Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Włodzimierz J. Musiał"

ADD TO MY LIST
 
Sudden cardiac death in dialysis patients Nag³y zgon sercowy u chorych dializowanych

Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Jolanta Ma³yszko | W³odzimierz J. Musia³
Prognostic significance of eGFR in patients with acute coronary syndromes and preserved renal function

Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Marcin Kożuch | Elżbieta Młodawska | Paulina łopatowska | Hanna BachɃrzewska-Gajewska | Jolanta Małyszko | Sławomir Dobrzycki | Włodzimierz J. Musiał
Ostre zespoły wieńcowe u chorych dializowanych

Author(s): Anna Tomaszuk-Kazberuk | Jolanta Małyszko | Włodzimierz J. Musiał | Krzysztof Wranicz
Wykrywanie zaburzeń gospodarki węglowodanowej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca - pojedyncze pomiary glikemii czy doustny test tolerancji glukozy

Author(s): Jolanta Bożena Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Irina Kowalska | Beata Telejko | Ida Kinalska | Wacław Kochman
Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych: przydatność kliniczna

Author(s): Anna Lisowska | Włodzimierz Jerzy Musiał | Jolanta Prokop | Jerzy Polaków | Małgorzata Knapp
Wpływ krótkotrwałej terapii antyrefluksowej na parametry 24-godzinnego, równoczasowego monitorowania pH w przełyku i EKG u pacjentów z chorobą refluksową przełyku i potwierdzoną angiograficznie chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Czy refluks żołądkowo-przełykowy może prowokować niedokrwienie mięśnia sercowego? Obserwacje osób z koronarograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową

Author(s): Sławomir Dobrzycki | Andrzej Baniukiewicz | Włodzimierz J. Musiał | Janusz Korecki | Dorota Skrodzka | Przemysław Prokopczuk | Anna Zaremba-Woroniecka | Jerzy Żuk | Wiktor Łaszewicz
Pierwotna angioplastyka w zawale serca - wyniki leczenia u chorych z cukrzycą

Author(s): Jolanta B. Prokop | Włodzimierz J. Musiał | Elżbieta Skibińska | Anna Lewczuk | Robert Sawicki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Sławomir Dobrzycki
Indeks SIMPLE - narzędzie prognostyczne u pacjentów z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową

Author(s): Anna Kozieradzka | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Hanna Bachórzewska-Gajewska | Konrad Nowalć | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ tirofibanu na normalizację uniesionego odcinka ST u chorych z zawałem serca leczonych pierwotną interwencją wieńcową

Author(s): Marcin Kożuch | Karol A. Kamiński | Sławomir Dobrzycki | Janusz Korecki | Bogumił Ramotowski | Łukasz Stachurski | Paweł Radecki | Magdalena Puciłowska | Bogusław Poniatowski | Wojciech Achremczyk | Włodzimierz J. Musiał
Wpływ niskiej dawki lipopolisacharydu bakteryjnego na proces apoptozy w mięśniu sercowym w przebiegu wstrząsu septycznego u myszy

Author(s): Monika Usowicz-Szaryńska | Karol Kamiński | Beata Szynaka | Lech Zimnoch | Marcin Kożuch | Agnieszka Leszczyńska | Wojciech Karwowski | Bogusław Sawicki | Lech Chyczewski | Włodzimierz J. Musiał | Maria M. Winnicka | Bożena Sobkowicz
Ocena przeciwpłytkowego działania aspiryny wśród pacjentów po zawale serca leczonych PCI w obserwacji półrocznej - wyniki wstępne

Author(s): Marta Kamińska | Joanna Osada | Milena Dąbrowska | Janusz Kłoczko | Karol Kramkowski | Włodzimierz J. Musiał
Insulinooporność u pacjentów z niewydolnością serca jest związana ze stężeniem interleukiny 6 w surowicy - wyniki wstępne

Author(s): Karol Adam Kamiński | Małgorzata Jasiewicz | Izabela Wojtkowska | Barbara Szepietowska | Anna Jackowska | Małgorzata Szelachowska | Włodzimierz Jerzy Musiał
Plejotropowe działanie leków hipotensyjnych

Author(s): Agnieszka M. Kuklińska | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Maciej Szmitkowski
The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial

Author(s): Agnieszka M. Tycińska | Anna Lisowska | Robert Sawicki | Bożena Sobkowicz | Anna Kozieradzka | Karol Kamiński | Barbara Mroczko | Włodzimierz J. Musiał | Sławomir Dobrzycki | Maciej Szmitkowski

Tango Jona
Tangokurs Rapperswil-Jona

     Save time & money - Smart Internet Solutions