Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Mieczysława Czerwionka-Szaflarska"

ADD TO MY LIST
 
Assessment of the influence of smoking on the incidence of Helicobacter pylori infection in children and adolescents

Author(s): Monika Parzęcka | Anna Szaflarska-Popławska | Ewa Pufal | Karol Śliwka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Assessment of the activity of the antioxidant barrier in children and adolescents with gastroesophageal reflux disease

Author(s): Beata Jakubowska-Zając | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Alina Woźniak | Anna Szaflarska-Popławska | Monika Parzęcka
EleCare w leczeniu alergii na białka mleka krowiego - doświadczenia własne

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Ewa Łoś-Rycharska | Aurelia Sielużucka |
Metabolic bone disease as a complication of nutritional treatment of preterm newborn – a case study

Author(s): Roman Kaźmirczuk | Marlena Jakubczyk | Kinga Kupczyk | Marcin Owczarek | Piotr Brzeziński | Małgorzata Apanasiewicz | Przemysław Słomkowski | Barbara Brzezińska | Roman Junik | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Kusza
Częstość zakażenia hbv i hcv u dzieci ze schorzeniami serca

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Andrzej Nowak | Grażyna Swincow
Ocena stosowania Duspatalinu w zawiesinie podczas leczenia bólów brzucha u dzieci

Author(s): Józef Ryżko | Marek Woynarowski | Wojciech Cichy | Wrzesław Romańczuk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Krzysztof Fyderek | Krystyna Karczewska | Iwona Ignyś | Grażyna Bała | Anna Krenska-Wiącek | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Crobot | Stanisław Pieczarkow
Inhibitory fibrynolizy a zmiany zapalne w wątrobie u dzieci chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub typu C

Author(s): Kinga Michalska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Grażyna Dymek | Maria Kotschy | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Wpływ zakażenia HGV na obraz morfologiczny wątroby u dzieci z zapaleniami wątroby

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot
Kompleksy trombina-antytrombina III (TAT) jako markery generacji trombiny u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C

Author(s): Inga Adamska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Andrzej Chrobot | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Choroba refluksowa u dzieci z zapaleniem błony śluzowej żołądka i(lub) dwunastnicy ze współistniejącym (lub bez) zakażeniem Helicobacter pylori

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Bała | Izabela Zielińska
Udział wybranych cytokin prozapalnych w odpowiedzi immunologicznej u dzieci i młodzieży z niedożywieniem

Author(s): Lucyna Müller | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Popławska
Badania epidemiologiczne częstości występowania zakażenia Helitobatter pylori u dzieci w Polsce

Author(s): Franciszek Iwańczak | Elżbieta Madorkowska | Maciej Kaczmarski | Leokadia Bąk-Romaniszyn | Izabela Płaneta-Małecka | Wrzesław Romańczuk | Barbara Iwańczak | Tomasz Pytrus | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Mierzwa | Wojciech Cichy | Iwona Ignyś | Danuta Dzierżanowska | Grażyna Gościniak | Ewa Vogtt
Analiza wybranych parametrów krzepnięcia krwi u dzieci i młodzieży chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Author(s): Inga Adamska | Grażyna Mierzwa | Anna Szaflarska-Popławska | Arleta Kulwas | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Wybrane czynniki ryzyka zakażenia TTV u dzieci i młodzieży

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller
Analiza oparzeń chemicznych i termicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży

Author(s): Grażyna Mierzwa | Hanna Zielińska | Lidia Wika | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Maria Maćkowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Nieswoiste zapalenia jelit jako przyczyna niedożywienia u dzieci i młodzieży

Author(s): Grażyna Bała | Aurelia Sielużycka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Analiza przyczyn niedożywienia u dzieci do lat 2

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Grażyna Swincow | Agnieszka Rytarowska
Polipy przełyku i wpustu u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Grażyna Mierzwa | Izabela Zielińska | Hanna Zielińska | Grażyna Bała | Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Przyczyny przewlekłej biegunki u dzieci i młodzieży z prawidłową błoną śluzową jelita cienkiego

Author(s): Grażyna Bała | Hanna Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Analiza efektów leczenia choroby refluksowej przełyku u dzieci

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Odległe skutki choroby refluksowej przełyku u dzieci i młodzieży

Author(s): Marlena Jakubczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Paweł Jakubczyk
Samoocena jakości życia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych ach na celiakię

Author(s): Lidia Wika | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Parenteralne leczenie żywieniowe dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Spożycie wapnia u dzieci z nadwrażliwością na białka mleka krowiego leczonych dietą eliminacyjną

Author(s): Inga Adamska | Kinga Świątek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rozległe zajęcie przewodu pokarmowego u 17-letniego chłopca z chorobą Leśniowskiego-Crohna

Author(s): Grażyna Bała | Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jerzy Brazowski
Dobry efekt leczenia "top-down" ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u 15-letniej dziewczynki

Author(s): Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Renata Kuczyńska
Zastosowanie modyfikacji badania tomografem komputerowym w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Alternatywa czy uzupełnienie diagnostyki w kwalifikacji do leczenia operacyjnego?

Author(s): Katarzyna Nierzwicka | Małgorzata Chrupek | Andrzej Igor Prokurat | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Katarzyna Laskowska | Sylwia Drewa | Władysław Lasek
Ocena aktywności parametrów anty oksydacyjnych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska
Ocena wydzielania melatoniny u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Rafał Czarnecki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Józef Kędziora | Sylwia Murawska
Cholestaza wyprzedzająca ujawnienie choroby Leśniowskiego-Crohna u 10-letniej dziewczynki

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Monika Parzęcka | Renata Kuczyńska
Czy LC-PUFA omega-3 mogą być szansą na poprawę skuteczności leczenia nieswoistych zapaleń jelit u dzieci i młodzieży?

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Hanna Zielińska-Duda | Sylwia Murawska
Wpływ eliminacyjnej diety bezmlecznej na stan odżywienia dzieci do ukończenia drugiego roku życia

Author(s): Inga Adamska | Kinga Świątek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec
Analiza manifestacji pozajelitowej nieswoistych zapaleń jelit u pacjentów w wieku rozwojowym

Author(s): Marika Reszczyńska | Anna Urbańczyk | Eliza Łężyk | Anna Dąbrowska-Gizińska | Joanna Gąsiorowska | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Rola alergii pokarmowej w atopowym zapaleniu skóry: metody leczenia dietetycznego i farmakologicznego

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Inga Adamska | Kinga Świątek
Lekowrażliwość szczepów Helicobacter pylori - obserwacje własne

Author(s): Anna Zawadzka-Gralec | Małgorzata Wróblewska | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Mierzwa | Monika Parzęcka | Grażyna Bała | Jadwiga Ślusarska-Kopala | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Wrzód samotny odbytnicy u 14-letniego chłopca

Author(s): Bartosz Romańczuk | Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Występowanie celiakii w Polsce - badanie wieloośrodkowe

Author(s): Anna Szaflarska-Popławska | Krystyna Karczewska | Alicja Żabka | Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Piotr Albrecht | Jacek Brendze | Barbara Burda-Muszyńska | Bożena Cukrowska | Grażyna Czaja-Bulsa | Adam Daukszewicz | Agnieszka Gawrońska | Ewa Hapyn | Barbara Iwańczak | Franciszek Iwańczak | Monika Jakubik | Elżbieta Jarocka-Cyrta | Jan Józefczuk | Bożena Kazimierczak | Ewa Kochańska | Piotr Konieczny | Bartosz Korczowski | Małgorzata Mokrzycka | Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz | Beata Oralewska | Andrzej Radzikowski | Wanda Reyman | Edyta Sienkiewicz | Kamila Skóra | Jadwiga Szymanowicz | Agata Szymańska | Marta Ślimok | Halina Woś | Aleksandra Zalewska | Jadwiga Zauska
Profilaktyka alergii pokarmowej - hydrolizaty, probiotyki i prebiotyki

Author(s): Inga Adamska | Kinga Kupczyk | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Zespół złego wchłaniania jako manifestacja alergii pokarmowej u dzieci

Author(s): Hanna Zielińska-Duda | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Przedłużające się i nawracające stany gorączkowe wiodącą manifestacją choroby Leśniowskiego-Crohna u 8-letniej dziewczynki

Author(s): Beata Jakubowska-Zając | Renata Kuczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Leczenie dietetyczne w chorobach alergicznych

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Eozynofilowe zapalenie jelita grubego u 4-letniego chłopca

Author(s): Joanna Gąsiorowska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Analiza zatruć chemicznych u dzieci i młodzieży

Author(s): Hanna Zielińska-Duda | Justyna Koszczyńska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Częstość występowania i przebieg kliniczny alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży z kwaśnym refluksem żołądkowo-przełykowym

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Zawadzka-Gralec | Anna Szaflarska-Popławska | Grażyna Swincow | Renata Kuczyńska
Nadwrażliwość na substancje dodawane do żywności - niedoceniany problem w praktyce pediatrycznej

Author(s): Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Biegunka o etiologii clostridium difficile u 4,5-letniej dziewczynki - odległe powikłanie antybiotykoterapii

Author(s): Renata Kuczyńska | Anna Grela | Katarzyna Kuczma-Urbanek | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Odczyn toksyczno-alergiczny naczyń w przebiegu bakteriemii u 16-miesięcznej dziewczynki

Author(s): Aleksandra Nowak | Grażyna Swincow | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Przedłużająca się żółtaczka u noworodków i niemowląt - o czym należy myśleć?

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Aleksandra Nowak
Porównanie obrazu klinicznego zakażeń rotawirusowych u niemowląt karmionych naturalnie i sztucznie

Author(s): Joanna Gąsiorowska | Marika Reszczyńska | Anna Lichszteld | Beata Jakubowska | Anna Dąbrowska | Eliza Łężyk | Lech Giziński | Magdalena Pilarska | Karolina Pawelska | Łukasz Prątnicki | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Znaczenie probiotyków w tolerancji leczenia eradykacyjnego Helicobacter pylori u dzieci

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Sylwia Murawska
Znaczenie angiogenezy w progresji raka jelita grubego

Author(s): Krzysztof Pałgan | Gerard Drewa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Pałgan
Metaplazja żołądkowa dwunastnicy u dzieci - obserwacje własne.

Author(s): Grażyna Mierzwa | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Jadwiga Korenkiewicz | Grażyna Bała
Zaburzenia wzrostu u dzieci z chorobą trzewną

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Izabela Zielińska
Współczesne poglądy na zakażenie wirusem G zapalenia wątroby

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Ewa Łoś
Zakażenie wirusem C zapalenia wątroby w rodzinach dzieci chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C - obserwacje własne

Author(s): Barbara Tyczyńska-Hoffmann | Anna Szaflarska-Szczepanik | Agnieszka M. Chrobot | Sylwia Kołtan | Izabela Zielińska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Anna Szaflarska-Szczepanik | Agnieszka Żyromska
Molekularne aspekty wirulencji Helicobacter pylori i ich znaczenie kliniczne

Author(s): Monika Parzęcka | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Ocena stężeń wybranych czynników angiogennych u dzieci i młodzieży z nieswoistymi zapaleniami jelit

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Marcin Sawicki | Grażyna Mierzwa | Grażyna Odrowąż-Sypniewska
Stwardniające zapalenie dróg żółciowych w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego u 17-letniego chłopca

Author(s): Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller
Nowe spojrzenie na patogenezę choroby trzewnej

Author(s): Mieczysława Czerwionka-Szaflarska | Lucyna Müller
Ogniskowa hiperplazja guzkowa wątroby u 15-letniej dziewczynki

Author(s): Renata Kuczyńska | Grażyna Bała | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
Wpływ zakażenia HGV na funkcje wątroby u dzieci ze schorzeniami wątroby - obserwacje własne

Author(s): Ewa Łoś-Rycharska | Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions