Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Su"

ADD TO MY LIST
 
Self-Adaptive Step Firefly Algorithm

Author(s): Shuhao Yu | Shanlin Yang | Shoubao Su
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Anti-Tumor Effects of Atractylenolide I Isolated from Atractylodes macrocephala in Human Lung Carcinoma Cell Lines

Author(s): Huanyi Liu | Yajie Zhu | Tao Zhang | Zhenguo Zhao | Yu Zhao | Peng Cheng | Hua Li | Hui Gao | Xiaomei Su
The clinical efficacy and prognosis of hemisphere skull bone flap decompression and mild hypothermia treatment for severe craniocerebral trauma

Author(s): YANG Hua-tang | SU Yu-qing | WANG Xi-wang | ZHANG Ning | LIU Xiu-jie | YU Guo-yuan | DUAN Xiao-wei | ZHAO Jun-cang
Hypermethylated FAM5C and MYLK in Serum as Diagnosis and Pre-Warning Markers for Gastric Cancer

Author(s): Lu Chen | Liping Su | Jianfang Li | Yanan Zheng | Beiqin Yu | Yingyan Yu | Min Yan | Qinlong Gu | Zhenggang Zhu | Bingya Liu
Potential Therapeutic Role of Hispidulin in Gastric Cancer through Induction of Apoptosis via NAG-1 Signaling

Author(s): Chao Yuan Yu | Kang-Yi Su | Po-Lei Lee | Jie-Yu Jhan | Po-Hung Tsao | De-Chuan Chan | Yi-Lin Sophia Chen
The Image of Health Food Brands, Experience Recognition and the Purchase Behavior of Middle Aged and Older People

Author(s): Li-Hsing Ho | Yi Tai | Chia-Ming Chang | Wei-San Su | Jian-Hua Yu | Chun-Chang Yen
Controllability of Second-Order Multiagent Systems with Multiple Leaders and General Dynamics

Author(s): Bo Liu | Hongke Feng | Li Wang | Rong Li | Junyan Yu | Housheng Su | Guangming Xie
Reduction of Bacterial Wilt Diseases with Eggplant Rootstock EG203-Grafted Tomatoes in the Field Trials

Author(s): Mun Haeng Lee | Ji Kwang Kim | Hee Kyoung Lee | Keyng Jae Kim | Seung Hun Yu | Young Shik Kim | Youn Su Lee
Application of Near Real-Time and Multiscale Three Dimensional Earth Observation Platforms in Disaster Prevention

Author(s): Whey-Fone Tsai, Bo Chen, Jo-Yu Chang, Fang-Pang Lin, Charlie H. Chang,Chia-Yang Sun, Wen-Ray Su, Ming-Fu Chen,Dong-Sin Shih,Chih-Hsin Chen, Shyi-Ching Lin,Shiann-Jeng Yu
Endoplasmic Reticulum Is at the Crossroads of Autophagy, Inflammation, and Apoptosis Signaling Pathways and Participates in the Pathogenesis of Diabetes Mellitus

Author(s): Jing Su | Lei Zhou | Xiaoxia Kong | Xiaochun Yang | Xiyan Xiang | Yu Zhang | Xiaoning Li | Liankun Sun
Surgical treatment of secondary epilepsy after craniocerebral operation: a report of 25 cases

Author(s): Chong-de SU | Long YU | Xue-jun XU | Rui-feng WANG | Peng LU | Chong LIU | Qing AI | Jing-jing ZHAO | Xiang-li WU | Jian-wei NIU | Peng-fei CHANG
Lengthening osteotomy for leg bone defect: A report of 22 cases

Author(s): Chuan-lin DU | Guang-you YANG | Peng LI | Qun-shan SONG | Yu WANG | Teng SU | Qun ZHANG
The Role of Peritoneal Alternatively Activated Macrophages in the Process of Peritoneal Fibrosis Related to Peritoneal Dialysis

Author(s): Jie Wang | Zong-Pei Jiang | Ning Su | Jin-Jin Fan | Yi-Ping Ruan | Wen-Xing Peng | Ya-Fang Li | Xue-Qing Yu
Differences in Metabolites of Different Tongue Coatings in Patients with Chronic Hepatitis B

Author(s): Yu Zhao | Xiao-jun Gou | Jian-ye Dai | Jing-hua Peng | Qin Feng | Shu-jun Sun | Hui-juan Cao | Ning-ning Zheng | Jun-wei Fang | Jian Jiang | Shi-bing Su | Ping Liu | Yi-yang Hu | Yong-yu Zhang
Evaluation on lipid detection of CardioChek PA blood analyzer and its application in lipid screening in high-risk stroke group

Author(s): YANG Ping | SU Li-na | ZHU Yu | ZHANG Ling | LÜ Li-xia | HAN Yuan | XIN Ying | ZHANG Li | ZHANG Biao | WANG Jin-huan
Meta-Analysis of the Association between Mir-196a-2 Polymorphism and Cancer Susceptibility

Author(s): Huan Zhang | Yu-liang Su | Herbert Yu | Bi-yun Qian
Application of Scutellariae radix, Gardeniae fructus, and Probiotics to Prevent Salmonella enterica Serovar Choleraesuis Infection in Swine

Author(s): Chiung-Hung Chang | Yueh-Sheng Chen | Ming-Tang Chiou | Chiu-Hsian Su | Daniel S. Chen | Chin-En Tsai | Bi Yu | Yuan-Man Hsu
Antiresorptive Activity of Bacillus-Fermented Antler Extracts: Inhibition of Osteoclast Differentiation

Author(s): Sik-Won Choi | Seong-Hee Moon | Hye Jeong Yang | Dae Young Kwon | Young-Jin Son | Ri Yu | Young Su Kim | So I. Kim | Eun Jeong Chae | Sang-Joon Park | Seong Hwan Kim
Altered expression of the TCR signaling related genes CD3 and FcεRIγ in patients with aplastic anemia

Author(s): Li Bo | Liu Sichu | Niu Yuzhe | Fang Su | Wu Xiuli | Yu Zhi | Chen Shaohua | Yang Lijian | Li Yangqiu
Dietary L-Arginine Supplementation Improves the Immune Responses in Mouse Model Infected Porcine Circovirus Types 2

Author(s): Gang Liu | Wenkai Ren | Dingding Su | Miaomiao Wu | Yinghui Li | Wei Luo | Xinglong Yu | Tiejun Li | Jun Fang
Osteopontin Splice Variants Differentially Exert Clinicopathological Features and Biological Functions in Gastric Cancer

Author(s): Xiaojian Tang, Jianfang Li, Beiqin Yu, Liping Su, Yingyan Yu, Min Yan, Bingya Liu, Zhenggang Zhu
Modeling the Microstructure Curvature of Boron-Doped Silicon in Bulk Micromachined Accelerometer

Author(s): Wu Zhou | Huijun Yu | Bei Peng | Huaqin Shen | Xiaoping He | Wei Su
The Role of the VEGF-C/VEGFRs Axis in Tumor Progression and Therapy

Author(s): Jui-Chieh Chen | Yi-Wen Chang | Chih-Chen Hong | Yang-Hao Yu | Jen-Liang Su
Efficacy of Chuanxiong Ding Tong Herbal Formula Granule in the Treatment and Prophylactic of Migraine Patients: A Randomized, Double-Blind, Multicenter, Placebo-Controlled Trial

Author(s): Caihong Fu | Lihua Yu | Yihuai Zou | Kegang Cao | Jianjun Zhao | Haiyang Gong | Shuquan Zhang | Anji Lin | Mengjiu Dong | Wenming Yang | Tao Li | Liyun He | Fei Su | Ruolan Wu | Dongdong Lin
Corrections for OMI SO2 BRD retrievals influenced by row anomalies

