Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhu Bing"

ADD TO MY LIST
 
A phase II study of paclitaxel and nedaplatin as front-line chemotherapy in Chinese patients with metastatic esophageal squamous cell carcinoma

Author(s): Yi-Fu He | Chu-Shu Ji | Bing Hu | Ping-Sheng Fan | Chang-Lu Hu | Feng-Shou Jiang | Jian Chen | Lei Zhu | Yi-Wei Yao | Wei Wang
“Intensity-Response” Effects of Electroacupuncture on Gastric Motility and Its Underlying Peripheral Neural Mechanism

Author(s): Yang-Shuai Su | Wei He | Chi Wang | Hong Shi | Yu-Feng Zhao | Juan-Juan Xin | Xiao-Yu Wang | Hong-Yan Shang | Ling Hu | Xiang-Hong Jing | Bing Zhu
Effect of Surface Topography of Hydroxyapatite on Human Osteosarcoma MG-63 Cell

Author(s): CHEN Xiao-Qin, CHEN Xue-Ning, ZHU Xiang-Dong, CAI Bing, FAN Hong-Song, ZHANG Xing-Dong
Predictive Function Control for Communication-Based Train Control (CBTC) Systems

Author(s): Bing Bu | Jingwei Yang | Shuhuan Wen | Li Zhu
Visceral Nociceptive Afferent Facilitates Reaction of Subnucleus Reticularis Dorsalis to Acupoint Stimulation in Rats

Author(s): Liang Li | Lingling Yu | Peijing Rong | Hui Ben | Xia Li | Bing Zhu | Rixin Chen
Clinicopathologic analysis of 36 cases of focal nodular hyperplasia of the liver

Author(s): Mei ZHONG | Yong-ping MAO | Bing LI | Feng-wei ZHU | Guo YU
A new prospect in cancer therapy: targeting cancer stem cells to eradicate cancer

Author(s): Li-Sha Chen | An-Xin Wang | Bing Dong | Ke-Feng Pu | Li-Hua Yuan | Yi-Min Zhu
Activation of the hedgehog pathway in chronic myelogeneous leukemia patients

Author(s): Long Bing | Zhu Huanling | Zhu Cuixia | Liu Ting | Meng Wentong
A unified phylogeny-based nomenclature for histone variants

Author(s): Talbert Paul B | Ahmad Kami | Almouzni Geneviève | Ausió Juan | Berger Frederic | Bhalla Prem L | Bonner William M | Cande W | Chadwick Brian P | Chan Simon W L | Cross George A M | Cui Liwang | Dimitrov Stefan I | Doenecke Detlef | Eirin-López José M | Gorovsky Martin A | Hake Sandra B | Hamkalo Barbara A | Holec Sarah | Jacobsen Steven E | Kamieniarz Kinga | Khochbin Saadi | Ladurner Andreas G | Landsman David | Latham John A | Loppin Benjamin | Malik Harmit S | Marzluff William F | Pehrson John R | Postberg Jan | Schneider Robert | Singh Mohan B | Smith M | Thompson Eric | Torres-Padilla Maria-Elena | Tremethick David | Turner Bryan M | Waterborg Jakob | Wollmann Heike | Yelagandula Ramesh | Zhu Bing | Henikoff Steven
Analysis of the Bacterial Communities in Lime Concretion Black Soil upon the Incorporation of Crop Residues

Author(s): Shao-Qiang Tao | Qiang Xia | Lin Zhu | Jing-jing Chen | Ya- Nan Wang | Bing Qin
Meta-Analysis: The Efficacy and Safety of Paricalcitol for the Treatment of Secondary Hyperparathyroidism and Proteinuria in Chronic Kidney Disease

Author(s): Tianzhao Han | Gong Rong | Dayong Quan | Ying Shu | Zhu Liang | Ninglan She | Manli Liu | Bing Yang | Gong Cheng | Yongman Lv | Leonard Stern
Effects of Electroacupuncture at Auricular Concha Region on the Depressive Status of Unpredictable Chronic Mild Stress Rat Models

Author(s): Ru-Peng Liu | Ji-Liang Fang | Pei-Jing Rong | Yufeng Zhao | Hong Meng | Hui Ben | Liang Li | Zhan-Xia Huang | Xia Li | Ying-Ge Ma | Bing Zhu
Transcutaneous Auricular Vagus Nerve Stimulation Protects Endotoxemic Rat from Lipopolysaccharide-Induced Inflammation

Author(s): Yu Xue Zhao | Wei He | Xiang Hong Jing | Jun Ling Liu | Pei Jing Rong | Hui Ben | Kun Liu | Bing Zhu
Aortic Deceleration Injury Treated by Endograft: A Case Report with 11-Year Followup

Author(s): Zhi-Wei Hu | Wang-Zhong Gao | Yong-Quan Gu | Bing Chen | Guang-Chang Zhu | Wei-Tao Liang | Ya-Chan Ning
Chronic kidney disease: an independent risk factor of all-cause mortality for elderly Chinese patients with chronic heart failure

Author(s): Shi-Hui Fu | Bing Zhu | Yu-Xiao Zhang | Shuang-Yan Yi | Yuan Liu | Tie-Hui Xiao | Liang Wang | Yong-Yi Bai | Cai-Yi Lu | Ping Ye
Auricular Acupuncture and Vagal Regulation

Author(s): Wei He | Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Liang Li | Xianghong Jing | Bing Zhu
Synthesis and Antitumor Activities of Derivatives of the Marine Mangrove Fungal Metabolite Deoxybostrycin

Author(s): Hong Chen | Xun Zhu | Li-Li Zhong | Bing Yang | Jia Li | Jue-Heng Wu | Sheng-Ping Chen | Yong-Cheng Lin | Yuhua Long | Zhi-Gang She
A Novel Sensitivity Analysis Method in Structural Performance of Hydraulic Press

Author(s): Peihao Zhu | Lianhong Zhang | Rui Zhou | Lihai Chen | Bing Yu | Qizhi Xie
NMDA Receptor-Dependent Synaptic Activity in Dorsal Motor Nucleus of Vagus Mediates the Enhancement of Gastric Motility by Stimulating ST36

Author(s): Xinyan Gao | Yongfa Qiao | Baohui Jia | Xianghong Jing | Bin Cheng | Lei Wen | Qiwen Tan | Yi Zhou | Bing Zhu | Haifa Qiao
Are Primo Vessels (PVs) on the Surface of Gastrointestine Involved in Regulation of Gastric Motility Induced by Stimulating Acupoints ST36 or CV12?

Author(s): Xiaoyu Wang | Hong Shi | Hongyan Shang | Yangshuai Su | Juanjuan Xin | Wei He | Xianghong Jing | Bing Zhu
High-Tech Acupuncture and Integrative Laser Medicine

Author(s): Gerhard Litscher | Xin-Yan Gao | Lu Wang | Bing Zhu
Choice of approach for hepatectomy for hepatocellular carcinoma located in the caudate lobe: Isolated or combined lobectomy?

Author(s): Peng Liu | Bao-An Qiu | Gang Bai | Hong-Wei Bai | Nian-Xin Xia | Ying-Xiang Yang | Jian-Yong Zhu | Yang An | Bing Hu
Determination of coptis chinensis’ quality by FT-NIR spectroscopy

Author(s): Jidong Yang | Zhenyao Liu | Bing Liu | Qianhua Zhu
The Effects of Scraping Therapy on Local Temperature and Blood Perfusion Volume in Healthy Subjects

Author(s): Qin-Yan Xu | Jin-Sheng Yang | Bing Zhu | Li Yang | Ying-Ying Wang | Xin-Yan Gao
NMDA Receptors of Gastric-Projecting Neurons in the Dorsal Motor Nucleus of the Vagus Mediate the Regulation of Gastric Emptying by EA at Weishu (BL21)

Author(s): Xin Zhang | Bin Cheng | Xianghong Jing | Yongfa Qiao | Xinyan Gao | Huijuan Yu | Bing Zhu | Haifa Qiao
Escin may exert a synergistic anti-inflammatory effect with glucocorticoids

Author(s): Lei-Ming Zhang | Tian Wang | Hua-Ying Fan | Xin Yu | Bing Han | Mei Zhu | Feng-Hua Fu
Preparation and Photocatalytic Properties of SnO2 Coated on Nitrogen-Doped Carbon Nanotubes

Author(s): Lingling Wang | Long Shen | Luping Zhu | Haiying Jin | Naici Bing | Lijun Wang
The Limbic-Prefrontal Network Modulated by Electroacupuncture at CV4 and CV12

Author(s): Jiliang Fang | Xiaoling Wang | Hesheng Liu | Yin Wang | Kehua Zhou | Yang Hong | Jun Liu | Lei Wang | Chao Xue | Ming Song | Baoyan Liu | Bing Zhu
Normal Criteria of Function Families Concerning Shared Values

Author(s): Wenjun Yuan | Bing Zhu | Jianming Lin
Brain-Modulated Effects of Auricular Acupressure on the Regulation of Autonomic Function in Healthy Volunteers

Author(s): Xin-Yan Gao | Lu Wang | Ingrid Gaischek | Yvonne Michenthaler | Bing Zhu | Gerhard Litscher
Algorithm for Detecting the Image of River Sediment Based on Hydrometric Cableway

Author(s): Bing Zhu | Xuyan Zhou | Bin Tan | Xue-mou Liu
The Research of Image Collection Method for Sediment Online-Detection

Author(s): Ying Xiao | Xuange Peng | Ming Leng | Bing Zhu
Radiotherapy may improve overall survival of patients with T3/T4 transitional cell carcinoma of the renal pelvis or ureter and delay bladder tumour relapse

Author(s): Chen Bing | Zeng Zhao-Chong | Wang Guo-Min | Zhang Li | Lin Zong-Ming | Sun Li-An | Zhu Tong-Yu | Wu Li-Li | Zhang Jian-Ying | Ji Yuan
Normal Criteria of Function Families Related to a Result of Drasin

Author(s): Zhu Bing | Lin Jianming | Yuan Wenjun
Effect of different levels of copper on growth performance and cecal ecosystem of newly weaned piglets

Author(s): Shao-Feng Mei | Bing Yu | Cui-Fang Ju | Dan Zhu | Dai-Wen Chen
Inhibition of pancreatic carcinoma cell growth in vitro by DPC4 gene transfection

Author(s): Wei Shen, Guo-Qing Tao, De-Chun Li, Xing-Guo Zhu, Xia Bai, Bing Cai
Does Helicobacter pylori infection play a role in iron deficiency anemia? A meta-analysis

Author(s): Xin-Hua Qu, Xiao-Lu Huang, Ping Xiong, Cui-Ying Zhu, You-Liang Huang, Lun-Gen Lu, Xu Sun, Lan Rong, Liang Zhong, Da-Yu Sun, Hai Lin, Ming-Ci Cai, Zhi-Wei Chen, Bing Hu, Lian-Ming Wu, Yi-Bin Jiang, Wei-Li Yan
Tyrosinase Small Interfering RNA Effectively Suppresses Tyrosinase Gene Expression In Vitro and In Vivo

Author(s): Jia Xiu-Hua | Lin Shao-Chun | Huang Bing | Zhu Xiang | Zhuang Jing | Li Wei-Hua | Liu Qian | Luo Ting | Xu Xiao-Ping | Chen Xi-Gu
Effect of different levels of copper on growth performance and cecal ecosystem of newly weaned piglets

Author(s): Shao-Feng Mei | Bing Yu | Cui-Fang Ju | Dan Zhu | Dai-Wen Chen
Follicular thyroid carcinoma invades venous rather than lymphatic vessels

Author(s): Lin Xiaoqi | Zhu Bing | Liu Yulin | Silverman Jan
GJB2 mutation spectrum in 2063 Chinese patients with nonsyndromic hearing impairment

Author(s): Dai Pu | Yu Fei | Han Bing | Liu Xuezhong | Wang Guojian | Li Qi | Yuan Yongyi | Liu Xin | Huang Deliang | Kang Dongyang | Zhang Xin | Yuan Huijun | Yao Kun | Hao Jinsheng | He Jia | He Yong | Wang Youqin | Ye Qing | Yu Youjun | Lin Hongyan | Liu Lijia | Deng Wei | Zhu Xiuhui | You Yiwen | Cui Jinghong | Hou Nongsheng | Xu Xuehai | Zhang Jin | Tang Liang | Song Rendong | Lin Yongjun | Sun Shuanzhu | Zhang Ruining | Wu Hao | Ma Yuebing | Zhu Shanxiang | Wu Bai-lin | Han Dongyi | Wong Lee-Jun
Genomic sequence, organization and characteristics of a new nucleopolyhedrovirus isolated from Clanis bilineata larva

Author(s): Zhu Shan-Ying | Yi Jian-Ping | Shen Wei-De | Wang Li-Qun | He Hua-Gang | Wang Yong | Li Bing | Wang Wen-Bing
Structural Changes of Malt Proteins During Boiling

Author(s): Bei Jin | Lin Li | Guo-Qin Liu | Bing Li | Yu-Kui Zhu | Liao-Ning Liao
Robust adaptive tracking for Markovian jump nonlinear systems with unknown nonlinearities

Author(s): Jin Zhu | Hong-Sheng Xi | Hai-Bo Ji | Bing Wang
Wnt expression is not correlated with β-catenin dysregulation in Dupuytren's Disease

Author(s): O'Gorman David | Wu Yan | Seney Shannon | Zhu Rebecca | Gan Bing
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona