Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhou Yi Guo"

ADD TO MY LIST
 
Fluctuating left hemiplegia and progressive cognition disorders

Author(s): MAO Chen-hui | GAO Jing | LU Qiang | ΗUANG Yan | ZHOU Xiang-qin | TAN Ying | DAI Yi | PENG Bin | CUI Li-ying | GUO Yu-pu
Two Distinct Channels Mediated by m2mAChR and α9nAChR Co-Exist in Type II Vestibular Hair Cells of Guinea Pig

Author(s): Tao Zhou | Yi Wang | Chang-Kai Guo | Wen-Juan Zhang | Hong Yu | Kun Zhang | Wei-Jia Kong
The Influence of Skin Microcirculation Blood Perfusion at Zusanli Acupoint by Stimulating with Lift-Thrust Reinforcing and Reducing Acupuncture Manipulation Methods on Healthy Adults

Author(s): Xiaomei Li | Yanqi Li | Jingzi Chen | Dan Zhou | Yangyang Liu | Yinghong Li | Jianwei Liu | Yongming Guo | Yi Guo
Focal peliosis hepatis in a colon cancer patient resembling metastatic liver tumor

Author(s): Wu-Jun Xiong | Li-Juan Hu | Yi-Cheng Jian | Yi He | Wei Zhou | Xin-Lai Guo | Ya-Xin Zheng
Effect of Superfine Grinding on Antidiabetic Activity of Bitter Melon Powder

Author(s): Ying Zhu | Ying Dong | Xiwen Qian | Fengjie Cui | Qin Guo | Xinghua Zhou | Yun Wang | Yi Zhang | Zhiyu Xiong
Two New Compounds Isolated from Liriope muscari

Author(s): Wen-Jie Li | Zhi-Hao Zhang | Xian-Long Cheng | Jing Liu | Yi He | Chao Zhou | Ying Guo | Rui-Chao Lin | Gang-Li Wang
Optical Transport Properties along the Pericardium Meridian under Different Pressure

Author(s): Gui Zhen Chen | Yun Xiang Xu | Yu Hua Wang | Hong Qin Yang | Qing Yuan Lin | Li Jun Li | Zhou Yi Guo | Song Hao Liu
Attenuation of antigen-induced airway hyperresponsiveness and inflammation in CXCR3 knockout mice

Author(s): Lin Yi | Yan Haibo | Xiao Yu | Piao Hongmei | Xiang Ruolan | Jiang Lei | Chen Huaxia | Huang Kewu | Guo Zijian | Zhou Wexun | Lu Bao | Gao Jinming
Observation of the Fermi pulsar catalog at TeV energies with the Tibet air shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Cosmic-ray energy spectrum around the knee observed with the Tibet air-shower experiment

Author(s): M. Amenomori | X. J. Bi | D. Chen | S. W. Cui | Danzengluobu | L. K. Ding | X. H. Ding | C. Fan | C. F. Feng | Zhaoyang Feng | Z. Y. Feng | X. Y. Gao | Q. X. Geng | Q. B. Gou | H. W. Guo | H. H. He | M. He | K. Hibino | N. Hotta | Haibing Hu | H. B. Hu | J. Huang | Q. Huang | H. Y. Jia | L. Jiang | F. Kajino | K. Kasahara | Y. Katayose | C. Kato | K. Kawata | Labaciren | G. M. Le | A. F. Li | H. C. Li | J. Y. Li | C. Liu | Y.-Q. Lou | H. Lu | X. R. Meng | K. Mizutani | J. Mu | K. Munakata | H. Nanjo | M. Nishizawa | M. Ohnishi | I. Ohta | S. Ozawa | T. Saito | T. Y. Saito | M. Sakata | T. K. Sako | M. Shibata | A. Shiomi | T. Shirai | H. Sugimoto | M. Takita | Y. H. Tan | N. Tateyama | S. Torii | H. Tsuchiya | S. Udo | B. Wang | H. Wang | Y. Wang | Y. G. Wang | H. R. Wu | L. Xue | Y. Yamamoto | C. T. Yan | X. C. Yang | S. Yasue | Z. H. Ye | G. C. Yu | A. F. Yuan | T. Yuda | H. M. Zhang | J. L. Zhang | N. J. Zhang | X. Y. Zhang | Y. Zhang | Yi Zhang | Ying Zhang | Zhaxisangzhu | X. X. Zhou
Aberrant Expression of HDGF and its Prognostic Values in Surgically Resected Non-small Cell Lung Cancer

Author(s): Jun ZHANG | Juan QI | Yan GUO | Yi Guo | Weineng FU | Baosen ZHOU | Guangping WU | Libo HAN | Anguang HE
Human papillomavirus DNA and P16 expression in concurrent esophageal and gastric cardia cancers

Author(s): Guang-Cheng Ding, Jing-Li Ren, Fu-Bao Chang, Ji-Lin Li, Ling Yuan, Xin Song, Sheng-Li Zhou, Tao Guo, Zong-Min Fan, Yi Zeng, Li-Dong Wang
Characterization of subcellular localization of duck enteritis virus UL51 protein

Author(s): Shen Chanjuan | Guo Yufei | Cheng Anchun | Wang Mingshu | Zhou Yi | Lin Dan | Xin Hongyi | Zhang Na
Why do you need a reservation system?      Save time & money - Smart Internet Solutions