Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Agnieszka Permoda-Osip"

ADD TO MY LIST
 
Deficyt funkcji wykonawczych u potomstwa pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową

Author(s): Agnieszka Permoda-Osip | Alina Borkowska | Janusz Rybakowski
Impaired cognitive function in healthy offspring of bipolar patients

Author(s): Permoda-Osip Agnieszka | Borkowska Alina | Rybakowski Janusz
Affiliate Program     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil