Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Gorokhovа M. N"

ADD TO MY LIST
 
TERMS OF ELECTRODEPOSITION OF BRASS Условия электроосаждения латуни

Author(s): Polishchuk S. V. | Gorokhovа M. N. | Abramov G. N. | Byshov D. N. | Gorokhov A. A. | Abramovа T. Y.
Neutral pion number fluctuations at high multiplicity in pp-interactions at 50 GeV

Author(s): Afonin A. G. | Aleev A. N. | Ardashev E. N. | Avdeichikov V. V. | Balandin V. P. | Basiladze S. G. | Batouritski M. A. | Berezhnev S. F. | Bogdanova G. A. | Borzunov Yu. T. | Budilov V. A. | Chentsov Yu. A. | Ermakov G. G. | Ermolov P. F. | Furmanets N. F. | Golovkin V. F. | Golovnya S. N. | Gorokhov S. A. | Grishin N. I. | Grishkevich Ya. V. | Karmanov D. E. | Kekelidze G. D. | Kholodenko A. G. | Kireev V. I. | Kiryakov A. A. | Kokoulina E. S. | Kramarenko V. N. | Konstantinov V. V. | Kubarovsky A. V. | Kurchaninov L. L. | Kutov A. Ya. | Lanschikov G. I. | Leflat A. K. | Lobanov I. S. | Lobanova E. V. | Lyutov S. I. | Lysan V. N. | Merkin M. M. | Mitrofanov G. A. | Myalkovskiy V. V. | Nikitin V. A. | Peshehonov V. D. | Petrov V. S. | Petukhov Y. P. | Pleskach A. V. | Polkovnikov M. K. | Popov V. V. | Ronzhin V. N. | Rufanov I. A. | Ryadovikov V. N. | Senko V. A. | Shalanda N. A. | Soldatov M. M. | Tikhonova L. A. | Tsyupa Yu. P. | Vishnevskaya A. M. | Volkov V. Yu. | Vorobiev A. P. | Voronin A. G. | Yakimchuk V. I. | Yukaev A. I. | Zapolskii V. N. | Zhidkov N. K. | Zotkin S. A. | Zverev E. G.
Extensive Gastropancreatoduodenal Resections in the Treatment of Ductal Carcinoma of the Head of Pancreas

Author(s): D.M. Kuchin | G.G. Gorokhov | S.А. Vasenin | V.I. Shalapuda | N.V. Zarechnova | P.I. Rykhtik | V.Е. Zagainov
The Estimation of Liver Surgery Results in Colorectal Metastases in the Privolzhsky District Medical Center of Federal Medico-Biologic Agency of Russia (Nizhny Novgorod) According to International Register LiverMetSurvey

Author(s): V.Е. Zagainov | V.М. Kukosh | М.А. Sudakov | G.G. Gorokhov | S.А. Vasenin | N.V. Zarechnova | D.V. Komarov | А.А. Kazakov | А.К. Gagua
The Management of Cystoarterial Fistula of Pancreas

Author(s): V.Е. Zagainov | G.G. Gorokhov | D.M. Kuchin | А.А. Seryogin | А.I. Zaitsev
The Methodological Way to Diagnostic of Efficiency Active Leaching Materials

Author(s): Nikolay N. Petrov | Roman V. Gorokhov | Tatyana N. Musorina | Tatyana B. Kasatkina | Natalya A. Shkabara | Nikolay N. Bukov
The Methodological Way to Diagnostic of Efficiency Active Leaching Materials

Author(s): Tatyana B. Kasatkina | Natalya A. Shkabara | Nikolay N. Bukov | Nikolay N. Petrov | Roman V. Gorokhov | Tatyana N. Musorina
The Methodological Way to Diagnostic of Efficiency Active Leaching Materials

Author(s): Tatyana B. Kasatkina | Natalya A. Shkabara | Nikolay N. Bukov | Nikolay N. Petrov | Roman V. Gorokhov | Tatyana N. Musorina
Interaction of SF6 Multiple PhotonDissociation Products With Siliconand SiO2 Surfaces

Author(s): Yu. A. Gorokhov | A. L. Gritsenko | V. N. Lokhman
Multi-Antenna Techniques for Evolved 3G Wireless Communication Networks: An Overview

Author(s): Michael Mao Wang | Andy Wang | Alexei Gorokhov | Tamer Kadous | Min Dong

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions