Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zbigniew Baj"

ADD TO MY LIST
 
Ocena zależności pomiędzy stężeniem homocysteiny a wybranymi parametrami bariery antyoksydacyjnej i przemiany lipidowej u dzieci z czynnikami ryzyka miażdżycy

Author(s): Anna Sierakowska-Fijałek | Paweł Fijałkowski | Jan Błaszczyk | Zbigniew Baj | Piotr Kaczmarek | Mariusz Stępień | Jacek Rysz
6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-carbonitrile, from synchrotron data

Author(s): Krzysztof Brzezinski | Aneta Baj | Piotr Wałejko | Stanisław Witkowski | Zbigniew Dauter
rac-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxamide from synchrotron data

Author(s): Krzysztof Brzezinski | Zbigniew Dauter | Aneta Baj | Piotr Wałejko | Stanisław Witkowski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions