Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Ewa Andrzejewska"

ADD TO MY LIST
 
RANY KĄSANE U DZIECI - PROBLEM LECZNICZY I SPOŁECZNY

Author(s): Maciej Kubus | Ewa Andrzejewska | Wojciech Kuzański
Zakażenie Helicobacter pylori u dzieci: klinika, diagnostyka, leczenie i lekowrażliwość

Author(s): Beata Klincewicz | Iwona Ignyś | Ewa Andrzejewska | Iwona Bączyk | Przemysław Majewski | Andrzej Szkaradkiewicz | Wojciech Cichy
TORAKOSKOPOWE LECZENIE PIERWOTNEJ SAMOISTNEJ ODMY OPŁUCNOWEJ U DZIECI - OPIS TRZECH PRZYPADKÓW

Author(s): Janusz Jabłoński | Paweł Polityło | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska
Samoistne pęknięcie śledziony w przebiegu Mononukleozy zakaźnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Author(s): Janusz Jabłoński | Małgorzata Lewandowska | Ewa Andrzejewska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski
Ocena wybuchu oddechowego i ekspresji receptorów dla TNF-a na granulocytach obojętnochłonnych u dzieci z ciężkimi oparzeniami

Author(s): Janusz Piotr Sikora | Danuta Chlebna-Sokół | Ewa Andrzejewska | Sławomir Chrul | Wojciech Kuzański | Anna Sikora
Przypadek guza zapalnego płuca u 6-letniej dziewczynki

Author(s): Anna Sitkiewicz | Przemysław Przewratil | Ewa Andrzejewska
Zaburzenia lokalnej syntezy czynników wzrostu w odźwierniku u dzieci z wrodzonym przerostowym zwężeniem odźwiernika

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Pyloromiotomia okołopępkowa z zastosowaniem klemu okienkowego

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Współczesne poglądy na patogenezę, diagnostykę i leczenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika

Author(s): Janusz Jabłoński | Renata Gawrońska | Aleksandra Gawłowska | Ewa Andrzejewska
Natural Killer Cell Cytotoxicity and Immunosuppressive Cytokines (IL-10, TGF-β1) in Patients with Gastric Cancer

Author(s): Andrzej Szkaradkiewicz | Tomasz M. Karpiński | Michał Drews | Maciej Borejsza-Wysocki | Przemysław Majewski | Ewa Andrzejewska
Supraumbilical pyloromiotomy with the use of fenestrated forceps --- Pyloromiotomia okolopepkowa z zastosowaniem klemu okienkowego

Author(s): Janusz Jablonski | Renata Gawronska | Aleksandra Gawlowska | Ewa Andrzejewska

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program