Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Boyang"

ADD TO MY LIST
 
Preparing Rat Spermatogonial Transplantation Recipient by Treating the Pregnant Female Rats with Busulfan

Author(s): Boyang Yu | Fenhua Luo | Taodi Liu | Daiyan Liu | Linhong Liu | Yan Zhang | Yingji Wu
An Antioxidant Phytotherapy to Rescue Neuronal Oxidative Stress

Author(s): Zhihong Lin | Danni Zhu | Yongqing Yan | Boyang Yu | Qiujuan Wang | Pingniang Shen | Kefeng Ruan
Affiliate Program      Why do you need a reservation system?