Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhijie Li"

ADD TO MY LIST
 
HIV Vulnerability in Out-of-School Adolescents and Youth in Yunnan, China

Author(s): Jianghong Li | Lijun Yang | Zhouyang Ren | Chongbin Mo | Dingwen Chen | Fuqiang Dai | Mingzhong Jiang | Zhijie Tang | Peter Jacoby
Pre-Ischemic Treadmill Training for Prevention of Ischemic Brain Injury via Regulation of Glutamate and Its Transporter GLT-1

Author(s): Xiaojiao Yang | Zhijie He | Qi Zhang | Yi Wu | Yongshan Hu | Xiaolou Wang | Mingfen Li | Zhiyuan Wu | Zhenzhen Guo | Jingchun Guo | Jie Jia
Periodic Solutions of a Lotka-Volterra System with Delay and Diffusion

Author(s): Lin Li | Mingxing Luo | Zhijie Nan | Sihong Shi
Retraction: detection and differentiation of borrelia burgdorferi sensu lato in ticks collected from sheep and cattle in China

Author(s): Niu Qingli | Guan Guiquan | Yang Jifei | Fu Yuguang | Xu Zongke | Li Youquan | Ma Miling | Liu Zhijie | Liu Junlong | Liu Aihong | Ren Qiaoyun | Jorgensen Wayne | Luo Jianxun | Yin Hong
Detection and differentiation of Borrelia burgdorferi sensu lato in ticks collected from sheep and cattle in China

Author(s): Niu Qingli | Guan Guiquan | Yang Jifei | Fu Yuguang | Xu Zongke | Li Youquan | Ma Miling | Liu Zhijie | Liu Junlong | Liu Aihong | Ren Qiaoyun | Jorgensen Wayne | Luo Jianxun | Yin Hong
On square iterative roots of multifunctions

Author(s): Zhijie Nan | Lin Li
Fine needle aspiration diagnosis of Rosai-Dorfman Disease in an osteolytic lesion of bone

Author(s): Li Shaoying | Yan Zhijie | Jhala Nirag | Jhala Darshana
Submicroscopic subtelomeric aberrations in Chinese patients with unexplained developmental delay/mental retardation

Author(s): Wu Ye | Ji Taoyun | Wang Jingmin | Xiao Jing | Wang Huifang | Li Jie | Gao Zhijie | Yang Yanling | Cai Bin | Wang Liwen | Zhou Zhongshu | Tian Lili | Wang Xiaozhu | Zhong Nan | Qin Jiong | Wu Xiru | Jiang Yuwu
Evaluation of Default Risk Based on KMV Model for ICBC, CCB and BOC

Author(s): Feixue Huang | Yue Sheng | Zhijie Li
Comparative Research on Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm

Author(s): Zhijie Li | Xiangdong Liu | Xiaodong Duan | Feixue Huang
Simulation Evaluation Algorithms of LSRP and DVRP in Bank Network

Author(s): Feixue Huang | Yong Zhou | Zhijie Li
Chessboard Coverage Teaching Based on Divide-and-Conquer Algorithm

Author(s): Zhijie Li | Feixue Huang | Xiangdong Liu | Xiaodong Duan
Self-Rated Health in middle-aged and elderly Chinese: distribution, determinants and associations with cardio-metabolic risk factors

Author(s): Haseli-Mashhadi Nazanin | Pan An | Ye Xingwang | Wang Jing | Qi Qibin | Liu Yong | Li Huaixing | Yu Zhijie | Lin Xu | Franco Oscar
Expression and its Clinical Significance of NOK, EGFR in NSCLC

Author(s): Zhipei ZHANG | Tao JIANG | Yingchun DENG | Peng WANG | Jian WANG | Zhongping GU | Yong HAN | Yingyu WANG | Jinbo ZHAO | Zhijie CHANG | Xiaofei LI
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program