Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Z Sun"

ADD TO MY LIST
 
PCB Assembly Process Optimization based on Constraint Model

Author(s): Xuan Du | Yi Zhang | Lili Sun
Production and antioxidant activity of intracellular polysaccharide by Hypsizigus marmoreus SK-01

Author(s): Honghong Liu | Liqin Wang | Zhaogang Sun | Lifei Pang | Mengshi Jia | Suqian Wu | Xinyi Sun | Long Hao | Shanglong Gao | Shouhua Jia | Le Jia
Preparation and properties of lignin-epoxy resin composite

Author(s): Quanfu Yin | Weijun Yang | Chengjun Sun | Mingwei Di
Phenolic Esters of O-Desmethylvenlafaxine with Improved Oral Bioavailability and Brain Uptake

Author(s): Yang Zhang | Yan Yang | Sen Zhao | Zhichao Yang | Hong Yang | J. Paul Fawcett | Youxin Li | Jingkai Gu | Tiemin Sun
Design, Synthesis, Biological Activities and 3D-QSAR of New N,N'-Diacylhydrazines Containing 2,4-Dichlorophenoxy Moieties

Author(s): Guo-Xiang Sun | Zhao-Hui Sun | Ming-Yan Yang | Xing-Hai Liu | Yi Ma | Yun-Xiang Wei
Progress of temozolomide in the treatment of recurrent high-grade gliomas

Author(s): LI Jin-duo | JIANG Rong | WANG Jin-huan | WANG Bin | MA Chun-hua | SUN Li-wei | LÜ Yuan | HOU Guo-fang
Surgical strategy for intra- and extra-vertebral dumbbell-shaped tumors

Author(s): SUN Li-yong | CHEN Zan | CHEN Yong-jie | WU Hao | JIAN Feng-zeng
A Region Tracking-Based Vehicle Detection Algorithm in Nighttime Traffic Scenes

Author(s): Jianqiang Wang | Xiaoyan Sun | Junbin Guo
Effects of different activation processes on H2O2/TAED bleaching of Populus nigra chemi-thermo mechanical pulp

Author(s): Qiang Zhao | Dezhi Sun | Zhaohong Wang | Junwen Pu | Xiaojuan Jin | Mian Xing
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
Dose-Dependent Anti-Inflammatory and Neuroprotective Effects of an ανβ3 Integrin-Binding Peptide

Author(s): Shu Han | Fan Zhang | Zhiying Hu | Yayi Sun | Jing Yang | Henry Davies | David T. W. Yew | Marong Fang
Follistatin-Like 1: A Potential Mediator of Inflammation in Obesity

Author(s): Nengguang Fan | Haiyan Sun | Yufan Wang | Yifei Wang | Lijuan Zhang | Zhenhua Xia | Liang Peng | Yanqiang Hou | Weiqin Shen | Rui Liu | Jiajing Yin | Yongde Peng
Study on Analog Theory of Rock Mass Simulation and Its Engineering Application

Author(s): Sun Shaorui | Lu Yexu | Xu Yuanyuan | Liu Jin | Wei Jihong
Assembly of Oriented Ultrafine Polymer Fibers by Centrifugal Electrospinning

Author(s): Shu-Liang Liu | Yun-Ze Long | Zhi-Hua Zhang | Hong-Di Zhang | Bin Sun | Jun-Cheng Zhang | Wen-Peng Han
Pyrolytic and Kinetic Analysis of Two Coastal Plant Species: Artemisia annua and Chenopodium glaucum

Author(s): Lili Li | Xiaoning Wang | Jinsheng Sun | Yichen Zhang | Song Qin
Discrete Current Control Strategy of Permanent Magnet Synchronous Motors

Author(s): Yan Dong | Kai Jing | Hexu Sun | Yi Zheng
Towards Robust Routing in Three-Dimensional Underwater Wireless Sensor Networks

Author(s): Ming Xu | Guangzhong Liu | Huafeng Wu | Wei Sun
A Cross-Layer Design Combining of AMC with HARQ for DSRC Systems

Author(s): Gao Yuan Zhang | Li Min Sun | Hong Wen | Bin Wu | Xiping Zhu | Liang Zhou
Development and Application of Structural Health Monitoring System Based on Piezoelectric Sensors

Author(s): Shi Yan | Jianxin Wu | Wei Sun | Haoyan Ma | Han Yan
Citrus bergamia Risso Elevates Intracellular Ca2+ in Human Vascular Endothelial Cells due to Release of Ca2+ from Primary Intracellular Stores

Author(s): Purum Kang | Seung Ho Han | Hea Kyung Moon | Jeong-Min Lee | Hyo-Keun Kim | Sun Seek Min | Geun Hee Seol
Understanding Acupuncture Based on ZHENG Classification from System Perspective

Author(s): Junwei Fang | Ningning Zheng | Yang Wang | Huijuan Cao | Shujun Sun | Jianye Dai | Qianhua Li | Yongyu Zhang
Int-Soft Filters of -Algebras

Author(s): Sun Shin Ahn | N. O. Alshehri | Young Bae Jun
Evaluation of Anxiolytic-Like Effect of Aqueous Extract of Asparagus Stem in Mice

Author(s): Long Cheng | Guo-feng Pan | Xiao-bo Sun | Yun-xiang Huang | You-shun Peng | Lin-yan Zhou
Projected Urbanization Impacts on Surface Climate and Energy Budgets in the Pearl River Delta of China

Author(s): Chunhong Zhao | Qunou Jiang | Zhongxiao Sun | Haiyue Zhong | Shasha Lu
Synchronization between Two Discrete-Time Networks with Mutual Couplings

Author(s): Meng Xiao | Weigang Sun | Fangyue Chen
Order Allocation Research of Logistics Service Supply Chain with Mass Customization Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Haitao Xu | Xinyu Sun | Yi Yang | Yuming Mo
2D Dubins Path in Environments with Obstacle

Author(s): Dongxiao Yang | Didong Li | Huafei Sun
Railroad Track Deterioration Characteristics Based Track Measurement Data Mining

Author(s): Peng Xu | Reng-Kui Liu | Feng Wang | Fu-Tian Wang | Quan-Xin Sun
Dynamic Ride Height Adjusting Controller of ECAS Vehicle with Random Road Disturbances

Author(s): Xing Xu | Long Chen | Liqin Sun | Xiaodong Sun
Bulk Synthesis and Characterization of Ti3Al Nanoparticles by Flow-Levitation Method

Author(s): Shanjun Chen | Yan Chen | Huafeng Zhang | Yongjian Tang | Jianjun Wei | Weiguo Sun
The Role of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells in the Treatment of Acute Liver Failure

Author(s): Shufang Yuan | Tao Jiang | Lihua Sun | Rongjiong Zheng | Nizam Ahat | Yuexin Zhang
Multisensor Data Fusion for Water Quality Evaluation Using Dempster-Shafer Evidence Theory

Author(s): Jian Zhou | Linfeng Liu | Jian Guo | Lijuan Sun
Recent Developments and Applications on Discrete Fractional Equations and Related Topics

Author(s): Shurong Sun | Thabet Abdeljawad | Jehad Alzabut
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
A Review of the Piston Effect in Subway Stations

Author(s): Song Pan | Li Fan | Jiaping Liu | Jingchao Xie | Yuying Sun | Na Cui | Lili Zhang | Binyang Zheng
Photocatalytic Characterization of Fe- and Cu-Doped ZnO Nanorods Synthesized by Cohydrolysis

Author(s): Young Rang Uhm | Byung Sun Han | Chang Kyu Rhee | Sun Ju Choi
Demethylation of Cancer/Testis Antigens and CpG ODN Stimulation Enhance Dendritic Cell and Cytotoxic T Lymphocyte Function in a Mouse Mammary Model

Author(s): Jun-Zhong Sun | Lei Gao | Li Gao | Wei Wang | Nan Du | Juan Yang | Ling Wan | Fang Liu | Li-li Wang | Li Yu
A Sociability-Based Spray and Forward Scheme for Opportunistic Network

Author(s): Guoxia Sun | Fu Xiao | Lingyun Jiang | Jia Xu | Ruchuan Wang
Recent Highlights of Metabolomics in Chinese Medicine Syndrome Research

Author(s): Ai-hua Zhang | Hui Sun | Shi Qiu | Xi-jun Wang
An Iterated Local Search Algorithm for a Place Scheduling Problem

Author(s): Shicheng Hu | Zhaoze Zhang | Qingsong He | Xuedong Sun
An Efficient Schema for Cloud Systems Based on SSD Cache Technology

Author(s): Jinjiang Liu | Yihua Lan | Jingjing Liang | Quanzhou Cheng | Chih-Cheng Hung | Chao Yin | Jiadong Sun
Research on Effectiveness Modeling of the Online Chat Group

Author(s): Hua-Fei Zhang | Li-Gang Dong | Jia-wei Sun | Ying Li
Integrated Modeling and Intelligent Control Methods of Grinding Process

Author(s): Jie-sheng Wang | Na-na Shen | Shi-feng Sun
The Use of Nanoscaled Fibers or Tubes to Improve Biocompatibility and Bioactivity of Biomedical Materials

Author(s): Xiaoming Li | Rongrong Cui | Wei Liu | Lianwen Sun | Bo Yu | Yubo Fan | Qingling Feng | Fuzhai Cui | Fumio Watari
Modification of a Rodent Hindlimb Model of Secondary Lymphedema: Surgical Radicality versus Radiotherapeutic Ablation

Author(s): Hyung Sub Park | In Mok Jung | Geum Hee Choi | Soli Hahn | Young Sun Yoo | Taeseung Lee
Analysis of Risk Factors for First Seizure after Stroke in Chinese Patients

Author(s): Guoqing Wang | Haiyan Jia | Chunfu Chen | Senyang Lang | Xinfeng Liu | Cheng Xia | Yan Sun | Jun Zhang
Development of a Closed Chest Model of Chronic Myocardial Infarction in Swine: Magnetic Resonance Imaging and Pathological Evaluation

Author(s): Verónica Crisóstomo | Juan Maestre | Manuel Maynar | Fei Sun | Claudia Báez-Díaz | Jesús Usón | Francisco M. Sánchez-Margallo
Study of Alloying Process on 40Cr Surface with Electron Beam after Electroplated Cr Layer

Author(s): Xu Hongbin | Hu Jianjun | Li Hui | Mao Rongshan | Sun Fei | Hou Tianfeng
Generalizations of Fixed-Point Theorems of Altman and Rothe Types

Author(s): Li Sun | Jingxian Sun | Guangwa Wang
Teaching Eect Assessment Method of Basis Courses in Engineering Institutions Based on Homogeneous Markov Chain

Author(s): Yucai Dong | Weidong Li | Hongtao Shi | Ling Zhang | Lianghai Yi | Hongyan Li | Guojun Sun
Fractional separation and structural features of hemicelluloses from sweet sorghum leaves

Author(s): Feng Peng | Jing Bian | Pai Peng | Ying Guan | Feng Xu | Run-Cang Sun
Sequential treatment of tyrosine kinase inhibitors and chemotherapy for EGFR-mutated non-small cell lung cancer: a meta-analysis of Phase III trials

Author(s): Zhang Y | Sun Y | Wang L | Ye T | Pan Y | Hu H | Yu Y | Zhao N | Song Y | Garfield D | Chen H
Acetic acid enhanced purification of crude cellulose from sugarcane bagasse: Structural and morphological characterization

Author(s): Jing Bian | Feng Peng | Xiao-Peng Peng | Pai Peng | Feng Xu | Run-Cang Sun
Production of 2,3-butanediol by Klebsiella pneumoniae from enzymatic hydrolyzate of sugarcane bagasse

Author(s): Yuanquan Song | Qiang Li | Xuebing Zhao | Yan Sun | Dehua Liu
Generate Random Number by Using Acceptance Rejection Method

Author(s): WANG Bing-can | WEI Yan-hua | SUN Yong-hui
Effects of Gallid Herpesvirus 2 Marek's Disease Challenge Virus and Attenuated Vaccine Virus CVI988/Rispens on Immune Adhesion of Erythrocytes of Chickens

Author(s): W.X. Tian | N. Sun | G.B. Ning | D.J. Zhang | J. Feng | T.X. Lv | Y. Wang | H.M. Wang | X.H. Wang | F. Li
Up-Regulation of mRNA Ventricular PRNP Prion Protein Gene Expression in Air Pollution Highly Exposed Young Urbanites: Endoplasmic Reticulum Stress, Glucose Regulated Protein 78, and Nanosized Particles

Author(s): Rodolfo Villarreal-Calderon | Maricela Franco-Lira | Angélica González-Maciel | Rafael Reynoso-Robles | Lou Harritt | Beatriz Pérez-Guillé | Lara Ferreira-Azevedo | Dan Drecktrah | Hongtu Zhu | Qiang Sun | Ricardo Torres-Jardón | Mariana Aragón-Flores | Ana Calderón-Garcidueñas | Philippe Diaz | Lilian Calderón-Garcidueñas
Evaluation of Different CH4-CO2 Replacement Processes in Hydrate-Bearing Sediments by Measuring P-Wave Velocity

Author(s): Bei Liu | Heng Pan | Xiaohui Wang | Fengguang Li | Changyu Sun | Guangjin Chen
Monitoring Street-Level Spatial-Temporal Variations of Carbon Monoxide in Urban Settings Using a Wireless Sensor Network (WSN) Framework

Author(s): Tzai-Hung Wen | Joe-Air Jiang | Chih-Hong Sun | Jehn-Yih Juang | Tzu-Shiang Lin
Visual acuity assessment after cataract surgery by pattern reversal visual evoked potential

Author(s): Yi-Chen Zheng | Xian-Zhi Bai | Gui-Gang Li | Zhi-Tao Wang | Jian Sun | Xin-Yu Li | Jun Hu
A Label-Free Microfluidic Biosensor for Activity Detection of Single Microalgae Cells Based on Chlorophyll Fluorescence

Author(s): Junsheng Wang | Jinyang Sun | Yongxin Song | Yongyi Xu | Xinxiang Pan | Yeqing Sun | Dongqing Li

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions