Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yue Zhou"

ADD TO MY LIST
 
Clinical Effect of Acupuncture on Endemic Skeletal Fluorosis: A Randomized Controlled Trial

Author(s): Zhou Jincao | Wu Zhongchao | Chen Zhongjie | Zhao Xiaoguang | Hu Jing | Jiao Yue | Li Guiran | Pang Li
Generalized Parseval’s Theorem on Fractional Fourier Transform for Discrete Signals and Filtering of LFM Signals

Author(s): Xiaotong Wang | Guanlei Xu | Yue Ma | Lijia Zhou | Longtao Wang
Melaleuca Alternifolia Concentrate Inhibits in Vitro Entry of Influenza Virus into Host Cells

Author(s): Xinghua Li | Songwei Duan | Cordia Chu | Jun Xu | Gucheng Zeng | Alfred King-Yin Lam | Junmei Zhou | Yue Yin | Danyun Fang | Maxwell John Reynolds | Huaiyu Gu | Lifang Jiang
Effect of the China-America Union Pre-Hospital Emergency Care Training Program on the emergency knowledge and skills of Chinese paramedics

Author(s): Jianfeng Tu | Wenwei Cai | Meiqi Zhang | Xianghong Yang | Huan Chen | Shengang Zhou | Xuming Chen | Yiming Zhao | Junping Guo | Yue Yang
Research on Battery Charging-Discharging in New Energy Systems

Author(s): Che Yanbo | Zhou Yan | Sun Yue | Hu Bo
The Effect of Fundamental Risk of Listed Companies on the Market Pricing of Accruals Quality

Author(s): Zhaoyuan Geng | Zhendong Wang | Tian Song | Tingjun Liu | Wenting Chi | Yue Yu | Lufei Wang | Tong Zhang | Chaoying He | Minjie Wang | Yiyang Zheng | Yipeng Zhu | Gengen Zhou | Tiantian Li
AAnti-leakage mechanism and effect of sodium aescinate on the permeability of blood-brain barrier

Author(s): Ping GUO | Qi-quan ZHOU | Han LUO | Yue YUAN | Bo ZHOU
The protective role of Xuebijing injection to heat stroke in rats

Author(s): Jun JI | Qing SONG | Hui YUE | Fei-hu ZHOU
Myopia induced by flickering light in guinea pigs:a detailed assessment on susceptibility of different frequencies

Author(s): Yue Di | Rui Liu | Ren-Yuan Chu | Xing-Tao Zhou | Xiao-Dong Zhou
A novel small peptide as an epidermal growth factor receptor targeting ligand for nanodelivery in vitro

Author(s): Han CY | Yue LL | Tai LY | Zhou L | Li XY | Xing GH | Yang XG | Sun MS | Pan WS
Gene Cloning, Expression and Characterization of a Novel Xylanase from the Marine Bacterium, Glaciecola mesophila KMM241

Author(s): Bing Guo | Ping-Yi Li | Yong-Sheng Yue | Hui-Lin Zhao | Sheng Dong | Xiao-Yan Song | Cai-Yun Sun | Wei-Xin Zhang | Xiu-Lan Chen | Xi-Ying Zhang | Bai-Cheng Zhou | Yu-Zhong Zhang
Saikosaponin-d Enhances the Anticancer Potency of TNF- via Overcoming Its Undesirable Response of Activating NF-Kappa B Signalling in Cancer Cells

Author(s): Vincent Kam Wai Wong | Molly Miao Zhang | Hua Zhou | Kelly Yin Ching Lam | Po Ling Chan | Carmen Ka Man Law | Patrick Ying Kit Yue | Liang Liu
Combination of olfactory test and substantia nigra transcranial sonopraphy in the differential diagnosis of Parkinson’s disease: a pilot study from China

Author(s): Chen Wei | Tan Yu-Yan | Hu Yun-Yun | Zhan Wei-Wei | Wu Li | Lou Yue | Wang Xi | Zhou Yi | Huang Pei | Gao Yuan | Xiao Qin | Chen Sheng-Di
Stray dogs as indicators of Toxoplasma gondii distributed in the environment: the first report across an urban-rural gradient in China

Author(s): Yan Chao | Fu Lin-Lin | Yue Cai-Ling | Tang Ren-Xian | Liu Yi-Sheng | Lv Liang | Shi Na | Zeng Ping | Zhang Peng | Wang Dong-Hui | Zhou Dong-Hui | Zhu Xing-Quan | Zheng Kui-Yang
Noninvasive Fetal Trisomy (NIFTY) test: an advanced noninvasive prenatal diagnosis methodology for fetal autosomal and sex chromosomal aneuploidies

Author(s): Jiang Fuman | Ren Jinghui | Chen Fang | Zhou Yuqiu | Xie Jiansheng | Dan Shan | Su Yue | Xie Jianhong | Yin Baomin | Su Wen | Zhang Huakun | Wang Wei | Chai Xianghua | Lin Linhua | Guo Hui | Li Qiyun | Li Peipei | Yuan Yuying | Pan Xiaoyu | Li Yihan | Liu Lifu | Chen Huifei | Xuan Zhaoling | Chen Shengpei | Zhang Chunlei | Zhang Hongyun | Tian Zhongming | Zhang Zhengyu | Jiang Hui | Zhao Lijian | Zheng Weimou | Li Songgang | Li Yingrui | Wang Jun | Wang Jian | Zhang Xiuqing
Joint linkage and imprinting analyses of GAW15 rheumatoid arthritis and gene expression data

Author(s): Zhou Xiaojun | Chen Wei | Swartz Michael D | Lu Yue | Yu Robert | Amos Christopher I | Wu Chih-Chieh | Shete Sanjay
Menstrual Factors, Reproductive Factors 
and Lung Cancer Risk: A Meta-analysis

Author(s): Yue ZHANG | Zhihua YIN | Li SHEN | Yan WAN | Baosen ZHOU
Chinese Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Primary Lung Cancer 
(2011 Version)

Author(s): Xiuyi ZHI | Yilong WU | Shenglin MA | Tianyou WANG | Changli WANG | Jie WANG | Yuankai SHI | You LU | Lunxu LIU | Deruo LIU | Donghong CHEN | Yue YANG | Xiang DU | Hong BU | Qinghua ZHOU | Gening JANG | Baohui HAN | Gang CHENG | Ying CHENG | Shunchang JIAO
Linear Active Disturbance Rejection Control of Waste Heat Recovery Systems with Organic Rankine Cycles

Author(s): Jianhua Zhang | Jiancun Feng | Yeli Zhou | Fang Fang | Hong Yue
Colorectal cancer lymph node staining by activated carbon nanoparticles suspension in vivo or methylene blue in vitro

Author(s): Hong-Ke Cai | Hai-Fei He | Wei Tian | Mei-Qi Zhou | Yue Hu | Yong-Chuan Deng
IMPROVED INTERFACIAL BONDING OF PVC/WOOD-FLOUR COMPOSITES BY LIGNIN AMINE MODIFICATION

Author(s): Xiaopeng Yue | Fangeng Chen | Xuesong Zhou Mail
Integrating Webquest into Chemistry Classroom Teaching to Promote Students’ Critical Thinking

Author(s): Qing Zhou | Leilei Ma | Na Huang | Qian Liang | Huiji Yue | Tao Peng
Improved Low-Profile Helical Antenna Design for INMARSAT Applications

Author(s): Shiqiang Fu | Yuan Cao | Yue Zhou | Shaojun Fang
Zinc Biofortification of Rice in China: A Simulation of Zinc Intake with Different Dietary Patterns

Author(s): Yu Qin | Alida Melse-Boonstra | Baojun Yuan | Xiaoqun Pan | Yue Dai | Minghao Zhou | Rita Wegmueller | Jinkou Zhao | Frans J. Kok | Zumin Shi
Synthesis and Calcium Mobilization Activity of cADPR Analogues Which Integrate Nucleobase, Northern and Southern Ribose Modifications

Author(s): Yue Zhou | Peilin Yu | Hongwei Jin | Zhenjun Yang | Jianbo Yue | Liangren Zhang | Lihe Zhang
A Two-stage Information Filtering Based on Rough Decision Rule and Pattern Mining

Author(s): Xujuan Zhou | Yuefeng Li | Peter Bruza | Yue Xu | Raymond Lau
A Novel Intelligent Technique for Recognition of Coke Optical Texture

Author(s): Fang Zhou | Guangxue Yue | Jianguo Jiang | Peizhen Wang
A Content-based Classified Hierarchical Vector Quantization Algorithm for Volume Compression

Author(s): Li-Ping Zhao | Guang-Xue Yue | De-Gui Xiao | Xu Zhou | Xiang Yu | Fei Yu
A New Approach for the Dominating-Set Problem by DNA-Based Supercomputing

Author(s): Xu Zhou | GuangXue Yue | ZhiBang Yang | KenLi Li
Characterisation and Skin Distribution of Lecithin-Based Coenzyme Q10-Loaded Lipid Nanocapsules

Author(s): Zhou Huafeng | Yue Yang | Liu Guanlan | Li Yan | Zhang Jing | Yan Zemin | Duan Mingxing
Characters of homogentisate oxygenase gene mutation and high clonality of the natural pigment-producing Vibrio cholerae strains

Author(s): Wang Ruibai | Wang Hengliang | Zhou Haijian | Wang Yuelan | Yue Junjie | Diao Baowei | Kan Biao
Enrichment and Function Research of Large Cell Lung Cancer Stem Cell-like Cells

Author(s): Wenke YUE | Feng JIAO | Bin LIU | Jiacong YOU | Qinghua ZHOU
Preparation and In Vitro/In Vivo Evaluation of Vinpocetine Elementary Osmotic Pump System

Author(s): Meiying Ning | Yue Zhou | Guojun Chen | Xingguo Mei
Preparation and Characterization of a Lecithin Nanoemulsion as a Topical Delivery System

Author(s): Zhou Huafeng | Yue Yang | Liu Guanlan | Li Yan | Zhang Jing | Gong Qiu | Yan Zemin | Duan Mingxing
Effect of Hachimijiogan against Renal Dysfunction and Involvement of Hypoxia-Inducible Factor-1α in the Remnant Kidney Model

Author(s): Hiroshi Oka | Hirozo Goto | Keiichi Koizumi | Shin Nakamura | Koichi Tsuneyama | Yue Zhou | Michiko Jo | Takako Fujimoto | Hiroaki Sakurai | Naotoshi Shibahara | Ikuo Saiki | Yutaka Shimada
Clinical and molecular characterization of Wilson's disease in China: identification of 14 novel mutations

Author(s): Li Xin-Hua | Lu Yi | Ling Yun | Fu Qing-Chun | Xu Jie | Zang Guo-Qing | Zhou Feng | De-Min Yu | Han Yue | Zhang Dong-Hua | Gong Qi-Ming | Lu Zhi-Meng | Kong Xiao-Fei | Wang Jian-She | Zhang Xin-Xin
BAG Family Gene and Its Relationship with Lung Adenocarcinoma Susceptibility

Author(s): Ying LI | Hongyu LIU | Jing WANG | Yongwen LI | Heng WU | Xinxin DU | Weiqiang WANG | Jiao YUE | Qinghua ZHOU | Jun CHEN
Study on Mutual Information Based Clustering Algorithm

Author(s): Hongfang Zhou | Boqin Feng | Lintao Lv | Hui Yue
A Robust Algorithm for Subspace Clustering of High-Dimensional Data*

Author(s): Hongfang Zhou | Boqin Feng | Lintao Lv | Yue Hui
Regulation of gene expression by FSP27 in white and brown adipose tissue

Author(s): Li De | Zhang Yinxin | Xu Li | Zhou Linkang | Wang Yue | Xue Bofu | Wen Zilong | Li Peng | Sang Jianli
A Facile Synthesis of 3-Substituted 9H-Pyrido[3,4-b]indol-1(2H)-one Derivatives from 3-Substituted β-Carbolines

Author(s): Guowu Lin | Yue Wang | Qingfa Zhou | Weifang Tang | Jian Wang | Tao Lu
Preparation and Characterization of Pr2-xSrxCoO4+δ Cathode Materials for IT-SOFC

Author(s): CAO Yue, GU Hai-Tao, CHEN Han, ZHENG Yi-Feng, ZHOU Ming, GUO Lu-Cun
Preparation and Characterization of Pr2-xSrxCoO4+δ Cathode Materials for IT-SOFC

Author(s): CAO Yue, GU Hai-Tao, CHEN Han, ZHENG Yi-Feng, ZHOU Ming, GUO Lu-Cun
A New Triterpenoid Saponin from Pulsatilla cernua

Author(s): Yajuan Xu | Lu Bai | Yonghong Liu | Yue Liu | Tunhai Xu | Shengxu Xie | Yunshan Si | Haiou Zhou | Tonghua Liu | Dongming Xu
A novel DSPP mutation causes dentinogenesis imperfecta type II in a large Mongolian family

Author(s): Bai Haihua | Agula Hasi | Wu Qizhu | Zhou Wenyu | Sun Yujing | Qi Yue | Latu Suya | Chen Yujie | Mutu Jiri | Qiu Changchun
Research of X-ray Nondestructive Detection System for High-speed running Conveyor Belt with Steel Wire Ropes

Author(s): Junfeng Wang | Changyun Miao | Yue Cui | Wei Wang | Lei Zhou
A New Furostanol Glycoside from Tribulus terrestris

Author(s): Yajuan Xu | Yonghong Liu | Tunhai Xu | Shengxu Xie | Yunshan Si | Yue Liu | Haiou Zhou | Tonghua Liu | Dongming Xu
Suitable reference genes for real-time PCR in human HBV-related hepatocellular carcinoma with different clinical prognoses

Author(s): Fu Li-Yun | Jia Hu-Liang | Dong Qiong-Zhu | Wu Jin-Cai | Zhao Yue | Zhou Hai-Jun | Ren Ning | Ye Qin-Hai | Qin Lun-Xiu
Recreational Exposure to Low Concentrations of Microcystins During an Algal Bloom in a Small Lake

Author(s): Lorraine C. Backer | Wayne Carmichael | Barbara Kirkpatrick | Christopher Williams | Mitch Irvin | Yue Zhou | Trisha B. Johnson | Kate Nierenberg | Vincent R. Hill | Stephanie M. Kieszak | Yung-Sung Cheng
Characterization of Aerosols Containing Microcystin

Author(s): Yung Sung Cheng | Zhou Yue | C. Mitch Irvin | Barbara Kirkpatrick | Lorraine C. Backer
Poly[methanoltetrakis[μ3-5-(4-methoxyphenyl)pyrazole-3-carboxylato(2−)]tricopper(II)disodium(I)

Author(s): Yue An | Guang-Hua Zhou | Ping-Ping Mu | Xiao-Xia Zhou | Yong-Heng Xing
Subtle genetic changes enhance virulence of methicillin resistant and sensitive Staphylococcus aureus

Author(s): Highlander Sarah | Hultén Kristina | Qin Xiang | Jiang Huaiyang | Yerrapragada Shailaja | Mason Edward | Shang Yue | Williams Tiffany | Fortunov Régine | Liu Yamei | Igboeli Okezie | Petrosino Joseph | Tirumalai Madhan | Uzman Akif | Fox George | Cardenas Ana | Muzny Donna | Hemphill Lisa | Ding Yan | Dugan Shannon | Blyth Peter | Buhay Christian | Dinh Huyen | Hawes Alicia | Holder Michael | Kovar Christie | Lee Sandra | Liu Wen | Nazareth Lynne | Wang Qiaoyan | Zhou Jianling | Kaplan Sheldon | Weinstock George
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions