Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhang Yanhui"

ADD TO MY LIST
 
Gender Classification Based on Relaxed Pixel-Pattern-Based Texture Feature

Author(s): Bo Chunjuan | Zhang Junxing | Liu Changhong | Sun Yanhui
Wenxin-Keli Regulates the Calcium/Calmodulin-Dependent Protein Kinase II Signal Transduction Pathway and Inhibits Cardiac Arrhythmia in Rats with Myocardial Infarction

Author(s): Yanwei Xing | Yonghong Gao | Jianxin Chen | Haiyan Zhu | Aiming Wu | Qing Yang | Fei Teng | Dong-mei Zhang | Yanhui Xing | Kuo Gao | Qingyong He | Zhenpeng Zhang | Jie Wang | Hongcai Shang
Analysis of Volatile Compounds and Identification of Characteristic Aroma Components of Toona sinensis (A. Juss.) Roem. Using GC-MS and GC-O

Author(s): Changjin Liu | Jie Zhang | Zhongkai Zhou | Zetian Hua | Hongying Wan | Yanhui Xie | Zhiwei Wang | Li Deng
Nano-structuring, surface and bulk modification with a focused helium ion beam

Author(s): Daniel Fox | Yanhui Chen | Colm C. Faulkner | Hongzhou Zhang
Gene Gun Bombardment with DNA-Coated Golden Particles Enhanced the Protective Effect of a DNA Vaccine Based on Thioredoxin Glutathione Reductase of Schistosoma japonicum

Author(s): Yan Cao | Bin Zhao | Yanhui Han | Juan Zhang | Xuezhen Li | Chunhui Qiu | Xiujuan Wu | Yang Hong | Dezhou Ai | Jiaojiao Lin | Zhiqiang Fu
Binding Mode Prediction of Evodiamine within Vanilloid Receptor TRPV1

Author(s): Zhanli Wang | Lidan Sun | Hui Yu | Yanhui Zhang | Wuzhuang Gong | Hongwei Jin | Liangren Zhang | Huaping Liang
A Novel Algorithm for Composite Service Choosing

Author(s): Zhiwu Wang | Yanhui Zhang
The Design of SMS Based Heterogeneous Mobile Botnet

Author(s): Guining Geng | Guoai Xu | Miao Zhang | Yanhui Guo | Guang Yang | Cui Wei
Pyrolytic Characteristics and Kinetics of Phragmites australis

Author(s): Hui Zhao | Huaxiao Yan | Congwang Zhang | Xiaodong Liu | Yanhui Xue | Yingyun Qiao | Yuanyu Tian | Song Qin
Self-Assembled Polymeric Micellar Nanoparticles as Nanocarriers for Poorly Soluble Anticancer Drug Ethaselen

Author(s): Li Xinru | Yang Zhuoli | Yang Kewei | Zhou Yanxia | Chen Xingwei | Zhang Yanhui | Wang Fei | Liu Yan | Ren Lijun
Preparation and Evaluation of Poly(Ethylene Glycol)–Poly(Lactide) Micelles as Nanocarriers for Oral Delivery of Cyclosporine A

Author(s): Zhang Yanhui | Li Xinru | Zhou Yanxia | Wang Xiaoning | Fan Yating | Huang Yanqing | Liu Yan
Preparation and evaluation of novel mixed micelles as nanocarriers for intravenous delivery of propofol

Author(s): Li Xinru | Zhang Yanhui | Fan Yating | Zhou Yanxia | Wang Xiaoning | Fan Chao | Liu Yan | Zhang Qiang
Differential miRNA expression in Rehmannia glutinosa plants subjected to continuous cropping

Author(s): Yang Yanhui | Chen Xinjian | Chen Junying | Xu Haixia | Li Juan | Zhang Zhongyi
YeastWeb: a workset-centric web resource for gene family analysis in yeast

Author(s): Chu Yanhui | Yuan Xiaohuan | Guo Yanqin | Zhang Yufei | Wu Yan | Liu Haifeng | Wu Dan | Bao Haihua | Guan Lixin | Jin Xiudong
GO-2D: identifying 2-dimensional cellular-localized functional modules in Gene Ontology

Author(s): Zhu Jing | Wang Jing | Guo Zheng | Zhang Min | Yang Da | Li Yanhui | Wang Dong | Xiao Guohua
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil