Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhang Qiu"

ADD TO MY LIST
 
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Robust Tracking Control of Robot Manipulators Using Only Joint Position Measurements

Author(s): Ancai Zhang | Jinhua She | Xuzhi Lai | Min Wu | Jianlong Qiu | Xiangyong Chen
Recent Highlights of Metabolomics in Chinese Medicine Syndrome Research

Author(s): Ai-hua Zhang | Hui Sun | Shi Qiu | Xi-jun Wang
Retrieving 3D Wind Field from Phased Array Radar Rapid Scans

Author(s): Xiaobin Qiu | Qin Xu | Chongjian Qiu | Kang Nai | Pengfei Zhang
Immobility Edge-Method of Plain Graph

Author(s): Liping Zhang | Qiu Yu
Computational Identification of MicroRNAs from the Expressed Sequence Tags of Toxic Dinofiagellate Alexandrium Tamarense

Author(s): Dahai Gao | Limei Qiu | Zhanhui Hou | Qingchun Zhang | Jianmin Wu | Qiang Gao | Linsheng Song
Study on the preparation of two kinds of chlorpyrifos imprinted polymers and its recognition properties

Author(s): ZHANG Lu | QIU Jin | CHENG Yan | ZHAO Li-Min | WU Zhong-Bo | LI Meng-Qi | LIU Xiao-Yu
Locoregional radiotherapy in patients with distant metastases of nasopharyngeal carcinoma at diagnosis

Author(s): Ming-Yuan Chen | Rou Jiang | Ling Guo | Xiong Zou | Qing Liu | Rui Sun | Fang Qiu | Zhong-Jun Xia | Hui-Qiang Huang | Li Zhang | Ming-Huang Hong | Hai-Qiang Mai | Chao-Nan Qian
Linear polyethylenimine produced by partial acid hydrolysis of poly(2-ethyl-2-oxazoline) for DNA and siRNA delivery in vitro

Author(s): Fernandes JC | Qiu X | Winnik FM | Benderdour M | Zhang X | Dai K | Shi Q
Kaempferol Promotes Apoptosis in Human Bladder Cancer Cells by Inducing the Tumor Suppressor, PTEN

Author(s): Feng Xie | Ming Su | Wei Qiu | Min Zhang | Zhongqiang Guo | Boxing Su | Jie Liu | Xuesong Li | Liqun Zhou
The Clip-Segment of the von Willebrand Domain 1 of the BMP Modulator Protein Crossveinless 2 Is Preformed

Author(s): Juliane E. Fiebig | Stella E. Weidauer | Li-Yan Qiu | Markus Bauer | Peter Schmieder | Monika Beerbaum | Jin-Li Zhang | Hartmut Oschkinat | Walter Sebald | Thomas D. Mueller
Epimedium Extract Promotes Peripheral Nerve Regeneration in Rats

Author(s): Yuhui Kou | Zhiyong Wang | Zhihong Wu | Peixun Zhang | Yu Zhang | Xiaofeng Yin | Xisheng Wong | Guixing Qiu | Baoguo Jiang
HBV Subgenotype C2 Infection, A1762T/G1764A Mutations May Contribute To Hepatocellular Carcinoma with Cirrhosis in Southeast China

Author(s): Yueming Chen | Daojun Yu | Weiying Zhang | Chunning Qiu | Guoqian Xiang | Weijian Dai | Shenghai Wu | Xianjun Wang
Probing Antigen-Antibody Interaction Using Fluorescence Coupled Capillary Electrophoresis

Author(s): Jianhao Wang | Lin Qiu | Cheli Wang | Yue Zhang | Jingyan Li | Jiang Xia | Pengju Jiang
Human Susceptibility to Framing Effect in Decisions Can Be Reflected in Scalp Potentials

Author(s): Jianmin Zeng | Fenghua Zhang | Ying Wang | Qinglin Zhang | Hong Yuan | Lei Jia | Jiang Qiu
Inhibitory effect of PDGFR-α antisense oligonucleotide on the proliferation of rabbit lens epithelial cells in vitro

Author(s): Zhi-Xiang Ding | Yang Chen | Mei-Yuan Qiu | Yu-Ming Zhang | Xin-Sheng Zeng | Yan-Yi Peng
Efficacy and Safety of a Chinese Herbal Formula (Invigorating Kidney and Strengthening Spleen) in Chronic Hepatitis B Virus Carrier: Results from a Multicenter, Randomized, Double-Blind, and Placebo-Controlled Trial

Author(s): Jinsong He | Daqiao Zhou | Guangdong Tong | Yufeng Xing | Yingjie Chen | Xiaohui Zhang | Bolin Zhan | Hui Gao | Xiaozhou Zhou | Yiqun Xiong | Xinliang Liu | Lisheng Peng | Mei Qiu | Yingjun Zheng
Long-Term Impact of Immunosuppressants at Therapeutic Doses on Male Reproductive System in Unilateral Nephrectomized Rats: A Comparative Study

Author(s): Yehui Chen | Zhi Zhang | Yun Lin | Huaxin Lin | Miaoyuan Li | Pin Nie | Lizhong Chen | Jiang Qiu | Yanmeng Lu | Linqiang Chen | Banglao Xu | Wuzhou Lin | Jing Zhang | Hong Du | Jianjian Liang | Zhiwei Zhang
Volumetric modulation arc radiotherapy with flattening filter-free beams compared with conventional beams for nasopharyngeal carcinoma: a feasibility study

Author(s): Mingzan Zhuang | Tuodan Zhang | Zhijian Chen | Zhixiong Lin | Derui Li | Xun Peng | Qingchun Qiu | Renhua Wu
Current Understanding on Antihepatocarcinoma Effects of Xiao Chai Hu Tang and Its Constituents

Author(s): Ningning Zheng | Jianye Dai | Huijuan Cao | Shujun Sun | Junwei Fang | Qianhua Li | Shibing Su | Yongyu Zhang | Mingfeng Qiu | Shuang Huang
Hydrogen Permeation Properties of Alumina Coating on 316L Stainless Steel

Author(s): LI Shuai, HE Di, LIU Xiao-Peng, ZHANG Chao, WANG Shu-Mao, YU Qing-He, QIU Hao-Chen, JIANG Li-Jun
Association between Serum Interleukin-6 Concentration and Mortality in Patients with Coronary Artery Disease

Author(s): Dongfang Su | Zhongxia Li | Xinrui Li | Yuming Chen | Yuan Zhang | Ding Ding | Xueqing Deng | Min Xia | Jian Qiu | Wenhua Ling
Feature Selection in Decision Systems: A Mean-Variance Approach

Author(s): Chengdong Yang | Wenyin Zhang | Jilin Zou | Shunbo Hu | Jianlong Qiu
Method development estimating ambient mercury concentration from monitored mercury wet deposition

Author(s): S. M. Chen | X. Qiu | L. Zhang | F. Yang | P. Blanchard
Epidemiological investigation of ocular injuries related to military training and operations in Chinese army

Author(s): Jian-he XIAO | Mao-nian ZHANG | Ying ZHANG | Huai-yu QIU | Cai-hui JIANG
Analysis of the causes of ocular injuries in various armed services in China

Author(s): Huai-yu QIU | Mao-nian ZHANG | Ying ZHANG
Advances and prospect of hematology

Author(s): Jian-min WANG | Lei GAO | Xiao-xia HU | Jie CHEN | Hui-ying QIU | Wei-Ping ZHANG | Jian-min YANG
Effects of Nanotoxicity on Female Reproductivity and Fetal Development in Animal Models

Author(s): Jianling Sun | Qiu Zhang | Zhiping Wang | Bing Yan
Energy-Efficient Soft Real-Time Scheduling for Parameter Estimation in WSNs

Author(s): Senlin Zhang | Zixiang Wang | Meikang Qiu | Meiqin Liu
From Recurrent Syncope to Sudden Cardiac Death: Clinical Characteristics in a Chinese Patient Carrying a Plakophilin-2 Gene Mutation

Author(s): Wenling Liu | Xiaoliang Qiu | Wen Liu | Dayi Hu | Tiangang Zhu | Chunling Wang | Dominik Beer | Li Zhang
Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te

Author(s): Azat Sulaev | Peng Ren | Bin Xia | Qing Hua Lin | Ting Yu | Caiyu Qiu | Shuang-Yuan Zhang | Ming-Yong Han | Zhi Peng Li | Wei Guang Zhu | Qingyu Wu | Yuan Ping Feng | Lei Shen | Shun-Qing Shen | Lan Wang
Rapid Detection of Virulent Salmonella Strains Using Multiplex PCR

Author(s): Li Qiu | Chao Sun | Hu Yang | Chunli Li | Zhang Feng | Yahui Zhao | Xiaoye Liu | Rui Wang | Min Duan | Xinglong Wang | Zengqi Yang
Fructus Mume Formula in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Pilot Trial

Author(s): Xiang Tu | ChunGuang Xie | Fei Wang | Qiu Chen | ZhiHuang Zuo | Qiong Zhang | XingShuan Wang | Sen Zhong | James B. Jordan
6-Nitro-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione

Author(s): Qi-Ming Qiu | Yang-Zhe Cui | Yin-Hua Zhao | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
Retraction: screening and identification of a renal carcinoma specific peptide from a phage display peptide library

Author(s): Tu Xiangan | Zhuang Jintao | Wang Wenwei | Zhao Liang | Zhao Liangyun | Zhao Jiquan | Deng Chunhua | Qiu Shaopeng | Zhang Yuanyuan
Screening and identification of a renal carcinoma specific peptide from a phage display peptide library

Author(s): Tu Xiangan | Zhuang Jintao | Wang Wenwei | Zhao Liang | Zhao Liangyun | Zhao Jiquan | Deng Chunhua | Qiu Shaopeng | Zhang Yuanyuan
HSP70: a promising target for laryngeal carcinoma radiaotherapy by inhibiting cleavage and degradation of nucleolin

Author(s): Xu Jing | Wang Kangkai | Zhang Xin | Qiu Yuanzheng | Huang Donghai | Li Wei | Xiao Xianzhong | Tian Yongquan
The significance of 18F-FDG PET/CT in secondary hemophagocytic lymphohistiocytosis

Author(s): Zhang Li-Juan | Xu Ji | Liu Peng | Ding Chong-Yang | Li Jian-Yong | Qiu Hong-Xia | Zhang Su-Jiang
A Novel Fault Phase Selector for Double-Circuit Transmission Lines

Author(s): Xing Deng | Xianggen Yin | Zhe Zhang | Xiangping Kong | Cheng Qiu
Differential Expression of Bovine Leucocyte Antigen Class I Chain-Related Genes 2 in preganant Dairy Cows and Neonatal Calves

Author(s): Xiuli Peng | Shen Zhang | Ganzhen Deng | Beibei Li | Yue Wu | Mingyue He | Xiao Wang | Chengye Li | Changwei Qiu | Kechun Zhang
DNA immunoadsorption for childhood-onset systemic lupus erythematosus

Author(s): Xue-Mei Tang | Zong-Yi Zou | Xiao-Dong Zhao | Xue-Lan Chen | Yu Zhang | Qiu Li
Gene Gun Bombardment with DNA-Coated Golden Particles Enhanced the Protective Effect of a DNA Vaccine Based on Thioredoxin Glutathione Reductase of Schistosoma japonicum

Author(s): Yan Cao | Bin Zhao | Yanhui Han | Juan Zhang | Xuezhen Li | Chunhui Qiu | Xiujuan Wu | Yang Hong | Dezhou Ai | Jiaojiao Lin | Zhiqiang Fu
Exploring Techniques for Vision Based Human Activity Recognition: Methods, Systems, and Evaluation

Author(s): Xin Xu | Jinshan Tang | Xiaolong Zhang | Xiaoming Liu | Hong Zhang | Yimin Qiu
Contemplating the Future of Entrepreneurship Education in China from American Experience

Author(s): WANG Qiong-hua,,, | ZHANG Ye-ping | QIN Feng-mei | QIU Yu-hui
Mutations and Down-Regulation of CDX1 in Children with Anorectal Malformations

Author(s): Tao Zhang, Xiao Bing Tang, Li Li Wang, Yu Zuo Bai, Guang Rong Qiu, Zheng Wei Yuan, Wei Lin Wang
Effects of Adding Carbon Nanotubes/Hydroxyapatite Composites on the Properties and Structure of Calcium Phosphate Cement

Author(s): QIU Tian, HUANG Jing-Jing, ZHANG Miao, WANG Xian-Fu, LI Chen, LU Xiao-Ying, WENG Jie
The cDNA sequence of the transferrin gene in tongue sole (Cynoglossus semilaevis) and its transcriptional changes under acute hypoxic stress

Author(s): Zi-Sheng Wang | Zhi-Tao Qi | Qi-Huan Zhang | Ming Qiu | Jin-Tian Huang | Wei-Hong Zhao | Xi-Jie Guo
4,4′-Bipyridine-1,1′-diium bis(1,3-benzothiazole-2-thiolate)

Author(s): Yu-Han Jiang | Qi-Ming Qiu | Min Liu | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
The optimization of transfection in MCF-7 cells combining ultrasound irradiation with contrast agent and polyethyleneimine

Author(s): Zhi-Yi Chen | Ri-Xiang Qiu | Xiao-Fang Sun | Jin-Shan Zhang | Yan Lin | Feng Yang
Preparation and Optimization of Long Persistent Luminescent Sr4Al14O25:(Eu,Dy) Phosphor Materials

Author(s): QIU Tao, JI Zhen-Guo, KONG Zhe, LI Hong-Xia, ZHANG Er-Pan
Low molecular weight chitosan conjugated with folate for siRNA delivery in vitro: optimization studies

Author(s): Fernandes JC | Qiu X | Winnik FM | Benderdour M | Zhang X | Dai K | Shi Q
3-Amino-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione–4,4′-bipyridine (1/1)

Author(s): Qi-Ming Qiu | Yu-Han Jiang | Xu Huang | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
Common Fragile Sites: Genomic Hotspots of DNA Damage and Carcinogenesis

Author(s): Ke Ma | Li Qiu | Kristin Mrasek | Jun Zhang | Thomas Liehr | Luciana Gonçalves Quintana | Zheng Li
Integration of Unicast and Multicast Scheduling in Input-Queued Packet Switches with High Scalability

Author(s): Yongbo Jiang 1 | Zhiliang Qiu 2 | Jian Zhang 3 | Jun Li 4
Diagnosis of Etiological Agent on Caprine Mycoplasma pneumonia in Chongqing China

Author(s): Su-Hui Zhang | Ke-Fei Shen | Shao-Qin Zhai | Jin-Jie Qiu | JIN-Long Yang
Poly[[bis(μ-3-amino-5-carboxybenzoato-κ2N:O1)diaquazinc] dihydrate]

Author(s): Kou-Lin Zhang | Ting-Ting Qiu | Seik Weng Ng
Tris[2,4-dichloro-6-(ethyliminomethyl)phenolato-κ2N,O]cobalt(III)

Author(s): Qiu Ping Huang | Jing Jing Guo | Yi Dong Zhang | Shu Hua Zhang
Neural Network Implementations for PCA and Its Extensions

Author(s): Jialin Qiu | Hui Wang | Jiabin Lu | Biaobiao Zhang | K.-L. Du
On Decomposable Measures Induced by Metrics

Author(s): Dong Qiu | Weiquan Zhang
TRAIL and Paclitaxel Synergize to Kill U87 Cells and U87-Derived Stem-Like Cells In Vitro

Author(s): Bo Qiu | Xiyang Sun | Dongyong Zhang | Yong Wang | Jun Tao | Shaowu Ou
A Computational Study on Thiourea Analogs as Potent MK-2 Inhibitors

Author(s): Ming Hao | Hong Ren | Fang Luo | Shuwei Zhang | Jieshan Qiu | Mingjuan Ji | Hongzong Si | Guohui Li
Erythromycin Enhances CD4+Foxp3+ Regulatory T-Cell Responses in a Rat Model of Smoke-Induced Lung Inflammation

Author(s): Jing Bai | Shi-Lin Qiu | Xiao-Ning Zhong | Qiu-Ping Huang | Zhi-Yi He | Jian-Quan Zhang | Guang-Nan Liu | Mei-Hua Li | Jing-Min Deng
Remaining Energy-Level-Based Transmission Power Control for Energy-Harvesting WSNs

Author(s): Guojun Dai | Jian Qiu | Peng Liu | Bing Lin | Song Zhang
Synthesis and Antiangiogenic Activity of Novel Gambogic Acid Derivatives

Author(s): Tao Chen | Rong-Hong Zhang | Shi-Chao He | Qin-Yuan Xu | Liang Ma | Guang-Cheng Wang | Neng Qiu | Fei Peng | Jin-Ying Chen | Jing-Xiang Qiu | Ai-Hua Peng | Li-Juan Chen
Study of Ni/Al Interface Diffusion by Molecular Dynamics Simulation

Author(s): Chunguang Zhang | Hao Wang | Yishen Qiu
Tetrakis(triphenylphosphane-κP)silver(I) tetrafluoridoborate

Author(s): Xu Huang | Qi-Ming Qiu | Xin Wang | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
Common Fixed Point Theorems in a New Fuzzy Metric Space

Author(s): Weiquan Zhang | Dong Qiu | Zhifeng Li | Gangqiang Xiong
Efficient Nonviral Gene Therapy Using Folate-Targeted Chitosan-DNA Nanoparticles In Vitro

Author(s): Christian Jreyssaty | Qin Shi | Huijie Wang | Xingping Qiu | Françoise M. Winnik | Xiaoling Zhang | Kerong Dai | Mohamed Benderdour | Julio C. Fernandes
Synthesis and Biological Activities of a 3'-Azido Analogue of Doxorubicin Against Drug-Resistant Cancer Cells

Author(s): Shuwen Yu | Guisheng Zhang | Wenpeng Zhang | Huanhua Luo | Liyun Qiu | Qingfeng Liu | Duxin Sun | Peng-George Wang | Fengshan Wang
Ethnopharmacokinetic- and Activity-Guided Isolation of a New Antidepressive Compound from Fructus Aurantii Found in the Traditional Chinese Medicine Chaihu-Shugan-San: A New Approach and Its Application

Author(s): Rong Fan | Xi Huang | Yang Wang | Xiao Chen | Ping Ren | Hui Ji | Ying Xie | Yingjin Zhang | Wei Huang | Xinjian Qiu | Zhaoqian Liu | Honghao Zhou | Lan Fan | Lichen Gao
The Effect of Temozolomide/Poly(lactide-co-glycolide) (PLGA)/Nano-Hydroxyapatite Microspheres on Glioma U87 Cells Behavior

Author(s): Dongyong Zhang | Ang Tian | Xiangxin Xue | Mei Wang | Bo Qiu | Anhua Wu
A New Prenylated Flavanone from Derris trifoliata Lour.

Author(s): Cheng Jiang | Shengzi Liu | Weihong He | Xiongming Luo | Si Zhang | Zhihui Xiao | Ximin Qiu | Hao Yin
2-Chloro-N-{3-cyano-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-yl}acetamide

Author(s): Jian-qiang Zhang | Qiu He | Qiang-hua Jiang | Hai-pin Mu | Rong Wan
5-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-3-carbonitrile

Author(s): Qiang-Hua Jiang | Qiu He | Jian-Qiang Zhang | Yang Yang | Rong Wan
5,6-Dimethyl-1,2,4-triazin-3-amine

Author(s): Man-Hua Wu | Qi-Ming Qiu | Sen Gao | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
Metamaterials, Plasmonics, and THz Frequency Photonic Components

Author(s): Yalin Lu | Weili Zhang | Min Qiu
Inhibition of Aldose Reductase Activates Hepatic Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-α and Ameliorates Hepatosteatosis in Diabetic db/db Mice

Author(s): Longxin Qiu | Jianhui Lin | Fangui Xu | Yuehong Gao | Cuilin Zhang | Ying Liu | Yu Luo | James Y. Yang
Hepatocellular carcinoma-specific immunotherapy with synthesized α1,3- galactosyl epitope-pulsed dendritic cells and cytokine-induced killer cells

Author(s): Ying Qiu | Ming-Bao Xu | Mark M Yun | Yi-Zhong Wang | Rui-Ming Zhang | Xing-Kai Meng | Xiao-Hui Ou-Yang | Sheng Yun
Oxaliplatin-incorporated micelles eliminate both cancer stem-like and bulk cell populations in colorectal cancer

Author(s): Wang K | Liu L | Zhang T | Zhu YL | Qiu F | Wu XG | Wang XL | Hu FQ | Huang J
An orthorhombic polymorph of pyrazino[2,3-f][1,10]phenanthroline-2,3-dicarbonitrile

Author(s): Wei Yang | Qi-Ming Qiu | Li-Li Zhou | Qiong-Hua Jin | Cun-Lin Zhang
COMPOSITION AND STRUCTURE OF LUXING COAL WITH DIFFERENT PARTICLE SIZES

Author(s): Yueqin QIU | Qin ZHANG | Yingzhong TIAN | Jie ZHANG | Jianxin CAO | Tiancun XIAO
Relationship between lipid profiles and plasma total homocysteine, cysteine and the risk of coronary artery disease in coronary angiographic subjects

Author(s): Xiao Yunjun | Zhang Yuan | Lv Xiaofei | Su Dongfang | Li Dan | Xia Min | Qiu Jian | Ling Wenhua | Ma Jing
Clinical management of gastric cancer: results of a multicentre survey

Author(s): Zhang Xiaolong | Li Nanjing | Wei Wen | Yao Wenxiu | Xie Ke | Hu Jiankun | Shen Lida | Ji Weizheng | Lu You | Wen Feng | Jiang Yu | Xu Feng | Feng Hong | Bi Feng | Li Qiu
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil