Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Yunpeng Liu"

ADD TO MY LIST
 
Network Invulnerability Assessment Technology Based on the ENI

Author(s): Yuanni Liu | Hong Tang | Guofeng Zhao | Yunpeng Xiao | Chuan Xu
Efficiency Analysis of Scale-free Network Cascading Failures under Different Types of Attacks

Author(s): Yuanni Liu | Hong Tang | Guofeng Zhao | Yunpeng Xiao | Chuan Xu
Network Invulnerability Assessment Technology Based on the ENI

Author(s): Yuanni Liu | Hong Tang | Guofeng Zhao | Yunpeng Xiao | Chuan Xu
Efficiency Analysis of Scale-free Network Cascading Failures under Different Types of Attacks

Author(s): Yuanni Liu | Hong Tang | Guofeng Zhao | Yunpeng Xiao | Chuan Xu
Optimization on Preparation Condition of Propolis Flavonoids Liposome by Response Surface Methodology and Research of Its Immunoenhancement Activity

Author(s): Ju Yuan | Yu Lu | Saifuding Abula | Yuanliang Hu | Jiaguo Liu | Yunpeng Fan | Xiaojuan Zhao | Deyun Wang | Xu Liu | Cui Liu
Analyzing, Modeling, and Simulation for Human Dynamics in Social Network

Author(s): Yunpeng Xiao | Bai Wang | Yanbing Liu | Zhixian Yan | Xian Chen | Bin Wu | Guangxia Xu | Yuanni Liu
A Hybrid Human Dynamics Model on Analyzing Hotspots in Social Networks

Author(s): Yunpeng Xiao | Bai Wang | Bin Wu | Zhixian Yan | Shousheng Jia | Yanbing Liu
A Randomized, Controlled, Multicenter Clinical Trial Comparing Pemetrexed/Cisplatin and Gemcitabine/Cisplatin as First-line Treatment for Advanced Nonsquamous Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Yan HUANG | Yunpeng LIU | Jianying ZHOU | Nong XU | Baolan LI | Gang WU | Jian FANG | Kai LI | Xiaoqing LIU | Wei LIU | You LU | Mengzhao WANG | Wenchao LIU | Houjie LIANG | Yiping ZHANG | Cheng HUANG | Shunjin WANG | Yajie WANG | Shiying YU | Jianhua CHANG | Zhehai WANG | Zhihuang HU | Li ZHANG
Bufalin Induces Lung Cancer Cell Apoptosis via the Inhibition of PI3K/Akt Pathway

Author(s): Zhitu Zhu | Hongzhi Sun | Guangyou Ma | Zhenghua Wang | Enze Li | Yangyang Liu | Yunpeng Liu
Covariance Tracking via Geometric Particle Filtering

Author(s): Liu Yunpeng | Li Guangwei | Shi Zelin
β-Elemene-induced autophagy protects human gastric cancer cells from undergoing apoptosis

Author(s): Liu Jing | Zhang Ye | Qu Jinglei | Xu Ling | Hou Kezuo | Zhang Jingdong | Qu Xiujuan | Liu Yunpeng
Expressions of c-Cbl, Cbl-b and EGFR and Its Role of Prognosis in NSCLC

Author(s): Xin JIAO | Bo JIN | Xiujuan QU | Shunchao YAN | Kezuo HOU | Yunpeng LIU | Xuejun HU
Electronic Nose Based on an Optimized Competition Neural Network

Author(s): Hong Men | Haiyan Liu | Yunpeng Pan | Lei Wang | Haiping Zhang
Covariance Tracking via Geometric Particle Filtering

Author(s): Yunpeng Liu | Guangwei Li | Zelin Shi
Effect of Bufalin on Proliferation and Apoptosis of Human Non-small Cell Lung Cancer A549 Cell

Author(s): Zhitu ZHU | Yunlong YU | Kai WANG | Enze LI | Yangyang LIU | Yunpeng LIU
The Expression and Prognostic Significance of ERCC1 and GST-pi in Lung Cancer

Author(s): Chong’an XU | Dan FENG | Lin LI | Ping YU | Xuejun HU | Yunpeng LIU
The Expression of ERCC1, DNA-PKcs Protein and the Relation to Prognosis in non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Yanyan HAO | Xuejun HU | Yunpeng LIU | Bo JIN | Hua WEN | Kezuo HOU | Jian KANG
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program