Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhang Wei"

ADD TO MY LIST
 
Protective Role of Andrographolide in Bleomycin-Induced Pulmonary Fibrosis in Mice

Author(s): Tao Zhu | Wei Zhang | Min Xiao | Hongying Chen | Hong Jin
Synthesis and Binding Ability of Molecular Probes Based on a Phenanthroline Derivative: Theory and Experiment

Author(s): Xuefang Shang | Yingling Wang | Xiaofang Wei | Zhiyuan Fu | Jinlian Zhang | Xiufang Xu
A Simple Spatial Working Memory and Attention Test on Paired Symbols Shows Developmental Deficits in Schizophrenia Patients

Author(s): Wei Song | Kai Zhang | Jinhua Sun | Lina Ma | Forrest Fabian Jesse | Xiaochun Teng | Ying Zhou | Hechen Bao | Shiqing Chen | Shuai Wang | Beimeng Yang | Xixia Chu | Wenhua Ding | Yasong Du | Zaohuo Cheng | Bin Wu | Shanguang Chen | Guang He | Lin He | Xiaoping Chen | Weidong Li
A Biomechanical Research of Growth Control of Spine by Shape Memory Alloy Staples

Author(s): Wei Zhang | Yonggang Zhang | Guoquan Zheng | Ruyi Zhang | Yan Wang
A Voxel-Map Quantitative Analysis Approach for Atherosclerotic Noncalcified Plaques of the Coronary Artery Tree

Author(s): Ying Li | Wei Chen | Kaijun Liu | Yi Wu | Yonglin Chen | Chun Chu | Bingji Fang | Liwen Tan | Shaoxiang Zhang
Analysis of Floating Buoy of a Wave Power Generating Jack-Up Platform Haiyuan 1

Author(s): Date Li | Detang Li | Fei Li | Jingxin Shi | Wei Zhang
Bulk Synthesis and Characterization of Ti3Al Nanoparticles by Flow-Levitation Method

Author(s): Shanjun Chen | Yan Chen | Huafeng Zhang | Yongjian Tang | Jianjun Wei | Weiguo Sun
Gap Functions and Algorithms for Variational Inequality Problems

Author(s): Congjun Zhang | Baoqing Liu | Jun Wei
Combination of Human Leukocyte Antigen and Killer Cell Immunoglobulin-Like Receptor Genetic Background Influences the Onset Age of Hepatocellular Carcinoma in Male Patients with Hepatitis B Virus Infection

Author(s): Ning Pan | Jie Qiu | Hang Sun | Fengqin Miao | Qian Shi | Jinhuan Xu | Wei Jiang | Hui Jin | Wei Xie | Youji He | Jianqiong Zhang
Association of Human Leukocyte Antigen Class I Polymorphism with Spontaneous Clearance of Hepatitis B Surface Antigen in Qidong Han Population

Author(s): Fengqin Miao | Hang Sun | Ning Pan | Jinhuan Xu | Jie Qiu | Yuqing Shen | Wei Xie | Jianqiong Zhang
Restoration of Critical-Sized Defects in the Rabbit Mandible Using Autologous Bone Marrow Stromal Cells Hybridized with Nano-β-tricalcium Phosphate/Collagen Scaffolds

Author(s): Xuehui Zhang | Mingming Xu | Xinggang Liu | Feng Zhang | Yan Wei | Song Meng | Xiaohan Dai | Aizhu Duan | Xuliang Deng
Clinical Research of Traditional Chinese Medicine Needs to Develop Its Own System of Core Outcome Sets

Author(s): Li Zhang | Junhua Zhang | Jing Chen | Dongmei Xing | Wei Mu | Jiaying Wang | Hongcai Shang
Study of RNA Interference Targeting NET-1 Combination with Sorafenib for Hepatocellular Carcinoma Therapy In Vitro and In Vivo

Author(s): Song He | Ying-ze Wei | Gui-lan Wang | Yu-yin Xu | Jia-ming Zhou | Yi-xin Zhang | Li Chen
Correlation between the Frequency of Th17 Cell and the Expression of MicroRNA-206 in Patients with Dermatomyositis

Author(s): Xinyi Tang | Xinyu Tian | Yue Zhang | Wei Wu | Jie Tian | Ke Rui | Jia Tong | Liwei Lu | Huaxi Xu | Shengjun Wang
Distance-Based Routing Strategy for Traffic Transport in Spatial Networks

Author(s): Wei Huang | Xiang Pan | Xi Yang | Jianhua Zhang
Clinical analysis of the application of non-mydriatic fundus photography for diabetic retinopathy screening

Author(s): Wei Xia | Li Wang | Peng-Qiu Li | Xue-Jun Zhang | Yan Yang | Yi Yang
Ultrasound-Promoted One-Pot, Four-Component Synthesis of Pyridin-2(1H)-One Derivatives

Author(s): Jinming Yang | Qiang Li | Juanjuan Zhang | Wei Lin | Juxian Wang | Yucheng Wang | Zhibin Huang | Daqing Shi
Route to 100 TW Ti: Sapphire laser at repetitive mode

Author(s): Teng Hao | Ma Jinglong | Wang Zhaohua | Zheng Yi | Ge Xulei | Wei Zhiyi | Li Yutong | Zhang Jie
Table-top solar flares produced with laser driven magnetic reconnections

Author(s): Zhong J.Y. | Li Y.T. | Wang X.G. | Wang J.Q. | Dong Q.L. | Liu X. | Lin X.X. | Yuan D.W. | Du F. | Wang S.J. | Zhang L. | An L. | Xiao C.J. | Wei H.G. | Zhang K. | Wang F.L. | Jiang S.E. | Ding Y.K. | Cao Z.R. | Yuan Z. | Zhang H.Y. | Yang Z.W. | Zhu J.Q. | He X.T. | Cai H.B. | Zhao G. | Zhang J.
Probabilistic Confusion Entropy for Evaluating Classifiers

Author(s): Xiao-Ning Wang | Jin-Mao Wei | Han Jin | Gang Yu | Hai-Wei Zhang
Postoperative Survival of Patients with Stage IIIa Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Huihui LIU | Yan XU | Mengzhao WANG | Ke HU | Manjiao MA | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Longyun LI | Huazhu WANG
Second-line Chemotherapy and Its Survival Analysis of 181 Patients with
Extensive-stage Small Cell Lung Cancer in a Single Institute

Author(s): Manjiao MA | Mengzhao WANG | Yan XU | Ke HU | Huihui LIU | Longyun LI | Wei ZHONG | Li ZHANG | Jing ZHAO | Huazhu WANG
CD133 Staining Detects Acute Kidney Injury and Differentiates Clear Cell Papillary Renal Cell Carcinoma from Other Renal Tumors

Author(s): John D. Schwartz | Francis Dumler | Jason M. Hafron | George D. Wilson | Stacy C. Wolforth | Michele T. Rooney | Wei Li | Ping L. Zhang
Clinical features of sporadic Creutzfeldt-Jakob disease in China and its auxiliary examinations: A report of 55 cases

Author(s): Bo YAN | Jia-tang ZHANG | Wei ZHAO | Lin MA | Da-yi YIN | Wei-quan JIA | Xu-sheng HUANG | Sen-yang LANG | Chuan-qiang PU | Sheng-yuan YU
Clinical Study of Acute Mixed-lineage Leukemia in 14 Children

Author(s): Yaodong Zhang | Lina Tan | Xiaoling Zhang | Haiyan Wei | Qun Hu
Interaction between Calcium and Actin in Guard Cell and Pollen Signaling Networks

Author(s): Dong-Hua Chen | Biswa R. Acharya | Wei Liu | Wei Zhang
Protective Roles of Gadd45 and MDM2 in Blueberry Anthocyanins Mediated DNA Repair of Fragmented and Non-Fragmented DNA Damage in UV-Irradiated HepG2 Cells

Author(s): Wei Liu | Xiangyi Lu | Guangyang He | Xiang Gao | Maonian Xu | Jingkai Zhang | Meiling Li | Lifeng Wang | Zhenjing Li | Likui Wang | Cheng Luo
Preparation and Optimization of Triptolide-Loaded Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery with Reduced Gastric Irritation

Author(s): Cong Zhang | Conghui Gu | Fan Peng | Wei Liu | Jiangling Wan | Huibi Xu | Christopher Waikei Lam | Xiangliang Yang
Kaempferol Promotes Apoptosis in Human Bladder Cancer Cells by Inducing the Tumor Suppressor, PTEN

Author(s): Feng Xie | Ming Su | Wei Qiu | Min Zhang | Zhongqiang Guo | Boxing Su | Jie Liu | Xuesong Li | Liqun Zhou
An Enhanced Spatial and Temporal Data Fusion Model for Fusing Landsat and MODIS Surface Reflectance to Generate High Temporal Landsat-Like Data

Author(s): Wei Zhang | Ainong Li | Huaan Jin | Jinhu Bian | Zhengjian Zhang | Guangbin Lei | Zhihao Qin | Chengquan Huang
New options for uveitis treatment

Author(s): Yu He | Song-Bai Jia | Wei Zhang | Jing-Ming Shi
Light extraction improvement of InGaN light-emitting diodes with large-area highly ordered ITO nanobowls photonic crystal via self-assembled nanosphere lithography

Author(s): Kui Wu | Yiyun Zhang | Tongbo Wei | Ding Lan | Bo Sun | Haiyang Zheng | Hongxi Lu | Yu Chen | Junxi Wang | Yi Luo | Jinmin Li
Influence of Social Support on Health-Related Quality of Life in New-Generation Migrant Workers in Eastern China

Author(s): Haiyan Xing | Wei Yu | Sanmei Chen | Dengke Zhang | Rongmei Tan
Serum cystatin C concentration as an independent marker for hypertensive left ventricular hypertrophy

Author(s): Xin Li | Hang Zhu | Peng Li | Qian Xin | Jie Liu | Wei Zhang | You-Hong Xing | Hao Xue
OptiVol fluid index predicts acute decompensation of heart failure with a high rate of unexplained events

Author(s): Xin-Wei Yang | Wei Hua | Li-Gang Ding | Jing Wang | Li-Hui Zheng | Chong-Qiang Li | Zhi-Min Liu | Ke-Ping Chen | Shu Zhang
Prognostic Role of microRNA-155 in Various Carcinomas: Results from a Meta-Analysis

Author(s): Jing He | Fengmei Zhang | Ying Wu | Wei Zhang | Xiaoli Zhu | Xuelian He | Yuhang Zhao | Wei Zhang | Yulan Zhao
Adiposity and Fat Distribution in relation to Inflammation and Oxidative Stress in a Relatively Lean Population of Chinese Women

Author(s): Sheng-Hui Wu | Xiao-Ou Shu | Wong-Ho Chow | Yong-Bing Xiang | Xianglan Zhang | Qiuyin Cai | Hong-Lan Li | Ginger Milne | Wanqing Wen | Bu-Tian Ji | Nathaniel Rothman | Yu-Tang Gao | Wei Zheng | Gong Yang
Correlates of High Serum C-Reactive Protein Levels in a Socioeconomically Disadvantaged Population

Author(s): Xianglan Zhang | Xiao-Ou Shu | LisaB. Signorello | Margaret K. Hargreaves | Qiuyin Cai | MacRae F. Linton | Sergio Fazio | Wei Zheng | William J. Blot
Study of MicroRNAs Related to the Liver Regeneration of the Whitespotted Bamboo Shark, Chiloscyllium plagiosum

Author(s): Conger Lu | Jie Zhang | Zuoming Nie | Jian Chen | Wenping Zhang | Xiaoyuan Ren | Wei Yu | Lili Liu | Caiying Jiang | Yaozhou Zhang | Jiangfeng Guo | Wutong Wu | Jianhong Shu | Zhengbing Lv
Design and Implementation of a Mobile Sensor Network Testbed Using SUN SPOTs

Author(s): Hung-Da Shih | Xiaolan Zhang | David S. L. Wei | Kshirasagar Naik | Rung Ching Chen
Research on Mixed Data Rate and Format Transmission in WDM Networks

Author(s): Li Li | WEI Jian-yi | ZHANG Xiu-tai | LI Hong-an
A Polymorphism at the 3'-UTR Region of the Aromatase Gene Is Associated with the Efficacy of the Aromatase Inhibitor, Anastrozole, in Metastatic Breast Carcinoma

Author(s): Lei Liu | Yu-Xian Bai | Jian-Hua Zhou | Xiu-Wei Sun | Hong Sui | Wen-Jie Zhang | Heng-Heng Yuan | Rui Xie | Xiao-Li Wei | Ting-Ting Zhang | Peng Huang | Yan-Jing Li | Jing-Xuan Wang | Shu Zhao | Qing-Yuan Zhang
Design of Seven-core Photonic Crystal Fiber with Flat In-phase Mode for Yb: Fiber Laser Pumping

Author(s): Ruijuan Dong | Peiguang Yan | Gelin Zhang | Huiquan Li | Shuangchen Ruan | Huifeng Wei | Jie Luo
Double Cladding Seven-core Photonic Crystal Fiber

Author(s): Gelin Zhang | Fengfei Xing | Peiguang Yan | Huifeng Wei | Huiquan Li | Shisheng Huang | Rongyong Lin | Kangkang Chen
REGγ Mediated Regulation of p21Waf/Cip1, p16INK4a and p14ARF/p19ARF in Vivo

Author(s): Lei Li | Pei Zhang | Haibin Wei | Weicang Wang | Liangfang Yao | Yubing Li | Lei Zhou | Zhuo Wang | Jiang Liu | Li Zhou | Ali Amjad | Bianhong Zhang | Tiantian Jing | Jianru Xiao | Yongyan Dang | Xiaotao Li
BMP signaling in mesenchymal stem cell differentiation and bone formation

Author(s): Maureen Beederman | Joseph D. Lamplot | Guoxin Nan | Jinhua Wang | Xing Liu | Liangjun Yin | Ruidong Li | Wei Shui | Hongyu Zhang | Stephanie H. Kim | Wenwen Zhang | Jiye Zhang | Yuhan Kong | Sahitya Denduluri | Mary Rose Rogers | Abdullah Pratt | Rex C. Haydon | Hue H. Luu | Jovito Angeles | Lewis L. Shi | Tong-Chuan He
Entropies in Alloy Design for High-Entropy and Bulk Glassy Alloys

Author(s): Akira Takeuchi | Kenji Amiya | Takeshi Wada | Kunio Yubuta | Wei Zhang | Akihiro Makino
Resveratrol Sensitizes Tamoxifen in Antiestrogen-Resistant Breast Cancer Cells with Epithelial-Mesenchymal Transition Features

Author(s): Xiao-Peng Shi | Shan Miao | Yin Wu | Wei Zhang | Xiao-Fang Zhang | Hua-Zhao Ma | Hai-Li Xin | Juan Feng | Ai-Dong Wen | Yan Li
Anti-Lung Cancer Activity through Enhancement of Immunomodulation and Induction of Cell Apoptosis of Total Triterpenes Extracted from Ganoderma luncidum (Leyss. ex Fr.) Karst.

Author(s): Liang Feng | Ling Yuan | Meng Du | Yan Chen | Ming-Hua Zhang | Jun-Fei Gu | Jun-Jie He | Ying Wang | Wei Cao
Synthesis, Characterization, and Photocatalysis of ZnO and Er-Doped ZnO

Author(s): Kai-sheng Yu | Jian-ying Shi | Zai-li Zhang | Yong-mei Liang | Wei Liu
Simulated Microgravity Combined with Polyglycolic Acid Scaffold Culture Conditions Improves the Function of Pancreatic Islets

Author(s): Yimin Song | Zheng Wei | Chun Song | Shanshan Xie | Jinfa Feng | Jiehou Fan | Zengling Zhang | Yubo Shi
Numerical Simulation of the Flow Field in Circumferential Grooved Liquid Seals

Author(s): Meng Zhang | Xiao-fang Wang | Sheng-li Xu | Wei Wang
A QoS-Satisfied Prediction Model for Cloud-Service Composition Based on a Hidden Markov Model

Author(s): Qingtao Wu | Mingchuan Zhang | Ruijuan Zheng | Ying Lou | Wangyang Wei
Accurate Counting Bloom Filters for Large-Scale Data Processing

Author(s): Wei Li | Kun Huang | Dafang Zhang | Zheng Qin
Is Deqi an Indicator of Clinical Efficacy of Acupuncture? A Systematic Review

Author(s): Shuo Zhang | Wei Mu | Lu Xiao | Wen-Ke Zheng | Chun-Xiang Liu | Li Zhang | Hong-Cai Shang
Appropriate treatment of acute sigmoid volvulus in the emergency setting

Author(s): Zheng Lou | En-Da Yu | Wei Zhang | Rong-Gui Meng | Li-Qiang Hao | Chuan-Gang Fu
A New Half-blind Algorithm of Smart Antenna for Mobile Terminal

Author(s): Yuan Li | Wei Zhang | Jia Guo
Efficient Homomorphic Hashing Approach for Secure Reprogramming in Wireless Sensor Networks

Author(s): Yu Zhang | Xing She Zhou | Yee Wei Law | Marimuthu Palaniswami
Clinical Significance of Detection of Cathepsin X and Cystatin C 
in the Sera of Patients with Lung Cancer

Author(s): Xuede ZHANG | Yanli HOU | Zequn NIU | Wei LI | Xia MENG | Na ZHANG | Shuanying YANG
A Survey of Techniques for VLSI IP Protection

Author(s): Wei Liang | Dafang Zhang | Zhiqiang You | Wenwei Li | Osama Hosam
Complications of radical nephrectomy for renal cell carcinoma: a retrospective study comparing transperitoneal and retroperitoneal approaches using a standardized reporting methodology in two Chinese centers

Author(s): Zhi-Ling Zhang | Yong-Hong Li | Jun-Hang Luo | Zhuo-Wei Liu | Kai Yao | Pei Dong | Hui Han | Zi-Ke Qin | Wei Chen | Fang-Jian Zhou
REMOVAL OF MALACHITE GREEN FROM AQUEOUS SOLUTION USING WASTE NEWSPAPER FIBER

Author(s): Jia Tan, | Xiaoyu Zhang, | Xinhao Wei, | Lijuan Wang
Effect of modified Zhu Jing prescriptions on the expression of VEGF in pathological myopia with choroidal neovascularization

Author(s): Nan-Nan Tian | Ze-Feng Kang | Qing Zhang | Wei Jiang | Ling Li | Yong-Gui Wang
Massive presacral bleeding during rectal surgery: From anatomy to clinical practice

Author(s): Zheng Lou | Wei Zhang | Rong-Gui Meng | Chuan-Gang Fu
Recurrent abdominal liposarcoma: Analysis of 19 cases and prognostic factors

Author(s): Wei Lu | James Lau | Mei-Dong Xu | Yong Zhang | Ying Jiang | Han-Xing Tong | Juan Zhu | Wei-Qi Lu | Xin-Yu Qin
Identification and Phylogenetic Analysis of a CC-NBS-LRR Encoding Gene Assigned on Chromosome 7B of Wheat

Author(s): Caiyan Gong | Shuanghe Cao | Renchun Fan | Bo Wei | Guiping Chen | Xianping Wang | Yiwen Li | Xiangqi Zhang
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona