Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Alicja Żabka"

ADD TO MY LIST
 
Mutations spectrum in hereditary disorders predisposing to occurrence of intestine polyposis in Poland

Author(s): Plawski Andrzej | Boruń Paweł | Banasiewicz Tomasz | Paszkowski Jacek | Stembalska Agnieszka | Sąsiadek Maria | Siołek Monika | Kozak - Klonowska Beata | Brozek Izabela | Limon Janusz | Nowakowska Dorota | Kurzawski Grzegorz | Byrski Tomasz | Gach Tomasz | Hodorowicz-Zaniewska Diana | Bartkowiak Anna | Slomski Ryszad | Czkwianianc Elżbieta | Linke Krzysztof | Grzybowska Ewa | Lącka-Wojciechowska Arleta | Szwiec Marek | Więcek Sabina | żabka Alicja | Synowiec Agnieszka | Jakubiuk-Tomaszuk Anna | Skalski Robert | Lubinski Jan | Krokowicz Piotr | Blecharz Paweł | Teisseyre Mikołaj | Drews Michal | Cichy Wojciech
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii

Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

Author(s): Jarosław Kwiecień | Lucjan Szadkowski | Wiktor Szostak | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Skrajnie niska niedokrwistość jako objaw zaniedbanej przepukliny rozworu przełykowego

Author(s): Ewa Rabiej | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Agnieszka Krzywicka
Celiakia rozpoznawana w wieku dorosłym - problem także pediatryczny

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Maria Łukasik | Wojciech Pieniążek | Alicja Żabka
Limfocyty T alfa/beta i gamma/delta krwi obwodowej dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Jacek Karp | Jarosław Kwiecień | Wojciech Pieniążek | Krystyna Karczewska
Stężenie IL-10 i IL-13 u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Alicja Żabka | Bogdan Mazur | Krystyna Karczewska | Antoni Dyduch
Trudności diagnostyczne w celiakii

Author(s): Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Daniel Sabat | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Antoni Dyduch
Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Piotr Albrecht | Jacek Brendze | Barbara Burda-Muszyńska | Bożena Cukrowska | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Agnieszka Gawrońska | Ewa Hapyn | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak | Monika Jakubik | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bożena Kazimierczak | Ewa Kochańska | Piotr Konieczny | Bartosz Korczowski | Małgorzata Mokrzycka | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Oralewska | Andrzej Radzikowski | Wanda Reyman | Edyta Sienkiewicz | Kamila Skóra | Jadwiga Szymanowicz | Agata Szymańska | Marta Ślimok | Halina Woś | Aleksandra Zalewska | Jadwiga Zauska
Ocena parametrów manometrycznych u dzieci z retencyjnym i nieretencyjnym nietrzymaniem stolca

Author(s): Agnieszka Krzywicka | Jarosław Kwiecień | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Karpe

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions