Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yu-Feng Sun"

ADD TO MY LIST
 
An Ultra-High Element Density pMUT Array with Low Crosstalk for 3-D Medical Imaging

Author(s): Yi Yang | He Tian | Yu-Feng Wang | Yi Shu | Chang-Jian Zhou | Hui Sun | Cang-Hai Zhang | Hao Chen | Tian-Ling Ren
Metal Oxide Nanostructures and Their Gas Sensing Properties: A Review

Author(s): Yu-Feng Sun | Shao-Bo Liu | Fan-Li Meng | Jin-Yun Liu | Zhen Jin | Ling-Tao Kong | Jin-Huai Liu
New Progress on Rectorite/Polymer Nanocomposites

Author(s): WANG Xiao-Ying, LIU Bo, TANG Yu-Feng, SU Han-Jie, HAN Yang, SUN Run-Cang

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Affiliate Program