Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu Zhigang"

ADD TO MY LIST
 
Antiviral Treatment Alters the Frequency of Activating and Inhibitory Receptor-Expressing Natural Killer Cells in Chronic Hepatitis B Virus Infected Patients

Author(s): Juan Lv | Qinglong Jin | Haibo Sun | Xiumei Chi | Xiaoli Hu | Hongqing Yan | Yu Pan | Weihua Xiao | Zhigang Tian | Jinlin Hou | Damo Xu | Zhengkun Tu | Junqi Niu
Rosiglitazone Restores Endothelial Dysfunction in a Rat Model of Metabolic Syndrome through PPARĪ³- and PPARĪ“-Dependent Phosphorylation of Akt and eNOS

Author(s): Zhigang Zhao | Zhidan Luo | Peijian Wang | Jing Sun | Hao Yu | Tingbing Cao | Yinxing Ni | Jing Chen | Zhencheng Yan | Daoyan Liu | Zhiming Zhu
A Method for Semantic Web Service Selection Based on QoS Ontology

Author(s): Guangjun Guo | Fei Yu | Zhigang Chen | Dong Xie
High-precision, large-domain three-dimensional manipulation of nano-materials for fabrication nanodevices

Author(s): Zou Rujia | Yu Li | Zhang Zhenyu | Chen Zhigang | Hu Junqing
A Two-Step Hydrothermal Synthesis Approach to Monodispersed Colloidal Carbon Spheres

Author(s): Chen Chuyang | Sun Xudong | Jiang Xuchuan | Niu Dun | Yu Aibing | Liu Zhigang | Li JiGuang
Primary Solitary Fibrous Tumor of the Thyroid - Report of a Case and Review of the Literature

Author(s): Zhigang Song, Chunkai Yu, Xin Song, Lixin Wei, Aijun Liu
Editorial

Author(s): Fei Yu | Chin-Chen Chang | Ben M. Chen | Yongjun Chen | Zhigang Chen
Editorial

Author(s): Fei Yu | Chin-Chen Chang | Ben M. Chen | Zhigang Chen | Jun Ni
MLVA distribution characteristics of Yersinia pestis in China and the correlation analysis

Author(s): Zhang Xiaoai | Hai Rong | Wei Jianchun | Cui Zhigang | Zhang Enmin | Song Zhizhong | Yu Dongzheng
Effects of odors on behaviors of captive Amur leopards Panthera pardus orientalis

Author(s): Shangying YU | Zhigang JIANG | Hui ZHU | Chunwang LI | Enquan ZHANG | Jinguo ZHANG | Carin HARRINGTON
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil