellate cell

Author(s): Junwei Hu | Shuang Dong | Qinqin Wang | Yicheng Jian | Lijuan Hu | Lijing Wang | Yi He | Genmei Yang | Jinjun Wang | Wujun Xiong
Extra-Gastrointestinal Stromal Tumor Arising in the Pancreas: A Case Report and Litreature Review

Author(s): Sah Ram Babu | Yi Zhang | Anping Su | Weiguo Wang | Bole Tian | Kumari Sushila
Complete Temporal Rules for Cut Sequence Generation in Dynamic Fault Tree Analysis

Author(s): Li Yi | Wang Bo | Liu Dong | Yang Haitao | Yang Fande
Hypothyroxinemia Induced by Mild Iodine Deficiency Deregulats Thyroid Proteins during Gestation and Lactation in Dams

Author(s): Wei Wei | Yi Wang | Jing Dong | Yuan Wang | Hui Min | Binbin Song | Zhongyan Shan | Weiping Teng | Qi Xi | Jie Chen
Doppler Simulation and Analysis of SCME Channel Model

Author(s): Xiaoyan Huang | Xinhong Wang | Yi Zhou | Ping Wang | Fuqiang Liu
Demand-Driven Dynamic Spectrum Allocation in Heterogeneous Cellular Networks

Author(s): Li Wang | Huiyue Yi | Honglin Hu | Jianan Liu | Bin Chen
Characterization of Tritium Retention in Plasma Sprayed B4C/Mo Coatings

Author(s): LIN Chu-Cheng, ZHU Hui-Ying, MASAO Matsuyama, WANG Hu, HUANG Li-Ping, ZHENG Xue-Bin, ZENG Yi
Learning curve of transumbilical suture-suspension single-incision laparoscopic cholecystectomy

Author(s): Ming-Xin Pan | Zhi-Wei Liang | Yuan Cheng | Ze-Sheng Jiang | Xiao-Ping Xu | Kang-Hua Wang | Hai-Yan Liu | Yi Gao
An Ultra-High Element Density pMUT Array with Low Crosstalk for 3-D Medical Imaging

Author(s): Yi Yang | He Tian | Yu-Feng Wang | Yi Shu | Chang-Jian Zhou | Hui Sun | Cang-Hai Zhang | Hao Chen | Tian-Ling Ren
Leaf Trait Related to Growth in 61 Catalpa bungei Clones

Author(s): Wan Wang | Shenhua Gu | Yi Dong | Qianting Wu | Mukui Yu | Xiangrong Cheng | Tonggui Wu
Relationship between angiogenesis and lymphangiogenesis in recurrent pterygium

Author(s): Chao-Xiu Qi | Xiao-Dong Zhang | Jin Yuan | Jie-Zhen Yang | Yi Sun | Tao Wang | Hui Ye | Shi-Qi Ling
Preparation and quality evaluation of LHRHa-targeted Brucea javanica oil liposomes

Author(s): Xiao-juan LIU | Shu-fang CHANG | Jiang-chuan SUN | Hong-xia YE | Biao ZENG | Yi ZHU | Shen-yin ZHU | Chi WANG
A Radiosonde Using a Humidity Sensor Array with a Platinum Resistance Heater and Multi-Sensor Data Fusion

Author(s): Yunbo Shi | Yi Luo | Wenjie Zhao | Chunxue Shang | Yadong Wang | Yinsheng Chen
Flexible field-effect transistor arrays with patterned solution-processed organic crystals

Author(s): Yun Li | Chuan Liu | Yu Wang | Yang Yang | Xinran Wang | Yi Shi | Kazuhito Tsukagoshi
Application of Ferrite Nanomaterial in RF On-Chip Inductors

Author(s): Hua-Lin Cai | Jing Zhan | Chen Yang | Xiao Chen | Yi Yang | Bao-Yong Chi | Albert Wang | Tian-Ling Ren
Hu-Lu-Ba-Wan Attenuates Diabetic Nephropathy in Type 2 Diabetic Rats through PKC-α/NADPH Oxidase Signaling Pathway

Author(s): Lishan Zhou | Hui Dong | Yi Huang | Lijun Xu | Xin Zou | Kaifu Wang | Guang Chen | Fuer Lu
Baicalin’s Therapeutic Time Window of Neuroprotection during Transient Focal Cerebral Ischemia and Its Antioxidative Effects In Vitro and In Vivo

Author(s): Fafeng Cheng | Yi Lu | Xianggen Zhong | Wenting Song | Xueqian Wang | Xiaoguang Sun | Jianguo Qin | Shaoying Guo | Qingguo Wang
Protective Effects of Sodium Selenite against Aflatoxin B1-Induced Oxidative Stress and Apoptosis in Broiler Spleen

Author(s): Fengyuan Wang | Gang Shu | Xi Peng | Jing Fang | Kejie Chen | Hengmin Cui | Zhengli Chen | Zhicai Zuo | Junliang Deng | Yi Geng | Weimin Lai
Liquid-phase Selective Catalytic Oxidation Applications of Porous Materials

Author(s): Guoli Zi | Fuzhi Wang | Yi Wang | Huan Zhao | Xin Zhang | Liang Jiang | Junlong Shao | Wei Wang | Jiaqiang Wang
Copper-Catalyzed Allylic Oxidation of Cyclohexene with Molecular Oxygen

Author(s): Xu Zhang | Rong Yi | Tian Chen | Shichun Ni | Genlin Wang | Lei Yu
Presence of proNGF-Sortilin Signaling Complex in Nigral Dopamine Neurons and Its Variation in Relation to Aging, Lactacystin and 6-OHDA Insults

Author(s): Yi Xia | Bei-Yu Chen | Xiao-Long Sun | Li Duan | Guo-Dong Gao | Jing-Jie Wang | Ken Kam-Lin Yung | Liang-Wei Chen
Liquid Metal Strain Gage To Test Cervical Facet Capsule Strain

Author(s): Haibin CHEN | Yi WANG | Liying ZHANG | Guangyu YANG | Xin NING | Xuemei CHENG | Zhengguo WANG
Regulatory effect of β-catenin on proliferation of hair follicle stem cells involves PI3K/Akt pathway

Author(s): Yi Zhang | Jin Yu | Chunying Shi | Yun Wang | Jin Yang | Tian Yang
Characteristics of Air-Sea Fluxes Based on In Situ Observations from a Platform in the Bohai Gulf during Early Mid-August 2011

Author(s): Bingui Wu | Yiyang Xie | Yi Lin | Xinxin Ye | Jing Chen | Xiaobing Qiu | Yanan Wang
Effects of rosuvastatin on expression of angiotensin-converting enzyme 2 after vascular balloon injury in rats

Author(s): Yong-Hong Li | Qi-Xin Wang | Jing-Wei Zhou | Xian-Ming Chu | Yu-Lin Man | Ping Liu | Bei-Bei Ren | Ting-Ru Sun | Yi An
Synthesis and Magnetorheology Study of Iron Oxide and Iron Cobalt Oxide Suspensions

Author(s): Syang-Peng Rwei | Lee Yi Wang | Po-Wen Yang
Kidney-Targeted Transplantation of Mesenchymal Stem Cells by Ultrasound-Targeted Microbubble Destruction Promotes Kidney Repair in Diabetic Nephropathy Rats

Author(s): Yi Zhang | Chuan Ye | Gong Wang | Yunhua Gao | Kaibin Tan | Zhongxiong Zhuo | Zheng Liu | Hongmei Xia | Dan Yang | Peijing Li
Optimization of Rear Local Contacts on High Efficiency PERC Solar Cells Structures

Author(s): Kapila Wijekoon | Fei Yan | Yi Zheng | Dapeng Wang | Hemant Mungekar | Lin Zhang | Hari Ponnekanti
Factors Contributing to De Qi in Acupuncture Randomized Clinical Trials

Author(s): Yi Yang | Lin-Peng Wang | Lei Zhang | Li-Chen Wang | Jia Wei | Jia-Jian Li | Yi-Le Sun
A Wavelet Neural Network Hybrid Model for Monthly Ammonia Forecasting in River Water

Author(s): Yi Wang | Yuanyuan Wang | Liang Guo | Ying Zhao | Zhichao Zhang | Peng Wang
Efficacy of minimally invasive therapies on unresectable pancreatic cancer

Author(s): Zhi-Mei Huang | Chang-Chuan Pan | Pei-Hong Wu | Ming Zhao | Wang Li | Zi-Lin Huang | Rui-Yang Yi
Study of family environmental factor on only-children’s personality

Author(s): Yi-Xiao Fu | Xiao Hou | Lu Jia | Tian Qiu | Qing Qin | Hua-Qing Meng | Yi Huang | Xiaohong Ma | Wei Deng | Qing-Hua Luo | Ying-Cheng Wang | Hua Hu | Lian Du | Hait-Ang Qiu | Peng Xie | Tao Li
PCR-DGGE analysis of earthworm gut bacteria diversity in stress of Escherichia coli O157:H7

Author(s): Yi Zhang | Gaochan Wang | Yupeng Wu | Hui Zhao | Yufeng Zhang | Zhenjun Sun
Immunotherapeutical role of Flt3 ligand amplification of pulmonary dendritic cells in murine multiple organ dysfunction syndrome in vivo

Author(s): Hong-wei WANG | Jiang-yang LU | Guang TIAN | Qian LIU | Yi YANG | Jia-rui KANG
Lung cancer associated hypercalcemia: An analysis of factors influencing survival and prognosis in 34 cases

Author(s): Su-jie ZHANG | Hai-juan WANG | Shun-chang JIAO | Zhe-feng LIU | Hai-tao TAO | Yi HU | Hai-li QIAN
Radical resection for low rectal carcinoma combined with infusion pump chemotherapy via internal iliac artery

Author(s): Bo YANG | Yong-dong PU | Jian-miao HE | Bin LIU | Li-guo DONG | Zhi-yu CAO | Rong QIN | Wei-ping LIU | Yi WANG | You-jun WU | Gang LV
Correlation between polymorphism of ACE gene I/D and ACE2 gene A9570G and atrial fibrillation

Author(s): Ya-zhu WANG | Ying LI | Jin-qi FAN | Yan-ping XU | Pei-lin XIAO | Yi LONG | Zhi-yu LIN | Zhi-feng LI | Yue-hui YIN
Pulse pressure and pulse pressure index:prediction for and correlation with the severity of coronary artery lesion in patients with coronary artery disease

Author(s): Lei ZHANG | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Gao-liang YAN | Shao-yi GUAN | Yong HUO | Yan ZHANG
Correlation between body mass index and the risk factors and severity of coronary artery disease

Author(s): Jing LI | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Gao-liang YAN | Lei ZHANG | Yong HUO | Yan ZHANG
Correlation between hypertension and degree of coronary artery stenosis

Author(s): Li CHEN | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Gao-liang YAN | Lei ZHANG | Yong HUO | Yan ZHANG
Correlation between the severity of coronary artery lesions and the risk factors of coronary artery disease in young patients

Author(s): He-zi WANG | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Gao-liang YAN | Lei ZHANG | Yong HUO | Yan ZHANG
Correlation between type 2 diabetes and the degree of coronary artery stenosis in postmenopausal women with coronary artery disease

Author(s): Gao-liang YAN | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Lei ZHANG | Shao-yi GUAN | Yong HUO | Yan ZHANG
Correlation between cardiovascular risk factors and severity of coronary artery lesion in aged patients with coronary artery disease

Author(s): Xin-ya ZHANG | Ya-ling HAN | Quan-min JING | Xiao-zeng WANG | Yi LI | Gao-liang YAN | Lei ZHANG | Yong HUO | Yan ZHANG
Ultraviolet (UV) and Hydrogen Peroxide Activate Ceramide-ER Stress-AMPK Signaling Axis to Promote Retinal Pigment Epithelium (RPE) Cell Apoptosis

Author(s): Jin Yao | Hui-E Bi | Yi Sheng | Li-Bo Cheng | Ri-Le Wendu | Cheng-Hu Wang | Guo-Fan Cao | Qin Jiang
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
Yueju Pill Rapidly Induces Antidepressant-Like Effects and Acutely Enhances BDNF Expression in Mouse Brain

Author(s): Wenda Xue | Xin Zhou | Nan Yi | Lihua Jiang | Weiwei Tao | Runjie Wu | Dan Wang | Jingjing Jiang | Xiaoyin Ge | Yuyue Wang | Haoxin Wu | Gang Chen
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program