Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Zhang"

ADD TO MY LIST
 
Citrange Fruit Extracts Alleviate Obesity-Associated Metabolic Disorder in High-Fat Diet-Induced Obese C57BL/6 Mouse

Author(s): Yan Lu | Wanpeng Xi | Xiaobo Ding | Shengjie Fan | Yu Zhang | Dong Jiang | Yiming Li | Cheng Huang | Zhiqin Zhou
Optimization Algorithm of Control Channel Selection for Wireless Networks

Author(s): Jian Chen | Huahui Yu | Jingyu Hua | Xiaoyan Zhang
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
A SA-Based Wireless Seismic Stress Monitoring System for Concrete Structures

Author(s): S. Hou | Y. Yu | H. B. Zhang | X. Q. Mao | J. P. Ou
Correlation of Abdominal Fat Distribution with Different Types of Diabetes in a Chinese Population

Author(s): Anhui Zhu | Bin Cui | Haodan Dang | Dan Yao | Haitao Yu | Hongmin Jia | Zhijun Hu | Xiaojin Zhang
Nonrigid Registration of Lung CT Images Based on Tissue Features

Author(s): Rui Zhang | Wu Zhou | Yanjie Li | Shaode Yu | Yaoqin Xie
Adaptive Real-Time Estimation on Road Disturbances Properties Considering Load Variation via Vehicle Vertical Dynamics

Author(s): Wuhui Yu | Xinjie Zhang | Konghui Guo | Hamid Reza Karimi | Fangwu Ma | Fumiao Zheng
Control of Hopf Bifurcation in Autonomous System Based on Washout Filter

Author(s): Wenju Du | Yandong Chu | Jiangang Zhang | Yingxiang Chang | Jianning Yu | Xinlei An
Hydraulic Transients Induced by Pigging Operation in Pipeline with a Long Slope

Author(s): Tao Deng | Jing Gong | Haihao Wu | Yu Zhang | Siqi Zhang | Qi Lin | Huishu Liu
Immobility Edge-Method of Plain Graph

Author(s): Liping Zhang | Qiu Yu
Two-Person Non Zero-Sum Bimatrix Game with Fuzzy Payoffs and Its Equilibrium Strategy

Author(s): Chunyan Han | Zuofeng Gao | Yongbo Yu | Hua Zhang | Suting Zhang | Hongxin Bai
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
Transcriptional Profiling of Hilar Nodes from Pigs after Experimental Infection with Actinobacillus Pleuropneumoniae

Author(s): Shumin Yu | Zhicai Zuo | Hengmin Cui | Mingzhou Li | Xi Peng | Ling Zhu | Ming Zhang | Xuewei Li | Zhiwen Xu | Meng Gan | Junliang Deng | Jing Fang | Jideng Ma | Shengqun Su | Ya Wang | Liuhong Shen | Xiaoping Ma | Zhihua Ren | Bangyuan Wu | Yanchun Hu
Let-7 in Cardiovascular Diseases, Heart Development and Cardiovascular Differentiation from Stem Cells

Author(s): Mei-Hua Bao | Xing Feng | Yi-Wen Zhang | Xiao-Ya Lou | Yu Cheng | Hong-Hao Zhou
Probabilistic Confusion Entropy for Evaluating Classifiers

Author(s): Xiao-Ning Wang | Jin-Mao Wei | Han Jin | Gang Yu | Hai-Wei Zhang
Size-Dependent Cytotoxicity of Nanocarbon Blacks

Author(s): Huating Kong | Yu Zhang | Yongjun Li | Zhifen Cui | Kai Xia | Yanhong Sun | Qunfen Zhao | Ying Zhu
Clinical features of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in China and its auxiliary examinations: A report of 55 cases

Author(s): Bo YAN | Jia-tang ZHANG | Wei ZHAO | Lin MA | Da-yi YIN | Wei-quan JIA | Xu-sheng HUANG | Sen-yang LANG | Chuan-qiang PU | Sheng-yuan YU
Ring formation from a drying sessile colloidal droplet

Author(s): Wenbin Zhang | Tongxu Yu | Longguang Liao | Zexian Cao
Anti-Tumor Effects of Atractylenolide I Isolated from Atractylodes macrocephala in Human Lung Carcinoma Cell Lines

Author(s): Huanyi Liu | Yajie Zhu | Tao Zhang | Zhenguo Zhao | Yu Zhao | Peng Cheng | Hua Li | Hui Gao | Xiaomei Su
Estimation of the Relationship between Urban Park Characteristics and Park Cool Island Intensity by Remote Sensing Data and Field Measurement

Author(s): Zhibin Ren | Xingyuan He | Haifeng Zheng | Dan Zhang | Xingyang Yu | Guoqiang Shen | Ruichao Guo
A 94-GHz Millimeter-Wave Sensor for Speech Signal Acquisition

Author(s): Sheng Li | Ying Tian | Guohua Lu | Yang Zhang | Hao Lv | Xiao Yu | Huijun Xue | Hua Zhang | Jianqi Wang | Xijing Jing
New options for uveitis treatment

Author(s): Yu He | Song-Bai Jia | Wei Zhang | Jing-Ming Shi
Dual-wavelength laser with topological charge

Author(s): Haohai Yu | Miaomiao Xu | Yongguang Zhao | Yicheng Wang | Shuo Han | Huaijin Zhang | Zhengping Wang | Jiyang Wang
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
Do the rubber plantations in tropical China act as large carbon sinks?

Author(s): Song Q-H | Tan Z-H | Zhang Y-P | Sha L-Q | Deng X-B | Deng Y | Zhou W-J | Zhao J-F | Zhao J-B | Zhang X | Zhao W | Yu G-R | Sun X-M | Liang N-S | Yang L-Y
SOCS3-Mediated Blockade Reveals Major Contribution of JAK2/STAT5 Signaling Pathway to Lactation and Proliferation of Dairy Cow Mammary Epithelial Cells in Vitro

Author(s): Yu-Ling Huang | Feng Zhao | Chao-Chao Luo | Xia Zhang | Yu Si | Zhe Sun | Li Zhang | Qing-Zhang Li | Xue-Jun Gao
The Anti-Lung Cancer Activities of Steroidal Saponins of P. polyphylla Smith var. chinensis (Franch.) Hara through Enhanced Immunostimulation in Experimental Lewis Tumor-Bearing C57BL/6 Mice and Induction of Apoptosis in the A549 Cell Line

Author(s): Yu Li | Jun-Fei Gu | Xi Zou | Jian Wu | Ming-Hua Zhang | Jun Jiang | Dong Qin | Jin-Yong Zhou | Bao-Xin-Zi Liu | Yun-Tao Zhu | Xiao-Bin Jia | Liang Feng | Rui-Ping Wang
The clinical efficacy and prognosis of hemisphere skull bone flap decompression and mild hypothermia treatment for severe craniocerebral trauma

Author(s): YANG Hua-tang | SU Yu-qing | WANG Xi-wang | ZHANG Ning | LIU Xiu-jie | YU Guo-yuan | DUAN Xiao-wei | ZHAO Jun-cang
Methods and Processes for Extracting Polyphnols from the Flowers of Camellia japonica

Author(s): DENG Wu-yuan | ZOU Jia-li | HE Qi-yi | ZHAO Yin | DENG Ke-xuan | ZHANG Jin-chun | YANG Xian | YU Xiao-dong | LUO Tong
ASSESSMENT OF IMMUNOGENICITY OF CP8, CLFA-FnBPB AND CP8-CLFA-FnBPB ANTIGENS

Author(s): Xiuli Liu | Yongqing Hao | Shuyi Wang | Airong Zhang | Yuxi Wang | Yu Guo | Chunguang Xu
Influence of Social Support on Health-Related Quality of Life in New-Generation Migrant Workers in Eastern China

Author(s): Haiyan Xing | Wei Yu | Sanmei Chen | Dengke Zhang | Rongmei Tan
Overexpression of FXYD-3 Is Involved in the Tumorigenesis and Development of Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Ming-Wei Wang | Hanswalter Zentgraf | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Clinicopathological Significance in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Bao-Yong Yan | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Hong-Zhen Zhang | Ming-Wei Wang | Xiang-Hong Zhang | Xiao-Feng Sun
Expression and Significance of FXYD-3 Protein in Gastric Adenocarcinoma

Author(s): Zhen-Long Zhu | Zeng-Ren Zhao | Yu Zhang | Yan-Hong Yang | Zheng-Min Wang | Dong-Sheng Cui | Ming-Wei Wang | Jörg Kleeff | Hany Kayed | Bao-Yong Yan | Xiao-Feng Sun
PINCH Expression and Its Significance in Esophageal Squamous Cell Carcinoma

Author(s): Zhenlong Zhu | Yanhong Yang | Yu Zhang | Zhengmin Wang | Dongsheng Cui | Jinting Zhang | Mingwei Wang | Xiao-Feng Sun
The Use of Injectable Chitosan/Nanohydroxyapatite/Collagen Composites with Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells to Promote Ectopic Bone Formation In Vivo

Author(s): Bo Yu | Yichen Zhang | Xiaoming Li | Qiongren Wang | Yi Ouyang | Yuanyou Xia | Bo Yu | Bomiao Lin | Songjian Li | Yubo Fan | Yan Chen
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Extending the Serum Half-Life of G-CSF via Fusion with the Domain III of Human Serum Albumin

Author(s): Shuqiang Zhao | Yu Zhang | Hong Tian | Xiaofei Chen | Di Cai | Wenbing Yao | Xiangdong Gao
Epimedium Extract Promotes Peripheral Nerve Regeneration in Rats

Author(s): Yuhui Kou | Zhiyong Wang | Zhihong Wu | Peixun Zhang | Yu Zhang | Xiaofeng Yin | Xisheng Wong | Guixing Qiu | Baoguo Jiang
Latent Abnormal Pathology Affects Long-Term Graft Function in Elder Living Renal Allograft Recipients

Author(s): Linlin Ma | Lei Zhang | Yu Du | Zelin Xie | Yawang Tang | Jun Lin | Wen Sun | Hongbo Guo | Rumei Bi | Mengmeng Zhang | Xi Zhu | Ye Tian
Upregulated MicroRNA-155 Expression in Peripheral Blood Mononuclear Cells and Fibroblast-Like Synoviocytes in Rheumatoid Arthritis

Author(s): Li Long | Ping Yu | Yanying Liu | Shiyao Wang | Ru Li | Jinxia Shi | Xiaoping Zhang | Yanmei Li | Xiaolin Sun | Bin Zhou | Liufu Cui | Zhanguo Li
Defect Study of MgO-CaO Material Doped with CeO2

Author(s): Han Zhang | Huizhong Zhao | Jinfeng Chen | Jingjie Li | Jun Yu | Jianhua Nie
Flexible solid-state symmetric supercapacitors based on MnO2 nanofilms with high rate capability and long cyclability

Author(s): Lingxia Wu | Ruizhi Li | Junling Guo | Cheng Zhou | Wenpei Zhang | Chong Wang | Yu Huang | Yuanyuan Li | Jinping Liu
HBV Subgenotype C2 Infection, A1762T/G1764A Mutations May Contribute To Hepatocellular Carcinoma with Cirrhosis in Southeast China

Author(s): Yueming Chen | Daojun Yu | Weiying Zhang | Chunning Qiu | Guoqian Xiang | Weijian Dai | Shenghai Wu | Xianjun Wang
Enzymatic Synthesis and Characterization of Thermosensitive Polyester with Pendent Ketoprofen

Author(s): Wan-Xia Wu | Hai-Yang Wang | Na Wang | Wei-Wei Zhang | Han Lai | Xiao-Qi Yu
Design and characterization of a smog chamber for studying gas-phase chemical mechanisms and aerosol chemistry

Author(s): X. Wang | T. Liu | F. Bernard | X. Ding | S. Wen | Y. Zhang | Z. Zhang | Q. He | S. Lü | J. Chen | S. Saunders | J. Yu
Screening of Genes Specifically Expressed in Males of Fenneropenaeus chinensis and Their Potential as Sex Markers

Author(s): Shihao Li | Fuhua Li | Yusu Xie | Bing Wang | Rong Wen | Chengsong Zhang | Kuijie Yu | Jianhai Xiang
Fishery Fee and Tax Rate in an Oligopoly Industry with Entry and Exit

Author(s): Yu Shao | Kai Shen | Weiru Zhang | Shuntian Yao
Selective Excitation of Two-pulse Femtosecond Coherent Anti-Stokes Raman Scattering in a Mixture

Author(s): Hui Zhang | Xianghua Feng | Zhongqiu Yu | Xia Li | Shian Zhang | Zhenrong Sun
The degradation behavior of silk fibroin derived from different ionic liquid solvents

Author(s): Renchuan You | Ying Zhang | Yu Liu | Guiyang Liu | Mingzhong Li
The effect of reduced glutathione on the chondrogenesis of human umbilical cord mesenchymal stem cells

Author(s): Ermei Luo | Jiawen Zhang | Jing Liu | Li Yu | Mingqiao Tang
Experimental Research on Dynamic Characteristic of the Vehicle Magnetorheological Damper

Author(s): Zhang Jin-qiu | Zhang Lei | Peng Zhi-zhao | Zhang Yu
A Review on Energy-Regenerative Suspension Systems for Vehicles

Author(s): Zhang Jin-qiu | Peng Zhi-zhao | Zhang Lei | Zhang Yu
Mutations of the phenylalanine hydroxylase gene in patients with phenylketonuria in Shanxi, China

Author(s): Yong-An Zhou | Yun-Xia Ma | Quan-Bin Zhang | Wei-Hua Gao | Jian-Ping Liu | Jian-Ping Yang | Gai-Xiu Zhang | Xiao-Gang Zhang | Liang Yu
Characterization of 13 microsatellite loci developed from Meconopsis horridula

Author(s): Yu Zhao | Shi-Bao Zhang | Jing Yang | Lu Zhang
Absence of the A4 peptide in the G4 glycinin subunit of soybean cultivar Enrei is caused by a point mutation in the Gy4 gene

Author(s): Kangfu Yu | Vaino Poysa | Margaret Haffner | Bailing Zhang | Lorna Woodrow
Rifampicin-resistant Mycobacterium leprae in an elderly leprosy patient in the People's Republic of China

Author(s): Yu MW | Wu K | Pei B | Yang DG | Wang QL | Wang HS | Shen JP | Yan LB | Zhang GC
MicroRNA-143 Downregulates Interleukin-13 Receptor Alpha1 in Human Mast Cells

Author(s): Shaoqing Yu | Ruxin Zhang | Chunshen Zhu | Jianqiu Cheng | Hong Wang | Jing Wu
Synthesis, Characterization, and Photocatalysis of ZnO and Er-Doped ZnO

Author(s): Kai-sheng Yu | Jian-ying Shi | Zai-li Zhang | Yong-mei Liang | Wei Liu
Composition and Performance of Nanostructured Zirconium Titanium Conversion Coating on Aluminum-Magnesium Alloys

Author(s): Sheng-xue Yu | Rui-jun Zhang | Yong-fu Tang | Yan-ling Ma | Wen-chao Du
Effect of Attapulgite Nanorods and Calcium Sulfate Microwhiskers on the Reaction-Induced Phase Separation of Epoxy/PES Blends

Author(s): Xiaolin Tang | Xinhui Zhong | Guozhu Zhan | Yingfeng Yu | Hongdong Zhang
Ternary nanoparticles composed of cationic solid lipid nanoparticles, protamine, and DNA for gene delivery

Author(s): He SN | Li YL | Yan JJ | Zhang W | Du YZ | Yu HY | Hu FQ ,Yuan H
Curcumin inhibits endometriosis endometrial cells by reducing estradiol production

Author(s): Ying Zhang | Hong Cao | Zheng Yu | Hai-Ying Peng | Chang-jun Zhang
Appropriate treatment of acute sigmoid volvulus in the emergency setting

Author(s): Zheng Lou | En-Da Yu | Wei Zhang | Rong-Gui Meng | Li-Qiang Hao | Chuan-Gang Fu
Securing Peer-to-Peer Distributions with Trusted Platform Modules

Author(s): Hao Li | Yu Qin | Qianying Zhang | Shijun Zhao
The Study on Formal Verification of OS Kernel

Author(s): Zhang Yu | Dong Yunwei | Zhang Zhongqiu | Huo Hong | Zhang Fan
Efficient Homomorphic Hashing Approach for Secure Reprogramming in Wireless Sensor Networks

Author(s): Yu Zhang | Xing She Zhou | Yee Wei Law | Marimuthu Palaniswami
Identification and Isolation of Cancer Stem Cells from A549 Cells

Author(s): Hui XIA | Changhai YU | Wen ZHANG | Baoshi ZHANG | Yingnan ZHAO | Fang FANG
Preparation of BIT-layered Double Hydroxide and the Study of Antifungal Properties

Author(s): ZHANG Yi-Xuan, LI Song-Mei, LIU Jian-Hua, YU Mei
Development of Synechocystis sp. PCC 6803 as a Phototrophic Cell Factory

Author(s): Yi Yu | Le You | Dianyi Liu | Whitney Hollinshead | Yinjie J. Tang | Fuzhong Zhang
Involvement of miR-20a in Promoting Gastric Cancer Progression by Targeting Early Growth Response 2 (EGR2)

Author(s): Xiangsheng Li | Zhichao Zhang | Ming Yu | Liqi Li | Guangsheng Du | Weidong Xiao | Hua Yang
EFFECT OF SCREW EXTRUSION PRETREATMENT ON PULPS FROM CHEMICAL PULPING

Author(s): Cuihua Dong, | Zhiqiang Pang, | Jingwen Xue, | Yu Liu, Jiachuan Chen, | Rong Zhang
EFFECT OF HEAT-DISPERSING ON STICKIES AND THEIR REMOVAL IN POST-FLOTATION

Author(s): Yang Gao, | Menghua Qin, | Hailong Yu, | Fengshan Zhang
EXPLORING OPTIMAL FEED TO MICROBES RATIO FOR ANAEROBIC ACIDOGENIC FERMENTATION OF CASSAVA RESIDUE FROM BREWERY

Author(s): Xinying Wang, | Shuting Zhang, | Jing Wang, | Xiaoyan Yu, | Xuebin Lu
FRACTIONATION AND THERMAL CHARACTERIZATION OF HEMICELLULOSES FROM BAMBOO (PHYLLOSTACHYS PUBESCENS MAZEL) CULM

Author(s): Hong Peng, | Zhengrong Hu, | Ziping Yu, | Jinsheng Zhang, | Yuhuan Liu, | Yiqin Wan, | Roger Ruan
HIGH SOLID AND LOW ENZYME LOADING BASED SACCHARIFICATION OF AGRICULTURAL BIOMASS

Author(s): Yu Zhang, | Yun-Yun Liu, | Jing-Liang Xu, | Zhen-Hong Yuan, | Xin-Shu Zhuang
Antitumor activity of docetaxel-loaded polymeric nanoparticles fabricated by Shirasu porous glass membrane-emulsification technique

Author(s): Yu YN | Tan SW | Zhao S | Zhuang XT | Song QL | Wang YL | Zhou Q | Zhang ZP
Relationship of hyperglycemia and prognosis in elderly acute myocardial infarction patients with high risk: a clinical study

Author(s): Yuan GAO | Liang GUO | Qi-gang GUAN | Hai-jie YU | Hai-shan ZHANG | Yu-ze LI | Wen TIAN | Da-lin JIA | Yue-lan ZHANG | Guo-xian QI | Ying-xian SUN
Comparison Study on the Performances of Finite Volume Method and Finite Difference Method

Author(s): Renwei Liu | Dongjie Wang | Xinyu Zhang | Wang Li | Bo Yu
Synthesis and Biological Evaluation of O-[3-18F-fluoropropyl]-α-methyl Tyrosine in Mesothelioma-Bearing Rodents

Author(s): I-Hong Shih | Fan-Lin Kong | Mohammad S. Ali | Yinhan Zhang | Dong-Fang Yu | Xudong Duan | David J. Yang
Inhibition of SIRT1 combined with gemcitabine therapy for pancreatic carcinoma

Author(s): Gong DJ | Zhang JM | Yu M | Zhuang B | Guo QQ
A Mouse Model of Interstitial Pneumonitis Induced by Murine Cytomegalovirus Infection after Allogeneic Skin Transplantation

Author(s): Dequn Ni | Haiyang Yu | Wei Zhang | Lin Gan | Jiqiang Zhao | Mingli Wang | Jason Chen
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona