Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Qin"

ADD TO MY LIST
 
Finger-Vein Verification Based on Multi-Features Fusion

Author(s): Huafeng Qin | Lan Qin | Lian Xue | Xiping He | Chengbo Yu | Xinyuan Liang
An Effective and Reliable Power Data Transmission Scheme Based on Smart Antenna WLAN Technology

Author(s): Xianqin Luo | Yue Sheng Zhu | Yu Qing Zhong | Yi Qin
Identification and Characterization of Porcine Kobuvirus Variant Isolated from Suckling Piglet in Gansu Province, China

Author(s): Shengtao Fan | Heting Sun | Ying Ying | Xiaolong Gao | Zheng Wang | Yicong Yu | Yuanguo Li | Tiecheng Wang | Zhijun Yu | Songtao Yang | Yongkun Zhao | Chuan Qin | Yuwei Gao | Xianzhu Xia
Dithiolopyrrolone Natural Products: Isolation, Synthesis and Biosynthesis

Author(s): Zhiwei Qin | Sheng Huang | Yi Yu | Hai Deng
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
A new method for measuring functional similarity of microRNAs

Author(s): Guangchuang Yu | Chuan-Le Xiao | Chuan-Le Xiao | Chun-Hua Lu | Yide Qin | Sheng Zhan | Qing-Yu He
Valproic acid-associated low fibrinogen and delayed intracranial hemorrhage: case report and mini literature review

Author(s): Chen HF | Xu LP | Luo ZY | Yu ZQ | Li ZY | Cui QY | Qin LM | Ren YY | Shen HS | Tang JQ | Jin LJ | Zhu JJ | Wang J | Wang KY | Wu TQ | Wang ZY
Securing Peer-to-Peer Distributions with Trusted Platform Modules

Author(s): Hao Li | Yu Qin | Qianying Zhang | Shijun Zhao
EFFECT OF HEAT-DISPERSING ON STICKIES AND THEIR REMOVAL IN POST-FLOTATION

Author(s): Yang Gao, | Menghua Qin, | Hailong Yu, | Fengshan Zhang
Ginsenoside RK3 Prevents Hypoxia-Reoxygenation Induced Apoptosis in H9c2 Cardiomyocytes via AKT and MAPK Pathway

Author(s): Jing Sun | Guibo Sun | Xiangbao Meng | Hongwei Wang | Min Wang | Meng Qin | Bo Ma | Yun Luo | Yingli Yu | Rongchang Chen | Qidi Ai | Xiaobo Sun
Altered Functional Connectivity of Cognitive-Related Cerebellar Subregions in Well-Recovered Stroke Patients

Author(s): Wei Li | Tong Han | Wen Qin | Jing Zhang | Huaigui Liu | Ying Li | Liangliang Meng | Xunming Ji | Chunshui Yu
All-trans Retinoic Acid Induced the Differentiation of Human Glioma Cells

Author(s): Qing-xi Liu | Nan Wang | Xing-hua Liao | Guang-da Ren | Tao Qin | Ru-fa Yu | Cai-lian Cheng
A New Antiproliferative and Antioxidant Peptide Isolated from Arca subcrenata

Author(s): Lili Chen | Liyan Song | Tingfei Li | Jianhua Zhu | Jian Xu | Qin Zheng | Rongmin Yu
Effect of regular screening and health education on the incidence of diabetes

Author(s): Fu-sheng FANG | Hui TIAN | Ying YU | Qin MA | Chun-lin LI | Xiao-ling CHENG | Liang-chen WANG | Xin-yu MIAO | Chen-xi LI | Nan LI
Altered White Matter Integrity in the Congenital and Late Blind People

Author(s): Dawei Wang | Wen Qin | Yong Liu | Yunting Zhang | Tianzi Jiang | Chunshui Yu
Differences in Metabolites of Different Tongue Coatings in Patients with Chronic Hepatitis B

Author(s): Yu Zhao | Xiao-jun Gou | Jian-ye Dai | Jing-hua Peng | Qin Feng | Shu-jun Sun | Hui-juan Cao | Ning-ning Zheng | Jun-wei Fang | Jian Jiang | Shi-bing Su | Ping Liu | Yi-yang Hu | Yong-yu Zhang
Analysis on effects of triple surgery for chronic angle-closure glaucoma

Author(s): Jing-Jing Qin | Yu Song | Li-Li Huang
The effect of PN-1, a Traditional Chinese Prescription, on the Learning and Memory in a Transgenic Mouse Model of Alzheimer’s Disease

Author(s): Zhi-Gang Yao | Ling Zhang | Liang Liang | Yu Liu | Ya-Jun Yang | Lan Huang | Hua Zhu | Chun-Mei Ma | Chuan Qin
XRCC3 Thr241Met gene polymorphisms and lung cancer risk: a meta-analysis

Author(s): Zhan Ping | Wang Qin | Qian Qian | Yu Li-Ke
Administration of imatinib after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation may improve disease-free survival for patients with Philadelphia chromosome-positive acute lymphobla stic leukemia

Author(s): Chen Huan | Liu Kai-yan | Xu Lan-ping | Liu Dai-hong | Chen Yu-hong | Zhao Xiang-yu | Han Wei | Zhang Xiao-hui | Wang Yu | Zhang Yuan-yuan | Qin Ya-zhen | Liu Yan-rong | Huang Xiao-jun
Hemicelluloses negatively affect lignocellulose crystallinity for high biomass digestibility under NaOH and H2SO4 pretreatments in Miscanthus

Author(s): Xu Ning | Zhang Wei | Ren Shuangfeng | Liu Fei | Zhao Chunqiao | Liao Haofeng | Xu Zhengdan | Huang Jiangfeng | Li Qing | Tu Yuanyuan | Yu Bin | Wang Yanting | Jiang Jianxiong | Qin Jingping | Peng Liangcai
Three New Steroidal Glycosides from the Roots of Cynanchum stauntonii

Author(s): Jin-Qian Yu | Zhi-Hui Zhang | An-Jun Deng | Hai-Lin Qin
Gene Silencing of 4-1BB by RNA Interference Inhibits Acute Rejection in Rats with Liver Transplantation

Author(s): Yang Shi | Shuqun Hu | Qingwei Song | Shengcai Yu | Xiaojun Zhou | Jun Yin | Lei Qin | Haixin Qian
Effect of p38 MAPK Inhibitor on Adhesion Molecule Expression and Microvascular Permeability of Renal Injury in a Rat Model of Acute Necrotizing Pancreatitis

Author(s): Liu Hong-Shan | Pan Chen`En | Xue Huanzhou | Li Deyu | Wang Liancai | Qin Xinlei | Yu Haibo
Effect of Oral Administration of Enterococcus faecium Ef1 on Innate Immunity of Sucking Piglets

Author(s): Wei-fen Li, Yi Huang§, Ya-li Li, Qin Huang, Zhi-wen Cui, Dong-you Yu, Imran R. Rajput and Cai-hong Hu*
The Effects of Nitrogen Fertilizer or Low Temperature on the Nitro-Compound of Corn

Author(s): Ligang Qin | Qingfang Xu | Huajia Shan | Guohui Yu | Chunsheng Bai | Yu Zhu | Kun Wang
Influence of Substrate Temperature on the Morphology, Composition and Growth Rate of SiC Films Deposited by PECVD

Author(s): YU Fang-Li, BAI YU, QIN Yi, YUE Dong, LUO Cai-Jun, YANG Jian-Feng
The Nanofabrication and Application of Substrates for Surface-Enhanced Raman Scattering

Author(s): Xian Zhang | Qin Zhou | Yu Huang | Zhengcao Li | Zhengjun Zhang
Expression Pattern of Peroxisome Proliferator-Activated Receptors in Rat Hippocampus following Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury

Author(s): Hong Wang | Rong Jiang | Qin He | Yunmei Zhang | Yanli Zhang | Yong Li | Ruichun Zhuang | Ying Luo | Yu Li | Jinyuan Wan | Yong Tang | Huarong Yu | Qingsong Jiang | Junqing Yang
Antitumor Effect of a Polypeptide Fraction from Arca subcrenata in Vitro and in Vivo

Author(s): Xianjing Hu | Liyan Song | Lijiao Huang | Qin Zheng | Rongmin Yu
CONTROL OF STICKY CONTAMINANTS WITH CATIONIC TALC IN DEINKED PULP

Author(s): Yang Gao | Menghua Qin | Chao Li Mail | Hailong Yu | Fengshan Zhang
Specific climatic signals recorded in earlywood and latewood δ18O of tree rings in southwestern China

Author(s): Wenling An | Xiaohong Liu | Steven W. Leavitt | Jiawen Ren | Weizhen Sun | Wenzhi Wang | Yu Wang | Guobao Xu | Tuo Chen | Dahe Qin
Factors predicting survival in patients with proximal gastric carcinoma involving the esophagus

Author(s): Yi-Fen Zhang | Jiong Shi | Hui-Ping Yu | An-Ning Feng | Xiang-Shan Fan | Gregory Y Lauwers | Hiroshi Mashimo | Jason S Gold | Gang Chen | Qin Huang
Using the improved position specific scoring matrix and ensemble learning method to predict drug-binding residues from protein sequences

Author(s): Juan Li | Yongqing Zhang | Wenli Qin | Yanzhi Guo | Lezheng Yu | Xuemei Pu | Menglong Li | Jing Sun
Protective Effects of Danggui Buxue Tang on a Human Umbilical Vein Endothelialcell Damage Induced by Advanced Glycation End Products

Author(s): Wenyu Qin | Bao He | Yu Bei | Rushang Wang | Lang Feng | Youhua Xu | Jiaxiao Zhu | Zhaoguang Zheng | Quan Zhu | Hong Nie
A Specific Oligodeoxynucleotide Promotes the Differentiation of Osteoblasts via ERK and p38 MAPK Pathways

Author(s): Xu Hou | Yuqin Shen | Chao Zhang | Liru Zhang | Yanyan Qin | Yongli Yu | Liying Wang | Xinhua Sun
Genomic DNA Extraction and RAPD Analysis for Gastrodia elata Bl. (Orchidaceae) Using an Improved Method

Author(s): Huailin Xiong | Bo Luo | Yujie Zheng | Yuanyuan Cui | Yingqian Zhang | Qin Wu | Xi Zeng | Haiqing Yu
Analysis of risk factors for polypoid lesions of gallbladder among health examinees

Author(s): Hua-Li Yang | Lei Kong | Li-Li Hou | Hui-Fang Shen | Yu Wang | Xin-Gang Gu | Jian-Min Qin | Pei-Hao Yin | Qi Li
Zinc Biofortification of Rice in China: A Simulation of Zinc Intake with Different Dietary Patterns

Author(s): Yu Qin | Alida Melse-Boonstra | Baojun Yuan | Xiaoqun Pan | Yue Dai | Minghao Zhou | Rita Wegmueller | Jinkou Zhao | Frans J. Kok | Zumin Shi
Biocompatible Single-Crystal Selenium Nanobelt Based Nanodevice as a Temperature-Tunable Photosensor

Author(s): Yongshan Niu | Aimiao Qin | Wei Song | Menghang Wang | Xuenan Gu | Yangfei Zhang | Min Yu | Xiaoguang Zhao | Ming Dai | Ling Yan | Zhou Li | Yubo Fan
ANTIOXIDATIVE LOW MOLECULAR WEIGHT EXTRACTIVES FROM TRIPLOID POPULUS TOMENTOSA XYLEM

Author(s): Chuan-Ling Si | Yi_Yuan Lu | Yu Zhang | Jie Xu | Pan-Pan Qin | Run-Cang Sun | Yong-Hao Ni
Using TOPSIS & CA Evaluating Intentions of Consumers’ Cross-Buying Bancassurance

Author(s): Chiang Ku Fan | Yu Hsuang Lee | Li Tze Lee | Wen Qin Lu
Finger-vein image recognition combining modified hausdorff distance with minutiae feature matching

Author(s): Cheng-Bo Yu | Hua-Feng Qin | Lian Zhang | Yan-Zhe Cui
Antiangiogenic Polyketides from Peperomia dindygulensis Miq.

Author(s): Qi-Wei Wang | De-Hong Yu | Meng-Gan Lin | Mei Zhao | Wen-Jun Zhu | Qin Lu | Gui-Xiu Li | Chao Wang | Yi-Fang Yang | Xue-Mei Qin | Chao Fang | Hong-Zhuan Chen | Guo-Hong Yang
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Interleukin-8, a promising predictor for prognosis of pancreatic cancer

Author(s): Ying Chen | Min Shi | Guan-Zhen Yu | Xiao-Ran Qin | Gang Jin | Peng Chen | Ming-Hua Zhu
Research of Painting―type La1―xSrxMnO3 Smart Thermal Control Coating

Author(s): ZHENG Qin, JIANG Wei-Hui, YU Yun, CAO Yun-Zhen, YU Yang, MI Le, SONG Li-Xin
Clinical Investigation of Efficacy of Third-line and Beyond Pemetrexed Treatment in Advanced Non-squamous Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Fei YU | Xiaoqing LIU | Xiaoyan LI | Jianjie LI | Wanfeng GUO | Haifeng QIN | Hongjun GAO
Successful Growth Strategies of Three Chinese Domestic Hotel Companies

Author(s): Yu Qin | Howard Adler | Liping A. Cai
Photocatalytic Properties of Nitrogen-Doped Bi12TiO20 Synthesized by Urea Addition Sol-Gel Method

Author(s): Jiyong Wei | Baibiao Huang | Peng Wang | Zeyan Wang | Xiaoyan Qin | Xiaoyang Zhang | Xiangyang Jing | Haixia Liu | Jiaoxian Yu
Comparative Analysis of Fatty Acid Desaturases in Cyanobacterial Genomes

Author(s): Xiaoyuan Chi | Qingli Yang | Fangqing Zhao | Song Qin | Yu Yang | Junjun Shen | Hanzhi Lin
Comparison of Envelope-Related Genes in Unicellular and Filamentous Cyanobacteria

Author(s): Yu Yang | Song Qin | Fangqing Zhao | Xiaoyuan Chi | Xiaowen Zhang
Chinese Medicine’s Intervention Effect on Nogo-A/NgR

Author(s): Xiu-de Qin | Li-yuan Kang | Yu Liu | Yan Huang | Shuo Wang | Jin-qiang Zhu
Effect of Orally Administered Enterococcus faecium EF1 on Intestinal Cytokines and Chemokines Production of Suckling Piglets

Author(s): Yi Huang§, Ya-li Li, Qin Huang, Zhi-wen Cui, Dong-you Yu, Imran Rashid Rajput, Cai-hong Hu and Wei-fen Li*
Contrastive Analysis of the Raman Spectra of Polychlorinated Benzene: Hexachlorobenzene and Benzene

Author(s): Xian Zhang | Qin Zhou | Yu Huang | Zhengcao Li | Zhengjun Zhang
CYP1A1 MspI and exon7 gene polymorphisms and lung cancer risk: An updated meta-analysis and review

Author(s): Zhan Ping | Wang Qin | Qian Qian | Wei Shu-Zhen | Yu Li-Ke
Lack of association between apolipoprotein C3 gene polymorphisms and risk of coronary heart disease in a Han population in East China

Author(s): Yu Juan | Huang Jingjing | Liang Yan | Qin Baodong | He Su | Xiao Jing | Wang Huimin | Zhong Renqian
Securing the Distributions in P2P Networks with Trusted Platform Modules

Author(s): Hao Li | Yu Qin | Qianying Zhang | Shijun Zhao
The in situ conservation of state key protected wild plants in national nature reserves in China

Author(s): Hu Yuan | Yinbo Zhang | Haining Qin | Yan Liu | Mei Yu
Preventive effect of Ibrolipim on suppressing lipid accumulation and increasing lipoprotein lipase in the kidneys of diet-induced diabetic minipigs

Author(s): Liu Yi | Wang Zong | Yin Wei | Li Qin | Cai Man | Yu Jian | Li Hong | Zhang Chi | Zu Xiu
Resequencing DCDC5 in the Flanking Region of an LD-SNP Derived from a Kidney-Yang Deficiency Syndrome Family

Author(s): Li Ping Zhou | Wei Wei Liu | Tian E. Zhang | Wei Hong Li | Ling Ling Tan | Wan Zhen Li | Yu Hua Qin | Hong Ya Yang | Azure Duan | Mi Qu Wang | Wei Jun Ding
Solution Grown Se/Te Nanowires: Nucleation, Evolution, and The Role of Triganol Te seeds

Author(s): Tao Hong | Shan Xudong | Yu Dapeng | Liu Hongmei | Qin Donghuan | Cao Yong
Contributions of agricultural plants and soils to N2O emission in a farmland

Author(s): J. Li | X. Lee | Q. Yu | X. Tong | Z. Qin | B. Macdonald
Identification and characterization of wheat long non-protein coding RNAs responsive to powdery mildew infection and heat stress by using microarray analysis and SBS sequencing

Author(s): Xin Mingming | Wang Yu | Yao Yingyin | Song Na | Hu Zhaorong | Qin Dandan | Xie Chaojie | Peng Huiru | Ni Zhongfu | Sun Qixin
A one-step reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection and discrimination of infectious bursal disease virus

Author(s): Wang Yongqiang | Kang Zhonghui | Gao Honglei | Gao Yulong | Qin Liting | Lin Huan | Yu Fei | Qi Xiaole | Wang Xiaomei
Reactions of Chinese adults to warning labels on cigarette packages: A survey in Jiangsu Province

Author(s): Qin Yu | Wu Ming | Pan Xiaoqun | Xiang Quanyong | Huang Jianping | Gu Zenghui | Shi Zumin | Zhou Minghao
OB glue paste technique for establishing nude mouse human gastric cancer orthotopic transplantation models

Author(s): Jun Shi, Pin-Kang Wei, Shen Zhang, Zhi-Feng Qin, Jun Li, Da-Zhi Sun, Yan Xiao, Zhi-Hong Yu, Hui-Ming Lin, Guo-Jing Zheng, Xiao-Mei Su, Ya-Lin Chen, Yan-Fang Liu, Ling Xu
Effect of severe acute pancreatitis on pharmacokinetics of Da-Cheng-Qi Decoction components

Author(s): Han-Lin Gong, Wen-Fu Tang, Qin Yu, Jin Xiang, Qing Xia, Guang-Yuan Chen, Xi Huang, Mao-Zhi Liang
Gastrointestinal stromal tumor of stomach with inguinal lymph nodes metastasis: A case report

Author(s): Qin Zhang, Ji-Wei Yu, Wei-Li Yang, Xiao-Sun Liu, Ji-Ren Yu
High-Sensitivity C-Reactive Protein: An Independent Risk Factor for Left Ventricular Hypertrophy in Patients with Lupus Nephritis

Author(s): Beili Shi | Zhaohui Ni | Hong Cai | Minfang Zhang | Shan Mou | Qin Wang | Liou Cao | Zanzhe Yu | Yucheng Yan | Jiaqi Qian
Molecular analysis of phosphomannomutase (PMM) genes reveals a unique PMM duplication event in diverse Triticeae species and the main PMM isozymes in bread wheat tissues

Author(s): Yu Chunmei | Li Yiwen | Li Bin | Liu Xin | Hao Lifang | Chen Jing | Qian Weiqiang | Li Shiming | Wang Guanfeng | Bai Shiwei | Ye Hua | Qin Huanju | Shen Qianhua | Chen Liangbiao | Zhang Aimin | Wang Daowen
Aberrant host immune response induced by highly virulent PRRSV identified by digital gene expression tag profiling

Author(s): Xiao Shuqi | Mo Delin | Wang Qiwei | Jia Jianyu | Qin Limei | Yu Xiangchun | Niu Yuna | Zhao Xiao | Liu Xiaohong | Chen Yaosheng
The Fungicidal Terpenoids and Essential Oil from Litsea cubeba in Tibet

Author(s): Yu Yang | Jiazheng Jiang | Luobu Qimei | Xiaojing Yan | Junxia Zhao | Huizhu Yuan | Zhaohai Qin | Mingan Wang
Bis{1-[(o-tolyl)iminomethyl]-2-naphtholato}copper(II)

Author(s): Peihua Zhu | Jiemei Yu | Hongyan Wang | Chunlai Zhang | Qin Wei
Research on Structure Learning of Product Unit Neural Networks by Particle Swarm Optimization

Author(s): Xian-Hui Wang | Zheng Qin | Xing-Chen Heng | Yu Liu
Copy number and gene expression differences between African American and Caucasian American prostate cancer

Author(s): Rose Amy | Satagopan Jaya | Oddoux Carole | Zhou Qin | Xu Ruliang | Olshen Adam | Yu Jessie | Dash Atreya | Jean-Gilles Jerome | Reuter Victor | Gerald William | Lee Peng | Osman Iman
HPeak: an HMM-based algorithm for defining read-enriched regions in ChIP-Seq data

Author(s): Qin Zhaohui | Yu Jianjun | Shen Jincheng | Maher Christopher | Hu Ming | Kalyana-Sundaram Shanker | Yu Jindan | Chinnaiyan Arul
The Relationships between cyclin D1 Expression and Prognosis of Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Jiping ZHU | Like YU | Ping ZHAN | Yong SONG | Qin WANG
Producing infectious enterovirus type 71 in a rapid strategy

Author(s): Han Jian-Feng | Cao Rui-Yuan | Tian Xue | Yu Man | Qin E-De | Qin Cheng-Feng
An epidemiological investigation of leukemia incidence between 2003 and 2007 in Nanjing, China

Author(s): Chen Bao-An | Huang Zhi-Hu | Zhang Xiao-Ping | Ou-Yang Jian | Li Jian-Yong | Zhai Yong-Ping | Sun Xue-Mei | Xu Yan-Li | Lu Qin | Wang Jian-Min | Li Dong | Liao Hui | Shen Zhi-Xiang | Wang Yan-Yan | Yu Xiao-Jing | Ye Hui | Zhuang Li-Ying
High prevalence of plasmid-mediated 16S rRNA methylase gene rmtB among Escherichia coli clinical isolates from a Chinese teaching hospital

Author(s): Yu Fang-you | Yao Dan | Pan Jing-ye | Chen Chong | Qin Zhi-qiang | Parsons Chris | Yang Le-he | Li Qiao-qiao | Zhang Xue-qing | Qu Di | Wang Liang-xing
Interactions of SARS Coronavirus Nucleocapsid Protein with the host cell proteasome subunit p42

Author(s): Wang Qin | Li Chuan | Zhang Quanfu | Wang Tao | Li Jiandong | Guan Wuxiang | Yu Jianshi | Liang Mifang | Li Dexin
Molecular characterization of Staphylococcus aureus isolates causing skin and soft tissue infections (SSTIs)

Author(s): Yao Dan | Yu Fang-you | Qin Zhi-qiang | Chen Chun | He Su-su | Chen Zeng-qiang | Zhang Xue-qing | Wang Liang-xing
Diagnosis and Treatment of Tracheal or Bronchuotracheal Adenoid Cystic Carcinoma

Author(s): Ming QIN | Yu FU | Daping YU | Shaofa XU | Ming HAN | Zitong WANG
Proteome changes of lungs artificially infected with H-PRRSV and N-PRRSV by two-dimensional fluorescence difference gel electrophoresis

Author(s): Xiao Shuqi | Wang Qiwei | Jia Jianyu | Cong Peiqing | Mo Delin | Yu Xiangchun | Qin Limei | Li Anning | Niu Yuna | Zhu Kongju | Wang Xiaoying | Liu Xiaohong | Chen Yaosheng
The complete genome of Zunongwangia profunda SM-A87 reveals its adaptation to the deep-sea environment and ecological role in sedimentary organic nitrogen degradation

Author(s): Qin Qi-Long | Zhang Xi-Ying | Wang Xu-Min | Liu Gui-Ming | Chen Xiu-Lan | Xie Bin-Bin | Dang Hong-Yue | Zhou Bai-Cheng | Yu Jun | Zhang Yu-Zhong
Save time & money - Smart Internet Solutions      Why do you need a reservation system?