Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zheng Zhaohui"

ADD TO MY LIST
 
Multi-Robot Coordination in Complex Environment with Task and Communication Constraints

Author(s): Yabo Liu | Jianhua Yang | Yao Zheng | Zhaohui Wu | Min Yao
An in silico analysis of dynamic changes in microRNA expression profiles in stepwise development of nasopharyngeal carcinoma

Author(s): Luo Zhaohui | Zhang Liyang | Li Zheng | Li Xiayu | Li Gang | Yu Haibo | Jiang Chen | Dai Yafei | Guo Xiaofang | Xiang Juanjuan | Li Guiyuan
Chimeric Antigen Receptor Therapy for B-cell Malignancies

Author(s): David L Porter, Michael Kalos, Zhaohui Zheng, Bruce Levine, Carl June
A Novel Approach to Molecular Recognition Surface of Magnetic Nanoparticles Based on Host–Guest Effect

Author(s): Wu Yuanpeng | Zuo Fang | Zheng Zhaohui | Ding Xiaobin | Peng Yuxing
Exosomes as a tumor immune escape mechanism: possible therapeutic implications

Author(s): Ichim Thomas | Zhong Zhaohui | Kaushal Shalesh | Zheng Xiufen | Ren Xiubao | Hao Xishan | Joyce James | Hanley Harold | Riordan Neil | Koropatnick James | Bogin Vladimir | Minev Boris | Min Wei-Ping | Tullis Richard
Towards Semantic e-Science for Traditional Chinese Medicine

Author(s): Chen Huajun | Mao Yuxin | Zheng Xiaoqing | Cui Meng | Feng Yi | Deng Shuiguang | Yin Aining | Zhou Chunying | Tang Jinming | Jiang Xiaohong | Wu Zhaohui
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil