Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yingjie JIA"

ADD TO MY LIST
 
Metabolism of Tanshinone IIA, Cryptotanshinone and Tanshinone I from Radix Salvia Miltiorrhiza in Zebrafish

Author(s): Yingjie Wei | Ping Li | Changmei Wang | Yunru Peng | Luan Shu | Xiaobin Jia | Wenquan Ma | Bing Wang
Metabolite Profiling of Four Major Flavonoids of Herba Epimdii in Zebrafish

Author(s): Yingjie Wei | Ping Li | Hongwei Fan | E Sun | Changmei Wang | Luan Shu | Wei Liu | Xiaolu Xue | Qian Qian | Xiaobin Jia
The Research Progress about Wnt Pathway of Lung Cancer Stem Cells

Author(s): Xiaojiang LI | Yingjie JIA | Wenzhi ZHANG | Ying ZHANG | Baole LI | Minna HUANG | Fangfang BAO | Jianguo WU | Yi LOU
Metabolism Study of Notoginsenoside R1, Ginsenoside Rg1 and Ginsenoside Rb1 of Radix Panax Notoginseng in Zebrafish

Author(s): Yingjie Wei | Ping Li | Hongwei Fan | Yunru Peng | Wei Liu | Changmei Wang | Luan Shu | Xiaobin Jia
Proteomic analysis of regenerating mouse liver following 50% partial hepatectomy

Author(s): Cao Hongcui | Yu Jiong | Xu Wei | Jia Xiaofei | Yang Jinfeng | Pan Qiaoling | Zhang Qiyi | Sheng Guoping | Li Jun | Pan Xiaoping | Wang Yingjie | Li Lanjuan
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?