Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zervas V"

ADD TO MY LIST
 
Learning object repositories as knowledge management systems

Author(s): Demetrios G. Sampson | Panagiotis Zervas
Difficult airway and difficult intubation in postintubation tracheal stenosis: a case report and literature review

Author(s): Zarogoulidis P | Kontakiotis T | Tsakiridis K | Karanikas M | Simoglou C | Porpodis K | Mitrakas A | Esebidis A | Konoglou M | Katsikogiannis N | Zervas V | Aggelopoulou C | Mikroulis D | Zarogoulidis K
Williams–Campbell syndrome: a case report

Author(s): Konoglou M | Porpodis K | Zarogoulidis P | Loridas N | Katsikogiannis N | Mitrakas A | Zervas V | Kontakiotis T | Papakosta D | Boglou P | Bakali S | Courcoutsakis N | Zarogoulidis K
Fat embolism due to bilateral femoral fracture: a case report

Author(s): Porpodis K | Karanikas M | Zarogoulidis P | Konoglou M | Domvri K | Mitrakas A | Boglou P | Bakali S | Iordanidis A | Zervas V | Courcoutsakis N | Katsikogiannis N | Zarogoulidis K
Current surgical status of thyroid diseases

Author(s): Touzopoulos P | Karanikas M | Zarogoulidis P | Mitrakas A | Porpodis K | Katsikogiannis N | Zervas V | Kouroumichakis I | Constantinidis TC | Mikroulis D | Tsimogiannis KE
Pulmonary thromboendarterectomy after treatment with treprostenil in a chronic thromboembolic pulmonary hypertension patient: a case report

Author(s): Porpodis K | Konoglou M | Zarogoulidis P | Kaimakamis E | Kontakiotis T | Papakosta D | Zervas V | Katsikogiannis N | Courcoutsakis N | Mitrakas A | Touzopoulos P | Karanikas M | Zarogoulidis K | Markopoulou A
Panic Attack during Elective Gastrointestinal Endoscopy

Author(s): Charalampos Mitsonis | Nikolaos Dimopoulos | Marianna Zavrou | Vassiliki Psarra | Christos Giofkos | Christos Fiorakis | Athanasios Dimitriadis | Dimitrios Valavanis | Eleni Vousoura | Iannis Zervas | Efstathios Papavassiliou
Subclavian thrombosis in a patient with advanced lung cancer: a case report

Author(s): Zarogoulidis Paul | Terzi Eirini | Kouliatsis Georgios | Zervas Vasilis | Kontakiotis Theodoros | Mitrakas Alexandros | Zarogoulidis Kostas
Acute icteric hepatitis as the main manifestation of hyperthyroidism

Author(s): E. Tzemanakis | IS Papanikolaou | A. Zervas | S. Malachtari | SP Dourakis
Safety of research bronchoscopy in mild-moderate and severe asthma

Author(s): Eleftherios Zervas | Konstantinos Samitas | Stelios Vittorakis | Marilena Koutsami | Athanasios Thomopoulos | Adamantia Liapikou | Erasmia Economidou | Mina Gaga
The effect of lactating dairy ewes’ diet supplementation with ALIMET (liquid methionine) on milk yield and milk composition

Author(s): George Papadomichelakis | Kostas Koutsotolis | Georgia Zabeli | George Zervas
Comparaison des races ovines Chios et Frisonne avec leurs croisements en Grèce continentale II. – Production laitière

Author(s): Kalaissakis P | Papadimitriou T | Flamant JC | Boyazoglu JG | Zervas N
Update on severe asthma: what we know and what we need

Author(s): M. Gaga | E. Zervas | P. Chanez
A compliance study of the preventive inoculation rules, concerning the medical / nursing stuff of a Greek general hospital

Author(s): Ioannis Kyriazis | Maria Saridi | Periklis Bobolas | Eleftherios Zervas | Dimitrios Mendrinos
The Olympic Games

Author(s): Alisair Williams | Andrew Bradley | Konstantinos Zervas
Prognostic significance of metallothionein expression in renal cell carcinoma

Author(s): Mitropoulos Dionisios | Kyroudi-Voulgari Aspasia | Theocharis Stamatis | Serafetinides Efraim | Moraitis Epaminondas | Zervas Anastasios | Kittas Christos
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions