Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Krzysztof J. Filipiak"

ADD TO MY LIST
 
Estrogen receptor alpha localization in the testes of men with normal spermatogenesis Estrogen receptor alpha localization in the testes of men with normal spermatogenesis

Author(s): Eliza Filipiak | Dagmara Suliborska | Maria Laszczynska | Renata Walczak-Jedrzejowska | Elzbieta Oszukowska | Katarzyna Marchlewska | Krzysztof Kula | Jolanta Slowikowska-Hilczer
Antagoniści aldosteronu w pozawałowej niewydolności serca - praktyka stosowania w Polsce - wyniki badania ankietowego

Author(s): Ewa Siewaszewicz | Krzysztof J. Filipiak | Marek Gierlotka | Marek Bronisz | Waldemar Elikowski | Piotr Feusette | Marek Gajewski
Di(n-butyl) phthalate has no effect on the rat prepubertal testis despite its estrogenic activity in vitro

Author(s): Eliza Filipiak | Renata Walczak-Jędrzejowska | Mariusz Krupiński | Elżbieta Oszukowska | Katarzyna Marchlewska | Jerzy Długoński | Krzysztof Kula | Jolanta Słowikowska-Hilczer
Postępy farmakoterapii antyarytmicznej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Dlaczego warto poświęcić trochę czasu farmakoekonomii? Część 1

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Nietypowy przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorej z izolowaną przetoką wieńcową - opis przypadku

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Putkiewicz | Janusz Kochanowski | Artur Oręziak | Grzegorz Opolski
Postępy farmakoterapii niewydolności serca

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Dariusz A. Kosior
Napad migotania przedsionków u młodego mężczyzny po nadużyciu marihuany - opis prawdopodobnego związku przyczynowo-skutkowego

Author(s): Dariusz A. Kosior | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Grzegorz Opolski
Statyny - nowe wskazania kliniczne?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Analiza koszty-efektywność. Część 3

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Human genome project - implikacje kardiologiczne

Author(s): Adam Rdzanek | Krzysztof J. Filipiak
Analiza koszty-efektywność. Część 2

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Zasady tworzenia polskiego nazewnictwa leków kardiologicznych

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Józef Mészáros
Tamponada serca w przebiegu zespołu Meigsa

Author(s): Piotr Scisło | Krzysztof J. Filipiak | Franciszek Majstrak | Janusz Kochanowski | Sławomir Stawicki | Zbigniew Tomik | Grzegorz Opolski
Efekt klasy a inhibitory konwertazy angiotensyny

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Farmakoekonomika inhibitorów Gp IIb/IIIa w niestabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Ewa Kowalik
Statyny - czy wszystkie są sobie równe?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada | Grzegorz Opolski
Quo vadis farmakoterapio kardiologiczna?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Maciej Niewada
Statyny - efekty terapeutyczne i koszty leczenia

Author(s): Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Farmakoekonomia antagonistów GP IIb/IIIa (część 1)

Author(s): Ewa Kowalik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak
Osoczowe stężenia tryptazy u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi w okresie hospitalizacji i w obserwacji odległej

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Bożena Tarchalska-Kryńska | Adam Rdzanek | Janusz Kochman | Grzegorz Opolski
Badanie echokardiograficzne, EKG i 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera z analizą zmienności rytmu zatokowego u chorych z twardziną układową

Author(s): Edyta Płońska | Lidia Ostanek | Andrzej Wojtarowicz | Piotr Szamlewski | Ida Hegedus | Krzysztof Filipiak | Maciej Lewandowski | Robert Kaliszczak | Beata Butkiewicz | Elżbieta Załuga
Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania kardiowertera-defibrylatora w prewencji nagłych zgonów sercowych

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Ocena ryzyka wieńcowego lekarzy - uczestników V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego - badanie przesiewowe

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Marzena Baranowska | Przemysław Stolarz | Grzegorz Karpiński | Robert Rudowski | Grzegorz Opolski
Fibraty - dlaczego ważne? Statyny - dlaczego ważniejsze?

Author(s): Jacek Lewandowski | Krzysztof J. Filipiak
Powiększenie lewego przedsionka - studium elektrokardiograficzno-echokardiograficzne

Author(s): Sławomir Stawicki | Krzysztof J. Filipiak | Emil Wojda | Ewa Kowalik | Aleksandra Wisłowska | Grzegorz Opolski
Statyny - coraz dalej od cholesterolu?

Author(s): Krzysztof J. Filipiak | Michał Marchel | Arkadiusz Pietrasik
Jakość życia chorych poddanych operacji pomostowania tętnic wieńcowych - porównanie wizualnej skali oceny jakości życia z kliniczną oceną wydolności wieńcowej i krążeniowej (CCS, NYHA) przed i po operacji

Author(s): Piotr Suwalski | Grzegorz Suwalski | Krzysztof J. Filipiak | Radosław Wilimski | Franciszek Majstrak | Andrzej Kurowski | Kazimierz B. Suwalski | Grzegorz Opolski
Stymulacja resynchronizująca w niewydolności serca

Author(s): Michał Marchel | Krzysztof J. Filipiak | Roman Steckiewicz
Czynnik natriuretyczny typu B w chorobie niedokrwiennej serca: co nowego w roku 2004?

Author(s): Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Karpiński
Farmakoekonomiczne aspekty zastosowania sibutraminy w leczeniu otyłości

Author(s): Arkadiusz Pietrasik | Szymon Kaczor | Maciej Niewada | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
Elektrokardiograficzne cechy zamknięcia gałęzi diagonalnej i marginalnej jako tętnicy dozawałowej

Author(s): Filip Szymański | Marcin Grabowski | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Przemysław Stolarz | Zenon Huczek | Janusz Kochman | Grzegorz Horszczaruk | Anna Hrynkiewicz | Grzegorz Opolski
Ocena częstości występowania zaburzeń lipidowych u chorych na obturacyjny bezdech podczas snu

Author(s): Katarzyna Górska | Piotr Korczyński | Marta Kumor | Piotr Bielicki | Krzysztof J. Filipiak | Krzysztof Byśkiniewicz | Ryszarda Chazan
Plejotropowe działanie leków hipolipemizujących 2006

Author(s): Łukasz A. Małek | Mateusz Śpiewak | Krzysztof J. Filipiak
Rola biomarkerów w stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrą zatorowością płucną

Author(s): Agnieszka Kapłon | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak
Dostępne metody oceny zjawiska aspirynooporności i jego znaczenie w leczeniu pacjentów z chorobą wieńcową

Author(s): Marek Postuła | Agnieszka Kapłon-Cieślicka | Agnieszka Strzelak | Marek Rosiak | Krzysztof J. Filipiak
Nawracające uniesienie odcinka ST z tachyarytmią komorową związane z krytycznym zwężeniem proksymalnego odcinka gałęzi przedniej zstępującej

Author(s): Anna Hrynkiewicz | Filip M. Szymański | Grzegorz Karpinski | Marcin Grabowski | Krzysztof J. Filipiak | Robert Rudowski
Xenoestrogens diethylstilbestrol and zearalenone negatively influence pubertal rat's testis.

Author(s): Eliza Filipiak | Renata Walczak-Jedrzejowska | Elzbieta Oszukowska | Anna Guminska | Katarzyna Marchlewska | Krzysztof Kula | Jolanta Slowikowska-Hilczer
Clinical presentation, treatment, and long‑term outcomes in patients with takotsubo cardiomyopathy: experience of a single cardiology center

Author(s): Grzegorz Opolski | Maciej M. Pawlak | Marek F. Roik | Janusz Kochanowski | Piotr Ścisło | Radosław Piątkowski | Janusz Kochman | Grzegorz Karpiński | Robert Kowalik | Marcin Grabowski | Paweł Balsam | Krzysztof J. Filipiak
SERUM TRYPTASE AND TUMOR NECROSIS FACTOR ALPHA LEVELS IN PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROMES

Author(s): Filipiak Krzysztof J. | Kapłon-Cieślicka Agnieszka | Rdzanek Adam | Rancic B. Milan | Grabowski Marcin | Tarchalska-Kryńska Bozena | Opolski Grzegorz
Case reportBNP in the differential diagnosis of amiodarone-induced pulmonary toxicity: a case report and review of the literature

Author(s): Marcin Grabowski | Łukasz A. Małek | Grzegorz Karpiński | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski
ORIGINAL PAPER: Exercise h-FABP plasma concentration in healthy subjects

Author(s): Łukasz A. Małek | Marcin Grabowski | Monika Szpotańska | Mateusz Śpiewak | Renata Główczyńska | Krzysztof J. Filipiak | Grzegorz Opolski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program