Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Dorota Diakowska"

ADD TO MY LIST
 
Serum and tissue levels of interleukin-12 and interleukin-18 in intestinal type gastric cancer

Author(s): Dorota Diakowska, Krzysztof Grabowski, Mirosław Nienartowicz, Piotr Szelachowski, Krystyna Markocka-Mączka
Peroksydacja lipidów i całkowity status antyoksydacyjny w nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego

Author(s): Dorota Diakowska | Krzysztof Grabowski | Mirosław Nienartowicz | Krystyna Markocka-Mączka
Cytokiny prozapalne IL-6, IL-8 i białko ostrej fazy w ostrym zapaleniem trzustki - rola IL-8 w prognozowaniu powikłań

Author(s): Andrzej Lewandowski | Wacław Kopeć | Dorota Diakowska | Maciej Garbień
Zastosowanie oznaczania elastazy 1 w kale w diagnostyce przewlekłego zapalenia trzustki (wyniki przed i po leczeniu operacyjnym)

Author(s): Dorota Diakowska | Witold Knast | Witold Diakowski | Krzysztof Grabowski | Marta Strutyńska-Karpińska | Krystyna Markocka-Mączka | Piotr Szelachowski
Affiliate Program     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona