Academic Journals Database
Disseminating quality controlled scientific knowledge

Search Author for "Xie Xiang"

ADD TO MY LIST
 
Harnessing the Potential of Halogenated Natural Product Biosynthesis by Mangrove-Derived Actinomycetes

Author(s): Xue-Gong Li | Xiao-Min Tang | Jing Xiao | Guang-Hui Ma | Li Xu | Shu-Jie Xie | Min-Juan Xu | Xiang Xiao | Jun Xu
Screening of Genes Specifically Expressed in Males of Fenneropenaeus chinensis and Their Potential as Sex Markers

Author(s): Shihao Li | Fuhua Li | Yusu Xie | Bing Wang | Rong Wen | Chengsong Zhang | Kuijie Yu | Jianhai Xiang
A Neural Network Model for the Correlation between Sprinters’ Pre-competition Anxiety and Competition Performance

Author(s): Jiwei Yao | Yongliang Yang | Xiang Xie | Wenxin Xu | Xiushi Ding
In Silico Analysis of a MRP Transporter Gene Reveals Its Possible Role in Anthocyanins or Flavonoids Transport in Oryze sativa

Author(s): Qin-Long Zhu | Xian-Rong Xie | Jia Zhang | Ge Xiang | Yun Li | Hai-Bing Wu
Diagnostic and prognostic value of IDH1 mutation in gliomas

Author(s): YANG Yan-wu | XIE Fei | TANG Jun-jia | LIU Shuang | WANG Xiang | LIU Yan-hui | MAO Qing
Influence of bushenhuoxue on primary visual cortex' BDNF damage in rat model of chronic elevated intraocular pressure

Author(s): Xiang Li | Hong-Jian Guo | Xiao-Xia Wen | Zhao Xie | Xue-Jun Xie | Xue-Jing Lu | Yi Wang | Jing Zhang
Fructus Mume Formula in the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Randomized Controlled Pilot Trial

Author(s): Xiang Tu | ChunGuang Xie | Fei Wang | Qiu Chen | ZhiHuang Zuo | Qiong Zhang | XingShuan Wang | Sen Zhong | James B. Jordan
A Time Scheduling Model of Logistics Service Supply Chain with Mass Customized Logistics Service

Author(s): Weihua Liu | Yi Yang | Xiang Li | Haitao Xu | Dong Xie
Effects of CpG-ODNs on phenotype and function of monocyte-derived dendritic cells in chronic hepatitis B

Author(s): Xiao-Xing Xiang | Xia-Qiu Zhou | Jun-Xue Wang | Qing Xie | Xiong Cai | Hong Yu | Hui-Juan Zhou
Treatment of Idiopathic Parkinson's Disease with Traditional Chinese Herbal Medicine: A Randomized Placebo-Controlled Pilot Clinical Study

Author(s): Wan Fung Kum | Siva Sundara Kumar Durairajan | Zhao Xiang Bian | Sui Cheung Man | Yuen Chi Lam | Li Xia Xie | Jia Hong Lu | Yan Wang | Xian Zhang Huang | Min Li
The validation of the standard Chinese version of the European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Core Questionnaire 30 (EORTC QLQ-C30) in pre-operative patients with brain tumor in China

Author(s): Cheng Jin-xiang | Liu Bo-lin | Zhang Xiang | Zhang Yong-qiang | Lin Wei | Wang Rui | Zhang Yong-qin | Zhang Hong-ying | Xie Li | Huo Jun-li
Protective effect of recombinant human IL-1Ra on CCl-induced acute liver injury in mice

Author(s): Run-Zhi Zhu, Di Xiang, Chao Xie, Jing-Jing Li, Jian-Jun Hu, Hong-Lin He, Yun-Sheng Yuan, Jin Gao, Wei Han, Yan Yu
(meso-5,5,7,12,12,14-Hexamethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane)copper(II) bis[O,O′-(o-phenylene)dithiophosphate]

Author(s): Jian-Shen Feng | Li-Ke Zou | Bin Xie | Yang-Guang Xiang | Chuan Lai
Response of the mosquito protein interaction network to dengue infection

Author(s): Guo Xiang | Xu Yao | Bian Guowu | Pike Andrew | Xie Yan | Xi Zhiyong
Microarray analysis of DNA damage repair gene expression profiles in cervical cancer cells radioresistant to 252Cf neutron and X-rays

Author(s): Qing Yi | Yang Xue-Qin | Zhong Zhao-Yang | Lei Xin | Xie Jia-Yin | Li Meng-Xia | Xiang De-Bing | Li Zeng-Peng | Yang Zhen-Zhou | Wang Ge | Wang Dong
{N′-[(E)-1-(5-Bromo-2-oxidophenyl)ethylidene]-4-chlorobenzohydrazidato}pyridinenickel(II)

Author(s): Xiu-Li Chang | Bin Xie | Chang-You Ji | Yang-Guang Xiang | Li-Ke Zou
Save time & money - Smart Internet Solutions     

Tango Rapperswil
Tango Rapperswil