Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhao HongXia"

ADD TO MY LIST
 
Several answers to an open problem

Author(s): Xinkuan Chai | Yonggang Zhao | Hongxia Du
The Ball Mill Driving Device Fault and the Main Bearing Lubrication Analysis

Author(s): Tong Junfeng | Hou Honghai | Zhao Hongxia
The Ball Mill Driving Device Fault and the Main Bearing Lubrication Analysis

Author(s): Tong Junfeng | Hou Honghai | Zhao Hongxia
3,3′-[Biphenyl-4,4′-diylbis(oxy)]diphthalic acid

Author(s): Ningning Zhao | Wenjun Li | Zhidong Chang | Changyan Sun | Hongxia Fan
The Role of IL-17 in the Association between Pneumococcal Pneumonia and Allergic Sensitization

Author(s): Hongxia Zhao | Cheol-In Kang | Mark S. Rouse | Robin Patel | Hirohito Kita | Young J. Juhn
A Triterpenoid from Thalictrum fortunei Induces Apoptosis in BEL-7402 Cells Through the P53-Induced Apoptosis Pathway

Author(s): Xiantao Zhang | Ming Zhao | Lvyi Chen | Haoyan Jiao | Hongxia Liu | Liyan Wang | Shuwei Ma
Membrane Surface Nanostructures and Adhesion Property of T Lymphocytes Exploited by AFM

Author(s): Wu Yangzhe | Lu Hongsong | Cai Jiye | He Xianhui | Hu Yi | Zhao HongXia | Wang Xiaoping
Association of glycemic variability and the presence and severity of coronary artery disease in patients with type 2 diabetes

Author(s): Su Gong | Mi Shuhua | Tao Hong | Li Zhao | Yang Hongxia | Zheng Hong | Zhou Yun | Ma Changsheng
Prevalence of the Metabolic Syndrome among rural original adults in NingXia, China

Author(s): Yi Zhao | Jing Jin | Xiu-ying Liu | Hongxia Xu | Jianjun Yang | Yuhong Zhang
Proteomics, pathway array and signaling network-based medicine in cancer

Author(s): Zhang David | Ye Fei | Gao Ling | Liu Xiaoliang | Zhao Xin | Che Yufang | Wang Hongxia | Wang Libo | Wu Josephine | Song Dong | Liu Wei | Xu Hong | Jiang Bo | Zhang Weijia | Wang Jinhua | Lee Peng
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil