Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jacek Kasner"

ADD TO MY LIST
 
Diagnostyka i klinika ostrych biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w ?ląskim Centrum Pediatrii w Zabrzu w latach 1997-2000

Author(s): Elżbieta Łukasik | Małgorzata Rusek-Zychma | Maria Łukasik | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Achalazja przełyku u 6-letniej dziewczynki

Author(s): Jarosław Kwiecień | Jacek Kasner | Józef Dzielicki | Marcin Pięta | Krzysztof Fyderek | Franciszek Halkiewicz | Krystyna Karczewska
Przeciwciała przeciwko transglutaminazie tkankowej (tTG) w diagnostyce celiakii

Author(s): Jacek Kasner | Krystyna Karczewska | Jadwiga Sulej | Jolanta Porębska | Alicja Żabka | Anna Janicka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Daniel Sabat
Znaczenie dolichosigma w patogenezie przewlekłych zaparć u dzieci

Author(s): Jarosław Kwiecień | Alicja Żabka | Tomasz Legaszewski | Jolanta Porębska | Agnieszka Krzywicka | Wojciech Pieniążek | Jacek Kasner | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska | Stanisław Skrzelewski
Próby korelacji serologicznych markerów celiakii ze stopniem zaniku kosmków jelitowych, wiekiem i płcią pacjentów z celiakią

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Jacek Karpe | Daniel Sabat | Alicja Żabka | Małgorzata Barć-Czarnecka | Jarosław Kwiecień | Anna Janicka | Wojciech Pieniążek | Elżbieta Łukasik
Odległe efekty laparoskopowych operacji antyrefluksowych u dzieci z chorobą refluksową przełyku

Author(s): Jarosław Kwiecień | Józef Dzielicki | Wojciech Korlacki | Jacek Ciekalski | Alicja Żabka | Agnieszka Krzywicka | Jacek Kasner | Wojciech Pieniążek | Jolanta Porębska | Elżbieta Łukasik | Krystyna Karczewska
Hipolaktazja u dzieci szkolnych z terenu Zabrza

Author(s): Jarosław Kwiecień | Lucjan Szadkowski | Wiktor Szostak | Alicja Żabka | Krystyna Karczewska | Jacek Kasner
Celiakia rozpoznawana w wieku dorosłym - problem także pediatryczny

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Maria Łukasik | Wojciech Pieniążek | Alicja Żabka
Trudności diagnostyczne w rozpoznaniu późno ujawnionej celiakii u dorosłych

Author(s): Krystyna Karczewska | Jacek Kasner | Maria Łukasik | Jadwiga Sulej | Daniel Sabat | Dariusz Karasek | Ewa Maroczkaniec

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Save time & money - Smart Internet Solutions