Author(s): H. Yan | L. Chen | J. Tao | L. Su | J. Huang | D. Han | C. Yu
Correlation of Apparent Diffusion Coefficient with Histologic Type and Grade 
of Lung Cancer

Author(s): Fei LI | Tielian YU | Weidong LI | Chong ZHANG | Yang CAO | Datong SU | Ying WANG | Dong LI
Potential Therapeutic Role of Z-Isochaihulactone in Lung Cancer through Induction of Apoptosis via Notch Signaling

Author(s): Jie-Ping Ou | Hsueh-Yi Lin | Kang-Yi Su | Sung-Liang Yu | I.-Hsuan Tseng | Cheng-Jueng Chen | Hui-Chen Hsu | De-Chuan Chan | Yi-Lin Sophia Chen
Black Leaf Mold of Tomato Caused by Pseudocercospora fuligena in Korea

Author(s): Mun Haeng Lee | Suk Soo Lee | Hong Gi Kim | Youn Su Lee | Ji Hye Lee | Seung Hun Yu
Climate Change and Children’s Health—A Call for Research on What Works to Protect Children

Author(s): Zhiwei Xu | Perry E. Sheffield | Wenbiao Hu | Hong Su | Weiwei Yu | Xin Qi | Shilu Tong
Rutin, a Flavonoid That Is a Main Component of Saussurea involucrata, Attenuates the Senescence Effect in D-Galactose Aging Mouse Model

Author(s): Ying-Chen Yang | Hsueh-Yi Lin | Kang-Yi Su | Chien-Hsu Chen | Yung-Lung Yu | Chai-Ching Lin | Sung-Liang Yu | Hong-Young Yan | Kuo-Jung Su | Yi-Lin Sophia Chen
Ganoderma tsugae Induces S Phase Arrest and Apoptosis in Doxorubicin-Resistant Lung Adenocarcinoma H23/0.3 Cells via Modulation of the PI3K/Akt Signaling Pathway

Author(s): Yang-Hao Yu | Han-Peng Kuo | Hui-Hsia Hsieh | Jhy-Wei Li | Wu-Huei Hsu | Shih-Jung Chen | Muh-Hwan Su | Shwu-Huey Liu | Yung-Chi Cheng | Chih-Yi Chen | Ming-Ching Kao
Curcumin Inhibits Glutamate Release from Rat Prefrontal Nerve Endings by Affecting Vesicle Mobilization

Author(s): Tzu Yu Lin | Cheng Wei Lu | Shu Kuei Huang | Su Jane Wang
Classification and Analysis of Pathology of the Long Head of the Biceps Tendon in Complete Rotator Cuff Tears

Author(s): Chien-Hao Chen | Chih-Hwa Chen | Chih-Hsiang Chang | Chun-I Su | Kun-Chung Wang | I-Chun Wang | Hsien-Tao Liu | Chung-Ming Yu | Kuo-Yao Hsu
Combining ZHENG Theory and High-Throughput Expression Data to Predict New Effects of Chinese Herbal Formulae

Author(s): Shuhao Yu | Zhizhong Guo | Yan Guan | Yi-Yu Lu | Pei Hao | Yixue Li | Shi-Bing Su
Composite scaffolds of mesoporous bioactive glass and polyamide for bone repair

Author(s): Su J | Cao L | Yu B | Song S | Liu X | Wang Z | Li M
Single Adatom Adsorption and Diffusion on Fe Surfaces

Author(s): Changqing Wang | Dahu Chang | Chunjuan Tang | Jianfeng Su | Yongsheng Zhang | Yu Jia
Using MCMC Probit Model to Value Coastal Beach Quality Improvement

Author(s): Zuozhi Li | Erda wang | Jingqin Su | Yang Yu
Study on Hemostatic Materials of Mesoporous Silicon Dioxide Doped Ca and Ag with Antibacterial Properties

Author(s): CHEN Yu, LI Wen-Rui, XU Can, SU Jia-Can, LI Ming, LIU Chang-Sheng
In vitro release and in vitro–in vivo correlation for silybin meglumine incorporated into hollow-type mesoporous silica nanoparticles

Author(s): Cao X | Deng WW, Fu M | Wang L | Tong SS | Wei YW | Xu Y | Su WY | Xu XM | Yu JN
Rapid Remission in Peripheral T-Cell Lymphoma of the Nasal Type by the Bortezomib plus CHOP Therapy

Author(s): Li-Jun Xue | Xiao-Bei Mao | Xiao-Bei Liu | Quan-Sheng Su | Hong-Ju Yu | Ji-Hong Yang
Effect of Ginkgo Leaf Parenteral Solution on Blood and Cochlea Antioxidant and Immunity Indexes in OM Rats

Author(s): Jiandong Zhao | Yu Su | Aiting Chen | Hu Yuan | Liangfa Liu | Wenming Wu
Characteristics of pncA mutations in multidrug-resistant tuberculosis in Taiwan

Author(s): Chiu Yu-Chi | Huang Shiang-Fen | Yu Kwok-Woon | Lee Yu-Chin | Feng Jia-Yih | Su Wei-Juin
Microvesicles secreted by macrophages shuttle invasion-potentiating microRNAs into breast cancer cells

Author(s): Yang Mei | Chen Jingqi | Su Fang | Yu Bin | Su Fengxi | Lin Ling | Liu Yujie | Huang Jian-Dong | Song Erwei
Lack of association between apolipoprotein C3 gene polymorphisms and risk of coronary heart disease in a Han population in East China

Author(s): Yu Juan | Huang Jingjing | Liang Yan | Qin Baodong | He Su | Xiao Jing | Wang Huimin | Zhong Renqian
Analysis of the Emergence in Swarm Model Based on Largest Lyapunov Exponent

Author(s): Yu Wu | Jie Su | Hong Tang | Huaglory Tianfield
Saturation Adjustment Scheme of Blind Color Watermarking for Secret Text Hiding

Author(s): Chih-Chien Wu | Yu Su | Te-Ming Tu | Chien-Ping Chang | Sheng-Yi Li
Aboveground herbivory by the brown planthopper (Nilaparvata lugens) affects soil nematode communities under different rice varieties

Author(s): Manqiang Liu | Jinghua Huang | Xiaoyun Chen | Feng Wang | Cheng Ge | Yu Su | Bo Shao | Ying Tang | Huixin Li | Feng Hu
Identification of a Novel Mutation in a Pseudohypoparathyroidism Family

Author(s): Zhi-Min Miao | Can Wang | Bin-Bin Wang | Dong-Mei Meng | Dong-Mei Su | Zhi Cheng | Qiao-Lian Wen | Lin Han | Qing Yu | Xu Ma | Chang-Gui Li
Three New Cycloartenol Triterpenoid Saponins from the Roots of Cimicifuga simplex Wormsk

Author(s): Haixue Kuang | Yang Su | Bingyou Yang | Yonggang Xia | Qiuhong Wang | Zhibin Wang | Zhengfan Yu
An Autonomic Multimedia and Information Service Gateway for Mobile Devices

Author(s): Yuhong Li | Shuwen Pan | Na He | Yi Zhao | Huichun Su | Kuifei Yu | Jian Ma
Study on Adulterate Sodium Silica Apatite Cement Porous Scaffolds for Bone Defect Repair

Author(s): CAO Lie-Hui, YU Bao-Qing, WU Guo-Sheng, SU Jia-Can
Bridge-Plating Osteosynthesis of 20 Comminuted Subtrochanteric Fractures with Dynamic Hip Screw

Author(s): Shang-won Yu | Po-Cheng Lee | Pang-Hsin Hsieh | Juin-Yih Su | Yeung-Jen Chen
Prevalence and trend of hepatitis C virus infection among blood donors in Chinese mainland: a systematic review and meta-analysis

Author(s): Gao Xiaofei | Cui Qian | Shi Xiang | Su Jing | Peng Zhihang | Chen Xin | Lei Na | Ding Keqin | Wang Lu | Yu Rongbin | Wang Ning
P27Kip1, regulated by glycogen synthase kinase-3β, results in HMBA-induced differentiation of human gastric cancer cells

Author(s): Wei Min | Wang Zhiwei | Yao Hongliang | Yang Zhongyin | Zhang Qing | Liu Bingya | Yu Yingyan | Su Liping | Zhu Zhenggang | Gu Qinlong
OB glue paste technique for establishing nude mouse human gastric cancer orthotopic transplantation models

Author(s): Jun Shi, Pin-Kang Wei, Shen Zhang, Zhi-Feng Qin, Jun Li, Da-Zhi Sun, Yan Xiao, Zhi-Hong Yu, Hui-Ming Lin, Guo-Jing Zheng, Xiao-Mei Su, Ya-Lin Chen, Yan-Fang Liu, Ling Xu
Retrograde Tibial Nail for Femoral Shaft Fracture with Severe Degloving Injury

Author(s): Shih-Chieh Yang | Jiun-Yih Su | Shang-Won Yu | Yuan-Kun Tu
In vivo anti-tumor effect of hybrid vaccine of dendritic cells and esophageal carcinoma cells on esophageal carcinoma cell line 109 in mice with severe combined immune deficiency

Author(s): Guang-Hua Guo, Su-Zuan Chen, Jing Yu, Juan Zhang, Li-Li Luo, Li-Hua Xie, Zhong-Jing Su, Hong-Mei Dong, Hong Xu, Li-Biao Wu
The Effects of Continuous Axillary Brachial Plexus Block with Ropivacaine Infusion on Skin Temperature and Survival of Crushed Fingers after Microsurgical Replantation

Author(s): Han-Hsiang Su | Ping-Wing Lui | Chi-Lun Yu | Chin-San Liew | Chih-Hung Lin | Yu-Te Lin | Chia-Hung Chang | Min-Wen Yang
Nanoporous Calcium Silicate and PLGA Biocomposite for Bone Repair

Author(s): Jiacan Su | Zhiwei Wang | Yonggang Yan | Yongfa Wu | Liehu Cao | Yuhai Ma | Baoqing Yu | Ming Li
Protective effects of the calcium-channel blocker flunarizine on crush injury of sciatic nerves in a rat model

Author(s): Su Jian-Hua | Chen Yu-Fang | Tang Jin-Rong | Wu Le | Zhang Ping | Yu Long-Bin | Niu Qi | Xiao Hang
Allelopathy of Rice Husk on Barnyardgrass

Author(s): Jonghan Ko | Seok Hyun Eom | Myong Jo Kim | Chang Yeon Yu | Youn Su Lee
Isolation of Phenylisoserine Methyl Ester from the Bark of Taxus mairei

Author(s): Sanro Tachibana | Etsuko Watanabe | Yu Chang Su | Jui Chung Shieh | Hung Kuei Lee
Isolation of deoxynivalenol-transforming bacteria from the chicken intestines using the approach of PCR-DGGE guided microbial selection

Author(s): Yu Hai | Zhou Ting | Gong Jianhua | Young Christopher | Su Xiaojun | Li Xiu-Zhen | Zhu Honghui | Tsao Rong | Yang Raymond
The Protective Effects of the Active Fraction of Shaofu Zhuyu Decoction on Hydrogen Peroxide-Induced Oxidative Injury in Vascular Smooth Muscle Cells

Author(s): Li Liu | Jin Ao Duan | Yu Ping Tang | Hong Yue Ma | Shu Lan Su | Jian Ming Guo | Yong Qing Hua
Chemical Constituents with Free-Radical-Scavenging Activities from the Stem of Microcos paniculata

Author(s): Hua Fan | Guang-Zhong Yang | Tong Zheng | Zhi-Nan Mei | Xiang-Ming Liu | Yu Chen | Su Chen
Expressions of Neuregulin 1β and ErbB4 in Prefrontal Cortex and Hippocampus of a Rat Schizophrenia Model Induced by Chronic MK-801 Administration

Author(s): Yu Feng | Xiao-Dong Wang | Chun-Mei Guo | Yang Yang | Ji-Tao Li | Yun-Ai Su | Tian-Mei Si
Regulations of the key mediators in inflammation and atherosclerosis by Aspirin in human macrophages

Author(s): Lu Li | Liu Hong | Peng Jiahe | Gan Lin | Shen Lili | Zhang Qian | Li Liangpeng | Zhang Li | Su Chang | Jiang Yu
Knowledge, attitudes and practices (KAP) relating to avian influenza in urban and rural areas of China

Author(s): Xiang Nijuan | Shi Ying | Wu Jiabing | Zhang Shunxiang | Ye Min | Peng Zhibin | Zhou Lei | Zhou Hang | Liao Qiaohong | Huai Yang | Li Leilei | Yu Zhangda | Cheng Xiaowen | Su Weike | Wu Xiaomin | Ma Hanwu | Lu Jianhua | McFarland Jeffrey | Yu Hongjie
Identification and Comparative Quantification of Bio-Active Phthalides in Essential Oils from Si-Wu-Tang, Fo-Shou-San, Radix Angelica and Rhizoma Chuanxiong

Author(s): Yuping Tang | Min Zhu | Sheng Yu | Yongqing Hua | Jin-Ao Duan | Shulan Su | Xu Zhang | Yin Lu | Anwei Ding
Retraction: siRNA directed against c-Myc inhibits proliferation and downregulates human telomerase reverse transcriptase in human colon cancer Colo 320 cells

Author(s): Hao Huang | Nancai Yu | Lei Fu | Xiong Wei | Wen Su | Guofu Huang | yanxia Wu | Hanju Huang | Qian Liu | Hong Xiao
Suppression of lung cancer in murine model: treated by combination of recombinant human endostsatin adenovirus with low-dose cisplatin

Author(s): Bai Rui | Wu Yang | Liu Quan | Xie Ke | Wei Yu | Wang Yong | Liu Kang | Luo Yan | Su Jing | Hu Bing | Liu Ji | Li Qiu | Niu Ting | Zhao Zhi | Yang Li
Poly[[[diaquacobalt(II)]-bis[μ2-1,1′-(butane-1,4-diyl)diimidazole-κ2N3:N3′]] dichloride tetrahydrate]

Author(s): Yu Su | Yan-Jun Hou | Zhi-Zhong Sun | Guang-Feng Hou | Jin-Sheng Gao
Poly[[[diaquacobalt(II)]-bis[μ2-1,1′-(butane-1,4-diyl)diimidazole-κ2N3:N3′]] dinitrate]

Author(s): Yu Su | Chuan He | Zhi-Zhong Sun | Guang-Feng Hou | Jin-Sheng Gao
A Fixed-Threshold Approach to Generate High-Resolution Vegetation Maps for IKONOS Imagery

Author(s): Wen-Chun Cheng | Jyh-Chian Chang | Chien-Ping Chang | Yu Su | Te-Ming Tu
siRNA directed against c-Myc inhibits proliferation and downregulates human telomerase reverse transcriptase in human colon cancer Colo 320 cells

Author(s): Hao Huang | Nancai Yu | Lei Fu | Xiong Wei | Wen Su | Guofu Huang | yanxia Wu | Hanju Huang | Qian Liu | Hong Xiao
1,1′-(Butane-1,4-diyl)diimidazole-3,3′-diium tetrachloridozincate(II) dihydrate

Author(s): Ying-Hui Yu | Ai-E Shi | Yu Su | Guang-Feng Hou | Jin-Sheng Gao
Restriction Landmark Genomic Scanning (RLGS) spot identification by second generation virtual RLGS in multiple genomes with multiple enzyme combinations

Author(s): Smiraglia Dominic | Kazhiyur-Mannar Ramakrishnan | Oakes Christopher | Wu Yue-Zhong | Liang Ping | Ansari Tahmina | Su Jian | Rush Laura | Smith Laura | Yu Li | Liu Chunhui | Dai Zunyan | Chen Shih-Shih | Wang Shu-Huei | Costello Joseph | Ioshikhes Ilya | Dawson David | Hong Jason | Teitell Michael | Szafranek Angela | Camoriano Marta | Song Fei | Elliott Rosemary | Held William | Trasler Jacquetta | Plass Christoph | Wenger Rephael
Transcriptome analysis of Deinagkistrodon acutus venomous gland focusing on cellular structure and functional aspects using expressed sequence tags

Author(s): Zhang Bing | Liu Qinghua | Yin Wei | Zhang Xiaowei | Huang Yijun | Luo Yingfeng | Qiu Pengxin | Su Xingwen | Yu Jun | Hu Songnian | Yan Guangmei
The Genomes of Oryza sativa: A History of Duplications

Author(s): Yu Jun | Wang Jun | Lin Wei | Li Songgang | Li Heng | Zhou Jun | Ni Peixiang | Dong Wei | Hu Songnian | Zeng Changqing | Zhang Jianguo | Zhang Yong | Li Ruiqiang | Xu Zuyuan | Li Shengting | Li Xianran | Zheng Hongkun | Cong Lijuan | Lin Liang | Yin Jianning | Geng Jianing | Li Guangyuan | Shi Jianping | Liu Juan | Lv Hong | Li Jun | Wang Jing | Deng Yajun | Ran Longhua | Shi Xiaoli | Wang Xiyin | Wu Qingfa | Li Changfeng | Ren Xiaoyu | Wang Jingqiang | Wang Xiaoling | Li Dawei | Liu Dongyuan | Zhang Xiaowei | Ji Zhendong | Zhao Wenming | Sun Yongqiao | Zhang Zhenpeng | Bao Jingyue | Han Yujun | Dong Lingli | Ji Jia | Chen Peng | Wu Shuming | Liu Jinsong | Xiao Ying | Bu Dongbo | Tan Jianlong | Yang Li | Ye Chen | Zhang Jingfen | Xu Jingyi | Zhou Yan | Yu Yingpu | Zhang Bing | Zhuang Shulin | Wei Haibin | Liu Bin | Lei Meng | Yu Hong | Li Yuanzhe | Xu Hao | Wei Shulin | He Ximiao | Fang Lijun | Zhang Zengjin | Zhang Yunze | Huang Xiangang | Su Zhixi | Tong Wei | Li Jinhong | Tong Zongzhong | Li Shuangli | Ye Jia | Wang Lishun | Fang Lin | Lei Tingting | Chen Chen | Chen Huan | Xu Zhao | Li Haihong | Huang Haiyan | Zhang Feng | Xu Huayong | Li Na | Zhao Caifeng | Li Shuting | Dong Lijun | Huang Yanqing | Li Long | Xi Yan | Qi Qiuhui | Li Wenjie | Zhang Bo | Hu Wei | Zhang Yanling | Tian Xiangjun | Jiao Yongzhi | Liang Xiaohu | Jin Jiao | Gao Lei | Zheng Weimou | Hao Bailin | Liu Siqi | Wang Wen | Yuan Longping | Cao Mengliang | McDermott Jason | Samudrala Ram | Wang Jian | Wong Gane Ka-Shu | Yang Huanming
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions