Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "ZOU Yong-mei"

ADD TO MY LIST
 
Tissue microarray analysis reveals a tight correlation between protein expression pattern and progression of esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Xue Li-yan | Hu Nan | Song Yong-mei | Zou Shuang-mei | Shou Jian-zhong | Qian Lu-xia | Ren Li-qun | Lin Dong-mei | Tong Tong | He Zu-gen | Zhan Qi-min | Taylor Philip | Lu Ning

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions