Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ying He"

ADD TO MY LIST
 
Two Novel Hepatocellular Carcinoma Cycle Inhibitory Cyclodepsipeptides from a Hydrothermal Vent Crab-Associated Fungus Aspergillus clavatus C2WU

Author(s): Wei Jiang | Panpan Ye | Chen-Tung Arthur Chen | Kuiwu Wang | Pengyuan Liu | Shan He | Xiaodan Wu | Lishe Gan | Ying Ye | Bin Wu
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
The Synergistic Effects of Low Dose Fluorouracil and TRAIL on TRAIL-Resistant Human Gastric Adenocarcinoma AGS Cells

Author(s): Hong Zhu | Min Huang | Daoling Ren | Jianping He | Fen Zhao | Cheng Yi | Ying Huang
Screening of cytokines associated with ionizing radiation dose in serum by cytokine array

Author(s): Qiong LIU | Ying HE | Xian-rong SHEN | Lin-fang MO | Qing-rong WANG | Wei CHEN | Ding-wen JIANG | Deng-yong HOU | Xiao-yi HE | Tian-tian QIAN | Yu-ming LIU | Ke-xian LI
Prognostic Role of microRNA-155 in Various Carcinomas: Results from a Meta-Analysis

Author(s): Jing He | Fengmei Zhang | Ying Wu | Wei Zhang | Xiaoli Zhu | Xuelian He | Yuhang Zhao | Wei Zhang | Yulan Zhao
Development of Proteomic Patterns for Detecting Lung Cancer

Author(s): Xueyuan Xiao | Danhui Liu | Ying Tang | Fuzheng Guo | Liang Xia | Jin Liu | Dacheng He
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
Effect of δ-Opioid Receptor Activation on BDNF-TrkB vs. TNF-α in the Mouse Cortex Exposed to Prolonged Hypoxia

Author(s): Xuesong Tian | Fei Hua | Harleen K Sandhu | Dongman Chao | Gianfranco Balboni | Severo Salvadori | Xiaozhou He | Ying Xia
Efficacy of adjuvant XELOX and FOLFOX6 chemotherapy after D2 dissection for gastric cancer

Author(s): Ying Wu | Zhe-Wei Wei | Yu-Long He | Roderich E Schwarz | David D Smith | Guang-Kai Xia | Chang-Hua Zhang
Using Swarm Intelligence to Optimize the Energy Consumption for Distributed Systems

Author(s): Neil Bergmann | Yuk Ying Chung | Xiangrui Yang | Zhe Chen | Wei Chang Yeh | Xiangjian He | Raja Jurdak
Protective effects of Sipunculus nudus polysaccharides on rats injured by low-dose irradiation combined with carbon monoxide, benzene and noise

Author(s): Ying HE | Xian-rong SHEN | Ding-wen JIANG | Yu-ming LIU | Deng-yong HOU | Wei CHEN | Ke-xian LI | Qing-rong WANG | Lin-fang MO | Tian-tian QIAN | Yan WANG
Effect of whole course medical management on schizophrenia patients among servicemen

Author(s): Guang-tao HU | Xue-cheng LI | Jian-xin CUI | Ying HE | Jun WANG | Di LU
Multicenter case-control study of the risk factors for ulcerative colitis in China

Author(s): Yu-Fang Wang | Qin Ou-yang | Bing Xia | Li-Na Liu | Fang Gu | Kai-Fang Zhou | Qiao Mei | Rui-Hua Shi | Zhi-Hua Ran | Xiao-Di Wang | Pin-Jin Hu | Kai-Chun Wu | Xin-Guang Liu | Ying-Lei Miao | Ying Han | Xiao-Ping Wu | Guo-Bing He | Jie Zhong | Guan-Jian Liu
Thermodynamic and kinetics studies of the adsorption of phosphorus by bioretention media

Author(s): Mei Ying | Yang Xiao-Hua | Guo Ya-Nan | He Jun | Jiang Rong | Li Yu-Qi | Li Jian-Qiang
Expression Pattern of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in Rat Hippocampus following Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury

Author(s): Hong Wang | Rong Jiang | Qin He | Yunmei Zhang | Yanli Zhang | Yong Li | Ruichun Zhuang | Ying Luo | Yu Li | Jinyuan Wan | Yong Tang | Huarong Yu | Qingsong Jiang | Junqing Yang
Optimization of the GaAs-on-Si Substrate for Microelectromechanical Systems (MEMS) Sensor Application

Author(s): Yunbo Shi | Hao Guo | Haiqiao Ni | Chenyang Xue | Zhichuan Niu | Jun Tang | Jun Liu | Wendong Zhang | Jifang He | Mifeng Li | Ying Yu
Modulation of Preactivation of PPAR-β on Memory and Learning Dysfunction and Inflammatory Response in the Hippocampus in Rats Exposed to Global Cerebral Ischemia/Reperfusion

Author(s): Ge Kuang | Qin He | Yunmei Zhang | Ruichun Zhuang | Anling Xiang | Qingsong Jiang | Ying Luo | Junqing Yang
Inhibition of 11b-HSD1 by Tetracyclic Triterpenoids from Euphorbia kansui

Author(s): Jie Guo | Li-Yan Zhou | Hong-Ping He | Ying Leng | Zhen Yang | Xiao-Jiang Hao
1-(Phenylsulfonyl)naphthalene

Author(s): Ying Fu | Wenbo Zhu | Hongxia Hou | Yinxia He | Hulin Li
Isolation and Identification of Fourteen Microsatellite Markers in Clivia miniata and Clivia nobilis (Amaryllidaceae)

Author(s): Wei Gao | He Zhao | Ying Liu | Ming-Rui Li | Eliyas Nurmamat | Lin-Feng Li | Yue-Ying Ren | Hong-Xing Xiao
Two New Compounds Isolated from Liriope muscari

Author(s): Wen-Jie Li | Zhi-Hao Zhang | Xian-Long Cheng | Jing Liu | Yi He | Chao Zhou | Ying Guo | Rui-Chao Lin | Gang-Li Wang
Ultrasound-Assisted Extraction of Syringin from the Bark of Ilex rotunda Thumb Using Response Surface Methodology

Author(s): Li-Chun Zhao | Ying He | Xin Deng | Xiang-Hua Xia | Jian Liang | Geng-Liang Yang | Wei Li | Hui Wang
Response Surface Modeling and Optimization of Accelerated Solvent Extraction of Four Lignans from Fructus Schisandrae

Author(s): Li-Chun Zhao | Ying He | Xin Deng | Geng-Liang Yang | Wei Li | Jian Liang | Qian-Li Tang
Differential Expression ESTs Associated with Fluorosis in Rats Liver

Author(s): Y. Q. He | Y. Pan | L. J. Ying | R. Zhao
The Cloning of Nattokinase Gene and Its Expression in E. coli

Author(s): LI Ying | CHEN Bin | JING Jun-feng | HE Zheng-bo
Automatic Positioning of Plastic Sprue Based on Machine Vision

Author(s): Huang Ying | Pan Qi | Yang Jintao | Zhang Haixiao | Liu Lin | He Zhenhua | Yu Yongquan | Zhang Wenwei
Ontology Based Semantics Checking for UML Activity Model

Author(s): Zhixue Wang | Hongyue He | Li Chen | Ying Zhang
Neuroprotective Effects of Exogenous Activin A on Oxygen-Glucose Deprivation in PC12 Cells

Author(s): Jin-Ting He | Jing Mang | Chun-Li Mei | Le Yang | Jiao-Qi Wang | Ying Xing | Hong Yang | Zhong-Xin Xu
Purification, Characterization and Antitumor Activities of a New Protein from Syngnathus acus, an Officinal Marine Fish

Author(s): Mengyue Wang | Yuxiao Nie | Ying Peng | Fen He | Jingyu Yang | Chunfu Wu | Xiaobo Li
Investigation of the Performance of Aucore-Pdshell/C as the Anode Catalyst of Direct Borohydride-Hydrogen Peroxide Fuel Cell

Author(s): Hong Wang | Ying Wang | Xianyou Wang | Peiying He | Lanhua Yi | Wei Yi | Xue Liu
Characterization and Comparison of Fumonisin B1-Protein Conjugates by Six Methods

Author(s): Ying Wang | Cheng-Hua He | Hao Zheng | Hai-Bin Zhang
Serological Thymidine Kinase 1 is a Biomarker for Early Detection of Tumours—A Health Screening Study on 35,365 People, Using a Sensitive Chemiluminescent Dot Blot Assay

Author(s): Zhi Heng Chen | Shou Qing Huang | Yande Wang | Ai Zhen Yang | Jian Wen | Xiao Hong Xu | Yan Chen | Qu Bo Chen | Ying Hong Wang | Ellen He | Ji Zhou | Sven Skog
A functional tandem-repeats polymorphism in the downstream of TERT is associated with the risk of nasopharyngeal carcinoma in Chinese population

Author(s): Zhang Yang | Zhang Hongxing | Zhai Yun | Wang Zhifu | Ma Fuchao | Wang Hongxue | Li Peiyao | Zhang Ying | Yu Lixia | Cui Ying | He Fuchu | Zhou Gangqiao
Opportunistic Scheduling for OFDM Systems with Fairness Constraints

Author(s): Zhang Zhi | He Ying | Chong EdwinKP
CD133: a potential indicator for differentiation and prognosis of human cholangiocarcinoma

Author(s): Fan Linni | He Furong | Liu Hongxiang | Zhu Jin | Liu Yixiong | Yin Zhiyong | Wang Lu | Guo Ying | Wang Zhe | Yan Qingguo | Huang Gaosheng
Serum uric acid level and its association with metabolic syndrome and carotid atherosclerosis in patients with type 2 diabetes

Author(s): Li Qin | Yang Zhen | Lu Bin | Wen Jie | Ye Zi | Chen Lili | He Min | Tao Xiaoming | Zhang Weiwei | Huang Ying | Zhang Zhaoyun | Qu Shen | Hu Renming
Effects of habitat loss and fragmentation on species loss and colonization of insect communities in experimental alfalfa landscapes

Author(s): Zihua Zhao | Ying Wang | Dahan He | Rong Zhang | Mengmeng Zhu | Fenglin Dong
Polysaccharide of Radix Pseudostellariae Improves Chronic Fatigue Syndrome Induced by Poly I:C in Mice

Author(s): Rong Sheng | Xianxiang Xu | Qin Tang | Difei Bian | Ying Li | Cheng Qian | Xin He | Xinghua Gao | Rong Pan | Chong Wang | Yubin Luo | Yufeng Xia | Yue Dai
Single nucleotide polymorphisms at the TRAF1/C5 locus are associated with rheumatoid arthritis in a Han Chinese population

Author(s): Zhu Jing | Zhang Dinging | Wu Fengxia | He Fei | Liu Xiaoqi | Wu Lijun | Zhou Bin | Liu Jianping | Lu Fang | Liu Jian | Luo Ruijun | Long Wubin | Yang Minghui | Ma Shi | Wu Xiaodan | Shi Yi | Wu Tong | Lin Ying | Yang Jiyun | Yuan Guohua | Yang Zhenglin
Characterization of the transcripts of human cytomegalovirus UL144

Author(s): He Rong | Ma Yanping | Qi Ying | Wang Ning | Li Mali | Ji Yaohua | Sun Zhengrong | Jiang Shujuan | Ruan Qiang
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
p53 gene therapy in combination with transcatheter arterial chemoembolization for HCC: One-year follow-up

Author(s): Yong-Song Guan | Yuan Liu | Qing He | Xiao Li | Lin Yang | Ying Hu | Zi La
Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Effects of two novel nucleoside analogues on different hepatitis B virus promoters

Author(s): Xing-Xing He, Ju-Sheng Lin, Ying Chang, Ying-Hui Zhang, Yan Li, Xiao-Yan Wang, Dong Xu, Xiao-Ming Cheng
ELISA for Aging Biomarkers Induced by Telomere Dysfunction in Human Plasma

Author(s): Hong Jiang | Wenqing Chen | Lihui Qu | Ying Chen | Qiang He | Huiping Wang | Jianyong Wu | Zhangfei Shou | Zhenyu Ju | Jianghua Chen
A rapid method to screen putative mRNA targets of any known microRNA

Author(s): Huang Yujing | Qi Ying | Ruan Qiang | Ma Yanping | He Rong | Ji Yaohua | Sun Zhengrong
A miniaturized sandwich immunoassay platform for the detection of protein-protein interactions

Author(s): Liu Qiongming | Chen Qing | Wang Jian | Zhang Ying | Zhou Ying | Lin Cong | He Wei | He Fuchu | Xu Danke
Yuzurimine from of Daphniphyllum macropodum Miq.

Author(s): Ying Cheng | Xing-Jin He
Peroxiredoxin 2: a potential biomarker for early diagnosis of Hepatitis B Virus related liver fibrosis identified by proteomic analysis of the plasma

Author(s): Lu Ye | Liu Jie | Lin Chengzhao | Wang Haijian | Jiang Ying | Wang Jiyao | Yang Pengyuan | He Fuchu
The Individual and Combined Effects of Deoxynivalenol and Aflatoxin B1 on Primary Hepatocytes of Cyprinus Carpio

Author(s): Cheng-Hua He | Yan-Hong Fan | Ying Wang | Chao-Ying Huang | Xi-Chun Wang | Hai-Bin Zhang
Rigorous Development of Fault-Tolerant Transactions for Information Retrieval Systems Using Event-B

Author(s): Hong-Jiang Gao | Hong Sun | Bang-Hai Xu | Ying He | Zheng Qin
Distance measurements via the morphogen gradient of Bicoid in Drosophila embryos

Author(s): He Feng | Wen Ying | Cheung David | Deng Jingyuan | Lu Long | Jiao Renjie | Ma Jun
A deep investigation into the adipogenesis mechanism: Profile of microRNAs regulating adipogenesis by modulating the canonical Wnt/β-catenin signaling pathway

Author(s): Qin Limei | Chen Yaosheng | Niu Yuna | Chen Weiquan | Wang Qiwei | Xiao Shuqi | Li Anning | Xie Ying | Li Jing | Zhao Xiao | He Zuyong | Mo Delin
Design of the Anti-tuberculosis Drugs induced Adverse Reactions in China National Tuberculosis Prevention and Control Scheme Study (ADACS)

Author(s): Xia Yin | Hu Dai | Liu Fei | Wang Xiao | Yuan Yan | Tu De | Chen Yi | Zhou Lin | Zhu Li | Gao Wei | Wang Hong | Chen Da | Yang Li | He Ping | Li Xiao | He Ying | Sun Feng | Zhan Si
A Prospective Randomized Study of the Radiotherapy Volume for Limited-stage Small Cell Lung Cancer: A Preliminary Report

Author(s): Xiao HU | Yong BAO | Li ZHANG | Yuanyuan CHENG | Kaixin LI | Weihua WANG | Yuan LIU | Han HE | Zongwen SUN | Tingting ZHUANG | Yan WANG | Jing CHEN | Ying LIANG | Yang ZHANG | Hongyun ZHAO | Fenghua WANG | Ming CHEN
Over-expression of eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 correlates with tumor progression and poor prognosis in nasopharyngeal carcinoma

Author(s): Tu Luxia | Liu Zhen | He Xiufang | He Ying | Yang Huiling | Jiang Qingping | Xie Siming | Xiao Guanghui | Li Xin | Yao Kaitai | Fang Weiyi
Characterization of Human Homeodomain-interacting Protein Kinase 4 (HIPK4) as a Unique Member of the HIPK Family

Author(s): Qin He | Jingxue Shi | Hong Sun | Jie An | Ying Huang | M. Saeed Sheikh
The Systemic Evaluation and Clinical Significance of Immunological Function for Advanced Lung Cancer Patients

Author(s): Tuya WULAN | Shiyong WANG | Weili DU | Hui ZHANG | Yuan ZHANG | Xue ZENG | Sa LIU | Yanping LIU | Lu ZHANG | Zhe ZHANG | Ying HE | Jialing WANG | Xiuyan WU
Biological Characteristics and Antitumor Activity of CIK Cells Activated by Recombinant Human Fibronectin for Human Lung Cancer Cell Lines In Vitro

Author(s): Shiyong WANG | Weili DU | Hui ZHANG | Tuya WULAN | Yuan ZHANG | Ying HE | Yunfeng YANG | Sa LIU | Zhe ZHANG | Jialing WANG
EXPERIMENTAL STUDY ON BIO-OIL PYROLYSIS/GASIFICATION

Author(s): Mou Zhang | Han-Ping Chen | Ying Gao | Rui-Xue He | Hai-Ping Yang | Xian-Hua Wang | Shi-Hong Zhang
Activation-Induced T Helper Cell Death Contributes to Th1/Th2 Polarization following Murine Schistosoma japonicum Infection

Author(s): Xinyu Xu | Xiaoyun Wen | Ying Chi | Lei He | Sha Zhou | Xuefeng Wang | Jiaqing Zhao | Feng Liu | Chuan Su
Community health needs assessment with precede-proceed model: a mixed methods study

Author(s): Li Ying | Cao Jia | Lin Hui | Li Daikun | Wang Yang | He Jia
Nociception-induced spatial and temporal plasticity of synaptic connection and function in the hippocampal formation of rats: a multi-electrode array recording

Author(s): Zhao Xiao-Yan | Liu Ming-Gang | Yuan Dong-Liang | Wang Yan | He Ying | Wang Dan-Dan | Chen Xue-Feng | Zhang Fu-Kang | Li Hua | He Xiao-Sheng | Chen Jun
Inhibition of HIV-1 entry by extracts derived from traditional Chinese medicinal herbal plants

Author(s): Park In-Woo | Han Changri | Song Xiaoping | Green Linden | Wang Ting | Liu Ying | Cen Changchun | Song Xinming | Yang Biao | Chen Guangying | He Johnny
Sulindac Sulfide Differentially Induces Apoptosis in Smac-Proficient and -Deficient Human Colon Cancer Cells

Author(s): Jingxue Shi | Qin He | Jie An | Hong Sun | Ying Huang | M. Saeed Sheikh
Smac deficiency affects endoplasmic reticulum stress-induced apoptosis in human colon cancer cells

Author(s): Qin He | Jingxue Shi | Samantha Jones | Jie An | Yuxin Liu | Ying Huang | M. Saeed Sheikh
Chemokine receptor CXCR4 expression in hepatocellular carcinoma patients increases the risk of bone metastases and poor survival

Author(s): Xiang Zuo-lin | Zeng Zhao-chong | Tang Zhao-you | Fan Jia | Zhuang Peng-yuan | Liang Ying | Tan Yun-shan | He Jian
Bis(triphenylstannyl) thiophene-2,5-dicarboxylate

Author(s): Lichun Zhao | Jian Liang | Guihua Yue | Xin Deng | Ying He
Selective Expression of Calcium-Binding Protein S100A7 in Lung Cancer

Author(s): Hao ZHANG | Danhui LIU | Suozhu SUN | Jifu LIU | Shanshan WU | Ying MAO | Mingying LI | Sheng FENG | Yanguang XIAO | Dacheng HE | Xueyuan XIAO
Bis[2,4-pentanedionato(1−)]bis[4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-pyridyl)-imidazoline-1-oxyl 3-oxide]manganese(II)

Author(s): Ying Liu | Qingpeng He | Xianxi Zhang | Zechun Xue | Chunyan Lv
catena-Poly[[aqua(2,2′-bipyridyl)cobalt(II)]-μ-5-nitroisophthalato]

Author(s): Ying Liu | Qingpeng He | Xianxi Zhang | Zechun Xue | Chunyan Lv
Triaqua(2,2′-bipyridine)(5-nitroisophthalato-κO)nickel(II) monohydrate

Author(s): Ying Liu | Qingpeng He | Xianxi Zhang | Zechun Xue | Chunyan Lv
An earthworm protease cleaving serum fibronectin and decreasing HBeAg in HepG2.2.15 cells

Author(s): Wang Xue-Qing | Chen Lan | Pan Rong | Zhao Jing | Liu Ying | He Rong-Qiao
Chemical Synthesis of Proanthocyanidins in Vitro and Their Reactions in Aging Wines

Author(s): Fei He | Qiu-Hong Pan | Ying Shi | Chang-Qing Duan
RASSF2 Induces Activated Ras-Dependent Cell Growth Inhibition and Apoptosis in Human Pancreatic Cancer Cells

Author(s): Jing-Hua Ren | Ju-Sheng Lin | Wen-Shan He | Xue-Mei Sun | Pei-Yuan Li | Ying Chang | Yao Liu | Chao Li | Xin-Sheng Gao
Interactions between Cytochrome c and DNA Strands Self-Assembled at Gold Electrode

Author(s): Ruojun Lao | Lihua Wang | Ying Wan | Jiong Zhang | Shiping Song | Zhizhou Zhang | Chunhai Fan | Lin He
Biosynthesis and Genetic Regulation of Proanthocyanidins in Plants

Author(s): Fei He | Qiu-Hong Pan | Ying Shi | Chang-Qing Duan
Synthesis and Analgesic Activity Evaluation of Some Agmatine Derivatives

Author(s): Hongxia He | Mengjia Liu | Zhibing Zheng | Ying Liu | Junhai Xiao | Ruibin Su | Chun Hu | Jin Li | Song Li
The influence of survivin shRNA on the cell cycle and the invasion of SW480 cells of colorectal carcinoma

Author(s): Zhonghong Liu | Lianjie Lin | Changqing Zheng | Ying He | Yu Jin | Yan Lin
Opportunistic Scheduling for OFDM Systems with Fairness Constraints

Author(s): Zhi Zhang | Ying He | Edwin K. P. Chong
Eisenia fetida Protease-III-1 Functions in Both Fibrinolysis and Fibrogenesis

Author(s): Jing Zhao | Rong Pan | Jian He | Ying Liu | Dong-Feng Li | Rong-Qiao He
Amyloid-like aggregates of neuronal tau induced by formaldehyde promote apoptosis of neuronal cells

Author(s): Nie Chun | Wang Xing | Liu Ying | Perrett Sarah | He Rong
Analysis of 10,000 ESTs from lymphocytes of the cynomolgus monkey to improve our understanding of its immune system

Author(s): Chen Wei-Hua | Wang Xue-Xia | Lin Wei | He Xiao-Wei | Wu Zhen-Qiang | Lin Ying | Hu Song-Nian | Wang Xiao-Ning
The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

Author(s): Yu Jun | Wang Jun | Lin Wei | Li Songgang | Li Heng | Zhou Jun | Ni Peixiang | Dong Wei | Hu Songnian | Zeng Changqing | Zhang Jianguo | Zhang Yong | Li Ruiqiang | Xu Zuyuan | Li Shengting | Li Xianran | Zheng Hongkun | Cong Lijuan | Lin Liang | Yin Jianning | Geng Jianing | Li Guangyuan | Shi Jianping | Liu Juan | Lv Hong | Li Jun | Wang Jing | Deng Yajun | Ran Longhua | Shi Xiaoli | Wang Xiyin | Wu Qingfa | Li Changfeng | Ren Xiaoyu | Wang Jingqiang | Wang Xiaoling | Li Dawei | Liu Dongyuan | Zhang Xiaowei | Ji Zhendong | Zhao Wenming | Sun Yongqiao | Zhang Zhenpeng | Bao Jingyue | Han Yujun | Dong Lingli | Ji Jia | Chen Peng | Wu Shuming | Liu Jinsong | Xiao Ying | Bu Dongbo | Tan Jianlong | Yang Li | Ye Chen | Zhang Jingfen | Xu Jingyi | Zhou Yan | Yu Yingpu | Zhang Bing | Zhuang Shulin | Wei Haibin | Liu Bin | Lei Meng | Yu Hong | Li Yuanzhe | Xu Hao | Wei Shulin | He Ximiao | Fang Lijun | Zhang Zengjin | Zhang Yunze | Huang Xiangang | Su Zhixi | Tong Wei | Li Jinhong | Tong Zongzhong | Li Shuangli | Ye Jia | Wang Lishun | Fang Lin | Lei Tingting | Chen Chen | Chen Huan | Xu Zhao | Li Haihong | Huang Haiyan | Zhang Feng | Xu Huayong | Li Na | Zhao Caifeng | Li Shuting | Dong Lijun | Huang Yanqing | Li Long | Xi Yan | Qi Qiuhui | Li Wenjie | Zhang Bo | Hu Wei | Zhang Yanling | Tian Xiangjun | Jiao Yongzhi | Liang Xiaohu | Jin Jiao | Gao Lei | Zheng Weimou | Hao Bailin | Liu Siqi | Wang Wen | Yuan Longping | Cao Mengliang | McDermott Jason | Samudrala Ram | Wang Jian | Wong Gane Ka-Shu | Yang Huanming
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona