Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Wojciech Młynarski"

ADD TO MY LIST
 
Effect of vitamin D receptor gene (VDR) polymorphism on body height in children – own experience

Author(s): Elżbieta Jakubowska-Pietkiewicz | Izabela Klich | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski | Danuta Chlebna-Sokół
Who Receives Home-Based Perinatal Palliative Care: Experience from Poland

Author(s): Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz | Łukasz Przysło | Bogna Kędzierska | Małgorzata Stolarska | Wojciech Młynarski
Multicenter cross-sectional analysis of values of glycated haemoglobin (HbA1c) in Polish children and adolescents with long-term type 1 diabetes in Poland: PolPeDiab study group Wielooœrodkowa analiza wartoœci hemoglobiny glikowanej (HbA1c) w populacji dzieci polskich z d³ugim okresem trwania cukrzycy typu 1: badanie grupy PolPeDiab

Author(s): Przemys³awa Jarosz-Chobot | Joanna Polañska | Ma³gorzata Myœliwiec | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Fendler, Halla Kamiñska | Miron Chumiecki | Beata Mianowska | Ilona Techmañska | Beata Sztangierska | Wojciech M³ynarski on behalf PolPeDiab study group
PROMIENICA PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO U PACJENTA PO OPERACJI RAKA PODNIEBIENIA - TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE - OPIS PRZYPADKU

Author(s): Małgorzata Zubowska | Wojciech Młynarski | Beata Zalewska-Szewczyk
Mutacja w genie glukokinazy jako przyczyna utrwalonej cukrzycy noworodkowej

Author(s): Małgorzata Wajda-Cuszlag | Daniel Witkowski | Elżbieta Piontek | Marta Wysocka-Mincewicz | Maciej Borowiec | Wojciech Młynarski | Mieczysław Szalecki
Przetrwała reakcja humoralna anty-GAD u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Krystyna Wyka | Witalij Andrzejewski | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Przekrojowa, jednoośrodkowa ocena wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 1 u dzieci na podstawie stężenia HbA1c

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Wojciech Fendler | Anna Ciepiela | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
ZWIĄZEK STĘŻENIA ADIPONEKTYNY Z ZACHOWANĄ INSULINOSEKRECJĄ W CUKRZYCY TYPU 1 U DZIECI

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski
Perinatalna opieka paliatywna – opis dwóch przypadków chorych z zespołem Wolfa-Hirschhorna

Author(s): Aleksandra Korzeniewska-Eksterowicz | Łukasz Przysło | Grzegorz Nowicki | Małgorzata Stolarska | Wojciech Młynarski
OCENA MARKERÓW PÓŹNEJ TOKSYCZNOŚCI NERKOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM β2 MIKROGLOBULINY U DZIECI PO ZAKOŃCZENIU LECZENIA PRZECIWNOWOTWOROWEGO

Author(s): Małgorzata Zubowska | Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka1 | Wojciech Fendler | Aleksandra Gawłowska | Beata Zalewska-Szewczyk
Wrodzona jedna czynna nerka - odmiana rozwojowa czy rzeczywisty problem kliniczny?

Author(s): Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski
Glikokortykosteroidooporność w chorobach limfoproliferacyjnych u dzieci

Author(s): Monika Bulas | Filip Pierlejewski | Wojciech Młynarski
Związek ekspresji genu chemokiny CCL3 w komórkach nowotworowych z przebiegiem klinicznym ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Author(s): Filip Pierlejewski | Monika Bulas | Agnieszka Sokół | Bernarda Kazanowska | Maciej Borowiec | Wojciech Młynarski
Probiotyki w zapobieganiu i leczeniu hiperoksalurii i kamicy szczawianowo-wapniowej

Author(s): Agata Spadło | Magdalena Kowalewska-Pietrzak | Wojciech Młynarski
Poziom przeciwciał przeciwinsulinowych a wybrane parametry kliniczne i metaboliczne u dzieci i młodzieży w pierwszych dwóch latach chorowania na cukrzycę typu 1

Author(s): Beata Mianowska | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Elżbieta Czerniawska | Olga Wegner | Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Cukrzyca noworodkowa u dzieci z Polski centralnej - wyrównanie urodzeniowego niedoboru masy ciała po zastosowaniu insulinoterapii

Author(s): Agnieszka Gach | Olga Wegner | Beata Mianowska | Krystyna Wyka | Małgorzata Zawodniak-Szałapska | Joanna Nazim | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Ogólnopolski rejestr cukrzycy wieku rozwojowego - nadzieje i oczekiwania

Author(s): Jerzy Bodalski | Agnieszka Szadkowska | Wojciech Młynarski
Związek polimorfizmu genu IRS1 z zapotrzebowaniem na insulinę u dzieci z cukrzycą typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Izabela Klich | Krystyna Wyka | Filip Pierlejewski | Jerzy Bodalski
Analiza związku między zaburzeniami dobowego rytmu ciśnienia tętniczego a polimorfizmem I/D genu enzymu konwertującego angiotensynę u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Izabela Klich | Joanna Bodalska-Lipińska | Grzegorz Misiak | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Joanna Bodalska-Lipińska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski | Leszek Markuszewski | Jerzy Bodalski
Disseminated aspergillosis of central nervous system in adolescent with Nijmegen breakage syndrome and concomitant T- cell non-Hodgkin lymphoma - the successful usage of voriconazole

Author(s): Beata Zalewska-Szewczyk | Małgorzata Stolarska | Joanna Trelińska | Filip Pierlejewski | Wojciech Młynarski
Celiakia latentna u 18-letniej dziewczyny z dermatitis herpetiformis

Author(s): Jolanta Rujner | Hanna Gregorek | Maria Zegadło-Mylik | Bogdan Woźniewicz | Henryk W. Witas | Wojciech Młynarski
Metabolic syndrome components among children born small for gestational age: analysis of the first decade of life

Author(s): Małgorzata Szałapska | Renata Stawerska | Maciej Borowiec | Wojciech Młynarski | Andrzej Lewiński | Maciej Hilczer
Analiza alleli HLA klasy 2 i przeciwciał przeciw antygenom komórek B jako dowód na nieautoimmunologiczną patogenezę cukrzycy w zespole Wolframa

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Maciej Borowiec | Karolina Antosik | Krystyna Wyka | Agnieszka Cieślik-Heinrich | Izabela Klich | Wojciech Młynarski
Utrwalona cukrzyca noworodków - obserwacja trzyletnia

Author(s): Anna Noczyńska | Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska | Barbara Salmonowicz | Maciej Małecki | Wojciech Młynarski
Stężenie leptyny a insulinowrażliwość u dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę typu 1

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Jerzy Bodalski
Przewidywanie wystąpienia remisji klinicznej na podstawie stężenia peptydu C u dzieci ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 1

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska | Jerzy Bodalski
Proinsulinowy peptyd C – bioaktywny peptyd z wielkim potencjałem

Author(s): Łukasz Walenciak | Wojciech Fendler | Wojciech Młynarski
Uwarunkowania stężenia peptydu C w pierwszym roku klinicznie jawnej cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Agnieszka Szadkowska | Witalij Andrzejewski | Olga Wegner | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski | Jerzy Bodalski
Wartość prognostyczna humoralnych i metabolicznych markerów w ocenie ryzyka rozwoju klinicznej postaci cukrzycy typu 1

Author(s): Wojciech Młynarski | Krystyna Wyka | Joanna Bodalska-Łipińska | Witalij Andrzejewski | Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski
Czynniki warunkujące wystąpienie kwasicy ketonowej w momencie klinicznego rozpoznania cukrzycy typu 1 u dzieci

Author(s): Wojciech Młynarski | Agnieszka Zmysłowska | Izabela Kubryn | Małgorzata Perenc | Jerzy Bodalski
Analiza tkankowo swoistej odpowiedzi humoralnej u chorych z cukrzycą idiopatyczną typu 1

Author(s): Olga Wegner | Krystyna Wyka | Elżbieta Czerniawska | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Rzadko występujące zespoły cukrzycy monogenowej w wieku rozwojowym

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Jerzy Bodalski | Wojciech Młynarski
Abdominal obesity, metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents

Author(s): Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Joanna Szlawska | Anna Kozera | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski
Blood pressure in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus - the influence of body mass index and fat mass

Author(s): Iwona Pietrzak | Beata Mianowska | Anna Gadzicka | Wojciech Młynarski | Agnieszka Szadkowska
Effect of the IP10 (CXCL10) and HLA genotype on the risk of type 1 diabetes in children

Author(s): Izabela Klich | Wojciech Fendler | Krystyna Wyka | Wojciech Młynarski
Zmienność stężeń HbA1c w populacji dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę typu 1 - doniesienie wstępne

Author(s): Beata Mianowska | Wojciech Fendler | Agnieszka Szadkowska | Iwona Pietrzak | Anna Iza Baranowska | Wojciech Młynarski
Free fatty acids level may effect a residual insulin secretion in type 1 diabetes

Author(s): Agnieszka Zmysłowska | Krystyna Wyka | Agnieszka Szadkowska | Beata Mianowska | Iwona Pietrzak | Wojciech Młynarski

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil

     Affiliate Program