Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Deng Changsheng"

ADD TO MY LIST
 
Influence of meteorological factors on the seasonal onset of esophagogastric variceal bleeding

Author(s): Jun Chen | Donghua Li | Shaoyong Xu | Zequn Sun | Bin Wang | Changsheng Deng
Simulation on Cooling System of Automotive Waste Heat Thermoelectric Generator

Author(s): Xiaohong Yuan | Sufen Yuan | Changsheng Chen | Yadong Deng
Promoting Effect of Layered Titanium Phosphate on the Electrochemical and Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells

Author(s): Cheng Ping | Chen Ruihao | Wang Junfei | Yu Jianong | Lan Tian | Wang Wanjun | Yang Haijun | Wu Haixia | Deng Changsheng
Rapid and effective malaria control in Cambodia through mass administration of artemisinin-piperaquine

Author(s): Song Jianping | Socheat Duong | Tan Bo | Dara Prak | Deng Changsheng | Sokunthea Sreng | Seila Suon | Ou Fengzhen | Jian Huaxiang | Li Guoqiao
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona