Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Jia-Ying Yang"

ADD TO MY LIST
 
Quality of life and psychological outcome of donors after living donor liver transplantation

Author(s): Shu-Guang Jin | Bo Xiang | Lu-Nan Yan | Zhe-Yu Chen | Jia-Ying Yang | Ming-Qing Xu | Wen-Tao Wang
Management of venous stenosis in living donor liver transplant recipients

Author(s): Jie Yang, Ming-Qing Xu, Lu-Nan Yan, Wu-Sheng Lu, Xiao Li, Zheng-Rong Shi, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Jia-Ying Yang
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona