Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "ZHANG Jie"

ADD TO MY LIST
 
Association of Genetic Variants of BMP4 with Type 2 Diabetes Mellitus and Clinical Traits in a Chinese Han Population

Author(s): Shanshan Tang | Rong Zhang | Weihui Yu | Feng Jiang | Jie Wang | Miao Chen | Danfeng Peng | Jing Yan | Yuqian Bao | Weiping Jia
Systemic Revealing Pharmacological Signalling Pathway Networks in the Hippocampus of Ischaemia-Reperfusion Mice Treated with Baicalin

Author(s): Haixia Li | Yingying Zhang | Yanan Yu | Bing Li | YinYing Chen | Hongli Wu | Jingtao Wang | Jun Li | Xingjiang Xiong | Qiongyong He | Jinzhou Tian | Zhong Wang | Jie Wang
An Exploratory Survey of Deqi Sensation from the Views and Experiences of Chinese Patients and Acupuncturists

Author(s): Hong-Wen Yuan | Liang-Xiao Ma | Peng Zhang | Chi Lin | Dan-Dan Qi | Jing Li | Si-Yuan Xin | Ni-Juan Hu | Chun-Hua Li | Yu-Qi Liu | Jie Hao | Jie-Ping Xie | Hai Cui | Jiang Zhu
Tetrahydroxystilbene Glucoside Attenuates Neuroinflammation through the Inhibition of Microglia Activation

Author(s): Feng Zhang | Yan-Ying Wang | Jun Yang | Yuan-Fu Lu | Jie Liu | Jing-Shan Shi
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Fault Detection of Networked Control Systems Based on Sliding Mode Observer

Author(s): Jie Zhang | Ming Lyu | Hamid Reza Karimi | Yuming Bo
On the Problem of Energy Balanced Relay Sensor Placement in Wireless Sensor Networks

Author(s): Jie Jia | Guiyuan Zhang | Xueli Wu | Jian Chen | Xingwei Wang | Xiaolei Yan
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Route to 100 TW Ti: Sapphire laser at repetitive mode

Author(s): Teng Hao | Ma Jinglong | Wang Zhaohua | Zheng Yi | Ge Xulei | Wei Zhiyi | Li Yutong | Zhang Jie
Preparation and characterization of multifunctional magnetic mesoporous calcium silicate materials

Author(s): Jianhua Zhang, Yufang Zhu, Jie Li, Min Zhu, Cuilian Tao and Nobutaka Hanagata
The Effect of Different Intensities of Treadmill Exercise on Cognitive Function Deficit Following a Severe Controlled Cortical Impact in Rats

Author(s): Xiafeng Shen | Aiping Li | Yuling Zhang | XiaoMin Dong | Tian Shan | Yi Wu | Jie Jia | Yongshan Hu
Kaempferol Promotes Apoptosis in Human Bladder Cancer Cells by Inducing the Tumor Suppressor, PTEN

Author(s): Feng Xie | Ming Su | Wei Qiu | Min Zhang | Zhongqiang Guo | Boxing Su | Jie Liu | Xuesong Li | Liqun Zhou
Serum cystatin C concentration as an independent marker for hypertensive left ventricular hypertrophy

Author(s): Xin Li | Hang Zhu | Peng Li | Qian Xin | Jie Liu | Wei Zhang | You-Hong Xing | Hao Xue
Stability and Bifurcation in Magnetic Flux Feedback Maglev Control System

Author(s): Wen-Qing Zhang | Jie Li | Kun Zhang | Peng Cui
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Efficacy of Acupuncture for Primary Insomnia: A Randomized Controlled Clinical Trial

Author(s): Jing Guo | Lin-Peng Wang | Cun-Zhi Liu | Jie Zhang | Gui-Ling Wang | Jing-Hong Yi | Jin-Lian Cheng
Over-expression of OsHsfA7 enhanced salt and drought tolerance in transgenic rice

Author(s): Ai-Ling Liu | Jie Zou | Cui-Fang Liu | Xiao-Yun Zhou | Xian-Wen Zhang | Guang-Yu Luo | Xin-Bo Chen
A Framework to Protect Vulnerable Groups in Water Resource Conflicts

Author(s): Yanping Chen | Jatinder N.D. Gupta | Jie Zhang
The down-regulation of GNAO1 and its promoting role in hepatocellular carcinoma

Author(s): Xiaoyu Pei | Jun Zhang | Lijun Wu | Bin Lü | Xiaojiao Zhang | Dongqin Yang | Jie Liu
Design of Seven-core Photonic Crystal Fiber with Flat In-phase Mode for Yb: Fiber Laser Pumping

Author(s): Ruijuan Dong | Peiguang Yan | Gelin Zhang | Huiquan Li | Shuangchen Ruan | Huifeng Wei | Jie Luo
CREG Promotes the Proliferation of Human Umbilical Vein Endothelial Cells through the ERK/Cyclin E Signaling Pathway

Author(s): Jie Tao | Chenghui Yan | Xiaoxiang Tian | Shaowei Liu | Yang Li | Jian Zhang | Mingyu Sun | Xinliang Ma | Yaling Han
Methylation Formation to Improve Red Radish Anthocyanins Solubility in Cold Water

Author(s): Jie Zhang | Xiaohua Zhou | Dan Wang | Xing Zhou | Shiyu Tan
Design and Research on the LCL Filter in Three-Phase PV Grid-Connected Inverters

Author(s): Xu Renzhong | Xia Lie | Zhang Junjun | Ding Jie
Stable silencing of β-lactoglobulin (BLG) gene by lentivirus-mediated RNAi in goat fetal fibroblasts

Author(s): Shumin Zhang | Kai Xiong | Zhourui Xie | Wenting Nan | Honglin Liu | Jie Chen
Single-incision laparoscopic appendectomy vs conventional laparoscopic appendectomy: Systematic review and meta-analysis

Author(s): Yu-Long Cai | Xian-Ze Xiong | Si-Jia Wu | Yao Cheng | Jiong Lu | Jie Zhang | Yi-Xin Lin | Nan-Sheng Cheng
EQUILIBRIUM, KINETIC, AND THERMODYNAMIC STUDIES OF LEAD (II) BIOSORPTION ON SESAME LEAF

Author(s): Li-e Liu, | Hongping Li, | Haoqin Zhang, | Jie Liu, | Jindun Liu, | Hongquan Zhang
CHARACTERIZATION AND IDENTIFICATION OF FRESHWATER MICROALGAL STRAINS TOWARD BIOFUEL PRODUCTION

Author(s): Xun Yang, | Pinghuai Liu, | Zongdi Hao, | Jie Shi, | Seng Zhang
Relationship between CCR7 rs3136685 polymorphism and coronary artery disease in Han population in north China

Author(s): Wen-zhi CAI | Xiao-lin ZHANG | Xue-yao FENG | Jing BAI | Teng-fei LIU | Jie WANG | Ya-ling HAN
High-Yield Soluble Expression and Simple Purification of the Antimicrobial Peptide OG2 Using the Intein System in Escherichia coli

Author(s): Yong-Gang Xie | Fei-Fei Han | Chao Luan | Hai-Wen Zhang | Jie Feng | Young-Jun Choi | Denis Groleau | Yi-Zhen Wang
Fabrication of Translucent Hydroxyapatite Ceramics with Different Forms by Sol-Gel Method

Author(s): LUO Hui-Tao, GUO Tai-Lin, ZHU De-Gui, ZHI Wei, DUAN Ke, ZHANG Cheng-Dong, QU Shu-Xin, WENG Jie
Chinese Herbal Medicine Qi Ju Di Huang Wan for the Treatment of Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Author(s): Jie Wang | Xingjiang Xiong | Guoyan Yang | Yuqing Zhang | Yongmei Liu | Yun Zhang | Zhenpeng Zhang | Jun Li | Xiaochen Yang
Fault-tolerant for Electric Vehicles Drive System Sensor Failure

Author(s): Zhang Liwei | Xu Chen | Liu Jie | Wu Jialong
Timed Behavioral Specification in Globally Asynchronous Locally Synchronous systems

Author(s): Yu Tonglan | Liu Jie | Zhang Juan | Wu Qujing
VSGA Method Based Trajectory Planning of a Novel Limb-robot

Author(s): Li Liu | Han-lin Yang | Tie-feng Zhang | Ming Pang | Jie Zhao
UML Modeling for Dynamic Logistics System Based on DEVS

Author(s): Zhang Zhiyong | Liu Jie | Zhang Xinhui
APSO-RBF Nonlinear Calibration Method in Carbon Anode Baking Temperature Measurement

Author(s): Li Xiaobin | Sun Haiyan | Han Congdao | Zhang Jie
Disaster Rescue Simulation based on Complex Adaptive Theory

Author(s): Feng Jiang | Liangtu Song | Yida Fan | Wenbo Li | Jie Zhang
On the Model Checking of the SpaceWire Link Interface

Author(s): Wei Hua | Xiaojuan Li | Yong Guan | Zhiping Shi | Jie Zhang | Lingling Dong
Analysis and Research of the RSA Algorithm

Author(s): NaQi | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
Research of Data Quality Assurance about ETL of Telecom Data Warehouse

Author(s): Sun Wei | Wei Wei | Jing Zhang | Wei Wang | Jinwei Zhao | Junhuai Li | Peiyi Shen | Xiaoyan Yin | Xiangrong Xiao | Jie Hu
The Reservoir Characteristics and Formation Mechanism of Ordovician Fracture Reservoirs in Yingmai2 Area

Author(s): Wang Shunyu | Luo Hongxia | Li Guohui | Lu Xiangan | Hu Jie | Zhang Yanqiu | Li Yang
NRAMP1, VDR, HLA-DRB1, and HLA-DQB1 Gene Polymorphisms in Susceptibility to Tuberculosis among the Chinese Kazakh Population: A Case-Control Study

Author(s): Fang Wu | Wanjiang Zhang | Le Zhang | Jiangdong Wu | Chunzhu Li | Xianjie Meng | Xi Wang | Peng He | Jie Zhang
Research on Optimization for Motion Control Bus Based on Ethernet

Author(s): Kai Sun | Jie Zhang | Guangping He | Youdong Chen
A Force-Position Control System Based on Soft Tissue under Large Deformation

Author(s): Lei Hu | Jie Zhang | Changsheng Li | Yan Cui | Liquan Wang
Antibacterial and Cytotoxic New Napyradiomycins from the Marine-Derived Streptomyces sp. SCSIO 10428

Author(s): Zhengchao Wu | Sumei Li | Jie Li | Yuchan Chen | Kumar Saurav | Qingbo Zhang | Haibo Zhang | Wenjun Zhang | Weimin Zhang | Si Zhang | Changsheng Zhang
Vitrectomy and internal limiting membrane peeling with different vitreous tamponade for idiopathic macular epiretinal membrane

Author(s): Jie Dong | Han Zhang | Peng Sun | Feng Gu | Huan Wang | Bo Fu | Zhe-Li Liu
A Novel Control System Design Based On Solid the PLC

Author(s): Wei Wei | Jing Zhang | Hongye Li | Jie Hu | Wei Wang | Xiaoyan Yin | Feng Wang | Xin Song | Zhixiao Wang | Yongchao Wang | Peiyi Shen | Jiachen Geng
PI3K/Akt Pathway Contributes to Neurovascular Unit Protection of Xiao-Xu-Ming Decoction against Focal Cerebral Ischemia and Reperfusion Injury in Rats

Author(s): Rui Lan | Jun Xiang | Yong Zhang | Guo-Hua Wang | Jie Bao | Wen-Wei Li | Wen Zhang | Li-Li Xu | Ding-Fang Cai
Hypothalamus-Related Resting Brain Network Underlying Short-Term Acupuncture Treatment in Primary Hypertension

Author(s): Hongyan Chen | Jianping Dai | Xiaozhe Zhang | Kai Wang | Shuhua Huang | Qingtian Cao | Hong Wang | Yuhong Liang | Chuanying Shi | Mengyuan Li | Tingting Ha | Lin Ai | Shaowu Li | Jun Ma | Wenjuan Wei | Youbo You | Zhenyu Liu | Jie Tian | Lijun Bai
Wenxin-Keli Regulates the Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Signal Transduction Pathway and Inhibits Cardiac Arrhythmia in Rats with Myocardial Infarction

Author(s): Yanwei Xing | Yonghong Gao | Jianxin Chen | Haiyan Zhu | Aiming Wu | Qing Yang | Fei Teng | Dong-mei Zhang | Yanhui Xing | Kuo Gao | Qingyong He | Zhenpeng Zhang | Jie Wang | Hongcai Shang
Synchronization of Switched Complex Bipartite Neural Networks with Infinite Distributed Delays and Derivative Coupling

Author(s): Qiuxiang Bian | Jinde Cao | Jie Wu | Hongxing Yao | Tingfang Zhang | Xiaoxu Ling
Brain Responses to Acupuncture Are Probably Dependent on the Brain Functional Status

Author(s): Chuanfu Li | Jun Yang | Jinbo Sun | Chunsheng Xu | Yuanqiang Zhu | Qi Lu | Aihong Yuan | Yifang Zhu | Luoyi Li | Wei Zhang | Junping Liu | Jianjun Huang | Dongxiao Chen | Linying Wang | Wei Qin | Jie Tian
Early Exercise Protects the Blood-Brain Barrier from Ischemic Brain Injury via the Regulation of MMP-9 and Occludin in Rats

Author(s): Yuling Zhang | Pengyue Zhang | Xiafeng Shen | Shan Tian | Yi Wu | Yulian Zhu | Jie Jia | Junfa Wu | Yongshan Hu
Analysis of Volatile Compounds and Identification of Characteristic Aroma Components of Toona sinensis (A. Juss.) Roem. Using GC-MS and GC-O

Author(s): Changjin Liu | Jie Zhang | Zhongkai Zhou | Zetian Hua | Hongying Wan | Yanhui Xie | Zhiwei Wang | Li Deng
Relationship between oxygen delivery and its compensatory factors and acute mountain sickness

Author(s): Ming LI | Ji-hang ZHANG | Shi-zhu BIAN | Shuang-jin ZHENG | Xu-bin GAO | Jie YU | Lan HUANG
Effects of FIZZ1 on promoting angiogenesis in rat aortic endothelial cells and its underlying mechanism

Author(s): Xiao-yan LI | Jie FANG | Hong-ming ZHANG | Shu-fang HAN | Yu-qi GAO | Qun JIN
Assessment of hypoxia right heart remodeling after acclimatization at high different altitude areas

Author(s): Xiao-jin LAI | Xin-rong XIAO | Jin-chun GUO | Ming-song LIAO | Yan LIANG | Dan DENG | Jie TAO | Yue HUANG | Wei LI | Kai-qiang ZHANG | Yan PENG | Kuan-jun MA
Study on functional mode of marrow mesenchymal stem cells to acute peritoneal fibrosis

Author(s): Nan WANG | Li ZHANG | Qing-gang LI | Jie HU | Dian-geng LI | Suo-zhu SHI | Bo FU | Xiang-mei CHEN
Effectiveness of laparoscopic treatment for deep infiltrating type endometriosis

Author(s): Jie ZOU | Zheng GUAN | Yuan-guang MENG | Yan ZHANG | Ya-li LI
Research on a method of embedding implants into crista and apophysis of sinus maxillaris

Author(s): Zhen-yu SUN | Hui LIU | Dao-fu WANG | Guang CHEN | Ming-rui ZHANG | Jie FENG
Advances and prospect of hematology

Author(s): Jian-min WANG | Lei GAO | Xiao-xia HU | Jie CHEN | Hui-ying QIU | Wei-Ping ZHANG | Jian-min YANG
The Studies of Chlorogenic Acid Antitumor Mechanism by Gene Chip Detection: The Immune Pathway Gene Expression

Author(s): Tian Yi Kang | Hua Rong Yang | Jie Zhang | Dan Li | Jie Lin | Li Wang | XiaoPing Xu
The Gauge Integral Theory in HOL4

Author(s): Zhiping Shi | Weiqing Gu | Xiaojuan Li | Yong Guan | Shiwei Ye | Jie Zhang | Hongxing Wei
The rs1142345 in TPMT Affects the Therapeutic Effect of Traditional Hypoglycemic Herbs in Prediabetes

Author(s): Xi Li | Feng-Mei Lian | Dong Guo | Lan Fan | Jie Tang | Jing-Bo Peng | Hong-Wen Deng | Zhao-Qian Liu | Xin-Hua Xiao | Yan-Rong Wang | Ke-Yi Qu | Sheng Deng | Qi Zhong | Yi-Ling Sha | Yan Zhu | Yu-Jing Bai | Xin-Yan Chen | Qiang Zhou | Hong-Hao Zhou | Xiao-Lin Tong | Wei Zhang
Component-Based Formal Modeling of PLC Systems

Author(s): Rui Wang | Yong Guan | Luo Liming | Xiaojuan Li | Jie Zhang
Tianma Gouteng Yin as Adjunctive Treatment for Essential Hypertension: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials

Author(s): Jie Wang | Bo Feng | Xiaochen Yang | Wei Liu | Yongmei Liu | Yun Zhang | Gui Yu | Shengjie Li | Yuqing Zhang | Xingjiang Xiong
Clinical features and genetic analysis of tuberous sclerosis pedigrees

Author(s): LI Ya-qin | CAO Ji-qing | YANG Juan | ZHANG Bao-feng | FENG Shan-wei | WANG Yan-yu | ZHANG Yao | CHEN Fei | KONG Jie | ZHENG Min-ying | ZHANG Xu | ZHANG Cheng
Dynamic mutation analysis of a SCA3 Chinese Han family and prenatal diagnosis

Author(s): LI Jing | ZHANG Cheng | ZHAN Yi-xin | FENG Shan-wei | YANG Juan | CAO Ji-qing | YU Chang-shun | LI Ya-qin | WANG Yan-yun | CHEN Fei | KONG Jie | ZHENG Min-ying | LIAO Ling
The Global Land Surface Satellite (GLASS) Remote Sensing Data Processing System and Products

Author(s): Xiang Zhao | Shunlin Liang | Suhong Liu | Wenping Yuan | Zhiqiang Xiao | Qiang Liu | Jie Cheng | Xiaotong Zhang | Hairong Tang | Xin Zhang | Qiang Liu | Gongqi Zhou | Shuai Xu | Kai Yu
Pathological Characteristic and Clinical Management of Pulmonary Carcinoid

Author(s): Lei ZHU | Yang SHEN-TU | Jie ZHANG | Xiaohong FAN
GNAI1 Suppresses Tumor Cell Migration and Invasion and is Post-Transcriptionally Regulated by Mir-320a/c/d in Hepatocellular Carcinoma

Author(s): Jian Yao | Lin-hui Liang | Yu Zhang | Jie Ding | Qi Tian | Jin-jun Li | Xiang-huo He
Fabrication and electrical properties of LiNbO3/ZnO/n-Si heterojunction

Author(s): Lanzhong Hao | Yanrong Li | Jun Zhu | Zhipeng Wu | Jie Deng | Xingzhao Liu | Wanli Zhang
Deformation Trend Extraction Based on Multi-Temporal InSAR in Shanghai

Author(s): Jie Chen | Jicang Wu | Lina Zhang | Junping Zou | Guoxiang Liu | Rui Zhang | Bing Yu
Mosaic Defect Detection Based on Macro Block Solid Edge Detection

Author(s): Zhenhua Wei | Jie Lin | Le Zhang | Shibo Song
A New Digit Positioning Method for Analog Measuring Instruments

Author(s): Zhenhua Wei | Le Zhang | Jie Lin | Shibo Song
Clinicopathological and prognostic significance of galectin-1 and vascular endothelial growth factor expression in gastric cancer

Author(s): Jie Chen | Su-Jun Zhou | Yun Zhang | Guo-Qiang Zhang | Tian-Zhou Zha | Yi-Zhong Feng | Kai Zhang
Characteristics of Nucleotide and Codon Usage Bias of 2A Sequence of Foot and Mouth Disease Virus

Author(s): Zong-Liang Gao | Yuan-Xing Gu | Jian-Hua Zhou | Yao-Zhong Ding | Jie Zhang | Hao-Tai Chen | Li-Na Ma | Yong-Sheng Liu

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions