Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Zhu Xiaojuan"

ADD TO MY LIST
 
Efficient production of human acidic fibroblast growth factor in pea (Pisum sativum L.) plants by agroinfection of germinated seeds

Author(s): Fan Yajun | Li Wei | Wang Junjie | Liu Jingying | Yang Meiying | Xu Duo | Zhu Xiaojuan | Wang Xingzhi
Novel Mechano-Luminescent Sensors Based on Piezoelectric/Electroluminescent Composites

Author(s): Yanmin Jia | Xiangling Tian | Zheng Wu | Xiaojuan Tian | Jiayi Zhou | Yunzhang Fang | Chenchen Zhu
Retrospective seroepidemiology indicated that human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 circulated wildly in central and southern China before large-scale outbreaks from 2008

Author(s): Zhu Zhen | Zhu Shuangli | Guo Xuebin | Wang Jitao | Wang Dongyan | Yan Dongmei | Tan Xiaojuan | Tang Liuying | Zhu Hui | Yang Zhaohui | Jiang Xiaohong | Ji Yixin | Zhang Yong | Xu Wenbo
An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of Hand Foot and Mouth Disease in Fuyang city of China

Author(s): Zhang Yan | Zhu Zhen | Yang Weizhong | Ren Jun | Tan Xiaojuan | Wang Yu | Mao Naiying | Xu Songtao | Zhu Shuangli | Cui Aili | Zhang Yong | Yan Dongmei | Li Qun | Dong Xiaoping | Zhang Jing | Zhao Yueping | Wan Junfeng | Feng Zijian | Sun Junling | Wang Shiwen | Li Dexin | Xu Wenbo
Why do you need a reservation system?      Affiliate Program